Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Математика 4 клас Листопад Н."

Сторінка 71

Завдання 1  Складена задача на різницеве порівняння добутків

Одна майстриня виготовила 25 ниток намиста, по 38 намистин на кожній, а інша — 28 ниток, по 35 намистин на кожній. Яка майстриня вико­ристала намистин більше? На скільки намистин більше?

Короткий запис

І майстриня — ? н., 25 ниток по 38 намистин

ІІ майстриня — ? н., 28 ниток по 35 намистин; ; на ? намистин більше

Вираз    35 • 28 – 38 • 25

Короткий запис №1

І майстриня — ? н., 25 ниток по 38 намистин

Короткий запис №2

ІІ майстриня — ? н., 28 ниток по 35 намистин

Короткий запис №3

І майстриня — 950 намистин

ІІ майстриня — 980 намистин, на ? намистин більше

План розв’язування

1) Скільки намистин використала І майстриня?

2) Скільки намистин використала ІІ майстриня?

3) Яка майстриня вико­ристала намистин більше? На скільки намистин більше?

Розв’язання

1) 38 • 25 = 950 (н.) – намистин використала І майстриня.

2) 35 • 28 = 980 (н.) – намистин використала ІІ майстриня.

3) 980 > 950    ІІ майстриня використала більше намистин, ніж І майстриня.

980 – 950 = 30 (н.) – на стільки більше намистин використала І майстриня, ніж ІІ.

Відповідь: на 30 намистин більше використала ІІ майстриня, ніж І.

Завдання 11 Множення

 

 

 

 

16384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

128

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

1536

 

 

 

 

 

8

16

8

 

 

 

 

 

255

0

 

 

 

 

 

32

48

 

 

 

2

4

4

2

 

 

 

15

17

0

 

 

 

4

8

6

 

1

2

2

2

1

 

15

1

17

0

 

1

4

2

3

 

х16

   8

128

х  128

    128

  1024

  256

128

16384

х15

  17

105

15

255

х   32

    48

  256

128

1536

Сторінки 72 – 73

Завдання 12  Письмове ділення та письмове множення

Блакитний

Жовтий

Помаранчевий

_4428 |  36

 36       323

 _82

   72

 _108

   108 

       0

_210245 |   35

  210       6007

     _245

       245

           0

_5046 | 87

 435     58

 _696

   696

       0

 

_1952 | 61

 183     32

 _122

   122

       0

_23331 |  77

  231      303

   _231

     231

         0

_96624 |   24

  96       4026

   _62

     48

   _144

     144

         0

_1089 | 99

   99     11

   _99

     99

       0

_5544 | 99

 495      56

 _594

   594

       0

_3276 | 63

 315     52

 _126

   126

       0

_1200 | 80

   80     15

 _400

   400

       0

_31004 | 46

 276       674

 _340

   322

   _184

     184

        0

_7800 | 75

  75      104

  _300

    300

        0

_3588 | 46

  322    78

  _368

    368

       0

20 000 : 1 000 = 20

2200 : 200 = 11

Коричневий

Фіолетовий

Рожевий

28 • 100 = 2800

х 103

    29

  927

206

2987

60 • 100 = 6000

41 • 10 = 410

х54

    70

 3780

х51

   30

1530

х 55

   74

  220

385

4070

х95

   5

475

х18

 54

 72

90

972

60 • 70 = 4200

х38

  26

228

76

988

х408

     5

2040

Червоний

Зелений

Темно-зелений

_131328 |   57

 114        2304

 _173

   171

    _228

      228

         0

_1558 | 82

   82    19

 _738

   738 

       0

_6550 | 50

  50      131

_155

  150

    _50

      50

        0

_10488 | 23

   92       456

 _128

   115

   _138

     138

        0

   

_536 | 67

  536   8

    0

_2318 | 38

  228    61

   _38

     38

       0

_2277 | 69

  207    11

  _207

    207

        0

_873 | 97

  873   9

     0

_5476 | 74

  518    74

  _296

   296

      0

_3528 | 84

  336    42

 _168

   168

       0

_468 | 78

  468    6

      0

_896 | 64

  64    14

_256

  256

      0 

Завдання 13 Складена задача на ділення на вміщення

Замовлення на друк підручників з математики для 4 класу накладом 180 000 примірників типографія мала виконати за 20 днів, але на ви­робництві збільшили потужності й друкували за день на 3 000 примірників більше. За скільки днів надрукували весь наклад?

 

Примірників за 1 день

Кількість днів

Загальна кількість примірників

План

?

20

180000

Друк

?, на 3 000 примірників більше

?

180000

Вираз 180 000 : (180 000 : 20 + 3 000)

План розв’язування

1) Скільки примірників мали надрукувати за 1 день?

2) Скільки примірників друкували за 1 день?

3) За скільки днів надрукували весь наклад?

Розв’язання

1) 180 000 : 20 = 9 000 (пр.) – примірників мали надрукувати за день.

2) 9 000 + 3 000 = 12 000 (пр.) – примірників друкували за день.

3) 180 000 : 12 000 = 180 : 12 = 180 : 6 : 2 = 15 (дн.) – днів друкували весь наклад.

Відповідь: весь наклад друкували 15 днів.

 

Сторінка 74

Завдання 15

Михасик задумав число, додав до нього 100, помножив на 5 й отримав 1000. Яке число за­думав Михасик?

Складемо рівняння

(х + 100) • 5 = 1000

х + 100 = 1000 : 5

х + 100 = 200

х = 200 – 100

х = 100

2 спосіб

Виконаємо всі дії у зворотному порядку, тоді

1) 1000 : 5 = 200

2) 200 – 100 = 100

Відповідь: Михасик задумав число 100.

Завдання 16 Записали слово, що відповідає кількості розв'язків нерівності

х > 50

х = 51, 52, …

1 – х > 0

1 – х > 1 – 1

х < 1

х = 0

х + 3 < 0

сума більша, ніж доданок

 

безліч

один

жодного

Завдання 17 Записали по два значення невідомого для кожної не­рівності

с – 7 < 5

с – 7 < 12 – 7

с < 12

Всього 13 розв’язків:

0 , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

З • b < 15

3 • b < 3 • 5

b < 5

Всього 6 розв’язків:

0, 1, 2, 3, 4, 5

у + 100 > 101

у + 100 > 1 + 100

у > 1

Всього безліч  розв’язків:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …

с = 1, 2

b = 3, 4  

у = 6, 7

Завдання 18 У яке число треба влучити п'ятим дротиком, щоб сума очок була не меншою за 100? Скільки таких чисел є на мішені? Запиши ці числа.

25 + 25 + 15 + 15 = 80

80 + х 100

80 + х ≥ 80 + 20

х ≥ 20

На мішені є 2 таких числа, тому х = 20, 25

 

Сторінка 75

Завдання 19

Прямокутник AВCD має сторони завдовжки 7 см і 5 см. Його площа дорівнює 35 см2. Знайди периметр прямокутника.

Розв’язання

Р = 7 • 2 + 5 • 2 = 14 + 10 = 24 (см) – периметр прямокутника довжиною 7 см і шириною 5 см.

2 спосіб

Р = (7 + 5) • 2 = 12 + 12 = 24 (см) – периметр прямокутника довжиною 7 см і шириною 5 см.

3 спосіб

Р = 7 + 5 + 7 + 5 = 24 (см) – периметр прямокутника довжиною 7 см і шириною 5 см.

Відповідь: периметр прямокутник 24 сантиметри.

Завдання 20 Складена задача на збільшення у декілька раз і знаходження суми

Для притулку, у якому проживає 288 тварин, купили 45 кг корму для котів, а для собак — утричі більше. Скільки всього кілограмів корму купили для притулку?

Розв’язання

Корм для котів

Корм для собак

Всього

45 кг

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Для котів — 45 кг

Для собак — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   45 + 45 • 3

Короткий запис №1

Для котів — 45 кг

Для собак — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Для котів — 45 кг

Для собак — 135 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього кілограмів корму купили для собак?

2) Скільки всього кілограмів корму купили для притулку?

Розв’язання

1) 45 • 3 = (40 + 5) 3 = 135 (кг) – кілограмів корму купили для собак.

2) 45 + 135 = 170 + 10 = 180 (кг) – всього кілограмів корму купили для притулку.

2 спосіб

Міркуємо так. Якщо для котів купили 45 кг корму, а для собак — утричі більше, це також означає, що для котів купили 1 частину корму, а для собак 3 таких частини, тоді разом 4 частини по 45 кг

45 • 4 = (40 + 5) • 4 = 180 (кг) – всього кілограмів корму купили для притулку.

Відповідь: для притулку купили 180 кілограмів корму.

Завдання 21

У міжміському автобусі їхало 26 пасажирів. За З год автобус подолав відстань 183 км. З якою швидкістю рухався автобус?

Швидкість (км/год)

Час (год)

Відстань (км)

?

3

183

Розв’язання

1) 183 : 3 = (180 + 3) : 3 = 61 (км/год) – швидкість автобуса.

Відповідь: автобус рухався зі швидкістю 61 км/год.

 

Сторінка 76

Завдання 1

Вовк і заєць бігали наввипередки. Відомо, що стрибок зайця вдвічі коротший від стрибка вовка. Але за той час, коли вовк робить один стрибок, заєць робить три стрибки. Хто виграє забіг?

Міркуємо так. Якщо відомо, що стрибок зайця вдвічі коротший від стрибка вовка, це означає, що стрибок вовка вдвічі більший, тому позначимо а – довжина стрибка зайця, а • 2 – довжина стрибка вовка. Якщо відомо, що один стрибок вовка дорівнює трьом стрибкам зайця, тоді (а • 2) • 1 = а • 2 – відстань вовка, а • 3 – відстань зайця. Отже, забіг виграє заєць, бо а • 3 > а • 2.

Відповідь: виграє заєць.

Завдання 2

Василько став на ваги із пляшкою води в руці. Ваги показували 39 кг. Маса води в пляшці — 500 г, маса порожньої пляшки — 500 г. Василь­ко, стоячи на вагах, пив усю воду й залишив пляшку в руці. Яку масу стали показува­ти ваги?

Відповідь:

Завдання 3  Намалюй на вільній шальці терезів стільки бананів, щоб терези були в рівновазі.

І терези  

2 банани =  1 лимон

ІІ терези

3 лимони = 2 ананаси

ІІІ терези

1 ананас = 3 банани

Міркуємо так.

2 ананаси = 3 лимони = 2 банани • 3 = 6 бананів

1 ананас = 3 банани

 

Сторінка 77

Завдання 1 Знайшли закономірності й намалювали пропущені фігури

Ромб

Коло

Квадрат

)

]

Ромб

Круг

Квадрат

(

[

Ромб, ромб

Коло, круг

Квадрат, квадрат

>< 

)(

][

Сторінка 78

Варіант 1

Завдання 2  Натуральне число вісімсот десять тисяч сім цифрами:

Б 810 007

Завдання 2 Серед дробів 1/7, 1/6, 1/5 найбільше: В  1/5

(серед дробів з однаковими чисельниками більший дріб, у якого менший знаменник)

Завдання 3  Розв’язок рівняння 3300 • с = 9900:

А 3

с = 9900 : 3300

с = 99 : 33

с = 3

Завдання 4 Одиниці вимірювання

Перерва між уроками триває 1/3 год. Скільки хвилин триває перерва?

Б 20 хв

1/3 від 1 год = 1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв

Завдання 5 Шлях від міста до села, що дорівнює 10 км, пішо­хід подолав за 2 год. З якою швидкістю рухався пішохід? 

Б  5 км/год

10 : 2 = 5 (км/год)

Завдання 6 Довжина кімнати дорівнює 5 м, а її ширина — 4 м. На підлозі лежить килим квадратної форми зі стороною 3 м. Яка площа підлоги не зайнята килимом?

Розв’язання

1) 5 • 4 = 20 (м2) – площа підлоги.

2) 3 • 4 = 12 (м2) – площа килима.

3) 20 – 12 = 8 (м2) – не зайнята килимом площа підлоги.

Відповідь: площа підлоги не зайнята килимом 8 м2.

Завдання 7 Порядок дій   

11 748 + 6 • (1 789 – 974) = 16 638

_1789

   974

   815

х815

     6

4890

+11748

    4890

  16638

Сторінка 79

Завдання 8 Складена задача на множення

Два однакові автомобілі перевезли разом 60 т вантажу. Перший автомобіль зробив 7 рейсів, а другий — 5. Скільки тонн вантажу перевіз і кожний автомобіль?

Авто

Маса вантажу за 1 рейс (т)

Кількість рейсів

Загальна маса вантажу (т)

І

однакова

7

?

ІІ

однакова

5

?

Всього

?

?

60

План розв’язування

1) Скільки всього рейсів зробили автомобілі?

2) Скільки тонн вантажу перевіз кожний автомобіль за 1 рейс?

3) Скільки тонн вантажу перевіз перший автомобіль?

4) Скільки тонн вантажу перевіз другий автомобіль?

Розв’язання

1) 7 + 5 = 12 (р.) – всього рейсів зробили автомобілі.

2)  60 : 12 = 60 : 6 : 2 = 5 (т.) – тонн вантажу перевіз кожний автомобіль за рейс.

3) 7 • 5 = 35 (т) – тонн вантажу перевіз перший автомобіль.

4) 60 – 35 = 25 (т) – тонн вантажу перевіз другий автомобіль.

2 спосіб

1) 7 + 5 = 12 (р.) – всього рейсів зробили автомобілі.

2)  60 : 12 = 60 : 6 : 2 = 5 (т.) – тонн вантажу перевіз кожний автомобіль за рейс.

3) 7 • 5 = 35 (т) – тонн вантажу перевіз перший автомобіль.

4) 5 • 5 = 25 (т) – тонн вантажу перевіз другий автомобіль.

Відповідь: І автомобіль – 35 т, ІІ автомобіль – 25 т.

 

Варіант 2

Завдання 1  Число триста сімдесят тисяч три цифрами:

В  370 003

Завдання 2 Серед дробів 1/9, 1/2, 1/5 найменше:

А   1/9

(серед дробів з однаковими чисельниками менший дріб, у якого більший знаменник)

Завдання 3  Розв’язок рівняння 42 000 : b = 6 000

Б  7

b = 42 000 : 6 000

b = 42 : 6

b = 7

Завдання 4  Перерва між таймами у футболі триває 1/4 год. Скільки хвилин триває

перерва?

А   15 хв

1/4 від 1 год = 1 год : 4 = 60 хв : 4 = (40 хв + 20 хв) : 4 = 15 хв

 

Сторінка 80

Завдання 5 Мурашка переповзла стежку, ширина якої дорів­нює 300 ом, за 20 с. Яка швидкість мурашки?

В  15 см/с

300 : 20 = (200 + 100) : 20 = 15 (см/с)

Завдання 6

Сад прямокутної форми має довжину 25 м, а ши­рину — 10 м. П'ята частина саду засаджена гру­шами, а решта — яблунями. Яка площа саду за­саджена яблунями?

Розв’язання

1) 25 • 10 = 250 (м2) – площа саду.

2) 250 : 5 = 50 (м2) – площа саду, засаджена грушами.

3) 250 – 50 = 200 (м2) – площа саду, засаджена яблунями.

2 спосіб

1) 25 • 10 = 250 (м2) – площа саду.

2) 250 : 1 = 50 (м2) – площа саду, що припадає на 1 частину.

2) 5 – 1 = 4 (ч.) – частин, що припадають на яблуні.

3) 50 • 4 = 200 (м2) – площа саду, засаджена яблунями.

Відповідь: яблунями засаджена площа 200 м2

Завдання 7

Дві бригади разом заготовили 336 кг жолудів. Перша бригада зібрала 5 однакових мішків жо­лудів, а друга – З такі мішки. Скільки кілограмів жолудів зібрала кожна бригада?

Бригади

Маса 1 мішка (кг)

Кількість мішків

Загальна маса (кг)

І

однакова

5

?

ІІ

однакова

3

?

Всього

?

?

336

План розв’язування

1) Скільки всього мішків жолудів зібрали?

2) Яка маса 1 мішка жолудів?

3) Скільки кілограмів жолудів зібрала перша бригада?

4) Скільки кілограмів жолудів зібрала друга бригада?

Розв’язання

1) 5 + 3 = 8 (м.) – всього мішків жолудів зібрали.

2) 336 : 8 = (320 + 16) : 8 = 42 (кг.) – маса  мішка жолудів.

3) 42 • 5 = (40 + 2) • 5 = 210 (кг) – кілограмів жолудів зібрала перша бригада.

4) 336 – 210 = 126 (кг) – кілограмів жолудів зібрала друга бригада.

2 спосіб

1) 5 + 3 = 8 (м.) – всього мішків жолудів зібрали.

2) 336 : 8 = (320 + 16) : 8 = 42 (кг.) – маса  мішка жолудів.

3) 42 • 5 = (40 + 2) • 5 = 210 (кг) – кілограмів жолудів зібрала перша бригада.

4) 42 • 3 = (40 + 2) • 3 = 126 (кг) – кілограмів жолудів зібрала друга бригада.

Відповідь: І бригада – 210 кг, ІІ бригада – 126 кг. 

Інші завдання дивись тут...