Інші завдання дивись тут ...

Завдання 751
400 • 200 = 4 • 2 • 10000 = 80000
40000 • 2 = 4 • 2 • 10000 = 80000
9000 • 30 = 9 • 3 • 10000 = 270000
80000 : 40 = 2000
4000 : 10 = 400
90000 : 3000 = 30
Завдання 752 Письмове ділення

_44968 | 56 

 448      803

  _168

    168

       0

_21840 | 42 

 210      502

  _840

    840

       0

Завдання 753

_315280 | 35  

 315       9008

     _280

       280

          0

_648360 | 72  

 648       9005

     _360

       360

          0

_451456 | 64  

 448       7054

   _345

     320

     _256

       256

          0

х  9008

      35

  45040

27024 

315280

х  9005

      72

  18010

63035 

648360

х  7054

      64

  28216

42324  

451456

_465426 | 79   

 395        5891

 _704

   632

   _722

     711

     _116

        79

        37

_847625 | 29     

 58          29228

_267

  261

   _66

     58

     _82

       58

      _245

        232

          13

_427604| 37    

 37        11556

 _57

   37

  _206

    185

    _210

      185

       _254

         222

           32

57 т 890 кг : 35 кг = 57890 кг : 35 кг = 1654
206 м 272 мм : 88 мм = 206272 мм : 88 мм = 2344
167 кг 884 г : 47 г = 167884 г : 47 г = 3572
401 км 600 м : 64 м = 401600 м : 64 м = 6275

_57890 | 35   

 35        1654

_228

  210

  _189

    175

    _140

      140

         0   

_206272 | 88   

 176        2344

 _302

   264

   _387

     352

     _352

       352

          0

_167884 | 47   

  141       3572

  _268

    235

    _338

      329

        _94

          94

            0

_401600 | 64   

 384        6275

 _176

   128

   _480

     448

     _320

       320

          0

Завдання 756
У господині 7 породистих овець. Від кожної з них за рік настригли відповідно 5 кг 400 г, 6 кг 700 г, 6 кг, 5 кг 550 г, 6 кг 300 г, 5 кг 700 г і 6 кг 350 г вовни. Яка загальна маса настриженої за рік вовни?
Розв'язання
1) 5 кг 400 г + 6 кг 700 г = 11 кг 1100 г = 12 кг 100 г – з першої і другої разом
2) 6 кг + 5 кг 550 г = 11 кг 550 г – з третьої і четвертої разом
3) 6 кг 300 г + 5 кг 700 г = 11 кг 1000 г = 12 кг – з п'ятої і шостої разом
4) 12 кг 100 г + 11 кг 550 г  + 12 кг = 35 кг 650 г – з шести разом
5) 35 кг 650 г + 6 кг 350 г = 41 кг 100 г = 42 кг
Відповідь: загальна маса настриженої вовни 42 кілограми.
 
Завдання 757
1) Сьома частина від невідомого числа становить 1000. Знайди невідоме число.
1000 • 7 = 7000
2) Знайди 2/9 від числа 123939.
123939 : 9 • 2 = 13771 • 2 = 27542
 
Завдання 758
Швидкість польоту сірої ворони 43 км/год. Це на 4 км/год більше від швидкості польоту горобця і на 7 км/год менше від швидкості польоту зяблика. Із якою швидкістю літають горобець і зяблик?
Розв'язання
1) 43 – 4 = 39 (км/год) – швидкість горобця
2) 43 + 7 = 50 (км/год) – швидкість зяблика
Відповідь: горобець літає зі швидкістю 39 км/год, а зяблик — 50 км/год.
 
Завдання 759
Ігор піднімається східцями вгору за 3 хв 40 с, а спускається вниз за 3/4 від цього часу. Скільки секунд триває спуск східцями вниз?
Короткий запис
Час вгору  3 хв 40 с
Час вниз  ?, 3/4 часу вгору
Розв'язання
3 хв 40 с = 220 с
220 : 4 • 3 = 55 • 3 = 165 (с)
Відповідь: спуск вниз триває 165 секунд.
 
Завдання 760

 

212212

 

215216

 

218220   221224   224228   227232  

200200

 

203204   206208   209212   212216   215220   218224
Завдання 761

_130284 | 63   

 126        2068

  _428

    378

    _504

      504

         0

_100184 | 28   

   84       3578

  _161

    140

    _218

      196

      _224

        224

           0

_205656 | 57    

  171        3608

  _346

    342

      _456

        456

           0

Завдання 762
316 кг 075 г : 47 г = 316075 г : 47 г = 6725
320 т 606 кг : 38 кг = 320606 кг : 38 кг = 8437
441 м 450 мм : 54 мм = 441450 мм : 54 мм = 8175
205 км 689 м : 69 м = 205689 м : 69 м = 2981

_316075 | 47   

 282        6725

 _340

   329

   _117

      94

     _235

       235

          0   

_320606 | 38   

 304        8437

 _166

   152

   _140

     114

     _266

       266

          0

_441450 | 54   

  432       8175

    _94

      54

     _405

       378

        _270

          270

             0

_205689 | 69   

 138        2981

 _676

   621

   _558

     552

       _69

         69

           0

Завдання 763
Черепаха вирушила у мандрівку. Першого дня вона проповзла 2645 м, другого дня — стільки ж, а третього — на 1740 м менше, ніж першого і другого дня разом. Яку відстань подолала черепаха за три дні?
Короткий запис
 2645 м
II  ?, cтільки ж
III  ?, на 1740 м менше, ніж I i II ращом
Усього  ?
Розв'язання
1) 2645 + 2645 = 5290 (м) – проповзла I i II дня разом
2) 5290 – 1740 = 3550 (м)  проповзла III дня
3) 5290 + 3550 = 8840 (м) = 8 км 840 м
Відповідь: черепаха проповзла за три дні 8 км 840 м.
 
Завдання 764 Порівняй дроби

1/3 < 2/3

5/12 < 8/12

9/10 > 3/10

4/7 > 2/7

Завдання 765

_70308 | 36  

 36       1953

_343

  324

  _190

    180

    _108

      108

         0

_167136 | 48   

 144        3482

 _231

   192

   _393

     384

      _96

        96

          0

_219963 | 57   

 171        3859

 _489

   456

   _336

     285

     _513

       513

          0

Перевірка письмовим множенням

х 1953

     36

 11718

 5859 

 70308

х 3482

     48

 27856

13928 

167136

х 3859

     57

 27013

19295 

219963

Завдання 766 Порядок дій
(546 • 31 – 6114) : 53 = 204
(625 • 25 – 8114) : 37 = 203

х 546

    31

   546

1638 

16926

_ 16926

    6114

   10812

_10812 | 53  

 106       204

   _212

     212

        0

х 625

    25

 3125

1250 

15625

_ 15625

    8114

    7511

_7511 | 37  

  74      203

  _111

    111

       0

Завдання 767
Число ділиться на 45, якщо воно водночас ділиться і на 5, і на 9. Допоможи білочці знайти числа, що діляться на 45.
97345 — не ділиться на 45
16605 ділиться на 45, бо 16605 : 5 = 3321 і 16605 : 9 = 1845
32487 — не ділиться на 45
72990 — ділиться на 45, бо 72990 : 5 = 14598 і 72990 : 9 = 8110
 
Завдання 768
У цистерні 4800 л води. Один насос може викачати всю воду за 24 хвилини, а другий — за 40 хвилин. За скільки хвилин викачають воду із цистерни обидва насоси, якщо працюватимуть одночасно?
Короткий запис
 24 хв  4800 л
II  40 хв  4800 л
Разом  ? хв  4800 л
Розв'язання
1) 4800 : 24 = 200 (л) – викачав I насос за 1 хв
2) 4800 : 40 = 120 (л)  викачав II насос за 1 хв
3) 200 + 120 = 320 (л)  викачають обидва насоси за 1 хв
4) 4800 : 320 = 15 (хв)
Відповідь: за 15 хвилин викачають воду із цистерни обидва насоси.
 
Завдання 769
1) Довжина ділянки 30 м, а її ширина  24 м. Знайдіть площу і периметр ділянки.
Розв'язання
1) 30  24 = 720 (м2– площа ділянки
2) (30 + 24)  2 = 108 (м)  периметр ділянки
Відповідь: площа ділянки 720 м2, периметр ділянки 108 м.
2) Довжина ділянки 12 м, а її площа  48 м2. Знайдіть ширину і периметр ділянки.
Розв'язання
1) 48 : 12 = 4 (м) – ширина ділянки
2) (12 + 4)  2 = 32 (м)  периметр ділянки
Відповідь: ширина ділянки 4 м, периметр ділянки 32 м.
3) Ширина прямокутника 3 мм, а його периметр  30 мм. Знайдіть довжину і площу прямокутника.
Розв'язання
1) 30 : 2 – 3 = 12 (мм) – довжина прямокутника
2) 12  3 = 36 (мм2 площа прямокутника
Відповідь: довжина прямокутника 12 мм, площа прямокутника 36 мм2.
 
Завдання 770
Ластівка може пролетіти за 2 години 240 км. Скільки кілометрів пролетить за цей час шпак, якщо його швидкість на 20 км/год менша від швидкості ластівки?

 

Швидкість

 Час 

Відстань

Ластівка

?

2 год

 240 км 

Шпак

?, на 20 км/год

 2 год ?

Розв'язання

1) 240 : 2 = 120 (км/год) – швидкість ластівки
2) 120  20 = 100 (км/год) – швидкість шпака
3) 100  2 = 200 (км) 
Відповідь: шпак пролетить 200 кілометрів.
 
Завдання 771 «Розгорни» кільця.
59731 : 7 + 51198 = 59731
98765 : 5 + 79012 = 98765
58860 • 5 – 235440 = 58860
46665 • 3 – 93330 = 46665
Завдання 772
Із двох аеродромів, відстань між якими 7200 км, одночасно вилетіли назустріч один одному два літаки. Яка відстань буде між літаками, коли перший з них пролетить 2/5, а другий — 3/10 від цієї відстані?
Короткий запис
Відстань — 7200 км
 ?, 2/5 відстані
II  ?, 3/10 відстані
Відстань між літаками  ?

Розв'язання

1) 7200 : 5 • 2 = 1440 • 2 = 2880 (км) – пролетів перший літак
2) 7200 : 10 • 3 = 720 • 3 = 2160 (км) – пролетів другий літак
3) 2880 + 2160 = 5040 (км) – пролетіли разом
4) 7200  5040 = 2160 (км)
Відповідь: між літаками буде 2160 кілометрів.
 
Завдання 773

_124960 | 32   

   96       3905

  _289

    288

      _160

        160

           0

_194832 | 54   

 162        3608

  _328

    324

      _432

        432

           0

_244663 | 79   

 237        3097

  _766

    711

    _553

      553

         0

Перевірка письмовим множенням

х 3905

     32

  7810

11715 

124960

х 3608

     54

 14432

18040 

194832

х 3097

     79

 27873

21679 

244663

Завдання 774
У розсаднику вирощували саджанці голубих ялинок і модрин. Скільки всього саджанців виростили, якщо голубих ялинок було 360, а модрин — 2/5 від кількості ялинок?
Короткий запис
Ялинок  360 с.
Модрин  ?, 2/5 від ялинок
Разом  ?
Розв'язання
1) 360 : 5 • 2 = 144 (с.) – модрин
2) 360 + 144 = 504 (с.)
Відповідь: всього виростили 504 саджанців.