Інші завдання дивись тут...

§ 46 Завдання 444 Лічимо числа
Одиницями до 10: "один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять!"
Десятками до 100: "десять, двадцять, тридцять, сорок, пятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто, сто!"
Сотнями до 1000: "сто, двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот, тисяча!"

 

Завдання 445 Розрядні доданки
84 = 80 + 4 Цифра 4 означає 4 одиниці.
140 = 100 + 40 Цифра 4 означає 4 десятки.
409 = 400 + 9 Цифра 4 означає 4 сотні.

 

Завдання 446

10 > 1 у 10 разів

100 > 10 у 10 разів

1000 > 100 у 10 разів

Завдання 447

3000 + 1000 = 4000 (чотири тисячі)

 

Завдання 448
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000
1 тисяча, 2 тисячі, 3 тисячі, 4 тисячі, 5 тисяч, 6 тисяч, 7 тисяч, 8 тисяч, 9 тисяч, 10 тисяч

 

Завданнння 449 Додавання і віднімання чисел
2 + 4 = 6 
2 дес. + 4 дес. = 6 дес. = 60 
2 сот. + 4 сот. = 6 сот. = 600 
2 тис. + 4 тис. = 6 тис. = 6000
5 – 2 = 3 
5 дес. – 2 дес. = 3 дес. = 30
5 сот. – 2 сот. = 3 сот. = 300
5 тис. – 2 тис. = 3 тис. = 3000

Завдання 450

3000 + 2000 = 3 тис. + 2 тис. = 5 тис. = 5000 
4000 – 1000 = 4 тис. – 1 тис. = 3 тис. = 3000 
6000 – 2000 = 6 тис. – 2 тис. = 4 тис. = 4000 
4000 + 4000 = 4 тис. + 4 тис. = 8 тис. = 8000 
5000 + 4000 = 5 тис. + 4 тис. = 9 тис. = 9000 
10 000 – 7000 = 10 тис. – 7 тис. = 3 тис. = 3000

 

Завдання 451
За 2 дні з поля зібрали 840 кг соняшникового насіння. Першого дня зібрали 14 мішків по 28 кг у кожному. Скільки мішків соняшникового насіння зібрали другого дня?
Короткий запис
Всього  840 кг
 14 м. по 28 кг
II  ? м. по 28 кг
Розв‘язання
1) 28 • 14 =  392 (кг) – зібрали насіння першого дня
2) 840 – 392 = 448 (кг)  – зібрали насіння другого дня
3) 448 : 28 = 16 (м.)
Відповідь: другого дня зібрали 16 мішків насіння.

 

Завдання 452
5000 + 2000 = 5 тис. + 2 тис. = 7 тис. = 7000 
7000 – 4000 = 7 тис. – 4 тис. = 2 тис. = 2000 
8000 – 1000 = 8 тис. – 1 тис. = 7 тис. = 7000 
3000 + 3000 = 3 тис. + 3 тис. = 6 тис. = 6000 
10 000 – 5000 = 10 тис. – 5 тис. = 5 тис. = 5000 
6000 + 3000 = 6 тис. + 3 тис. = 9 тис. = 9000

 

Завдання 453
Відстань між двома населеними пунктами становить 306 км. Скільки всього кілометрів проїхало маршрутне таксі, якщо воно подолало половину шляху у зворотному напрямку?
Короткий запис
Вперед  306 км
Назад  ?, половину шляху вперед
Весь шлях  ?
Розв‘язання
1) 306 : 2 =  153 (км) – половина шляху
2) 306 + 153 = 459 (км) – весь шлях
Відповідь: таксі проїхало 459 км.

 

§ 47 Завдання 454
Лічимо тисячами до 10 000: "1 тисяча, 2 тисячі, 3 тисячі, 4 тисячі, 5 тисяч, 6 тисяч, 7 тисяч, 8 тисяч, 9 тисяч, 10 тисяч!"
Лічимо у зворотному порядку: "10 тисяч, 9 тисяч, 8 тисяч, 7 тисяч, 6 тисяч, 5 тисяч, 4 тисячі, 3 тисячі, 2 тисячі, 1 тисяча!"

 

Завдання 455 Порівняння чисел
2 сот. < 7 сот.
1 тис. > 9 сот.
6000 > 3000
7000 > 800
1000 < 10000
900 < 9000

Завдання 456

Для дитячого будинку придбали альбоми для малювання, запаковані в пачки по 10 штук. Якими лічильними одиницями лічитиме вихователь альбоми для малювання, щоб визначити їхню кількість? Десятками
До магазину привезли зошити, запаковані в пачки по 100 штук. Якими лічильними одиницями лічитиме зошити продавець, щоб визначити їхню кількість? Сотнями
Із фабрики на склад привезли вітальні листівки, запаковані в пачки по 1000 штук у кожній. Якими лічильними одиницями зручніше лічити вітальні листівки? Тисячами

 

Завдання 457
8 тис. + 1 тис. = 9 тис.
10 тис. – 3 тис. = 7 тис.
4000 + 1000 = 5000
8000 + 2000 = 10 000
9000 – 7000 = 2000
7000 – 6000 = 1000

Завдання 459

34 тис. – 4 тис. = 30 тис. = 30 000 
56 тис. – 50 тис. = 6 тис. = 6000
14 тис. + 3 тис. = 17 тис. = 17 000
40 тис. + 15 тис. = 55 тис. = 55 000
34 000 – 4000 = 30 000 
56 000 – 50 000 = 6000 
14 000 + 3000 = 17 000 
40 000 + 15 000 = 55 000

Завдання 460

Потяг перевозить 1000 т вантажу. Він складається з однакової кількості сорокатонних і шістдесятитонних вагонів. Обчисли масу вантажу, який перевозять сорокатонні та  шістдесятитонні вагони окремо.

Вантажопідйомність вагона

Кількість вагонів

Загальна маса

40 т

?

 

?

?

1000 т

60 т

така сама

?

Розв’язання

1) 40 + 60 = 100 (т) – вантажопідйомність двох різних вагонів
2) 1000 : 100 = 10 (в.) – кількість вагонів
3) 40 • 100 = 400 (т) – маса вантажу в сорокатонних вагонах
4) 60 • 100 = 600 (т) – маса вантажу в шістдесятитонних вагонах
Відповідь: 400 т і 600 т.

 

Завдання 461
Назви трикутників в першій фігурі: DAB, DTO, OBR, DBC
Назви трикутників у другій фігурі: TNK, TKP
Обчисли периметр одного з названих трикутників.
3 см + 3 см + 2 см = 8 см  периметр трикутника DBC.

 

Завдання 462
5 тис. + 3 тис. = 8 тис. 
11 тис. – 2 тис. = 9 тис.
26 тис. + 7 тис. = 33 тис. 
2000 + 2000 = 4000 
17 000 + 2000 = 19 000 
39 000 + 4000 = 43 000
10 000 – 4000 = 6000 
29 000 – 20 000 = 9 000 
45 000 – 8000 = 37 000

Завдання 463

Першого дня до магазину тканин привезли 340 м тканини, а другого дня — 460 м такої самої тканини. Усього до магазину привезли 40 сувоїв. Скільки сувоїв тканини привезли до магазину першого та другого дня окремо, якщо довжина тканини в сувоях однакова? Розв’яжи задачу, скориставшись таблицею.

 

Довжина 1 сувою

Кількість сувоїв

Загальна довжина

I

?, однакова

 

?

40

 

340 м

?

II

?

460 м

Розв‘язання

340 + 460 = 800 (м) – всього тканини привезли
800 : 40 = 20 (м)  – тканини в 1 сувої
340 : 20 = 17 (с.) – тканини завезли першого дня
460 : 20 = 23 (с.) – тканини завезли другого дня
Відповідь: першого дня до магазину завезли 17 сувоїв тканини, другого дня — 23 сувої тканини.

 

§ 48 Завдання 464 Продовжили лічбу
800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 17 000, 18000, 19 000, 20 000
45 000, 46 000, 47 000, 48 000, 49 000, 50 000, 51 000, 52 000, 53 000, 54 000, 55 000
100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000

 

Завдання 465
Сотні 
Десятки
Одиниці
Читаємо число
Цифра 6 позначає число:
1
2
6
сто двадцять шість
одиниць
5
6
8
п'ятсот шістдесят вісім
десятків
6
0
9
шістсот дев'ять
сотень

Цифра 0 у записі числа 609 вказує на відсутніть десятків.

 

Десяткове групування чисел зумовило появу розрядної лічби.
Під час усної нумерації, окрім розрядної лічби, розряди групують у класи.

 

Завдання 467
У числі 100 цифра 1 позначає сотні
У числі 1000 цифра 1 позначає тисячі 
У числі 10 000 цифра 1 позначає десятки тисяч 
У числі 100 000 цифра 1 позначає сотні тисяч

 

Завдання 468
Як зміниться число 40 000, якщо від нього відкинути один нуль, два нулі, три нулі?
Зменшиться у 10 разів, у 100 разів, у 1000 разів.
Як зміниться число 500, якщо до нього дописати праворуч один нуль, два нулі, три нулі? Збільшиться у 10 разів, у 100 разів, у 1000 разів.

 

Завдання 469 Порівняння
1 тис. 5 сот.  = 1500
50 тис. 7 дес. < 50 700
1200 > 1000
2000 < 2200
450 < 540
300 < 3000

Завдання 470

На складі було 42 м 6 дм дроту. Для проведення ремонтних робіт електрикові видали 1/3 частину всього дроту. Скільки дроту залишилося на складі?
Короткий запис
Було  42 м 6 дм
Видали  ?, 1/3 дроту
Залишилося  ?
Розв‘язання
42 м 6 дм = 426 дм
1) 426 : 3 = 142 (дм) – становить третина  або видали дроту
2) 426 – 142 = 284 (дм) = 28 м 4 дм
Відповідь: залишилося 28 м 4 дм дроту.

 

Завдання 471
10 тис. 1 сот. > 1100
13 тис. 8 од. = 13 008
930 > 903
9000 < 90 000
25 400 < 40 025
187 000 > 18 700

Завдання 472

У мегамаркеті було продано 912 кг цитрусових: 1/3 частину становили лимони, а решту — апельсини. Скільки було продано в мегамаркеті апельсинів?
Короткий запис
Всього — 912 
Лимони  ?, 1/3 всього
Апельсини  ?, решту
Розв‘язання
1) 912 : 3 = (900 + 12) : 3 = 300 + 4 = 304 (кг) – продано лимонів
2) 912 – 304 = 608 (кг)
Відповідь: було продано 608 кг апельсинів.