Інші завдання дивись тут...

§ 115 Завдання 413 Порядок дій

900 : 3 : 6 : 2 : 5 • 10 : 2 – 9 = 16

900 : 3 = 300
300 : 6 = 50
5 : 2 = 25
25 : 5 = 5
5 • 10 = 50
50 : 2 = 25
25 – 9 = 16
Століття позначають римськими цифрами. Серед поданих чисел: XVІ 

 

Завдання 414 Перемалюй у зошит «магічні» квадрати й заповни їх.

71

 167

29

 47

89

131

 149

11

107 

 380

30

280

 130

230

330

180

430

80 

71 + 89 + 107 = 267
267 – (71 + 29) = 167
267 – (89 + 29) = 149
267 – (71 + 149) = 47
267 – (47 + 89) = 131
267 – (149 + 107) = 11
180 + 230 + 280 = 690
690 – (230 + 80) = 380
690 – (380 + 280) = 30
690 – (230 + 30) = 430
690 – (380 + 180) = 130
690 – (280 + 80) = 330
Завдання 415 Ділення з остачею
217 : 6 = 36 (ост. 1)
36 • 6 + 1 = 216 + 1 = 217
138 : 7 = 19 (ост. 5)
19 • 7 + 5 = 133 + 5 = 138
х 90461
        7
 633227
х 71308
        8
 584864

127 845 + 93 465 : 3  = 159 000

40 000  35 000 : 7 = 40 000  5 000 = 35 000

_67248 | 8    

  64       8406

  _32

    32

      _48
        48
          0
_387018 | 6     

  36        64503

  _27

    24

    _30
      30
        _18
          18
            0
_93465 | 3     

  9        31155

  _3

    3

    _4
      3
     _16
       15
       _15
         15
           0
+ 127845
    31155
   159000

Завдання 417 Дії з іменованими числами

21 м 4 см : 4 = 2104 см : 4 = 526 см = 5 м 26 см

5 кг 700 г • 4 = 5700 г • 4 = 22800 г = 22 кг 800 г

70 м 20 см : 6 = 7020 см : 6 = 1170 см = 11 м 70 см

180 т : 6 ц = 1800 ц : 6 ц = 300

20 дм 40 см : 3 = 240 см : 3 = 80 см = 8 дм 

65 км 200 м : 5 м = 65200 м : 5 м = 13040 м = 13 км 40 м

 

Завдання 418

Змішали 4 кг печива одного виду за ціною 36 грн і 3 кг печива іншого виду за ціною 25 грн 50 коп. Яка ціна од­ного кілограма такої суміші?

Розв'язання

1) 36 • 4 = 144 (грн) – вартість першого виду печива.

2) 25 грн 50 коп. • 3 = 7650 коп. = 76 грн 50 коп. – вартість іншого виду печива.

3) 144 грн + 76 грн 50 коп. = 220 грн 50 коп. – загальна вартість печива.

4) 4 + 3 = 7 (кг) – маса суміші.

5) 220 грн 50 коп. : 7 = 3150 коп. = 31 грн 50 коп. – ціна суміші.

Відповідь: 31 грн 50 коп.

 

Завдання 419

Невідоме число зменшили в 7 разів та отримали 1306. Склади рівняння і знайди невідоме число.

Розв'язання

Нехай невідоме число дорівнює х.  Складаємо рівняння і розв'язуємо його.

х : 7 = 1306

х = 1306 • 7

х = 9142

Відповідь: невідоме число 9142.

 

Завдання 420

х 3017
       5
 18102
_61305 | 5      

  5         12261

 _11

   10

   _13
     10
        _5
          5
           0

10 кг : 5 г = 10 000 г : 5 г = 2 000

7 т 57 кг • 8 = 7057 кг • 8 = 56456 кг = 56 т 456 кг

(54 642  828) : 6 = 8969

3 • (350 027  46 138) = 911667

х 7057
       8
 56456
_ 54642
     828
  53814
_53814 | 6    

  48       8969

  _58

    54

    _41
      36
     _ 54
        54
          0
_ 350027
    46138
   303889
х 303889
          3
   911667

Завдання 421

Із двох міст, відстань між якими дорівнює 1104 км, ви­їхали назустріч один одному два потяги. Через 8 год вони зустрілися. Перший потяг рухався зі швидкістю 80 км/год. З якою швидкістю рухався другий потяг?

Розв'язання

1) 80 • 8 = 640 (км) – проїхав перший потяг.

2) 1104 – 640 = 464 (км) – проїхав другий потяг.

3) 464 : 8 = 58 (км/год) – швидкість другого потягу.

Відповідь: 58 км/год.

 

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ досягнення

Завдання 422

Невідоме число знаходять дією множення в рівнянні Б 

у : 12 = 50

у = 12 • 50

у = 600

 

Завдання 423

«Зайва» фігура позначена буквою Б

 

Завдання 424

Площа квадрата зі стороною 1 см — це В

S = 1 см • 1 см = 1 см2

 

Завдання 425 Одиниці вимірювання площі

Б 1 га = 100 а

 

Завдання  426

Площу прямокутника знаходять за формулою Б

а • b

 

Завдання 427

Щоб рівність 1 т : _ = 10 стала істинною, потрібно вста­вити число... Б

1 т : 100 кг = 1000 кг : 100 кг = 10

 

Завдання 428

х 26138
        8
 209104
х 7910
     6  
 47460
х 217406
         4
  869624
_37870 | 7    

  35       5410

  _28

    28

      _7
        7
        0
_21024 | 6    

  18       3504

  _30

    30

      _24
        24
          0
_13705 | 5    

  10       2741

  _37

    35

    _20
      20
        _5
          5
          0

Завдання 429

х 46158
        6
 276948
_30528 | 8    

  24       3816

  _65

    64

    _12
       8
      _48
        48
          0
х 81204
        3
 243612
_276948 | 6     

  24        46158

  _36

    36

      _9
        6
       _34
         30
         _48
           48
             0
х 3816
       8
 30528
_243612 | 3      

  24         81204

    _3

      3

       _6
         6
          _12 
            12
              0

Завдання 430

24 708 • 4  24 708 : 4 = 92655
(24 708 • 4  24 708) : 4 = 18531
х 24708
        4
  98832
_24708 | 4    

  24       6177

    _7

      4

     _30
       28
       _28
         28
           0
_ 98832
    6177
  92655
х 24708
        4
  98832
_ 98832
   24708
   74124
_74124 | 4      

  4         18531

 _34

   32

   _21
     20
     _12
       12
          _4
            4
             0

Завдання 431

Для комп'ютерного класу придбали 4 монітори по 2999 грн кожний та 2 принтери — по 2378 грн кожний. Скільки заплатили за всю покупку?

Короткий запис

4 м. по 2999 грн  ?

2 пр. по 2378 грн  ?

Разом  ?

Розв'язання

1) 2999  4 = 11996 (грн) – заплатили за монітори.

2) 2378  2 = 4756 (грн) – заплатили за принтери.

3) 11996 + 4756 = 16752 (грн)

Відповідь: за покупку заплатили 16 752 гривні.

 

Завдання 432

Площа ділянки прямокутної форми дорівнює 960 м2, а її ширина — 30 м. На скільки метрів довжина цієї ділянки більша за її ширину?

Короткий запис

Площа  960 м2

Ширина  30 м

Довжина  ? На скільки — ?

Розв'язання

1) 960 : 30 = (900 + 60) : 30 = 32 (м) – довжина ділянки.

2) 32 – 30 = 2 (м)

Відповідь: на 2 м довжина ділянки більша за її ширину.

Ширина ділянки дорівнює 30 м, а її довжина — на 2 м більша. Яка площа ділянки?

Короткий запис

Ширина  30 м

Довжина  ? м, на 2 м більша за ширину

Площа  ?

Розв'язання

1) 30 + 2 = 32 (м) – довжина ділянки.

2) 30 • 32 = 960 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: площа ділянки 960 м2.

Довжина ділянки дорівнює 32 м, а її ширина — на 2 м менша. Яка площа ділянки?

Короткий запис

Довжина  32 м

Ширина  ? м, на 2 м менша за довжину

Площа  ?

Розв'язання

1) 32  2 = 30 (м) – ширина ділянки.

2) 30 • 32 = 960 (м2) – площа ділянки.

Відповідь: площа ділянки 960 м2.

Завдання 433 

Обчисли площу кожної ділянки маєтку за поданим пла­ном.

Розв'язання

1) 10 • 8 = 80 (м2) – ділянка прибудинкової території.

2) 16 • 2 = 32 (м2) – ділянка для квітів.

3) (10 – 2) • (16 – 7) = 8 • 9 = 72 (м2) – ділянка для саду.

4) (10 – 2) • 7 = 8 • 7 = 56 (м2) – ділянка для овочів.

 

§ 116  Завдання 434 

Завдання 434

45000 : 50 • 4 : 100 : 12 • 800 : 10 = 240 (км/год) 
Дмуть вітри в бухті Антарктики — найвітрянішому місці на Землі.

45000 : 50 = 900

900 • 4 = 3600

3600 : 100 = 36

36 : 12 = 3

3 • 800 = 2400

2400 : 10 = 240

Завдання 435, 436

х 1728
    238
 13824
 5184
3456   
411264
х 4136
    125
 20680
 8272
4135   
517000
х  2521
     344
  10084
 10084
7563   
867224
х  459
    364
  1836
 2754
1377  
167076

Завдання 437 Рівняння

х : 325 = 1704

х = 1704 • 325

х = 553800

х + 2460 = 178 • 239

х + 2460 = 42542

х = 42542 – 2460

х = 40082

х 1704
    325
   8520
 3408
5112   
553800
х 178
   239
  1602
  534
 356  
 42542
_42542 
   2460
  40082

Завдання 438

Першим насосом за 9 хв накачали 720 відер води, а дру­гим за 8 хв — 560 відер. Скільки відер води накачають обома насосами разом за 1 год?

Короткий запис

 9 хв — 720 в.

II  8 хв — 560 в.

Разом  1 год — ? в.

Розв'язання

1) 720 : 9 = 80 (в.) – викачав перший насос за 1 хв.

2) 560 : 8 = 70 (в.) – викачав другий насос за 1 хв.

3) 80 + 70 = 150 (в.) – викачають обома насосами за 1 хв.

4) 150 • 60 = 15 • 6 • 100 = 9000 (в.) – викачають обома наносами за 1 год.

Відповідь: обома насосами накачають 9000 відер води за 1 год разом.

 

Завдання 439

Периметр прямокутника дорівнює 120 см, а одна з його сторін — 40 см. Обчисли площу цього прямокутника.

Короткий запис

Периметр  120 см

Сторона  40 см

Площа  ?

Розв'язання

1) 120 : 2 – 40 = 60 – 40 = 20 (см) – довжина іншої сторони прямокутника.

2) 20 • 40 = 800 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника дорівнює 800 см2.

 

Завдання 440

Десять електричних стовпів стоять уздовж дороги. Від­стань між двома сусідніми стовпами дорівнює 50 м. Яка відстань між першим і останнім стовпами?

Розв'язання

1) 10 – 1 = 9 (пр.) – проміжків між стовпами.

2) 50 • 9 = 450 (м) – відстань між крайніми стовпами.

Відповідь: між крайніми стовпами 450 м.

 

Завдання  441

х 4673
    152
  9346
23365
4673   
710296
х  847
   324
  3388
 1694
2541   
274428
х 1859
    452
  3718
 9295
7436   
840268
х  638
    529
  5732
 1276
3190  
337502

Завдання 442

Периметр прямокутника дорівнює 22 см, а його довжи­на — 8 см. Побудуй цей прямокутник та обчисли його площу.

Короткий запис

Периметр  22 см

Довжина  8 см

Ширина  ?

Площа  ?

Розв'язання

1) 22 : 2 – 8 = 11 – 8 = 3 (см) – ширина прямокутника.

2) 3 • 8 = 24 (см2) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 24 см2.

 

§ 117 Завдання 443

Визначте площу кожної фігури.

Розв'язання

1) 3 • 3 = 9 (см2) – площа квадрата.

2) 2 • 4 = 8 (см2) – площа прямокутника.

3) 3 + 4 : 2 = 5 (см2) – площа човна. Площу визначаємо за допомогою палетки. 

 

Завдання 444

Якщо а = 975, тоді а • 216 + (а  317) = 975 • 216 + (975  317) = 210600 + 658 = 211258

 

Завдання 445, 446

х   384
    603
   1152
2304   
231552
х 5124
    105
 25620
5120   
538020
х 3512
    208
 28096
7024   
730496
х   967
     805
   4835
7736   
778435

Завдання 447

На 104 будівельні об'єкти привезли по 425 бетонних блоків, а на 68 об'єктів — по 235 блоків. Скільки всього бетонних блоків привезли на будівельні об'єкти?

Короткий запис

104 об'єкти по 425 бл.  ?

68 об'єкти по 235 бл.  ?

Разом  ?

х 425
   104
 1700
425   
44200
х 235
    68
 1880
1410   
15980
+ 44200
   15980
   60180

Розв'язання

1) 425 • 104 = 44200 (бл.) – привезли блоків на 194 об'єкти.

2) 235 • 68 = 15980 (бл.) – привезли блоків на 68 об'єктів.

3) 44200 + 15980 = 60180 (бл.) – привезли всього блоків. 

Відповідь: привезли 60180 блоків.

Завдання 448

Пасажирський літак за два рейси пролетів 3360 км. Пер­ший рейс літака тривав 4 год, а другий — 3 год. Скільки кілометрів пролетів літак під час кожного рейсу, якщо весь час він летів з однаковою швидкістю?

 
Швидкість
Час
Загальна відстань
I
?, однакова
4 год
?
3360 км
II
3 год
?
Розв'язання

1) 4 + 3 = 7 (год) – весь час.

2) 3360 : 7 = 480 (км/год) – швидкість літака.

3) 480 • 4 = 1920 (км) – пролетів за І рейс.

4) 480 • 3 = 1440 (км) – пролетів за ІІ рейс.

Відповідь: за перший рейс літак пролетить 1920 км, за другий рейс — 1440 км.

 

Завдання 449

Перший пакет уміщує 200 г цукру, а другий — 350 г. Як за допомогою цих пакетів відсипати 500 г цукру?

Міркуємо так: насипати цукор в другий пакет (350 г), а потім відсипати в перший пакет (200 г), у другому пакеті залишиться цукру 50 г (350 – 200 = 50), який насипати в загальну ємність. Повторити ще раз. У загальній ємності тепер буде цукру 100 г (50 + 50 = 100). Додати ще два рази цукру в загальну ємність з першого пакета (200 г + 200 г = 400 г). Таким чином у загальній ємності буде 500 г цукру (100 + 400 = 500).

 

Завдання 450

х  4495
     201
   4495
8990   
903495
х   792
    805
   3960
6336  
637560
х 3193
    109
 28737
3193  
348037
х   892
     508
   7136
4460   
453136

Завдання 451

У 7 однакових каністр налили бензин. Згодом цим бен­зином заправили 2 автобуси. Скільки каністр бензину залили в бак кожного автобуса, якщо в бак першого автобуса залили 48 л бензину, а в бак другого — 64 л?

 
Місткість 1 каністри
Каністрів
Загальна місткість
I
?, однакова
?
48 л
?
II
?
64 л

Розв'язання

1) 48 + 64 = 112 (л) – всього бензину.

2) 112 : 7 = (70 + 42) : 7 = 16 (л) – місткість однієї каністри.

3) 48 : 16 = 3 (к.) – каністрів бензину залили в перший автобус.

4) 64 : 16 = 4 (к.) – каністрів бензину залили в другий автобус.

Відповідь: в бак першого автобуса залили 3 каністри бензину, в бак другого автобуса  4 каністри бензину.

Інші завдання дивись тут...