Інші завдання дивись тут... § 48. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХНЄ ВИРІШЕННЯ. Екологічні проблеми. Превір свої знання. 1. Що є джерелами забруднення навколишнього середовища? Промислові підприємства, транспорт, побутове сміття, гербіциди, нафтові розливи у водоймах, пожежі, стихійні явища. 2.
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 47. ЛЮДИНА - ЧАСТИНА ПРИРОДИ. ЗМІНИ В ПРИРОДІ. Антропогенний чинник. Перевір свої знання. 1. Наведи приклади впливу людини на природу. • Вирубка лісів; • Висаджування дерев; • Значний видобуток корисних копалин утворює провали, просідання ґрунт;
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 46. ЕКОСИСТЕМИ Екосистеми. Превір свої знання. 1. Із чого складається екосистема? Екосистема складається зі сукупності організмів, які мешкають на спільній території, взаємодіють між собою та з умовами середовища 2. Яка роль рослин, тварин, грибів, бактерій в
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 45. ЧИННИКИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ. Чинники живої природи. Перевір свої знання. 1. Що називають чинниками живої природи? Наведи приклади. Чинники живої природи - впливи організмів один на одного.  2. Розкажи про зв'язки між організмами, які зображено на малюнку 165.
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 44. ҐРУНТОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО МЕШКАНЦІ. Ґрунтове середовище. Перевір свої знання. 1. Які умови існування організмів у ґрунтовому середовищі? Як до них пристосовані різні організми? Умови існування організмів у ґрунтовому середовищі: • властива висока
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 43. ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО МЕШКАНЦІ. Водне середовище Перевір свої знання. 1. У чому полягають особливості водного середовища? • має різний вміст солей (розрізняють прісні річки, ставки, озера, джерела та солоні моря і океани); • світло зосереджене у
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 42. НАЗЕМНО-ПОВІТРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО МЕШКАНЦІ. Наземно-повітряне середовище. Перевір свої знання. 1. Які умови існування організмів у наземно-повітряному середовищі?  У наземно-повітряному середовищі провідну роль серед чинників неживої природи відіграє
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 41. ВОДА І ТЕПЛО В ЖИТТІ ОРГАНІЗМІВ. ПЕРІОДИЧНІ ЗМІНИ УМОВ СЕРЕДОВИЩА Вода на Землі Рослини Чинники неживої природи.   Перевір свої знання. 1. Яке значення води і тепла для рослин і тварин? Значення води: вода входить до складу живих організмів, наприклад,
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 40. УМОВИ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ. ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМИ ЧИННИКІВ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ. Чинники неживої природи. Перевір свої знання. 1. Які умови життя на планеті Земля? Умови життя на планеті Земля: наявність води, повітря, достатньо світла і тепла. 2. Що називають
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 39. БАКТЕРІЇ. Організми. Бактерії. Перевір свої знання. 1. Які організми належать до бактерій? Де вони мешкають? Бактерії – мікроскопічні організми (переважно одноклітинні) різної форми (кулясті, паличкоподібні, спіральні тощо), їхні клітини не мають ядра.
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 38. ГРИБИ. Організми. Гриби. Перевір свої знання. 1. Назви ознаки грибів. • Гриби живляться готовими органічними речовинами, як тварини, але  поглинають з живих або мертвих організмів (наприклад, пенька) усією поверхнею тіла (виділяють ферменти, які
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 37. ТВАРИНИ. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН. Організми. Тварини. Перевір свої знання. 1. Чим тварини відрізняються від рослин? Що між ними спільного?  Відмінне. Тварини живляться  готовими органічними речовинами, що є у складі інших організмів, ростуть певний
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 36. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. РОСЛИНИ. Організми. Рослини. Перевір свої знання. 1. Чим відрізняються рослини від інших організмів? Ознаки рослин: наявність хлорофілу (зумовлює зелений колір), здатність на світлі до фотосинтезу (утворення органічних речовин з
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 35. ОРГАНІЗМ І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. КЛІТИННА БУДОВА ОРГАНІЗМІВ. Організми. Перевір свої знання. 1. Перелічи ознаки, за якими організми відрізняються від тіл неживої природи. Організми мають клітинну будову й такі властивості: ріст, розвиток, живлення, дихання,
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Інші завдання дивись тут... § 34. РОЗЧИНИ В ПРИРОДІ. ЗНАЧЕННЯ ВОДИ В ПРИРОДІ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. Вода. Розчинні та нерозчинні речовини. Перевір свої знання 1. Наведи приклади розчинів у природі. Природними розчинами неживої природи є вода океанів, морів, річок, озер, підземні води, у
Категорія : Природознавство 5 клас Коршевнюк 2013 рік

Назад Вперед