§ 115 Завдання 413 Порядок дій

 

Завдання 414. Перемалюй у зошит «магічні» квадрати й заповни їх.

71

 

29

 

89

 

 

 

107

 

 

 

280

 

230

 

180

 

80

Завдання 415 Ділення з остачею

217 : 6 = 36 (ост. 1)

 138 : 7 = 19 (ост. 5)

 

Завдання 416

90 461 • 7

71 308 • 8

67 248 : 8

387 018 : 6

127 845 + 93 465 : 3

40 000 - 35 000 : 7

 

Завдання 417. Виконай дії з іменованими числами.

21 м 4 см : 4

5 кг 700 г • 4

20 дм 40 см : 3

70 м 20 см : 6

180 т : 6 ц 65 км

 200 м : 5 м

 

Завдання 418

Змішали 4 кг печива одного виду за ціною 36 грн і 3 кг печива іншого виду за ціною 25 грн 50 коп. Яка ціна од­ного кілограма такої суміші?

 

Завдання 419

Невідоме число зменшили в 7 разів та отримали 1306. Склади рівняння і знайди невідоме число.

 

Завдання 420

3017 • 6

10 кг : 5 г

61 305 : 5

7 т 57 кг • 8

(54 642 - 828) : 6

3 • (350 027 - 46 138)

Завдання 421

Із двох міст, відстань між якими дорівнює 1104 км, ви­їхали назустріч один одному два потяги. Через 8 год вони зустрілися. Перший потяг рухався зі швидкістю 80 км/год. З якою швидкістю рухався другий потяг?

 

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ досягнення

Завдання 422

Невідоме число знаходять дією множення в рівнянні А X- 8 = 4016 Б у : 12 = 50 В 340 : с = 6

 

Завдання 423

«Зайва» фігура позначена буквою А Б В

 

Завдання 424. Площа квадрата зі стороною 1 см — це

А м2

Б дм2

В см2

67

 

Завдання 425

В 1 га А 10 а

Б 100 а

В 1000 а

 

Завдання  426

Площу прямокутника знаходять за формулою А (а + b) • 2 Б а • b В а : b

 

Завдання 427

Щоб рівність 1 т : _ = 10 стала істинною, потрібно вста­вити число

А 10 кг Б 100 В 100 кг

 

Завдання 428

26 138 • 8

7910 • 6

217 406 • 4

37 870 : 7

21 024 : 6

13 705 : 5

 

Завдання 429

46 158 • 6

30 528 : 8

81 204 • 3

 

Завдання 430

24 708 • 4 - 24 708 : 4

(24 708 • 4 - 24 708) : 4

 

Завдання 431

Для комп'ютерного класу придбали 4 монітори по 2999 грн кожний та 2 принтери — по 2378 грн кожний. Скільки заплатили за всю покупку?

 

Завдання 432

Площа ділянки прямокутної форми дорівнює 960 м2, а її ширина — 30 м. На скільки метрів довжина цієї ділянки більша за її ширину? Склади й розв'яжи обернені задачі.

 

Завдання 433

Обчисли площу кожної ділянки маєтку за поданим пла­ном.

 

§ 116.  Завдання 434 Порядок дій

 

Завдання 435, 436 Письмове множення

1728 • 238

4136 • 125

2521 • 344

459 • 364

 

Завдання 437 Рівняння

х:325= 1704

х + 2460 = 178 • 239

 

Завдання 438

Першим насосом за 9 хв накачали 720 відер води, а дру­гим за 8 хв — 560 відер. Скільки відер води накачають обома насосами разом за 1 год?

 

Завдання 439

Периметр прямокутника дорівнює 120 см, а одна з його сторін — 40 см. Обчисли площу цього прямокутника.

 

Завдання 440

Десять електричних стовпів стоять уздовж дороги. Від­стань між двома сусідніми стовпами дорівнює 50 м. Яка відстань між першим і останнім стовпами?

 

Завдання  441

4673 • 152 847 • 324

1859 • 452 638 • 529

 

Завдання 442

Периметр прямокутника дорівнює 22 см, а його довжи­на — 8 см. Побудуй цей прямокутник та обчисли його площу.

 

§ 117. Завдання 443.  Визначте площу кожної фігури.

 

Завдання 444

Якщо а = 975, тоді а • 216 + (а - 317), якщо а = 975.

 

Завдання 445, 446

384 • 603

5124 • 105

3512 • 208

967 • 805

 

Завдання 447

На 104 будівельні об'єкти привезли по 425 бетонних блоків, а на 68 об'єктів — по 235 блоків. Скільки всього бетонних блоків привезли на будівельні об'єкти?

 

Завдання 448

Пасажирський літак за два рейси пролетів 3360 км. Пер­ший рейс літака тривав 4 год, а другий — 3 год. Скільки кілометрів пролетів літак під час кожного рейсу, якщо весь час він летів з однаковою швидкістю?

 

Завдання 449

Перший пакет уміщує 200 г цукру, а другий — 350 г. Як за допомогою цих пакетів відсипати 500 г цукру?

 

Завдання 450

4495 • 201

792 • 805

3193 • 109

892 • 508

 

Завдання 451. У 7 однакових каністр налили бензин. Згодом цим бен­зином заправили 2 автобуси. Скільки каністр бензину залили в бак кожного автобуса, якщо в бак першого автобуса залили 48 л бензину, а в бак другого — 64 л?