Інші завдання дивись тут...

Сторінка 60

Завдання 9  Усього одиниць певного розряду

У числі 283 452

283 452 од.

283 45 дес.

283 4 сот.

283 од. тис.

28 дес. тис.

2 сот. тис.

У числі 52 428

52 428 од.

5 242 дес.

524 сот.

52 од. тис.

5 дес. тис.

 

У числі 8625

8625 од.

862 дес.

86 сот.

8 од. тис.

У числі 180 305

180 305 од.

18 030 дес.

1 803 сот.

180 од. тис.

18 дес. тис.

1 сот. тис.

Завдання 10 Натуральні числа

Записали найбільше чотирицифрове, п'ятицифрове, шестицифрове числа: 

9999, 99999, 999999

Записали найменше чотирицифрове, п'ятицифрове, шестицифрове числа

1000, 10000, 100000

 

Завдання 11  Заміни суму розрядних доданків числом

6000 + 300 + 40 + 5 = 6 345

5000 + 600 + 20 + 8 = 5 628

4000 + 900 + 5 = 4 905

70 000 + 8000 + 4 = 78 004

30 000 + 4000 + 20 = 34 020

8000 + 100 + 30 = 8 130

Завдання 12

3000 + 400 + 10 + 7 = 3417

3417 – 3000 = 417

3417 – 400 = 3 017

3417 – 10 = 3 407

3417 – 7 =  3 410

8000 + 600 + 20 + 4 = 8624

8624 – 8000 = 624

8624 – 600 = 8 024

8624 – 20 = 8 604

8624 – 4 = 8 620

Завдання 13

2600 + 3700 = 6300

26 сот. + 37 сот. = 63 сот.

3200 + 1900 = 5100

32 сот. 19 сот. = 51 сот.

6200 – 4700 = 1500

62 сот. – 47 сот. = 15 сот.

5300 – 2800 = 2500

53 сот. - 28 сот. = 25 сот.

4700 + 2500 = 7200

47 сот. + 25 сот. = 72 сот.

5700 + 3800 = 9500

57 сот. + 38 сот. = 95 сот.

3500 – 1900 = 1600

35 сот. - 19 сот. = 16 сот.

6400 – 3600 = 2900

64 сот. - 36 сот. = 29 сот.

Завдання 14 Дію додавання перевірили відніманням

+3456

  7532

10988

_10988

   7532

   3456 

+42721

  36248

  78969

_78969

  36248

  42721 

+7506

  2302

  9808

 _9808

   2302

   7506 

+8720

  1250

  9970

 _9970

   1250

   8720 

Завдання 15, 16 Письмове додавання

+5167

  3254

  8421

+6275

  3246

  9521

+5164

  3258

  8422

+17586

  12354

  29940

_7245

 4167

 3078

_6417

 3268

 3149

_5316

 2157

 3159

_4237

  2169

 2068

Сторінка 61

Завдання 17 Рівняння

х – 3204 = 2563
х = 2563 + 3204
х = 5767
5767 – 3204 = 2563
2563 = 2563
5750 – х = 1200 + 1220
5750 – х = 2420
х = 5750 – 2420
х = 3330
5750 – 3330 = 1200 + 1220
2420 = 2420
8275 – х = 5803
х = 8275 – 5803
х = 2472
8275 – 2472 = 5803
5803 = 5803
х + (30800 – 536) = 58310
х + 30264 = 58310
х = 58310 – 30264
х = 28046
28046 + (30800 – 536) = 58310
58310 = 58310
Завдання 18

+24589

     535

   8020

  33144

+ 9674

    357

   2612

 12643

Завдання 19

Першого дня до млина завезли 4 т зерна, другого — на 200 кг мен­ше, а третього дня — на 625 кг більше, ніж за перший і другий день разом. Скільки всього кілограмів зерна завезли до млина?

Розв'язання

1) 4000  200 = 800 (кг)  завезли другого дня
2) 4000 + 800 = 4900 (кг)  завезли за два дні
3) 4900 + 625 = 5525 (кг)  завезли третього дня
4) +4000
       800
      5525
     10325 (кг)
Відповідь: до млина завезли 10325 кілограмів зерна.

 

Завдання 20

Обчисли периметр прямокутника, якщо його довжина дорівнює 60 мм, а ширина становить 1/3 довжини.

Розв'язання
1) 60 : 3 = 20 (мм)  ширина прямокутника
2) (60 + 20) • 2 = 160 (мм) = 16 (см)
Відповідь: периметр прямокутника 16 см

 

Завдання 21

В овочеву крамницю привезли 500 кг овочів: капусту, моркву і буряки. Капусти привезли 230 кг. Третю частину решти становила морква. Скільки буряків привезли до крамниці?

Розв'язання

1) 500 – 230 = 270 (кг) – решта
2) 270 : 3 = 90 (кг) – моркви привезли
3) 230 + 90 = 320 (кг) – разом капусти і моркви привезли
4) 500  320 = 180 (кг)
Відповідь: до крамниці привезли 180 кілограмів буряків.

 

Завдання 22

У літньому таборі в І зміну відпочивали 144 хлопчики і 100 дівчаток шкільного віку, у ІІ зміну — 220 дівчаток і 95 хлопчиків, ...

а) а в ІІІ зміну — 347 дітей. Скільки всього дітей відпочило впродовж літа в таборі?

Розв'язання

1) 144 + 100 = 244 (д.) – приїхало на І зміну

2) 220 + 95 = 315 (д.) – приїхало на ІІ зміну

3) +244

      315

      347

      906 (д.)

Відповідь: впродовж літа в таборі відпочило 906 дітей.

б) а на ІІІ зміну приїхало на 88 дітей більше, ніж у І зміну. Скільки всього дітей відпочило протягом літа в таборі?

Розв'язання

1) 144 + 100 = 244 (д.) – приїхало на І зміну

2) 220 + 95 = 315 (д.) – приїхало на ІІ зміну

3) +244

       88

      332 (д.) – приїхало на ІІІ зміну

4) +244

      315

      332

      891 (д.)

Відповідь: впродовж літа в таборі відпочила 891 дітина.

Постав інші запитання і розв'яжи складені тобою задачі.

в) У літньому таборі в І зміну відпочивали 144 хлопчики і 100 дівчаток шкільного віку, у ІІІ зміну — 347 дітей, а на ІІ зміну приїхало на 88 дітей менше, ніж у ІІ зміну. Скільки всього дітей відпочило протягом літа в таборі?

Розв'язання

1) 144 + 100 = 244 (д.) – приїхало на І зміну

2) _347

      80

     267 (д.) – приїхало на ІІІ зміну

3) +244

     267

     347

     858 (д.)

Відповідь: впродовж літа в таборі відпочило 858 дітей.

 

Завдання 23

На взуттєвій фабриці за день пошили 958 пар дитячого взуття, жіночих — на 346 пар більше, а чоловічих — на 284 пари менше, ніж жіночих. Скільки всього пар взуття пошили на фабриці за день?

Розв'язання

1) +958

     346

    1304 (п.) – жіноче взуття

2) _1304

      284

     1020 (п.) – чоловіче взуття

3) + 958

     1304

     1020

     3282 (п.)

Відповідь: на фабриці за день пошили 3282 пари взуття.

 

Сторінка 62 ПЕРЕВІРЯЄМО, ЩО ВМІЄМО І ЗНАЄМО

Тестові завдання. Вибери правильний варіант завершення речення або відповідь на запитання із запропонованих. Наприклад: 1 – А, 2 – Б, 3 – В.

Завдання 1

У десятковій системі числення, яку ми використовуємо в математиці, число записують за допомогою 

А. десяти цифр

Б. дев'яти цифр

В. восьми цифр

 

Завдання 2 

Цифра 8 позначає кількість одиниць у розряді десятків у числі...

А. 812

Б. 387

В. 598

 

Завдання 3

У якому рядку немає числа сто тисяч?

A. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000.

Б. 1 000 000, 100 000, 10 000, 1000, 100, 10, 1.

B. 1000, 10, 1 000 000, 10 000, 1, 100, 110 000.

 

Завдання 4  

Найвищий розряд класу тисяч —

A. одиниці тисяч     

Б. сотні тисяч    

B. десятки тисяч

 

Завдання 5

Якою буквою позначено число шістсот двадцять три тисячі сто сорок?

А. 623 140     Б. 62 140          В. 623 104

 

Завдання 6

Прямокутний акваріум за своєю формою схожий на

A. куб        Б. паралелепіпед          B. циліндр

 

Завдання 7

У якому рядку всі числа мають нуль одиниць тільки в одному з розрядів?

A. 2005, 2650, 2097, 20 650

Б. 8053, 8405, 8130,81 656

B. 40 252, 4780, 4035, 4109

 

Завдання 8  У числі 56 751 всього

А. 56 сотень    Б. 567 сотень       В. 5675 сотень

 

Сторінка 63

Завдання 9

Із двох чисел з однаковою кількістю цифр більше те число, у якому

A. більше одиниць у найнижчому розряді

Б. менше одиниць у найвищому розряді

B. більше одиниць у найвищому розряді

 

Завдання 10

Якщо два числа мають у своєму записі різну кількість цифр, то більше з них те, у якому

А. більше цифр      Б. менше цифр

 

Завдання 11

«Наприкінці XIX століття розпочалася доба техніки» – у цьому реченні число записано^

A. арабськими цифрами    Б. церковнослов'янськими буквами   B. римськими цифрами

 

Завдання 12

Під якою буквою записано суму чисел сорок тисяч і тридцять дві тисячі?

А. 4000 + 3200      Б. 40 000 + 32 000     В. 40 000 – 32 000

 

Додаткові завдання

Завдання 1 Додавання і віднімання порозрядним способом

8456 + 1323 = (8000 + 1000) + (400 + 300) + (50 + 20) + (6 + 3) =
= 9000 + 700 + 70 + 9 = 9779
36879 – 12635 = (30000 – 10000) + (6000 – 2000) + (800 – 600) + (70 – 30) + (9 – 5) =
= 20000 + 4000 + 200 + 40 + 4 = 24244

 

Завдання 2  Письмове віднімання

+27652

  34218

  61870

_6735

 5419

 1316

 

Завдання 3  Проста задача

У Національному спорткомплексі «Олімпійський» 70 050 місць роз­міщено на двох ярусах. 32 731 місце — на верхньому ярусі. Скільки місць на нижньому ярусі?

Розв'язання

1) _70050

      32731

      37319

Відповідь: на нижньому ярусі 37319 місць.

 

Завдання 4

Додай до найбільшого чотирицифрового числа найбільші трицифрове і двоцифрове числа. Прочитай вираз і застосуй найзручніший спосіб додавання для обчислення всієї суми.

9999 + 999 + 99 = (10000 + 1000 + 100) – (1 + 1 + 1) = 11097

 

Завдання 5

x – 17864 = 53309
х = 53309 + 17864
х = 71173
71173 – 17864 = 53309
53309 = 53309
89401 – x = 51937
х = 89401 – 51937
х = 37464
89401 – 37464 = 51937
51937 = 51937
(166217 – 107540) + x = 112652
58677 – х = 112652
х = 112652 – 58677
х = 53975
(166217 – 107540) + 53975 = 112652
112652 = 112652
x – (32608 + 24218) = 17613
х – 56826 = 17613
х = 56826 + 17613
х = 74439
74439 – (32608 + 24218) = 17613
17613 = 17613

Інші завдання дивись тут...