Інші завдання дивись тут... § 41. ВОДА І ТЕПЛО В ЖИТТІ ОРГАНІЗМІВ. ПЕРІОДИЧНІ ЗМІНИ УМОВ СЕРЕДОВИЩА Вода на Землі Рослини Чинники неживої природи.   Перевір свої знання. 1. Яке значення води і тепла для рослин і тварин? Значення води: вода входить до складу живих організмів, наприклад,
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 40. УМОВИ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ. ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМИ ЧИННИКІВ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ. Чинники неживої природи. Перевір свої знання. 1. Які умови життя на планеті Земля? Умови життя на планеті Земля: наявність води, повітря, достатньо світла і тепла. 2. Що називають
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 39. БАКТЕРІЇ. Організми. Бактерії. Перевір свої знання. 1. Які організми належать до бактерій? Де вони мешкають? Бактерії – мікроскопічні організми (переважно одноклітинні) різної форми (кулясті, паличкоподібні, спіральні тощо), їхні клітини не мають ядра.
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 38. ГРИБИ. Організми. Гриби. Перевір свої знання. 1. Назви ознаки грибів. • Гриби живляться готовими органічними речовинами, як тварини, але  поглинають з живих або мертвих організмів (наприклад, пенька) усією поверхнею тіла (виділяють ферменти, які
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 37. ТВАРИНИ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН. Організми. Тварини. Перевір свої знання. 1. Чим тварини відрізняються від рослин? Що між ними спільного?  Відмінне. Тварини живляться  готовими органічними речовинами, що є у складі інших організмів, ростуть певний
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 36. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. РОСЛИНИ. Організми. Рослини. Перевір свої знання. 1. Чим відрізняються рослини від інших організмів? Ознаки рослин: наявність хлорофілу (зумовлює зелений колір), здатність на світлі до фотосинтезу (утворення органічних речовин з
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 35. ОРГАНІЗМ І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. КЛІТИННА БУДОВА ОРГАНІЗМІВ. Організми. Перевір свої знання. 1. Перелічи ознаки, за якими організми відрізняються від тіл неживої природи. Організми мають клітинну будову й такі властивості: ріст, розвиток, живлення, дихання,
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 34. РОЗЧИНИ В ПРИРОДІ. ЗНАЧЕННЯ ВОДИ В ПРИРОДІ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. Вода. Розчинні та нерозчинні речовини. Перевір свої знання 1. Наведи приклади розчинів у природі. Природними розчинами неживої природи є вода океанів, морів, річок, озер, підземні води, у
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 33. ВОДА - РОЗЧИННИК. РОЗЧИННІ Й НЕРОЗЧИННІ РЕЧОВИНИ Вода Перевір свої знання 1. Які суміші називають розчинами? Розчини - це однорідні (розчинну речовину не видно окремо) суміші двох і більше речовин.  2. Чим відрізняються між собою розчинник і розчинена
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 32. ВОДА НА ЗЕМЛІ. ВЛАСТИВОСТІ Й КРУГООБІГ ВОДИ. Вода. Кругообіг води. Перевір свої знання. 1. Які ти знаєш моря, річки та озера України? Моря - Чорне, Азовське, Каспійське; 70 тисяч річок – Дніпро, Буг, Уж, Дністер, ; 20 тисяч озер – Синевир,
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 31. ПОВІТРЯ. Повітря. Перевір свої знання. 1. Із чого складається повітря? Повітря – суміш газів, яка складається з азоту (78%), кисню (21%, важлива умова для процесів дихання, горіння і гниття), вуглекислий газ (0,03%, важлива умова для процесу фотосинтезу
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § З0. ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТУ, ДОГЛЯД ЗА ҐРУНТОМ. ґрунт. Перевір свої знання. 1.Які властивості мають ґрунти? Наведи приклади ґрунтів з різними властивостями. Властивості ґрунтів - родючість, колір, склад, здатність утримувати воду. Назва родючість колір Склад
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 29. ҐРУНТ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ. УТВОРЕННЯ ҐРУНТУ. Ґрунт Перевір свої знання. 1. Що таке ґрунт і з чого він складається? Ґрунт – верхній пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть тварини. Ця природна суміш складається з гумусу, піску, глини, води з
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 28. РУХИ ЗЕМЛІ. ПОРИ РОКУ. День і ніч. Пори року. Перевір свої знання. 1. Що називають: а) добою; б) роком? Доба – час повного обертання Землі навколо своєї осі (24 години).  Рік – час повного оберту Землі навколо Сонця (365,25 діб).  2. Чому
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 27. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ. МАСШТАБ. Способи зображення Землі. Масштаб. Правила роботи з картою. Перевір свої знання. 1. Які є зображення Землі, материків і частин світу? Глобуси, карти. 2. Яке значення масштабу в створенні карт? Масштаб – відношення
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Назад Вперед