Інші завдання дивись тут...

Завдання 335  Рівняння

7000 + X = 21 000       7000 • с = 21 000

 

Завдання 336

28 530 : 30 + 398 685 : 5 150 090 + 1760 : 80 – 720

 

Завдання 337

Склади три задачі за даними таблиці. Розв'яжи їх. Що в них спільне, а що — відмінне?

швидкість

Час

Відстань

40 км/год

2 год

?

40 км/год

?

80 км

?

2 год

80 км

Завдання 338

Що в них спільне, а що відмінне?

1) Із двох туристичних баз одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи туристів і зустрі­лися через 2 год. Одна група рухалася зі швид­кістю 4 км/год, а друга — зі швидкістю 5 км/год. Яка відстань між туристичними базами?

 

2) Із двох туристичних баз, відстань між якими дорівнює 18 км, одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи туристів. Одна з них рухала­ся зі швидкістю 4 км/год, а інша — зі швидкістю 5 км/год. Через скільки годин вони зустрілися?

 

3) Із двох туристичних баз, відстань між якими дорівнює 18 км, одночасно назустріч одна од­ній вийшли дві групи туристів і зустрілися через 2 год. Одна група рухалася зі швидкістю 4 км/год. 3 якою швидкістю рухалася інша група?

 

Завдання 339

Через скільки секунд зустрінуться дві ластівки, які летять назустріч одна одній, якщо швидкість кожної з них становить 20 м/с, а відстань між ними дорівнює 920 м?

 

Завдання 340

Від двох станцій, відстань між якими дорівнює 564 км, одночасно назустріч один одному ви­йшли два потяги. Швидкість одного з них ста­новила 63 км/год. Яка швидкість іншого потяга, якщо вони зустрілися через 4 год?

 

Завдання 341

По доріжці, довжина якої дорівнює 360 метрів, назустріч один одному побігли два хлопчики. Один із них біг зі швидкістю 5 м/с. Яка швидкість іншого хлопчика, якщо зустрілися вони через 40 с?

 

Завдання 342

с•70 = 16 800 а – 456 = 70 800 : 300

Інші завдання дивись тут...