Інші завдання дивись тут...

Завдання 826. 

х : 500 = 25 

х = 25 • 500

х = (20 + 5) • 500

х = 20 • 500 + 5 • 500

х = 12500

12500 : 500 = 125 : 5 = 25

25 = 25

 

х – 500 = 25

х = 25 + 500

х = 525

525 – 500 = 25

25 = 25

 

х + 25 = 500

х = 500 – 25

х = 475

475 + 25 = 500

500 = 500

 

Завдання 827. Троє поросят зібрали разом 300 кг жолудів. Ніф-Ніф і Наф-Наф зібрали по 1 мішку жолудів, а Нуф-Нуф - 3 мішки. Скільки кілограмів жолудів в одному мішку, якщо маси мішків однакові?

300 кг

Розв'язання.

1) 2 + 3 = 5 (м.) – зібрали мішків.

2) 300 : 5 = 60 (кг) – жолудів у одному мішку.

Відповідь: в одному мішку 60 кг жолудів.

 

Завдання 828*. Футбольний м'яч коштує 248 грн. Недільна знижка в магазині становить 3/100 від ціни товару. Знайди ціну м'яча після знижки.

Розв'язання.

1 спосіб.

248 грн = 24800 к.

1) 24800 : 100 • 3 = 744 (к.) – знижка.

2) 24800 – 744 = 24056 (к.) = 240 грн 56 к. – ціна після знижки.

х 248

      3

   744

_ 24800

      744

   24056

2 спосіб.

1) 100 – 3 = 97 (частин) – припадає на ціну після знижки. 

2) 24800 : 100 • 97 = 24056 (к.) = 240 грн 56 к. – ціна після знижки.

 х  248

      97

  1136

2232 

24056

Відповідь: після знижки ціна дорівнює 240 грн 56 к. 

 

Завдання 829°. Кріль за день з'їдає 3 кг 500 г кормів, з них трава становить 7/10, а зерно – 7/100 усіх кормів. Скільки разом трави й зерна з'їдає кріль за день?

Розв'язання.

1) 3500 : 10 • 7 = 2450 (г) – з'їдає трави.

2) 3500 : 100 • 7 = 245 (г) - з'їдає зерна.

3) 2450 + 245 = 2695 (г) = 2 кг 695 г - з'їдає трави та зерна.

х 350

    7 

 2450

Відповідь: кріль за день з'їдає 2 кг 695 г зерна та трави.

 

Завдання 830°. 

873 • З0 = 26190

х 873

       30

 26190

 

873 • 300 = 261 900

х 873

       300

 261900

 

25 700 – 92 • 60 = 25 700 – 5 520 = 20 180 

х  92

     60

  5520

_25700

   5520

  20180

92 • 600 – 25 700 = 55200 – 25 700 = 29 500

х 92

    600

 55200

_55200

  25700

  29500

800 • 900 = (8 • 100) • (9 • 100) = (8 • 9) • (100 • 100) = 72 • 10000 = 720 000

8000 • 100 = 800 000

 

Завдання 831. 

41 • 20 = 41 • (10 • 2) = (41 • 2) • 10 = 82 • 10 = 820

41 • 12 = 41 • (10 + 2) = 41 • 10 + 41 • 2 = 410 + 82 = 492

 

Завдання 832. 

24 • 400 = 24 • 4 • 100 = 96 • 100 = 9 600

9600 : 100 = 96

96 : 2 = (80 + 16) : 2 = 80 : 2 + 16 : 2 = 40 + 8 = 48

48 : 3 = (30 + 18) : 3 = 30 : 3 + 18 : 3 = 10 + 6 = 16

16 • 500 = (16 • 5) • 100 = 80 • 100 = 8000

8000 – 4000 = 4000

4000 : 1000 = 4 

4 • 6 = 24 

 

Завдання 833. Лижник пройшов 56 км з однаковою швидкістю. До зупинки він ішов 4 год, а після зупинки - 3 год. Скільки кілометрів пройшов лижник після зупинки?

Розв'язання.

1) 3 + 4 = 7 (год) – час у дорозі.

2) 56 : 7 = 8 (км/год) – швидкість лижника.

3) 8 • 3 = 24 (км) – пройшов відстань після зупинки.

Відповідь: після зупинки лижник пройшов 24 км. 

 

Завдання 834. Два столяри одержали 1800 грн. Один з них працював 4 дні, а інший - 5. Скільки грошей заробив кожний столяр, якщо поденна оплата була однакова?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 4 + 5 = 9 (дн.) – усього днів працювали два столяри.

2) 1800 : 9 = 200 (грн) – подення плата.

3) 200 • 4 = 800 (грн) – заробив один столяр.

4) 200 • 5 = 1000 (грн) – заробив другий столяр.

2 спосіб.

1) 4 + 5 = 9 (дн.) – усього днів працювали два столяри.

2) 1800 : 9 = 200 (грн) – подення плата.

3) 200 • 4 = 800 (грн) – заробив один столяр.

4) 1800 – 800 = 1000 (грн) – заробив другий столяр.

Відповідь: один столяр заробив 800 грн, другий – 1000 грн.

 

Завдання 835. 

Швидкість Час Відстань
Однакова

3 год

2 год

180 км

? км

За 3 год автомобіль проїхав 180 км. Знайди довжину решти шляху, якщо його він проїхав за 2 год з такою самою швидкістю. 

Розв'язання.

1) 180 : 3 = 60 (км/год) – швидкість автомобіля.

2) 60 • 2 = 120 (км) – довжина решти шляху.

Відповідь: довжина решти шляху 120 км.

 

Завдання 836. 

836 : 4 = (800 + 36) : 4 = 800 : 4 + 36 : 4 = 200 + 9 = 209

Перевірка.

209 • 4 = (200 + 9) • 4 = 200 • 4 + 9 • 4 = 800 + 36 = 836

 

928 : 32 = 928 : 4 : 8 = 232 : 8 = 29

Перевірка.

29 • 32 = 928

_928 | 4   

  8      232

  12

  12

     8

     8

     0   

_232 | 8   

  16      29

   72

   72

     0  

Перевірка:

х 29

   32

   58

  87 

  928

972 : 36 = 27

Перевірка.

27 • 36 = 972

_972 | 36  

  72     27

  252

  252

     0 

х 27

  36

162

81  

972

741 : З = (600 + 120 + 21) : 3 = 600 : 3 + 120 : 3 + 21 : 3 = 200 + 40 + 7 = 247

Перевірка.

247 • 3 = (200 + 40 + 7) • 3 = 200 • 3 + 40 • 3 + 7 • 3 = 600 + 120 + 21 = 741

 

Завдання 837°. На фабриці було 2826 м тканини. 4/9 цієї тканини витратили на пошиття жіночих костюмів. На чоловічі костюми витратили 1/2 кількості тканини, що пішла на жіночі костюми. Скільки метрів тканини витратили на пошиття чоловічих костюмів?

Розв'язання.

1) 2826 : 9 • 4 = 1256 (м) – витратили тканини на пошиття жіночих костюмів.

2) 1256 : 2 • 1 = 628 (м) – витратили тканини на чоловічі костюми.

_2826 | 9 

  27      314

   12

     9

     36

     36

       0

х 314

      4

 1256

_1256 | 2     

  12        628

     5

     4

     16

     16

       0

Відповідь: на пошиття чоловічих костюмів витратили 628 м тканини.

 

Завдання 838°. 

12 • 56 = 672

х 12

   56

   72

 60  

 672

15 • 400 = 15 • 4 • 100 = 60 • 100 = 6 000

903 : 21=903 : (3 • 7)=903 : 3 : 7=301 : 7=(280 + 21) : 7=280 : 7 + 21 : 7=40 + 3=43 

3248 : 16 = 3248 : (4 • 4) = 3248 : 4 : 4 = 812 : 4 = 203

 

Завдання 839. 

2400 • 30 = (24 • 100) • (3 • 10) = = (24 • 3) • (100 • 10) = 72 • 1000 = 72 000.

х 2400

    30  

  72000

 

Завдання 840. Перевір правильність виконання множення.

х 17800

     40  

  712000

х 320

    300

  96000

х 7540

      50

 377000

Завдання 841. 

х 380

    600 

 228000

х 73000

    4    

 292000

х 5400

    50  

 270000

х 3040

      5 

 15200

230 • 40 – 6800 = 9200 – 6800 = 2400

х 230

    40

  9200

_9200

  6800

  2400

20 • 30 • 40 + 80 000 = (2 • 10) • (3 • 10) • (4 • 10) + 80 000 = (2 • 4 • 3) • (10 • 10 • 10) + 80 000 = 24 • 1000 + 80 000 = 24 000 + 80 000 = 104 000

 

Завдання 842. Брат купив к тістечок, а сестра - с таких тістечок. Разом вони заплатили а грн. Скільки коштує одне тістечко? Склади вираз та обчисли його значення, якщо к = 6, с = 9, а = 60.

Розв'язання.

1) а : (к + с) = 60 : (6 + 9) = 60 : 15 = 4 (грн) – ціна тістечка.

Відповідь: ціна тістечка 4 грн.

 

Завдання 843. На причепі 4 мішки жита й 3 мішки пшениці, у кожному мішку порівну. Усього 560 кг зерна. Скільки кілограмів жита на причепі?

Розв'язання.

1) 4 + 3 = 7 (м) – усього мішків.

2) 560 : 7 = 80 (кг) – маса 1 мішка.

3) 80 • 4 = 320 (кг) – кілограмів жита на причепі.

Відповідь: на причепі 320 кг жита.

 

Завдання 844. На будівництві було 2 вагони піску і 4 вагони щебеню, у кожному вагоні порівну. Усього 96 т. Скільки окремо було тонн піску і скільки щебеню?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 2 + 4 = 6 (в) – усього вагонів.

2) 96 : 6 = 16 (т) – маса в одному вагоні.

3) 16 • 2 = 32 (т) – тонн піску.

4) 16 • 4 = 64 (т) – тонн щебеню.

2 спосіб.

1) 2 + 4 = 6 (в) – усього вагонів.

2) 96 : 6 = 16 (т) – маса в одному вагоні.

3) 16 • 2 = 32 (т) – тонн піску.

4) 96 – 32 = 64 (т) – тонн щебеню.

Відповідь: було 32 тонни піску та 64 тонн щебеню.

 

Завдання 845.

_882 | 21 

 84     42

   42

   42

     0

_510 | 6   

  48     85

    30

    30

      0

_ 858 | 33 

   66      26

   198

   198

      0

Завдання 846. 1 га соснового лісу за рік виділяє стільки кисню, скільки потрібно для забезпечення життєдіяльності 2500 людей. Скільком людям вистачить кисню із 400 га соснового лісу?

Розв'язання.

1) 400 : 1 = 400 (раз) – у стільки разів більше га соснового лісу.

2) 2500 • 400 = 1000000 (л) – людям вистачить кисню.

Відповідь: ксиню із 400 га соснового лісу вистачить 1000000 людей.

 

Завдання 847°. Першого дня кравчиня пошила 2 однакові спідниці, а другого - 3. Усього вона витратила 10 м тканини. Скільки метрів тканини витратила кравчиня першого дня?

Розв'язання.

1) 2 + 3 = 5 (с.) – пошили всього спідниць.

2) 10 : 5 = 2 (м) – метрів тканини йде на 1 спідницю.

3) 2 • 2 = 4 (м) – витратила метрів тканини першого дня.

Відповідь: першого дня кравчиня витратила 4 метри тканини.

 

Завдання 848°. 

х 620

    600

 372000

х 870

    90

 78300

_ 70070

    9000

   61070

х 4900

    20  

   98000

570 • 60 : 5  = 34200 : 5 = 6840

х 570

    60

 34200

_34200 | 5     

 30        6840

   42

   40

     20

     20

       0 

х 49544 | 8         

   48           6193

    15

      8

      74

      72

        24

        24

          0

Завдання 849. 72 л гасу налили порівну в 4 каністри. Скільки потрібно таких каністр, щоб налити 54 л гасу?

Розв'язання.

1) 72 : 4 = 18 (л) – гасу в 1 каністрі.

2) 54 : 18 = 3 (к) – потрібно каністр.

Відповідь: потрібно 3 каністри, щоб налити 54 л гасу.

 

Завдання 850. Бензин був у 5 каністрах, у кожній порівну. У перший автомобіль заправили 54 л бензину, а в другий - 36 л. Скільки каністр бензину було заправлено в перший автомобіль і скільки - у другий?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 54 + 36 = 90 (л) – заправили бензину всього.

2) 90 : 5 = 18 (л) – літрів у 1 каністрі.

3) 54 : 18 = 3 (к.) – каністр заправлено в перший автомобіль.

4) 36 : 18 = 2 (к.) – каністр заправлено в другий автомобіль.

2 спосіб.

1) 54 + 36 = 90 (л) – заправили бензину всього.

2) 90 : 5 = 18 (л) – літрів у 1 каністрі.

3) 54 : 18 = 3 (к.) – каністр заправлено в перший автомобіль.

4) 5 – 3 = 2 (к.) – каністр заправлено в другий автомобіль.

Відповідь: в перший автомобіль буо заправлено 3 каністри бензину, в другий – 2 каністри.

Інші завдання дивись тут...

  • виктория
    Можно номера побольше ну спасибо!!!!!! ----> Ок!
    20 березня 2017 14:46