Інші завдання дивись тут...

Варіант 24

КЛИШОНОГИЙ ГОСПОДАР КАРПАТ

 

Завдання 2

  Чисельність бурого ведмедя в Україні зменшувалася разом із вирубуванням лісів та розорюванням земель. Сьогодні клишоногі хижаки  водяться лише в українських Карпатах. Хоча в останні роки окремих тварин бачили і на Поліссі.

  Нашого ведмедя називають бурим. Проте забарвлення його шерсті дуже різномані­тне. Від сивувато-сірого й рудого до майже чорного.

 

  Чисельність бурого ведмедя (за словником) в Україні (велика буква у назві) зменшувалася разом із вирубуванням (подовжений м’який приголосний звук) лісів та розорюванням (подовжений м’який приголосний звук) земель. Сьогодні клишоногі хижаки (бо хи́жо) водяться (дієслово на -ться) лише в українських (суфікс прикметника –ськ-) Карпатах. Хоча в останні (подовжений м’який приголосний звук) роки окремих тварин бачили і на Поліссі (подовжений м’який приголосний звук).

  Нашого ведмедя (за словником) називають бурим. Проте забарвлення (подовжений м’який приголосний звук) його шерсті (родовий відмінок іменника шерсть) дуже різномані­тне. Від сивувато-сірого й рудого до майже чорного.

 

Завдання 3 Жанр тексту

А Оповідання

Б Літературна казка

В Науково-популярний твір

 

Завдання 4 Поведінка ведмедів у різних ситуаціях

Уникають зустрічі з людиною ———> завдяки гострому нюху

У випадку небезпеки ———> покидають барліг

На агресію ———> відповідають агресією

 

Завдання 5 Речення про предків бурого ведмедя

Його предки з'явилися на території Європи понад двадцять мільйонів років тому.

 

Завдання 6 Послідовність частин мови в реченні

А Прийменник, іменник, іменник, прикметник, дієслово

Б Прийменник, іменник, іменник, прислівник, дієслово

В Займенник, іменник, іменник, прислівник, дієслово

Міркуємо так

Під (прийменник) час (що?, іменник) прогулянки (чого?, іменник)  гучно (як?, прислівник) розмовляйте (що робіть?, дієслово)

 

Завдання 7 Будова слів

Міркуємо так

У слові хижак основа хижак і нульове закінчення (змінимо хижаки, хижакові). Корінь хиж- (підберемо спільнокореневі слова хижий, хижацький). Суфікс –ак.

У слові прогулянка основа прогулянк- і закінчення –а (змінимо прогулянки, прогулянкою). Корінь –гул- (підберемо спільнокореневі слова гуляти, прогульник). Префікс про-. Суфікс –янк-.

 

Завдання 8 Відмінки іменників

родовий відмінок ———>  зустрічей, мисливців, земель

орудний відмінок ———> людиною, сном, малятами

місцевий відмінок ———> у природі, у горах, у наметах

Міркуємо так

(Чого?) зустрічей, (кого?) мисливців, (чого?) земель – родовий відмінок

(Ким?) людиною, (чим?) сном, (ким?) малятами – орудний відмінок

(У чому?) у природі, у горах, у наметах – місцевий відмінок

 

Завдання 9 Напиши, як слід поводитися при зустрічі з ведмедем

Інші завдання дивись тут...