Інші завдання дивись тут...

Сторінка 31 Утворення багатоцифрових чисел

Завдання 1, 2 Розрядні доданки

4726 = 1000 • 4 + 100 • 7 + 10 • 2 + 6

5794 = 1000 • 5 + 100 • 7 + 10 • 9 + 4

1635 = 1000 • 1 + 100 • 6 + 10 • 3 + 5

8209 = 1000 • 8 + 100 • 2 + 9

7068 = 1000 • 7 + 10 • 6 + 8

 

Завдання 3  Натуральні числа

П’ятицифрове число 84 726 = 10 000 • 8 + 1 000 • 4 + 100 • 7 + 10 • 2 + 6

Шестицифрове число 384 726 = 100 000 • 3 + 10 000 • 8 + 1 000 • 4 + 100 • 7 + 10 • 2 + 6

 

Завдання 4

34 255 = 10 000 • 3 + 1 000 • 4 + 100 • 2 + 10 • 5 + 5

10 874 = 10 000 • 1 + 100 • 8 + 10 • 7 + 4

450 319 = 100 000 • 4 + 10 000 • 5 + 100 • 3 + 10 • 1 + 9

 

Завдання 5

всього десятків у числах 759, 264, 807: 75, 26, 80

• всього сотень у числах 1324, 8430, 6051: 13, 84, 60

• всього тисяч у числах 20 755, 64 999, 45 500: 20, 64, 45

  всього сотень у числах 20 755, 64 999, 45 500: 207, 649, 455

 

Завдання 6  Запишіть «сусідів» поданих чисел.

8398, 8399, 8400        498, 499, 500             15 599, 15 600, 15 601

9299, 9300, 9301        7399, 7400, 7401        49 999, 50 000, 50 001

 

Сторінка 32

Завдання 7

А. Триста двадцять три тисячі сто шістдесят два — 323 162.

    Дванадцять тисяч сорок — 12 040

    Сімсот  тридцять чотири тисячі двісті — 734 200

    Тридцять тисяч тринадцять — 30 013

Б. Двадцять вісім тисяч сто дванадцять — 28 112.

    Сімсот одинадцять тисяч шістсот один — 711 601.

 

Завдання 8, 9, 10

Записали арабськими цифрами числа, записані церковнослов'янською абет­кою:

ЦВІ  912 = 900 + 12           WА  1801 = 1000 + 800 + 1       ,Вρєі    2115 = 2000 + 100 + 15

Записали церковнослов'янською абеткою подані числа:

57 = 50 + 7   NЗ      103 = 100 + 3  ρГ    1690 = 1000 + 600 + 90  ,АХЧ    50 400 = 50 000 + 400    Θγ

Завдання 11 Порядок дій

20 • 4 + 30 • 5 + 40 • 4 =

= 390

1) 20 • 4 =80

2) 30 • 5 = 150

3) 40 • 4 = 160

4) 80 + 150 = 230

5) 230 + 160 = 390

240 : 6 + 350 : 5 + 400 : 5 =

= 190

1) 240 : 6 = 40

2) 350 : 5 = 70

3) 400 : 5 = 80

4) 40 + 70 = 110

5) 110 + 80 = 190

(720 + 180) – (460 + 140) =

= 300

1) 720 + 180 = 900

2) 460 + 140 = 600

3) 900 – 600 = 300

23 • 4 + 60 : 3 – 40 : 4 =

= 102

1) 23 • 4 = 92

2) 60 : 3 = 20

3) 40 : 4 = 10

4) 92 + 20 = 112

5) 112 – 10 = 102

Завдання 12

Запиши роки народження рідних тобі людей. Підготували для запису їх за допомогою церковнослов'янської абетки.

2010 = 2000 + 10       1985 = 1000 + 900 + 80 + 5

 

Сторінка 33 Порівняння багатоцифрових чисел

Завдання 1  Упорядкували числа від найменшого до найбільшого (в порядку зростання):

6, 78, 354, 1 520, 27 100, 341 999, 1 000 000

 

Завдання 2 Порівняння чисел

34 567 > 3 456       87 834 < 864 308     33 405 < 336 405

27 113 > 2 113       56 723 > 5 240         4 627 < 45 340

 

Завдання 3

567 < 735

47 321 > 4 732

567 < 7 567

194 750 > 94 750

636 < 636 164

706 400 > 70 650

9 999 > 999

801 602 > 8 016

Завдання 4 Які числа можна вставити (або прибрати), щоб справдилися нерів­ності.

3470 < 30 470        21 016 < 210 016       451 903 > 10 000

64 000 > 6 400       132 550 > 32 550       10 000 < 652 202

 

Завдання 5

А. Порівняли числа за кількістю цифр у них.

5925 < 51 425, бо 5924 — чотирицифрове, 51 425 — п'ятицифрове.

1824 < 18 024, бо 1824 — чотирицифрове, 18 024 — п'ятицифрове.

136 602 > 13 602, бо 136 603 — шестицифрове, 130 602 — п'ятицифрове.

270 512 > 27 512, бо 270 512 — шестицифрове, 51 425 — п'ятицифрове.

Б. Поставили замість зірочки цифру, щоб справдилася нерівність.

27 462 > 27 461

548 420 < 648 420

916 671 > 915 671

 

Сторінка 34

Завдання 6, 7, 8 Римська система числення

Римські цифри можна побачити на годиннику, на календарі, на книжках.

Підготували римські числа для запису арабськими цифрами:

CLVII = 100 – 50 + 5 + 1 + 1 = 507 = 500 + 7

CDXIII = 500 – 100 + 10 + 1 + 1 + 1 = 413 = 400 + 10 + 3

MMIV = 1000 + 1000 + 5 – 1 = 2004 = 2000 + 4

Завдання 9  Синій кит — 14 000 кг, морський слон — 4 000, морж — 2 000, індійський слон — 4500, бегемот — 2500 кг, африканський слон — 12 000 кг

1) Порівняли маси двох тварин, які живуть на суші:

12 000 > 4 500   африканський слон важчий, ніж індійський

2) Порівняли маси двох тварин, які мешкають у воді:

14 000 > 4 000  синій кит важчий, ніж морський слон

 

Сторінка 35

Завдання 10

День народження 5 липня 2012 року

Записали арабськими цифрами число, місяць і рік свого наро­дження:

Є (5)           З (7)                    ,В І В  (2000 + 10 + 2)

Записали римськими цифрами число, місяць і рік свого наро­дження:

V (5 = 5)    VІІ (7 = 5 + 2)     ММXIІ (2012 = 1000 + 1000 + 10 + 1 + 1)

 

Завдання 11

Ракетка — 800 грн, іграшка — 80 грн, велосипед — 12 500 грн, планшет — 2 500 грн.

Найдорожчий велосипед – 12 500 грн,  а найдешевша іграшка – 80 грн.

 

Завдання 12

435 687 — 4 сот. тис., 3 дес. тис., 5 од. тис., 6 сот., 8 дес., 7 од.

672 514 — 6 сот. тис., 7 дес. тис., 2 од. тис., 5 сот., 1 дес., 4 од.

51 620 — 5 дес. тис., 1 од. тис., 6 сот., 2 дес.

74 003 — 7 дес. тис., 4 од. тис., 3 од.

800 243 — 8 сот. тис., 2 сот., 4 дес., 3 од.

527 630 — 5 сот. тис., 2 дес. тис., 7 од. тис., 6 сот., 3 дес.

24 527 — 2 дес. тис., 4 од. тис., 5 сот., 2 дес., 7 од.

 

Завдання 13, 14

Підкреслили в числах цифри, якими вони різняться

1) 3500 < 2500              5600 > 5200 

    7530 < 7570             8222 < 8229  

2) 3535 > 3435              9203 > 9201 

    6625 < 7625             8 124 > 8 10

 

Сторінка 36

Завдання 15 Цифри можна вставити, щоб справдилися нерівності.

3470 < 3480   (8, 9)                  21 016 < 21 116  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

451 903 > 351 903 (0, 1, 2, 3)    6400 > 6300  (0, 1, 2, 3)

32 550 > 30 550 (0, 1)               675 222 < 775 222 (7, 8, 9)

 

Завдання 16  Із цифр 2, 7, 0 утворили різні трицифрові числа (кожну цифру можна використати в числі тільки один раз): 207, 270, 702, 720

Склали кілька нерівностей із цими чис­лами:

207 < 270    270 > 207    207 < 702     702 > 207    207 < 720   720 > 702

 

Завдання 17

А. Порівняли числа порозрядним способом:

5125 < 5425     8240 > 7240    33 602 < 33 622    710 599 < 712 599

Б. Доповнили числа розрядними одиницями, щоб справдилися нерівності:

1755 > 1745      51 423 < 51 523    218 017 > 217 017

 

Завдання 18  На фрагменті карти із зображенням Українських Карпат знайшли чотирицифрові числа, якими записано висоту гірських вершин у метрах:

1362 м (г. Магула)    1836 (г. Сивуля-Велика)    2061 м (г. Говерла)

Виписали іменовані числа в порядку їх збільшення: 1362 м, 1836 м, 2061 м

 

Завдання 19

Довжина прямокутного дитячого басейну — 7 м, а ширина на 2 м менша. Який периметр дитячого басейну? Яка довжина прямокут­ного басейну для дорослих, якщо його ширина на 5 м більша, ніж дитячого, а периметр становить 70 м?

Розв’язання

1) 7 – 2 = 5 (м) – ширина дитячого басейну.

2) Р = 7 • 2 + 5 • 2 = 24 (м) – периметр дитячого басейну.

3) 5 + 5 = 10 (м) – ширина дорослого басейну.

4) 70 : 2 – 10 = 25 (м) – довжина дорослого басейну.

 

Завдання 20 

Доповнили нерівності (виділені цифри в числах — це розряд чис­ла, який треба змінити):

7650 < 7651     82 498 > 82 488    520 145 < 521 145

 

Сторінка 37 Додавання і віднімання круглих багатоцифрових чисел

Завдання 1  Упорядкували числа від більшого до меншого (спадання):

900 000, 660 000, 99 000, 60 000, 9 900, 9 000, 6 000, 600, 90, 6

 

Завдання 2 Спосіб додавання круглих багатоцифрових чисел.

4 000 + 8 000 = 12 000

4 тис. + 8 тис. = 12 тис.

25 000 + 7 000 = 32 000

25 тис. + 7 тис. = 32 тис.

440 000 + 320 000 = 760 000

440 тис. + 320 тис. = 760 тис.

Завдання 3 До рівностей на додавання склали по дві рівності на віднімання.

4 000 + 8 000 = 12 000

4 тис. + 8 тис. = 12 тис.

25 000 + 7 000 = 32 000

25 тис. + 7 тис. = 32 тис.

440 000 + 320 000 = 760 000

440 тис. + 320 тис. = 760 тис.

12 000 – 4 000 = 8 000

12 тис. – 4 тис. = 8 тис.

12 000 – 8 000 = 4 000

12 тис. – 8 тис. = 4 тис.

32 000 – 25 000 = 7 000

32 тис. – 25 тис. = 7 тис.

32 000 – 7 000 = 25 000

32 тис. – 7 тис. = 25 тис.

760 000 – 440 000 = 320 000

760 тис. – 440 тис. = 320 тис.

760 000 – 320 000 = 440 000

760 тис. – 320 тис. = 440 тис.

Завдання 4

19 тис. + 22 тис. = 41 тис.

19 000 + 22 000 = 41 000

43 тис. – 12 тис. = 31 тис.

43 000 – 12 000 = 31 000

520 тис. + 240 тис. = 760 тис.

520 000 + 240 000 = 760 000

750 тис. – 410 тис. = 340 тис.

750 000 – 410 000 = 340 000

680 тис. + 170 тис. = 850 тис.

680 000 + 170 000 = 850 000

920 тис. – 680 тис. = 240 тис.

920 000 – 680 000 = 240 000

Завдання 5

1) сума чисел тридцять три тисячі й одинадцять тисяч:

33 000 + 11 000 = 44 000

2) сума чисел вісімсот п'ятдесят тисяч і сто тисяч:

850 000 + 100 000 = 950 000

3) різниця чисел сімдесят сім тисяч і п'ятнадцять тисяч:

77 000 – 15 000 = 62 000

4) різниця чисел дев'ятсот шістдесят тисяч і шістсот дев'яносто тисяч:

960 000 – 690 000 = 270 000

 

Сторінка 38

Завдання 6  Мікрохвильова піч — 3 000 грн, електропіч — 8 000 грн, холодильник — 12 000 грн, кондиціонер — 9 000 грн, телевізор — 15 000 грн, пиловсмоктувач —  5 000 грн, акустичний набір — 8 000 грн (4 000 грн + 4 000 грн)

1) Скільки треба заплатити за холодильник і пиловсмоктувач? 5 000 + 12 000 = 17 000 (грн)

2) Яка загальна вартість дрібної побутової техніки? 3 000 + 8 000 + 5 000 = 16 000 (грн)

3) На скільки холодильник дешевший від телевізора?    15 000 – 12 000 = 3 000 (грн)

   На скільки кондиціонер дешевший від телевізора?    15 000 – 9 000 = 6 000 (грн)

4) Скільки треба заплатити за акустичний набір?     4 000 + 4 000 = 8 000 (грн)

5) Яка вартість усіх товарів?

3 000 + 8 000 + 12 000 + 9 000 + 15 000 + 4 000 + 4 000 + 5 000 =

= (8 000 + 12 000) + (15 000 + 5 000) + (3 000 + 9 000 + 4 000 + 4 000) =

= 20 000 + 20 000 + 20 000 = 60 000 (грн)

 

Завдання 7  Рівняння

30 000 + х = 100 000

х = 100 000 – 30 000

х = 70 000

30 000 + 70 000 = 100 000

100 000 = 100 000

(600 000 + 90 000) – х = 590 000

690 000 – х = 590 000

х = 690 000 – 590 000

х = 100 000

(600 000 + 90 000) – 100 000 = 590 000

590 000 = 590 000

Завдання 8

Відстань автошляхами від Києва до Пекіна (Китай) — 8000 км, а від Києва до Барселони (Іспанія) — на 5000 км менша. Яка відстань автошляхами від Києва до Барселони? Яка відстань автошляхами від Барселони до Пекіна через Київ?

Розв’язання                                                          

1) 8 000 – 5 000 = 3 000 (км) – відстань від Києва до Барселони.

2) 3 000 + 8 000 = 11 000 (км) – відстань автошляхами від Барселони до Пекіна через Київ.

 

Завдання 9

А. 8000 + 3000 = 8 тис. + 3 тис. = 11 тис. = 11 000

    100 000 – 14 000 = 100 тис. – 14 тис. = 86 тис. = 86 000

    12 000 + 36 000 = 12 тис. + 36 тис. = 48 тис. = 48 000

     490 000 + 220 000 = 490 тис. + 220 тис. = 710 тис. = 710 000

Б. Відновили рівності.

5 000 + 4 000 = 9 000

16 000 – 9 000 = 7 000

48 000 – 35 000 = 15 000

 

Завдання 10 Об'ємні геометричні фігури, з якими асоцію­ються:

капелюх чарівника — циліндр, тенісний м'ячик — куля, водостічна труба — циліндр,  цеглина — паралелепіпед, єгипетська піраміда — піраміда, банка — циліндр, морозиво –ріжок — конус, Сонце — куля.

 

Завдання 11  Знайшли «пропущені» числа

54 000 + 13 000 = 67 000  (бо 67 000 – 54 000 = 13 000)

820 – 220 = 600  (бо 820 – 600 = 220)

2 000 + 39 000 = 41 000  (бо 41 000 – 2 000 = 39 000)

62 000 – 7 000 = 55 000  (бо 55 000 + 7 000 = 62 000)

 

Сторінка 39 Додавання і віднімання багатоцифрових чисел на основі розрядного складу числа

Завдання 1, 2

356 725 = 300 000 + 50 000 + 6000 + 700 + 20 + 5

600 + 20 + 3 = 623         20 000 + 3 000 + 5 = 23 005  

7 000 + 400 = 7 400        50 000 + 4 000 + 20 = 54 020

9 000 + 30 + 6 = 9 036    700 000 + 2 000 + 300 + 6 = 702 306

 

Завдання 3  Порозрядне додавання

2 150 + 6 830 = (2 000 + 6 000) + (100 + 800) + (50 + 30) = 8 000 + 900 + 80 = 8 980

43 512 + 21 106 = (40 000 + 20 000) + (3 000 + 1 000) + (500 + 100) + 10 + (2 + 6) = 60 000 + 4 000 + 600 + 10 + 8 = 64 618 

620 815 + 171 034 = (600 000 + 100 000) + (20 000 + 70 000) + 1 000 + 800 + (10 + 30) + (5 + 4) = 700 000 + 90 000 + 1 000 + 800 + 40 + 9 = 791 849

 

Завдання 4  Подали числа розрядними доданками:

3 602 = 3 000 + 600 + 2

8 021 = 8 000 + 20 + 1

72 364 = 70 000 + 2 000 + 300 + 60 + 4

50 521 = 50 000 + 500 + 20 + 1

 

Сторінка 40

Завдання 5  Доповнили розрядні доданки, спираючись на результат.

6000 + 200 + 70 + 1 = 6 271          4000 + 300 + 20 + 5 = 4325

 

Завдання 6  Порозрядний спосіб додавання

32 143 + 62 536 = (30 000 + 60 000) + (2 000 + 2 000) + (100 + 500) + (40 + 30) + (3 + 6) =

= 90 000 + 4 000 + 600 + 70 + 9 = 94 679

 

Завдання 7

А. 1 672 + 6 216 = (1 000 + 6 000) + (600 + 200) + (70 + 10) + (2 + 6) = 7 000 + 800 + 80 + 8 =

= 7 888

5 345 + 3 524 = (5 000 + 3 000) + (300 + 500) + (40 + 20) + (5 + 4) = 8 000 + 800 + 60 + 9 =

= 8 869

Б. 36 842 + 12 154 = (30 000 + 10 000) + (6 000 + 2 000) + (800 + 100) + (40 + 50) + (2 + 4) =

= 40 000 + 8 000 + 900 + 90 + 6 = 48 996

 

Завдання 8

У Софійки було 150 грн, а в Андрійка – 240 грн. Дівчинка витратила 1/10 своїх грошей, а хлопчик – 1/6 своїх грошей. У кого залишилось більше грошей і на скільки?

Розв’язання

1) 150 : 10 = 15 (грн) – витратила Софійка.

2) 150 – 15 = 135 (грн) – залишилось у Софійки.

3) 240 : 6 = 40 (грн) – витратив Андрій.

4) 240 – 40 = 200 (грн) – залишилося в Андрійка.

5) 200 > 135  В Андрійка залишилось більше грошей, ніж у Софійки

200 – 135 = 65 (грн) – на стільки більше грошей залишилося в Андрійка.

Відповідь: на 65 гривень більше залишилося в Андрійка, ніж у Софійки.

 

Завдання 9

70 000 + 5 000 + 200 + 40 + 3 = 75 243

20 000 + 1 000 + 500 + 4 = 21 504

30 000 + 3 000 + 300 + 30 + 3 = 33 333

50 000 + 5 000 + 500 + 5 = 55 505

 

Завдання 10

76 824 = 70 000 + 6 000 + 800 + 20 + 4

5 367 = 5 000 + 300 + 60 + 7

245 607 = 200 000 + 40 000 + 5 000 + 600 + 7

42 002 = 40 000 + 2 000 + 2

50 500 = 50 000 + 500

 

Завдання 11 Пояснили, які, а які.

Віднімання

Розрядні одиниці віднімали

Розрядні одиниці не враховували

5624 – 5000 = 624

Сотень, десятків, одиниць

Тисяч

5624 – 600 = 5024

Сотень

Тисяч, десятків, одиниць

5624 – 20 = 5604

Десятків

Тисяч, сотень, одиниць

5624 – 4 = 5620

Одиниць

Тисяч, сотень, десятків

Інші завдання дивись тут...