Інші завдання дивись тут...

РОБОТА № 3

Варіант 1

ВЕДМІДЬ І ПАВУЧОК

 

Завдання 2

  Павучок розказав Ведмедеві, як він швидко снував павутиння. Якби не воно, велетня уже не було б на світі. Ведмідь пожалів Павучка, то і він його. Як кажуть: «Старе добро не забуваєтеся».

  Старий Ведмідь зі сльозами на очах  дякував Павучкові.

  Відтоді Ведмідь ставиться до Павучка з великою повагою і вдячністю.

 

  Павучок розказав (префікс роз-) Ведмедеві (давальний відмінок іменника), як він швидко (бо швиденько) снував павутиння (подовжений м'який приголосний звук). Якби не воно, велетня (буквосполучення –еле-) уже не було (не з дієсловом пишемо окремо) б на світі. Ведмідь пожалів Павучка, то і він його (буквосполучення йо) пожалів. Як кажуть: «Старе добро не забуваєтеся».

  Старий Ведмідь зі сльозами (буквосполучення ьо) на очах (місцевий відмінок іменника) дякував Павучкові.

  Відтоді Ведмідь ставиться (дієслово на –ться) до Павучка з великою (бо ве́лич) повагою і вдячністю.

 

Завдання 3 Жанр тексту

А Авторська казка

Б Народна казка

В Оповідання

 

Завдання 4

Ти надумав по мені лазити? —―> роздратування

Бідолаха не смів навіть поворухнутись —―> страх

Може, наш бурмило у ямі під скелею? —―> здивування

 

Завдання 5 Дописати речення

Павучок обснував яму павутиною, щоб заховати Ведмедя від мисливців.

 

Завдання 6 Речення зі звертанням

А Павучок гойдається на павутинні і сміється

Б Якби Ведмідь заліз у яму, то порвав би павутиння

В Чим ти, дрібното, можеш мені послужити?

 

Завдання 7 Відмінок іменника

павутиною, з повагою, під скелею —―> орудний відмінок

по лапі, у ямі, у пригоді —―> місцевий відмінок

від мисливців, з ями, від скелі —―> родовий відмінок

Міркуємо так

Орудний відмінок: (чим?) павутиною, (з чим?) з повагою, (під чим?) під скелею

Місцевий відмінок: (по чому?) по лапі, (у чому?) у ямі, (у чому?) у пригоді

Родовий відмінок: (від кого?) від мисливців, (з чого?) з ями, (від чого?) від скелі

 

Завдання 8 У реченні «Мисливці натрапили на сліди Ведмедя» визначити рід, число і відмінок іменника сліди

Чол. р., мн., Зн.в.

Міркуємо так

слід (він, мій) – чоловічий рід в однині

сліди (вони) – множина

(на) сліди (на що?, другорядний член речення) – знахідний відмінок

 

Завдання 9 Поясни, чи вдалося Павучкові стати у пригоді Ведмедеві

Інші завдання дивись тут...