Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021   

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 4 клас Лишенко Г."

Сторінка 79

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

Із 200 кг картоплі виходить 40 кг крохмалю. Скільки кілограмів крохмалю вийде із 4 т (4000 кг) картоплі?

Короткий запис

40 кг — 200 кг

? кг — 4000 кг

План розв'язування

1) Скільки кілограмів крохмалю виходить з 20 кг картоплі? 200 : 40 = 5 (кг)

2) Скільки кілограмів крохмалю вийде з 4 т? 4000 : 5 = 800 (кг)

Розв’язання

4 т = 1 т • 4 = 1000 кг • 4 = 4000 кг

4000 : (200 : 40) = 4000 : 5 = 800 (кг)

2 спосіб

У скільки разів більше картоплі, у стільки разів більше крохмалю.

План розв’язування

1) У скільки разів більше картоплі? 4000 : 200 = 40 : 2 = 20 (р.)

2) Скільки кілограмів крохмалю вийде? 40 • 20 = 800 (кг)

Розв’язання

40 • (4000 : 200) = 40 • 20 = 800 (кг)

Завдання 3 Рівняння

х • 400 = 72 000

х = 72 000 : 400

х = (40 000 + 32 000) : 400

х = 180

270 000 : х = 900

х = 270 000 : 900

х = 2700 : 9

х = 300

Завдання 4 Письмове множення

х   236

      58

  1888

1180

13688

х   309

      86

  1854

2472

26574

х2075

     28

16600

4150

58100

Завдання 5

Від однієї пристані одночасно в протилежних на­прямках рушили два катери. Швидкість першого катера за течією річки 32 км/год, а другого проти течії — становить 7/8 швидкості першого. Яка відстань буде між ними через 3 год?

Розв'язання

1 спосіб

1) 32 : 8 • 7 = 28 (км/год) – швидкість другого катера.

2) 28 + 32 = 60 (км/год) – швидкість віддалення катерів.

3) 60 • 3 = 180 (км)

2 спосіб

1) 32 : 8 • 7 = 28 (км/год) – швидкість другого катера.

2) 32 • 3 = 96 (км) – кілометрів пропливе перший катер.

3) 28 • 3 = 84 (км) – кілометрів пропливе другий катер.

4) 96 + 84 = 180 (км)

Відповідь: між катерами буде відстань 180 кілометрів.

Завдання 6

Накресли 2 різних прямокутники з площею 6 см2. Обчисли та порівняй їх периметри.

6 см2 = 6 см • 1 см

6 см2 = 3 см • 2 см

Р = (6 + 1) • 2 = 14 (см) – периметр прямокутника довжиною 6 см і шириною 1 см.

Р = (3 + 2) • 2 = 8 (см) – периметр прямокутника довжиною 3 см і шириною 2 см.

14 см > 8 см   

 

Сторінка 80  До № 544 – 565

Завдання 1 

Володимир Великий князював у 980—1015 роках. Скільки років Володимир Великий був князем Київської Русі?

Розв'язання

1015 – 980 + 1 = 1016 – 1000 + 20 = 36 (р.) – років князював Володимир Великий.

Відповідь: був князем 36 років.

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

Із а т соняшнику виходить 2700 кг олії. Скільки кілограмів олії вийде з 30 т (3000 кг) соняшнику?

Короткий запис

2700 кг  — а • 1000 кг

? кг — 30000 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів олії вийде з тонни соняшнику? 1000 • а : 2700 (кг) 

2) Скільки кілограмів олії вийде з трьох тонн соняшнику?  3000 : (1000 • а : 2700) кг

30000 : (1000 • а : 2700)

Завдання 3 Складена задача на збільшення у декілька разів

Для облаштування парку привезли 600 саджанців лип і 400 саджанців дубів. Їх розсадили в ряди по­рівну. Лип посадили на 5 рядів більше. Скільки по­садили рядів лип і рядів дубів?

Саджанці

Саджанців у 1 ряді

Кількість рядів

Загальна кількість саджанців

Липи

?

?, на 5 рядів більше

600, на ? саджанців більше

Дуби

однаково

?

400

Розв'язання

1) 600 – 400 = 200 (с.) – на стільки більше привезли саджанців лип, ніж дубів.

2) 200 : 5  =  40 (с.) – саджанців посадили в одному ряді.

3) 400 : 40 = 10 (р.) – рядів саджанців дуба.

4) 10 + 5 = 15 (р.) – рядів саджанців лип.

2 спосіб

1) 600 – 400 = 200 (с.) – на стільки більше привезли саджанців лип, ніж дубів.

2) 200 : 5  =  40 (с.) – саджанців посадили в одному ряді.

3) 400 : 40 = 10 (р.) – рядів саджанців дуба.

4) 600 : 40 = (400 + 200) : 40 = 15 (р.) – рядів саджанців лип.

Відповідь: 15 рядів саджанців липи, 10 рядів саджанців дуба.

Завдання 4 Порядок дій

(83 607 – 3 085 • 23) • 768 = 9 716 736

х3085

     23

 9255

6170

70955

_83607

  70955

  12652

х  12652

       768

  101216

  75912

88564

9716736

Завдання 5 Постав знаки арифметичних дій.

4000 : 80 • 6 = 400 : 8 • 6 = 50 • 6 = 300             (620 – 400) • 2 = 220 • 2 = 440

 

Сторінка 81 До № 566 – 577

Завдання 1

х    2635

       326

    15810

  5270

7905

859010

х     5307

        408

    42456

21228

2165256

х   12065

        509

   108585

 60325

 6141085

Завдання 2 Складена задача на збільшення у декілька разів

З першого поля зібрали 90 ц гречки, а з другого, площа якого на 4 га більша, — 150 ц. Знайди площі полів, якщо врожайність на обох полях однакова.

Поле

Маса з 1 га (ц)

Кількість га

Загальна маса (ц)

І

однаково

?

90

ІІ

?

?, на 4 га більше

150, на ? ц більше

Розв'язання

1) 150 – 90 = 60 (ц) – на стільки більше центнерів зібрали з другого поля.

2) 60 : 4 = 15 (ц) – центнерів зібрали з 1 гектару.

3) 90 : 15 = 90 : 3 : 5 = 6 (га) – площа першого поля.

4) 6 + 4 = 10 (га) – площа другого поля.

2 спосіб

1) 150 – 90 = 60 (ц) – на стільки більше центнерів зібрали з другого поля.

2) 60 : 4 = 15 (ц) – центнерів зібрали з 1 гектару.

3) 90 : 15 = 90 : 3 : 5 = 6 (га) – площа першого поля.

4) 150 : 15 = 10 (га) – площа другого поля.

Відповідь: площа першого поля 6 гектарів, другого – 10 гектарів.

Завдання 3 Множення

7 • 3 = 21 С

6 • 2 = 12 І

7 • 5 = 35 М

 

 

 

6 • 3 = 18 Р

8 • 2 = 16 А 

8 • 4 = 32 З

6 • 2 = 12 І

7 • 2 = 14 В

 

6 • 4 = 24 В

6 • 2 = 12 І

6 • 5 = 30 Д

7 • 5 = 35 М

6 • 2 = 14 І

6 • 3 = 18 Р

9 • 3 = 27 О

6 • 5 = 30 Д

7 • 4 = 28 И

8 • 5 = 40 Н

 

 

6 • 3 = 18 Р

8 • 2 = 16 А

8 • 4 = 32 З

 

 

 

7 • 2 = 14 В

6 • 2 = 12 І

6 • 5 = 30 Д

6 • 3 = 18 Р

6 • 2 = 12 І

9 • 5 = 45 Ж

Сторінка 82 До 578 – 597

Завдання 1 Ділення

180 : (3 • 5) = 180 : 3 : 5 = 60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 10 + 2 = 12

540 : (5 • 6) = 540 : 6 : 5 = 90 : 5 = (50 + 40) : 5 = 10 + 8 = 18

3900 : (5 • 13 • 30) = 3900 : 30 : 13 : 5 = 130 : 13 : 5 = 10 : 5 = 2

Завдання 2 Складена задача на збільшення у декілька разів

На пошиття синіх костюмів  витратили 972 м тканини, а на коричневі, яких пошили на 9 костюмів більше, витратили 999 м тканини. Скільки пошили костюмів, якщо витрати тканини на один костюм однакові?

Костюми

Довжина тканини на 1 костюм (м)

Кількість костюмів

Загальна довжина тканини (м)

Сині

однаково

?

972

Коричневі

?

?, на 9 костюмів більше

999, на ? м більше

Розв'язання

1) 999 – 972 = 27 (м) – на стільки більше метрів тканини витратили на коричневі  костюми.

2) 27 : 9 = 3 (м) – метрів тканини витрачають на один костюм.

3) 972 : 3 = (900 + 60 + 12) : 3 = 324 (к.) – синіх костюмів пошили.

4) 324 + 9 = 324 + 6 + 3 = 333 (к.) – коричневих костюмів пошили.

2 спосіб

1) 999 – 972 = 27 (м) – на стільки більше метрів тканини витратили на коричневі  костюми.

2) 27 : 9 = 3 (м) – метрів тканини витрачають на один костюм.

3) 972 : 3 = (900 + 60 + 12) : 3 = 324 (к.) – синіх костюмів пошили.

4) 999 : 3 = (900 + 90 + 9) : 3 = 333 (к.) – коричневих костюмів пошили.

Відповідь: пошили 324 синіх і 333 коричневих костюмів.

Завдання 3 Ділення з остачею

Заповни пропуски, якщо відомо, що остача — най­більша з можливих.

63 : 8 = 7 (ост. 7)

7 < 8, 7 • 8 + 7 = 56 + 7 = 56 + 4 + 3 = 63

89 : 9 = 9 (ост. 8)

8 < 9, 9 • 9 + 8 = 81 + 8 = 89

Завдання 4

Суму невідомого числа й числа 3600 зменшили у 20 разів і одержали 840. Знайди невідоме число.

(х + 3600) : 20 = 840

х + 3600 = 840 • 20

х + 3600 = 16800

х = 16800 – 3600

х = 13200

х840

    20

16800

_16800

    3600

  13200

Сторінка 83

Завдання 5

Периметр рівнобедреного трикутника, у якого дві сторони рівні, 20 см, а третя сторона на 2 см більша за кожну з двох інших. Знайди довжини сторін трикутника.

Розв’язання

1) 20 – 2 = 18 (см) – порівну тричі. 

2) 18 : 3 = 6 (см) – довжина кожної бічна сторони (1 частина)

3) 6 + 2 = 8 (см) – довжина основи. 

2 спосіб

Нехай х (см) – бічна сторона, х + 2 (см) – третя основа. Складемо рівняння

х + х + х + 2 = 20

х + х + х = 20 – 2

х • (1 + 1 + 1) = 18

х • 3 = 18

х = 18 : 3 = 6 (см) – кожна бічна сторона.

х + 2 = 6 + 2 = 8 (см) – довжина основи.

Відповідь: І сторона – 6 см, ІІ сторона – 6 см, ІІІ сторона – 8 см.

До № 598 – 618

Завдання 1

480   5 = (400 + 80) • 5 = 400 • 5 + 80 • 5 = 2000 + 400 = 2400           2400  : 100 = 24         

24 • 20 = (20 + 4) • 20 = 20 • 20 + 4 • 20 = 400 + 80 = 480                    480 : 6 = 80         80 : 10 = 8

184   5 = (100 + 80 + 4) • 5 = 100 • 5 + 80 • 5 + 4 • 5 = 500 + 400 + 20 = 920                  920 : 10 = 92

92 : 4 = (80 + 12) : 4 = 80 : 4 + 12 : 4 = 20 + 3 = 23           23 : 23 = 1                 1 • 400 = 400

Завдання 2

4236 : 80 =  52 (ост. 76)

928 : 26 = 35 (ост. 18)

_4236| 80

 400      52

  _236

   160

     76

_928|  26

  78      35

_148 

 130

   18

Завдання 3 Складена задача послідовне ділення і множення

Дві тістомішальні машини однакової потужності за З год виготовили 1608 кг тіста. Скільки кілограмів тіста вигото­вить одна така машина за 7 год роботи?

Маса за 1 год 1 машина (кг)

Кількість год

Кількість машин

Загальна маса (кг)

?

3

2

1608

однакова

7

 

?

Вираз          1608 : 3 : 2 • 7

Розв’язання

1) 1608 : 3 = (1500 + 90 + 18) : 3 = 536 (кг) – тіста виготовлять 2 машини 1 год.

2) 536 : 2 = (400 + 120 + 16) : 2 = 268 (кг) – тіста виготовить 1 машина за 1 год.

3) 268 • 7 = (200 + 60 + 8) • 7 = 1876 (кг) – тіста виготовить 1 машина за 7 год.

Відповідь: машина виготовить 1876 кг тіста.

 

Сторінка 84

Завдання 4

Довжина прямокутного спортивного майданчика 24 м, що у 2 рази більше, ніж його ширина. Знайди периметр і площу майданчика.

Розв'язання

Якщо довжина у 2 рази більша за ширину, тоді ширина – у 2 рази менша від  довжини, тому

1) 24 : 2 = 12 (м) – ширина прямокутного майданчика.

2) Р = (24 + 12) • 2 = 36 • 2 = 36 + 36 = 72 (м) – периметр прямокутного майданчика.

3) S = 24 • 12 = 288 (м2) – площа прямокутного майданчика.

Відповідь: Р = 72 м, S = 288 м2.

Завдання 5

Хлопчика запитали, скільки йому років. Він відповів, що йому разом з братом 19 років, а  5 років тому він був у 2 рази старший за брата. Скільки років хлопчику зараз?

Міркуємо так.

1) 19 – 10 = 9 (р.) – років хлопчикам разом 5 років тому.

2) 9 : 3 = 3 (р.) – років братові 5 років тому (1 частина).

3) 3 • 2 = 6 (р.) – років хлопчикові 5 років тому (2 частини).

4) 6 + 5 = 11 (р.) – років хлопчикові зараз.

Відповідь: зараз хлопчикові 11 років.

До № 619 – 639

Завдання 1

Підібрали значення букв, при яких рівності істинні.

146 • а = а

а = 0

80 • b = 80

b = 1

c • c = c

c = 0, 1

d + d = d

d = 0

2 • a = a + 6

a = 6

12 • d = d • 12

d = 0, 1, 2,…

Завдання 2 Письмове ділення

_235872 |     52

  208        4536 

  _278

    260

   _187

     156

     _312

       312

           0

_55722 |     37

  37         1506

_187

  185

   _222

     222

         0

Сторінка 85

Завдання 3 Складена задача на різницеве порівняння

У першому магазині було 960 кг гречки, а в друго­му — 1550 кг. За тиждень у першому магазині продали 2/3 гречки, а в другому — 2/5 гречки. У якому магазині гречки залишилося більше і на скільки кілограмів?

Розв'язання

Якщо в першому магазині продали 2/3 гречки, тоді залишилося 1/3, тому

1) 960 : 3 • 1 = 320 (кг) – кілограмів гречки залишилось у І магазині.

Якщо в другому магазині продали 2/5 гречки, тоді залишилося 3/5, тому

2) 1550 : 5 • 3 = 310 • 3 = 930 (кг) – кілограмів гречки залишилось у ІІ магазині.

3) 930 > 640   у другому магазині залишилося більше

930 – 320 = 610 (кг) – на стільки більше кілограмів гречки залишилось у І магазині, ніж у ІІ магазині.

2 спосіб

1) 960 : 3 • 2 = 320 • 2 = 640 (кг) – кілограмів гречки продали у І магазині.

2) 960 – 640 = 320 (кг) – кілограмів гречки залишилось у І магазині.

3) 1550 : 5 • 2 = 310 • 2 = 620 (кг) – кілограмів гречки продали у ІІ магазині.

4) 1550 – 620 = 930 (кг) – кілограмів гречки залишилось у ІІ магазині.

5) 930 > 640   у другому магазині залишилося більше

930 – 320 = 610 (кг) – на стільки більше кілограмів гречки залишилось у І магазині, ніж у ІІ магазині.

Відповідь: на 610 кілограмів гречки більше залишилось у ІІ магазині.

Завдання 5

3найди закономірність і запиши пропущене число.

_431

  134

  297

_958

  859

    99

_424 | 53

  424     8

      0

_243 | 27

  243    9

      0

_761

  745

    16

_913

  893

    20

До № 640 – 661

Завдання 3 Ознайомлення з дробами

3/5 км = 600 м

3/5 км = 1 км : 5 • 3 = 1000 м : 5 • 3 = 600 м

2/5 хв < 25 с

2/5 хв = 1 хв : 5 • 2 = 60 с : 5 • 2 = 24 с

2/3 доби > 15 год

2/3 доби = 1 доба : 3 • 2 = 24 год : 3 • 2 = 16 год

3/3 год > 30 хв

3/3 год = 1 год = 60 хв

3/4 год < 50 хв

3/4 год = 1 год : 4 • 3 = 60 хв : 4 • 3 = 45 хв

3/4 т = 750 кг

3/4 т = 1 т :  4 • 3 = 1000 : кг 4 • 3 = 750 кг

Сторінка 86

Завдання 2

8000 : 5 = (5000 + 3000) : 5 = 1000 + 600 = 1600              1600 : 4 = 16 сот. : 4 = 4 сот. =  400

400 • 7 = 4 сот. • 7 = 28 сот. = 2800              2800  : 2 = 28 сот. : 2 = 14 сот. = 1400          1400 : 5 = (1000 + 400) : 5 = 200 + 80 = 280

400 • 90 = 3600                                      3600 : 12 = 3600 : (6 • 2) = 3600 : 6 : 2 = 600 : 2 = 300        

300 : 5 = 30 дес. : 5 = 6 дес. = 60           60 : 20 = 6 : 2 = 3                                          3 • З = 9

Завдання 3

77 880 : 55 = 1416

29 736 : 56 = 531

_77880|    55

  55       1416

_228

  220

  _88

    55

  _330

    330

       0

х  1416

       55

+ 7080

 7080

 77880

_29736|  56

  280      531

  _173

    168

    _56

      56

        0

  х 531

      56

+3186

2655

29736

Завдання 4

На двох ділянках, площею 6 га і 10 га, посіяли 1920 кг насіння льону. Скільки кілограмів насіння льону було посіяно на кожній ділянці, якщо норми висіву однакові?

Ділянка

Маса на 1 га (норма висіву)

Кількість гектарів

Загальна маса насіння

І

однаково

6

?

1920 кг

ІІ

однаково

10

?

Разом

?

?

 

1920 кг

Розв'язання

1) 6 + 10 = 16 (га) – площа двох ділянок.

2) 1920 : 16 = 120 (кг) – кілограмів льону посіяно на 1 га.

3) 120 • 6 = 720 (кг) – кілограмів льону посіяно на І ділянці.

4) 1920 – 720 = 1200 (кг) – кілограмів льону посіяно на ІІ ділянці.

2 спосіб

1) 6 + 10 = 16 (га) – площа двох ділянок.

2) 1920 : 16 = 120 (кг) – кілограмів льону посіяно на 1 га.

3) 120 • 6 = 720 (кг) – кілограмів льону посіяно на І ділянці.

4) 120 • 10 = 1200 (кг) – кілограмів льону посіяно на ІІ ділянці.

3 спосіб

Можна вважати, що поле складається із 16 частин, тому

1) 6 + 10 = 16 (ч.) – частини, що складають усе поле.

2) 1920 : 16 • 6 = 720 (кг) – посіяно льону на першій ділянці.

3) 1920 : 16 • 10 = 1200 (кг) – посіяно льону на другій ділянці.

Відповідь: на І полі посіяно 720 кілограмів, на ІІ – 1200 кілограмів.  

Завдання 5

Поставили дужки так, щоб рівності були істинними.

(80 : 20 + 4) • 5 = (4 + 4) • 5 = 40              54 : (3 • 2) + (7 : 7) = 54 : 6 + 1 = 10

7 • (30 + 18 : 3) = 7 • 36 = 252                  80 • (4 : 4) • 6 = 80 • 6 = 480

Інші завдання дивись тут...