Інші завдання дивись тут...

Завдання 164

Число

60

60

120

120

280

280

500

Знайти

2/3

3/5

5/6

3/6

3/7

6/7

3/100

Результат

40

36

100

60

120

240

15

60 : 3 • 2 = 40

60 : 5 • 3 = 36

120 : 6 • 5 = 100

120 : 6 • 3 = 60

280 : 7 • 3 = 120

280 : 7 • 6 = 240

500 : 100 • 3 = 15

 

Завдання 165

Якщо 1 відро — це 15 л, то:

5 відер — це 75 л             100 відер — це 1500 л            3/5 відра — це 9 л

 

Завдання 166, 167 Письмове множення

28 • 300 = 28 • 3 • 100 = 84 • 100 = 8400

13 • 50 = 13 • 5 • 10 = 65 • 10 = 650

28 • 300 = 28 • 3 • 100 = 84 • 100 = 8400

19 • 6000 = 19 • 6 • 1000 = 114 • 1000 = 114000

х 28

    300

  2800

х 13

    50

  650

х 28

    300

  8400

х 19

    6000

 114000

Завдання 168

Площа прямокутника 180 мм2, його ширина 9 мм. Обчисли периметр пря­мокутника.

Розв'язання

1) 180 : 9 = 20 (мм) – довжина прямокутника

2) (9 + 20) • 2 = 58 (мм)

Відповідь: периметр прямокутника 58 мм.

 

Завдання 169 

Обчисли площу присадибної ділянки та площу кожної її частини.

1) 20 • 40 = 800 (м2– площа присадибної ділянки

2) 30 • 5 = 150 (м2– площа городу

3) (20 – 5) • 30 = 450 (м2– площа саду

4) (40 – 30) • 20 = 200 (м2– площа квітника

 

Завдання 170

У лісі 60 000 дерев, з них 2/5 — граби, а 1/20 — дуби. У скільки разів більше грабів, ніж дубів?

Короткий запис

Усіх — 60000 д.

Грабів  ?, 2/5 від усіх, на скільки більше  ?

Дубів  ?, 1/20 від усіх

Розв'язання

1) 60000 : 5 • 2 = 24000 (д.) – грабів

2) 60000 : 20 • 1 = 3000 (д.) – дубів

2) 24000 : 3000 = 8 (р.)

Відповідь: у 8 разів більше грабів, ніж дубів.

• Які види дерев ростуть у твоїй місцевості? Дуби, верба, клени, каштани. 

 

Завдання 171 Рівняння

х – 400 = 15

х = 15 + 400

х = 415 

х + 15 = 400

х = 400 – 15

х = 385 

х : 400 = 15 + 7

х : 400 = 22

х = 400 • 22

х = 8800 

х 22

    400

  8800

Завдання 172

Перша бригада зробила 120 вікон за 6 днів, а друга бригада за 1 день зробила 40 таких вікон. Скільки вікон зроблять дві бригади за 2 дні, якщо працюватимуть разом?

 

Вікон за 1 день

Кількість днів

Усього вікон

І

 ?

?

 

 

6

120

ІІ

 ?

1

40

Разом

 

2

?

Розв'язання

1) 120 : 6 = 20 (в.) – за 1 день I бригада

2) 40 + 20 = 60 (в.) – за 1 день I i II бригади разом

3) 60 • 2 = 120 (в.)

Відповідь: бригади зроблять 120 вікон, якщо працюватимуть разом.

 

Завдання 173 Письмове множення

х 5782

       80

  462560 

х 57

    400

  22800 

х 16

    9000

 144000 

х 11

    70000

  770000 

Завдання 174

Осінь складається із 91 дня. Минулого року 3/7 цієї кількості днів ішов дощ, а решта днів були без опадів. Скільки днів трималася суха погода ми­нулої осені?

Короткий запис

Всього  91 д.

Дощ  ?, 3/7 від всього

Суха погода  ?, решта

Розв'язання

1) 91 : 7 • 3 = 39 (дн.) – дощові дні

2) 91 – 39 = 52 (дн.)

Відповідь: суха погода трималася 52 дні.

 

Завдання 175

В ательє першого дня пошили 9 однакових суконь, а другого дня — 13. На всі сукні витратили 66 м шовку. Скільки метрів шовку витрачали на одну сукню?

 

Витрачали на 1 сукню

Кількість суконь

Усього витратили шовку

І день

 ?

9

66 м

ІІ день

13

Розв'язання

1) 9 + 13 = 22 (с.)  пошили за 2 дні разом

2) 66 : 22 = 3 (м)

Відповідь: на одну сукню витрачали 3 метри шовку.

 

Завдання 176 Письмове множення

х 473

      30

 14190 

х 128

      400

  51200 

х 206

      500

 103000 

Завдання 177 Іменовані величини

814000 м = 814 км

30000 дм = 3000 м 

45000 кг > 45 ц

8080 ц = 808 т 

Завдання 178

Літак подолав 1590 км, із них 2/5 пролетів над морем. Скільки кілометрів лі­так пролетів над суходолом?

Короткий запис

Всього  1590 км

Морем  ?, 2/5 від всього

Суходолом  ?, решта

Розв'язання

1) 1590 : 5 • 2 = 636 (км) – пролетів морем

2) 1590 – 636 = 954 (км)

Відповідь: над суходолом літак пролетів 954 км.

 

Завдання 179

Швидкість поїзда 75 км/год. За 2 год він проїхав 1/3 всієї відстані. Яку від­стань має проїхати поїзд?

Короткий запис

Швидкість  75 км/год

Час  2 год

Відстань  ?

Проїхати  ?, 1/3 відстані

Розв'язання

1) 75 • 2 = 150 (км) – проїхав відстань

2) 150 : 1 • 3 = 450 (км)

Відповідь: поїзд має проїхати 450 кілометрів.

 

Завдання 180  За планом обчисли площу ділянки, засадженої картоплею.

Розв'язання

1-й спосіб

1) 20 • 8 = 160 (м2 площа всієї ділянки

2) 160 – 32 = 128 (м2)

2-й спосіб

1) 32 : 8 = 4 (м)  друга сторона ділянки з цибулею

2) 20 – 4 = 16 (м)  довжина ділянки з картоплею

3) 16 • 8 = 120 (м2)

Відповідь: площа ділянки з картоплею 120 м2.

 

Завдання 181 Порядок дій

5020 – 7216 : 8 + 6054 = 10172 

(41086 – 15320 : 5) • 3 = 114066

_7216 | 8     

 72      902

   _16

     16

       0

_ 5020

    902

  4118 

+ 4118

   6054

 10172 

_15320 | 5     

  15        3064

   _32

     30

     _20

       20

         0

_ 41086

    3064

  38022

х 38022

         3

 114066

Завдання 182

Серед парних чисел першого десятка обери таке число, за якого нерівність 160 : а < 40 буде істинною.

160 : а < 40, при а = 8

 

Завдання 183  Скористайся способом округлення

971 – 699 = 971 – (700 – 1) = 971 – 700 + 1 = 272

7815 – 397 = 7815 – (400 – 3) = 7815 – 400 + 3 = 4418         

477 + 298  = 477 + (300 – 2) = 477 + 300  2 = 775    

4358 + 598 4358 + (600 – 2) = 4358 + 600  2 = 4956 

 

Завдання 184 Порядок дій

х 163

     20

  3260

х 321

     500

 160500 

(80 – 48 : 3 • 4) : 4 = 16 : 4 = 4

12 • (51 : 3 – 72 : 6) = 12 • 5 = 60

_48 | 3  

  3    16

_18

  18

    0

х 16

    4

  64

_ 80

   64

   16

_51 | 3  

  3    17

 _21

   21

     0

_72 | 6  

  6    12

 _12

   12

     0

Завдання 185

У коробці було 24 цукерки. 2/3 цукерок з'їли. Скільки цукерок залиши­лося в коробці?

Короткий запис

Усіх  24 ц.

З'їли  ?, 2/3 від усіх

Залишилося  ?

Розв'язання

1) 24 : 3 • 2 = 16 (ц.) – з'їли

2) 24 – 16 = 8 (ц.)

Відповідь: залишилося 8 цукерок в коробці.

 

Завдання 186 Письмове множення

х 687

     500

 343500 

х 4985

       70

 348950 

х 8536

       40

 341440 

х 785

      800

  628000

Завдання 187

У колі радіусом 5 см помістяться відрізок завдовжки 9 см і 10 см.

Відрізок завдовжки 10 см, який помістився в коло, називається діаметром кола.

 

Завдання 188

У коробки розклали порівну 72 пензлі. В один магазин відправили 4 короб­ки, а в інший — 5. Скільки пензлів отримав кожний магазин?

 Магазини 

Кількість в 1 коробці

Кількість коробок

Усього пензлів

І

 однакова

4

?

72 

ІІ

5

?

Розв'язання

1) 4 + 5 = 9 (к.) – всього коробок відправили

2) 72 : 9 = 8 (п.) – в одній коробці

3) 8 • 4 = 32 (п) – в I коробці кільки пензлів отримав перший магазин

4) 8 • 5 = 40 (п.) – в II коробці

Відповідь: в першій коробці 32 пензлі, а в другій коробці 40 пензлів. 

Перевірка: 32 + 40 = 72 (п.)

 

Завдання 189

У місті проживає 100000 жителів. Вік 3/4 усіх жителів до 50 років, серед них 1/5 — неповнолітні. Скільки неповнолітніх жителів у місті?

Короткий запис

Усіх  100000 ж.

До 50 років  ?, 3/4 усіх жителів

Неповнолітні  ?, 1/5 серед до 50 років

Розв'язання

1) 100000 : 4 • 3 = 75000 (ж.) – до 50 років

2) 75000 : 5 • 1 = 15000 (ж.)

Відповідь: у місті 15000 неповнолітніх жителів.

 

Завдання 190 Рівняння

7 • х = 3836 

х = 3835 : 7

х = 548 

47000 : х = 5

х = 47000 : 5

х = 9400 

_3836 | 7    

  35      548

  _33

    28

    _56

      56

        0

_47000 | 5    

  45       9400

  _20

    20

      0

Завдання 191 Випиши іменовані числа, рівні між собою

4900 г = 4 кг 900 г

30 ц 8 кг = 3008 кг

5800 м = 5 км 800 м

75 м 6 см = 7506 см

4900 см = 49 м

 

Завдання 192 Ознайомлення з дробами

У яких прямокутниках 3/4 усіх квадратів — зелені? У третьому і в п'ятому.

 

Завдання 193

Магазин отримав 4 ящики із цвяхами і З ящики із шурупами, причому усі ящики з товаром мали однакову масу Усього в ящиках було 56 кг мета­левих виробів. Скільки кілограмів цвяхів отримав магазин?

Короткий запис

Виробів  56 кг

Цвяхів  ?, 4 ящ. по ? шт.

Шурупів  ?, 3 ящ. по ? шт.

Розв'язання

1) 4 + 3 = 7 (ящ.) – всього ящиків отримали

2) 56 : 7 = 8 (в.) – в одному ящику

3) 8 • 4 = 32 (кг)

Відповідь: магазин отримав 32 кг цвяхів.

 

Завдання 194 Письмове множення

х 579

     40

 23160 

х 198

     900

 178200 

х 75

    6000

 450000 

Інші завдання дивись тут...