Інші завдання дивись тут...

Завдання 849 Множення і ділення чисел

818 • 100 = 81 800

10 980 : 10 = 1098

8888 : 4 = 2222

5000 : 100 = 50

6005 : 5 = 1201

5731 : 5731 = 1

Завдання 850
За 3 год автомобіль проїхав 240 км, а мотоцикл цю відстань подолав за 4 год. На скільки кілометрів за годину швид­кість автомобіля більша, ніж швидкість мотоцикла?

Короткий запис

Автомобіль — 3 год — 240 км

Мотоцикл — 4 год — 240 км

На скільки — ?

Розв’язання
1) 240 : 3 = 80 (км/год) – швидкість автомобіля.
2) 240 : 4 = 60 (км/год) – швидкість мотоцикла.
3) 80  60 = 20 (км/год)
Відповідь: на 20 км/год більша швидкість автомобіля, ніж мотоцикла.

 

Завдання 851 Письмове множення

х 206

     4

  824

х 813

     3

 2439

х 168

     4

  672

х 922

     7

 6454

Завдання 852 Ділення з остачею

У котушці 600 м кабелю. Скільки одна­кових кусків можна нарізати з цього кабелю, якщо:

довжина кожного з них становитиме 78 м?

600 : 78 = 7 (ост. 54)
Відповідь: можна нарізати 7 кусків кабелю довжиною 78 м.

довжина кожного з них становитиме 220 м?

600 : 220 = 2 (ост. 160)
Відповідь: можна нарізати 2 куски кабелю довжиною 220 м.

довжина кожного з них становитиме 22 м?

600 : 22 = 27 (ост. 6)
Відповідь: можна нарізати 27 кусків кабелю довжиною 22 м.

 

Завдання 853

Тобі вже відомо, що існують числа, більші за мільйон. Уяви, що до восьмицифрового числа додали восьмицифрове. Яку найбільшу кількість цифр може мати сума цих чисел? Дев'ять цифр (99 999 999 + 99 999 999 = 199 999 998)

 

Завдання 854 Рівняння

20  х = 14

х = 20 – 14

х = 6

20  8  х = 14  8

20  х = 14  8 + 8

20  х = 14

х = 20 – 14

х = 6

Відповідь: відстань не зміниться.

 

Завдання 855

Поплавець циліндричної форми занурили у воду так, як показано на малюнку. Яку з цих фігур окреслить на ньому вода? Фігура 3

 

Завдання 856 Письмове ділення

х 329

     5

 1645

_735 |  5 

 5      147

_23

  20

  _35

    35

      0

х 438

     6

 2628

_819 |  9 

 81      91

   _9

     9

     0

Завдання 857 Письмове додавання і віднімання

_34681

    338

 34343

_91072

  26426

  64646

+32989

  57920

  90909

+19341

  66517

  85858

Завдання 858

Паросток бамбука росте зі швидкістю 40 см/добу. На скільки сантиметрів він виросте за тиждень?

Короткий запис

1 доба — 40 см

7 діб — ?

Розв’язання

40  7 = 280 (см)
Відповідь: за тиждень бамбук виросте на 280 см.

 

Завдання 859 Дріб від числа

1/4 від 640 — це 640 : 4 = 160

1/2 від 20 000 — це 20 000 : 2 = 10 000

1/3 від 1200 — це 1200 : 3 = 400

1/5 від 900 — це 900 : 5 = 180

1/4 від 1000 — це 1000 : 4 = 250

 

Завдання 860

Геометричні тіла: циліндр, куб, куля, конус, паралелепіпед, піраміда.

Плоскі геометричні фігури: круг, прямокутник, квадрат, трикутник.

 

Завдання 861 Порядок дій

(5 • 8 + 45) : (4 + 9 • 9) = (40 + 45) : (4 + 81) = 85 : 85 = 1

(48 : 8 + 42) : (10  72 : 8) = (6 + 42) : (10  9) = 48 : 1 = 48

 

Завдання 862 Одиниці вимірювання

5 см 9 мм  8 мм = 5 см 1 мм

5 т 54 кг  6 ц = 5054 кг – 600 кг = 4454 кг = 4 т 4 ц 54 кг

3 год 10 хв  6 хв = 3 год 4 хв

 

Завдання 863

1) За скільки часу більярдна куля пролетить відстань 1 м 20 см зі швидкістю 40 см/с?

Рухомий об'єкт

Швидкість v

Час t

Відстань s

Більярдна куля

40 см/с

?

1 м 20 см

Розв’язання

1 м 20 см = 120 см
120 : 40 = 3 (с)
Відповідь: 3 секунди.

2) Яку відстань пролетить м'яч за 2 секунди зі швидкістю 20 м/с?

Рухомий об'єкт

Швидкість v

Час t

Відстань s

Футбольний м'яч

20 м/с

2 с

?

Розв’язання

20  2 = 40 (м)
Відповідь: 40 метрів.

3) З якою швидкістю пролетить шайба 60 метрів за 2 секунди?

Рухомий об'єкт

Швидкість v

Час t

Відстань s

Хокейна шайба

?

2 с

60 м

Розв’язання

60 : 2 = 30 (м/с)
Відповідь: 30 м/с.

 

Завдання 864
1) Дівчинка пройшла 16 км за 4 год. З якою швидкістю вона йшла?

Рухомий об'єкт

Швидкість v

Час t

Відстань s

Дівчинка

?

4 год

16 км

Розв’язання

16 : 4 = 4 (км/год)
Відповідь: дівчинка йшла зі швидкістю 4 км/год.
2) Дівчинка пройшла 16 км зі швидкістю 4 км/год. Скільки годин вона була в дорозі?

Рухомий об'єкт

Швидкість v

Час t

Відстань s

Дівчинка

4 км/год

?

16 км

Розв’язання

16 : 4 = 4 (год)
Відповідь: дівчинка була в дорозі 4 год.
3) Дівчинка йшла 4 год зі швидкістю 4 км/год. Скільки кілометрів вона пройшла?

Рухомий об'єкт

Швидкість v

Час t

Відстань s

Дівчинка

4 км/год

4 год

?

Розв’язання

 4 = 16 (км)
Відповідь: дівчинка пройшла 16 км.

 

Завдання 865

Поплавець кубічної форми занурили у воду, як показано на малюнку. Яку з цих фігур окреслить на ньому вода? Фігура 2

 

Завданн 866 

_728 |  4 

 4      182

_32

  32

    _8

      8

      0

_736 |  8 

 72     92

 _16

   16

     0

_906 |  6 

 6      151

_30

  30

    _6

      6

      0

_623 |  7 

 56     89

 _63

   63

     0

Завдання 867 Дії з іменованими величинами

5 см 6 мм + 8 см 3 мм = 13 см 9 мм

9 км 560 м + 5 км 320 м = 14 км 880 м

5 т 320 кг + 6 т 420 кг = 11 т 740 кг

8 м 6 дм + 5 м 3 дм = 13 м 9 дм

Завдання 867

Океанський лайнер за 40 год подолав 2000 км. Яка швидкість лайнера?

Рухомий об'єкт

Швидкість v

Час t

Відстань s

Лайнер

?

40 год

2000 км

Розв’язання

2000 : 40 = 50 (км/год)
Відповідь: швидкістю лайнера 50 км/год.

Інші завдання дивись тут...