Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13. Варіант 1.

Завдання 1. Рядок, де правильно визначено основу речення (підмет і присудок).

Росинки ніби сріблом вкрили листочки, сяють і виблискують на них.

А Росинки сяють, виблискують. 

Б Вкрили листочки. 

В Росинки вкрили, сяють, виблискують.

Міркуємо так.

(Що?) росинки <—˃ (що зробили?) вкрили, сяють, виблискують.

 

Завдання 2. Будова слова префікс-корінь-суфікс-закінчення

А зустріч 

Б безмежний 

В козацький

Міркуємо так.

Безмежний. Змінимо безмежна, маємо закінчення -ий. Підберемо спільнокореневе межа, маємо корінь -меж-. Префікс без-, суфікс -н-.

 

Завдання 3. У реченні Хай квіточка жива на клумбах сонцем сяє! правильно визначено відмінки іменників на клумбах, сонцем.

А М. в., Ор. в. 

Б М. в., Р. в.

В Д. в., Р. в.

Міркуємо так.

На клумбах (на чому?, М. в.), сонцем (чим?, Ор. в.)

 

Завдання 4. Особовий займенник зі своєю початковою формою однакового кольору. 

з нами

у них

її

вона

ми

вони

 

Завдання 5. Запиши числівник словом у реченні День захисника Вітчизни в Україні відзначається 14 жовтня.

День захисника Вітчизни в Україні відзначається чотирнадцятого жовтня.

 

Завдання 6. Падають з дерев листочки (бо ли́стя), ніби ллється (дієслово на -ться) золотий дощ.

   Справжній дощик сіється (дієслово на -ться) тихенько (бо ти́ша), розмірено (префікс роз-). Саме в таку погоду ростуть у лісі гриби. Жовта лисичка (бо ли́с), білий гриб (бо грибочок) просяться (дієслово на -ться) у кошик. Біля стежки (бо стежок) мухомор пишається (дієслово на -ться) своєю яскравістю.

   Падають з дерев листочки, ніби ллється золотий дощ.

   Справжній дощик сіється тихенько, розмірено. Саме в таку погоду ростуть у лісі гриби. Жовта лисичка, білий гриб просяться у кошик. Біля стежки мухомор пишається своєю яскравістю.

 

Завдання 7. Текст-розповідь «Тихе «полювання» на гриби».

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13. Варіант 2.

Завдання 1. Правильно визначено основу речення (підмет і присудок).

А Нічний туман заплутався в деревах.

А Нічний туман ==========  

Б Жив, не тужив у лісі павучок.

Б ============ 

В Поміж деревами і кущами розсипались фіалки, проліски і ряст.

В Поміж деревами і кущами ========= 

Міркуємо так.

(Що?) туман <—˃ (що зробив?) заплутався.

Нічний туман заплутався в деревах.

Нічний туман =========

(Хто?) павучок <—˃ (що робив?) жив, не тужив.

Жив, не тужив у лісі павучок.

============ у лісі павучок.

 

(Що?) фіалки, проліски, ряст <—˃ (що зробили?) розсипались.

Поміж деревами і кущами розсипались фіалки, проліски і ряст. 

Поміж деревами і кущами ==========

 

Завдання 2. Будова слова безголосий.

А префікс-корінь-суфікс-закінчення

Б корінь-закінчення

В префікс-корінь-закінчення.

Міркуємо так.

Безголосий. Змінимо безголосий, маємо закінчення -ий. Підберемо спільнокореневе голос, маємо корінь -голос-. Префікс без-. 

 

Завдання 3. Правильно визначено відмінки іменників

А Люди склали багато легенд (Д. в.) про лелеку (Р. в.). 

Б Лелеки (Н. в.) давно живуть поруч з людиною (О. в.). 

В В Україні (М. в.) живе два види лелек (Н. в.).

Міркуємо так.

Люди склали багато легенд (чого?, Р. в.) про лелеку (бачу кого?, Зн. в.). 

Лелеки (хто?, підмет, Н. в.) давно живуть поруч з людиною (з ким?, О. в.). 

В В Україні (в чому?, М. в.) живе два види лелек (бачу кого?, Зн. в.).

 

Завдання 4. Правильно вказана початкова форма особового займенника з нею

А вони 

Б воно 

В вона

 

Завдання 5. Запиши числівник словом у реченні  3 аеропорту «Бориспіль» щоденно здійснюється 16 рейсів по Україні.

3 аеропорту «Бориспіль» щоденно здійснюється шістнадцять рейсів по Україні.

 

Завдання 6. Квіти — частина живої (бо жи́ти) зеленої (бо зе́лень) природи. Вони ніжні (прикметник за словником), духмяні (апостроф не пишемо), мають різноманітну форму і забарвлення (подвоєння літери). Ми милуємось їхньою красою на міських і сільських (знак ь) вулицях (за словником). А ще спілкування (подвоєння літери) з ними (з ким? прийменник зі займенником пишемо окремо) допомагає зняти стрес.

    Квіти — частина живої зеленої природи. Вони ніжні, духмяні, мають різноманітну форму і забарвлення. Ми милуємось їхньою красою на міських і сільських вулицях. А ще спілкування з ними допомагає зняти стрес.

 

Завдання 7. Текст-опис «Моя улюблена квітка».

Інші завдання дивись тут...