Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1. Варіант 1

Завдання 1. Прочитай і спиши текст, уставляючи пропущені букви, апостроф і розкриваючи дужки. Добери до нього заголовок.

Україн..ий (суфікс прикметника –ськ- ) виш..тий (ненаголошене и, змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе шити, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос)  рушник. Як багато (про)мовляє (префікс дієслова пишемо разом) нам це слово! Без рушника ніде (не)обходились (дієслово з часткою не пишуть окремо) люди. Що(дня) (прислівник пишемо разом) ним витирали руки й обли..я (подовжений м'який звук ч:' в іменниках середнього роду).

(З)ним (прийменник з іменником пишуть окремо)  поралися біля посуду. Рушник завжди був (при) руці (прийменник з іменником пишуть окремо). Тому від слова «рука» він і отримав свою назву.

Без рушника (не)відбувалася (дієслово з часткою не пишуть окремо) жодна важлива подія в ж..тті (ненаголошене и, змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе жити, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) українського народу. Рушник був помічником у господарстві. Він вважався символом добробуту родини, оберегом кожної україн..ої (суфікс прикметника –ськ-) сім..ї (апостроф перед ї після губного приголосного звуку м, якому передує голосний звук).

 

Оберіг кожної української сім'ї. Український оберіг. Вишитий рушник.

    Український вишитий рушник. Як багато промовляє нам це слово! Без рушника ніде не обходились люди. Щодня ним витирали руки й обличчя.

    З ним поралися біля посуду. Рушник завжди був при руці. Тому від слова «рука» він і отримав свою назву.

  Без рушника не відбувалася жодна важлива подія в житті українського народу. Рушник був помічником у господарстві. Він вважався символом добробуту родини, оберегом кожної української сім'ї.

 

Завдання 2. Визнач тип списаного тексту.

А опис 

Б розповідь 

В міркування

 

Завдання 3. Вибери і познач синонім до слова родина.

А рід 

Б сім'я 

В країна

 

Завдання 4. Найточніше визначено тему списаного тексту.

А У тексті розповідається про рушник.

Б У тексті розповідається про український вишитий рушник.

В У тексті розповідається про рушник як символ українського народу.

 

Завдання 5. Підкресли головні члени речення. Зазнач, якою частиною мови вони виражені. 

Вишитий рушник (іменник) прикрашає (дієслово) кожну українську оселю. 

 

Завдання 6. Склади план до списаного тексту.

1. Український вишитий рушник.

2. Звідки пішла його назва.

3. Рушник – оберіг оселі. 

*** 

1. Помічник в оселі.

2. Походження назви рушник.

3. Український оберіг.

***

1. Український вишитий рушник.

2. Рушник завжди при руці.

3. Символ добробуту.

 

Завдання 7. Напиши, про що ти дізнався (дізналася) зі списаного тексту (5-7 речень).

    Текст дуже цікавий. У ньому розповідається про український вишитий рушник. 

    Цікаво було дізнатися, що у кожній оселі був оберіг добробуту. Цінною річчю користувалися щодня. Витирали руки та обличчя, з ним поралися біля посуду. Без нього не обходилась жодна важлива подія в житті народу. Тепер я знатиму походження слова «рушник».

    І сьогодні в багатьох оселях є вишиті символи українського народу.

***

    З тексту я дізналась про значення українського вишитого рушника.

    Він вважався оберегом, символом добробуту родини. Його назва походить від слова «рука». Здавна вишитий рушник постійно використовували в побуті. Також не обходилась без нього жодна важлива подія.

     Рушник вважався оберегом української родини.  Завжди був символом добробуту.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. Варіант 2

Завдання 1. Прочитай і спиши текст, уставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки. Добери до нього заголовок.

Уважно (по)глян..те (префікс дієслова пишемо разом. Знак м’якшення в дієсловах наказового способу в кінці слова та складу вживаємо тільки після букв на позначення м’яких приголосних [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [л ], [н ]) (на)вколо (прислівник пишемо разом)! Уже в ніжному янтарному вбра..і (подовжений м'який звук н:' в іменниках середнього роду) стоят.. (дієслово на -ть) берези. Пос..віли (ненаголошене и, змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе сивий, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) в..рбички (ненаголошене е, змінюємо слово у множину верби або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос). Різнокольоров.. (прикметники в множині мають закінчення -і)   сарафани (при)міряют.. (префікс дієслова пишуть разом, дієслово на -ть) липи. Пізніше вражатимуть усіма відтінками багатобарвної палітри клени. Яскравими хвилями коливатимуться від поривів вітру осиков.. (прикметники в множині мають закінчення -і)  хустинк.. . Бронза вкриє чоло могутніх і статечних мешканців дібров — дубів.

Осінь — чародійка кол..рів (буквосполучення ьо пишемо для пом'якшення попереднього приголосного звука перед звуком [о] в середині складу)! А вер..сень (написання е в буквосполученні –ере-) — її вправний і шв..дкий (ненаголошене и, змінюємо слово швидко або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) учень. Разом вони малюють декорації до чарівного балу л..стопаду (ненаголошене и, змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе лист, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос).

 

Осінь одягає дерева. Дерева восени. Осіннє вбрання дерев. Бал листопаду. Осінь – чародійка.

   Уважно погляньте навколо! Уже в ніжному янтарному вбранні стоять берези. Посивіли вербички. Різнокольорові сарафани приміряють липи. Пізніше вражатимуть усіма відтінками багатобарвної палітри клени. Яскравими хвилями коливатимуться від поривів вітру осикові хустинки. Бронза вкриє чоло могутніх і статечних мешканців дібров — дубів.

   Осінь — чародійка кольорів! А вересень — її вправний і швидкий учень. Разом вони малюють декорації до чарівного балу листопаду.

 

Завдання 2. Визнач, до якого типу належить списаний текст.

А опис 

Б розповідь 

В міркування

 

Завдання 3. Вибери і познач синоніми до слова навколо. 

А коло, кругом

Б коло, колом 

В навкруги, довкола

 

Завдання 4. Познач рядок, у якому найточніше визначено тему списаного тексту.

А У тексті розповідається про дерева.

Б У тексті розповідається про природу.

В У тексті розповідається про красу дерев восени.

 

Завдання 5. Підкресли головні члени речення. Зазнач, якою частиною мови вони виражені. 

Липи (іменник) старанно приміряють (дієслово) різнокольорові сарафани.

 

Завдання 6. Склади план до списаного тексту.

1. Краса навколо.

2. Різнокольорові дерева.

3. Декорації до чарівного балу листопаду.

*** 

1. Погляньте навколо.

2. Дерева стали різнокольорові.

3. Вправні природні художники. 

***

1. Погляньте навколо!

2. Янтарне вбрання дерев.

3. Осінь та вересень малюють декорації.

 

Завдання 7. Напиши, про що ти дізнався (дізналася) зі списаного тексту (5-7 речень).

    У тексті цікаво розповідається про красу дерев восени. 

    Нам завжди доводиться бачити дерева. Досі вони були для мене звичайнісінькими березами, вербами, липами, кленами, осиками. А у тексті дерева описані напрочуд казково. Берези одягли янтарне вбрання, посивіли вербички. Липи приміряють кольорові сарафани, осики - хустинки. Кольорова палітра вкрила клени, бронза – могутні дуби. 

    Напевно, нам слід уважніше придивлятися до краси природи.

***

     З тексту я дізнався про красу дерев восени. 

     Багатобарвна палітра в осінньому лісі. Янтарні берези, сиві вербички, кольорові липи, яскраві осики, бронзові дуби не можуть не зачарувати своєю неповторністю. Розмальовують  ліс чародійка осінь та її учень здібний учень – вересень. Готують осінні декорації для балу падолисту.  

 Інші завдання дивись тут... 

 • максим
  Дякую за підказки.
  9 лютого 2017 16:24
 • єва
  дякую у мене 10
  9 березня 2017 19:19
 • Святослав
  Дякую за підказки-Спасибо за подказки.
  30 березня 2017 16:33
 • Тетяна
  контр.робота №1,вар1, завдання 2
  тип тексту розповідь + опис ------------- опис вишитого рушника мав би включати кольори ниток, опис візерунку, характеристику полотна тощо.
  4 лютого 2018 19:36
 • Кто-то
  Дякую. 1 грудня 2020 року 14:34
  1 грудня 2020 13:29