Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10. Варіант 1.

Завдання 1. Обидва словосполучення вжито у прямому значенні.

А голова поїзда; ніжка стільчика 

Б голова ведмедя; ніжка дитини 

В голова батьківського комітету; ніжки грибів

 

Завдання 2. Усі особові займенники 3-ої особи однини.

А з вами, їй, тобі 

Б на ньому, вона, з нею 

В я, тобою, нам

Міркуємо так.

З вами, їй, тобі (2 ос. одн.)

На ньому, вона, з нею 

Я (1 ос. одн.), тобою, нам

 

Завдання 3. Числівник записаний правильно.

А п'ятдесять 

Б п'ятидесяти 

В п'ятдесяти

 

Завдання 4. Слово і будова слова однакового кольору.

синенький

приморський

хліб

префікс-корінь-суфікс-закінчення

корінь-суфікс-закінчення

корінь-нульове закінчення.

Міркуємо так.

Синенький. Змінимо синенька, маємо закінчення -ий. Підберемо спільнокореневе синій, маємо корінь син-, суфікс -еньк-.

Приморський. Змінимо приморська, маємо закінчення -ий. Підберемо спільнокореневе море, маємо корінь -мор-, префікс при-, суфікс -ськ-.

Хліб. Провідміняємо хліба, маємо нульове закінчення. Корінь хліб-.

 

Завдання 5. Розставити пропущені розділові знаки.

Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема.

Міркуємо так.

Звертання юначе виділяємо комами.

 

Завдання 6. Ще з давнини (з чого?, прийменник з іменником пишемо окремо) існує повір'я (пишемо апостроф) про священість (апостроф не пишемо) лелеки. В Україні (велика буква) лелек називають по-різному: чорногуз (бо чорногузи), гайстер, бусел.

  Є прикмета: якщо на даху збудував (префікс з-) собі житло (бо жи́ти) лелека - у хаті поселиться (дієслово на -ться) щастя.

  Ще з давнини існує повір'я про священість  лелеки. В Україні лелек називають по-різному: чорногуз, гайстер, бусел.

  Є прикмета: якщо на даху збудував собі житло лелека - у хаті поселиться щастя.

 

Завдання 7.  Текст-розповідь "Мій внесок у збереження рідної мови".

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10. Варіант 2.

Завдання 1. Обидва словосполучення вжито у переносному значенні.

А блискучий діамант; гостра голка 

Б блискучий виступ; гостре слово 

В блискучий посуд, гострий ніж

 

Завдання 2. Лише службові частини мови.

А я, на, сом 

Б ви, про, гай 

В через, але, біля

Міркуємо так.

Я (займенник), на, сом 

Ви (займенник), про, гай 

Через, але, біля

 

Завдання 3. Числівник написано правильно

А шіздесять 

Б шістдесят 

В шестидесяти

 

Завдання 4. Група слів з відповідним визначенням однакового кольору.

синоніми

спільнокореневі слова

форми слова

дорога, дорогою, на дорозі

шлях, дорога, шосе

дорога, подорожній, доріжка

 

Завдання 5. Розстав пропущені розділові знаки.

Дай нам, літечко, сонця й дощу золотого.

Міркуємо так.

Звертання літечко виділяємо комами.

 

Завдання 6. Було це близько (бо близенько) п'яти (пишемо апостроф) століть тому. Наш рідний край поневолили завойовники. Важко (бо важити) стало жити українцям (загальна назва з малої букви). Почали вони втікати у пониззя (подвоєння літери) Дніпра, за його кам'яні (пишемо апостроф) пороги, в дикі степи (бо сте́п). Це були перші козаки.

    Було це близько п'яти століть тому. Наш рідний край поневолили завойовники. Важко стало жити українцям. Почали вони втікати у пониззя Дніпра, за його кам'яні пороги, в дикі степи. Це були перші козаки.

 

Завдання 7. Текст-розповідь  «Люди яких професій покликані захищати рідний край».

Інші завдання дивись тут...