Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. Варіант 1

Завдання 1. Прочитай і спиши текст, уставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки.

Минали дні, а дощів (не)було (частку не з дієсловом пишуть окремо). Степ дедалі втрачав свої яскрав.. (прикметники в множині мають закінчення -і)  барви, свою в..сняну (ненаголошене е , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе у множині весни, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) свіжість. Повітря було наскрізь сухе, (не)випадала (частку не з дієсловом пишуть окремо) навіть ранкова роса.

Раптом загр..міло (ненаголошене и , змінюємо слово гримати або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос), л..генько (ненаголошене е , змінюємо слово легко або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) зітхнув степ, і все (при)йшло (префікс дієслова пишемо разом) в рух. (По)т..мнілими (префікс дієприкметника пишемо разом; ненаголошене е , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе темно, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) ст..пами (ненаголошене е , змінюємо слово степ або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) мчав вітер, захвилювалися (ненаголошене и , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе хвиля, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) з..лені (ненаголошене е , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе зелень, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос; також правило е завжди у буквосполученні -еле-) вали лісосмуг, птахи злетіли (в)повітря (прийменник з іменником пишуть окремо). Світлі паруси дощу набл..жалися (ненаголошене и , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе близько, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) нивами. З тихим дзвоном упали перші краплини, і вже ш..рокою (ненаголошене и , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе шир, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) чарівною муз..кою (ненаголошене и , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе музика, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) зашумів дощ. З..мля (ненаголошене е , змінюємо слово у множину землі або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) набиралася сили, хліба помітно з..л..нішали (ненаголошене е , змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе зелень, зелений, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос;  також правило е завжди у буквосполученні -еле-).

 

  Минали дні, а дощів не було. Степ дедалі втрачав свої яскраві барви, свою весняну свіжість. Повітря було наскрізь сухе, не випадала навіть ранкова роса.

  Раптом загриміло, легенько зітхнув степ, і все прийшло в рух. Потемнілими степами мчав вітер, захвилювалися зелені вали лісосмуг, птахи злетіли в повітря. Світлі паруси дощу наближалися нивами. З тихим дзвоном упали перші краплини, і вже широкою чарівною музикою зашумів дощ. Земля набиралася сили, хліба помітно зеленішали.

 

Завдання 2. Визнач тип списаного тексту.

А опис 

Б розповідь 

В міркування

 

Завдання 3. Вибери і познач найточніший заголовок до тексту.

А У степу 

Б Суха погода 

В Довгоочікуваний дощ

 

Завдання 4. Синоніми (слова з однаковим значенням) до слова нива. 

А нивка, город

Б поле, лан 

В поляна, степ

 

Завдання 5. Підкресли головні члени речення. Зазнач, якою частиною мови вони виражені. 

Степ (іменник) дедалі втрачав (дієслово) свої яскраві барви, свою весняну свіжість.

 

Завдання 6. Склади план до списаного тексту.

1. Дні без дощів.

2. Раптом все прийшло в рух.

3. Довгоочікуваний дощ.

4. Земля набиралася сили. 

 

1. Посуха без дощу.

2. Наближення хмар.

3. Рятівний дощ. 

 

Завдання 7. Напиши розповідь про роль дощу навесні (5-7 речень)

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. Варіант 2

Завдання 1. Прочитай і спиши текст, уставляючи пропущені букви, апостроф і розкриваючи дужки.

Поступово на зміну осені заступає з..ма (ненаголошене и , змінюємо слово зим або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос). (На)дорогах (прийменник з іменником пишуть окремо) вона затягнула тонкими крижинками калюжі. 3..явилися (апостроф після префікса з кінцевим твердим приголосним перед коренем на я) холодні вітри. Н..зьке (ненаголошене и, змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе низ, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) сіре небо опустилося ближче до з..млі (ненаголошене е, змінюємо слово в множині землі  або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос). Повільно (за)кружляли (префікс дієслова) (в)повітрі (прийменник з іменником пишуть окремо) одинок.. (прикметники в множині мають закінчення -і) прозор.. (прикметники в множині мають закінчення -і) сніжинки. Усе ж..ве (ненаголошене и , змінюємо слово жив або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) принишкло. Пр..рода (запам'ятати зі словника) готуєт..ся (написання дієслова на -ться) до зимового (від)починку (префікс іменника пишемо разом).

Тільки вітер з морозом (не)заспокоюют..ся (частка не з дієсловом пишеться окремо, дієслово на –ться ). То вітер голосно зав..ває (ненаголошене и, змінюємо слово вив або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос). То раптом мороз (роз)малює (написання префікса роз-, префікс дієслова пишемо разом) ш..бки (ненаголошене и , змінюємо слово шиба або підбираємо спільнокореневе, щоб на сумнівний голосний звук падав наголос) (на)вікнах (прийменник з іменником пишуть окремо) ніжними візерунками. Він усе частіше (з)гадує (префікс з-, префікс дієслова пишемо разом) про свої обов..язки (апостроф перед я після губного приголосного в, якому передує голосний звук).

 

    Поступово на зміну осені заступає зима. На дорогах вона затягнула тонкими крижинками калюжі. 3'явилися холодні вітри. Низьке сіре небо опустилося ближче до землі. Повільно закружляли в повітрі одинокі прозорі сніжинки. Усе живе принишкло. Природа готується до зимового відпочинку.

    Тільки вітер з морозом не заспокоюються. То вітер голосно завиває. То раптом мороз розмалює шибки  на вікнах ніжними візерунками. Він усе частіше згадує про свої обов'язки.

 

Завдання 2. Визнач тип списаного тексту.

А опис 

Б розповідь 

В міркування

 

Завдання 3. Найточніший заголовок до тексту.

А Зима 

Б Кінець зими 

В Початок зими

 

Завдання 4. Антонім (слова, протилежні за значенням) до слова низьке. 

А далеке 

Б високе 

В близьке

 

Завдання 5. Підкресли головні члени речення. Зазнач, якою частиною мови вони виражені. 

Низьке сіре небо (іменник) опустилося (дієслово) ближче до землі.

 

Завдання 6. Склади план до списаного тексту.

1. На порозі зима.

2. Перші ознаки зими.

3. Вітер з морозом не заспокоюються. 

 

Завдання 7Напиши свій варіант тексту про початок зими (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...