Інші завдання дивись тут... Сторінка 25. Тема: Корінь. Будова і функції  Завдання 1.  Орган рослини — це частина організму, що має певну будову та виконує певні функції. Корінь — це підземний вегетативний орган рослини. Корінь росте верхівкою вниз унаслідок впливу сили
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут...   Сторінка 21. Тема: Перехід до багатоклітинності   Завдання 1. Заповніть таблицю. Поставте знак «+», якщо вказана ознака властива для відповідного організму. Ознаки Одноклітинні водорості Колоніальні водорості Багатоклітинні
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінка 18. Тема: Одноклітинні організми, здатні до фотосинтезу: евглена зелена, хламідомонада та хлорела Завдання 1. Опишіть за зразком хламідомонаду.  Ознаки Евглена зелена Хламідомонада Зовнішній ви­гляд Середовище існування Прісні
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінка 14. Тема: Ядро клітини  Завдання 1. Познач на малюнку складові ядра. 1. Ядерна оболонка. 2. Ядерний сік зі спадковим матеріалом. 3. Ядерце.   Завдання 2. Відповідність між складовими ядра та їхніми функціями. 1 Ядерна оболонка 2 Ядерний сік
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінка 11. Тема: Знайомство з клітиною. Клітинна мембрана  Завдання 1. Порівняння клітин різних організмів. Рослинна і тваринна клітини мають подібну будову, вони складаються з клітинної мембрани, цитоплазми, ядра, мітохондрій, ендоплазматичної сітки. У рослинної
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінка 6. Тема: Клітина — одиниця будови організмів. Історія вивчення клітини Завдання 1. Розгадайте кросворд. У виділених клітинках прочитайте назву збільшуваного приладу, попередника мікроскопа (лупа). 1. Наука, яка вивчає клітини (цитологія). 2. Прізвище
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінка 3. Тема: Біологія — наука про живу природу. Завдання 1. Галузі біології. Біологія — це наука, яка вивчає життя в усіх його проявах. Процеси життєдіяльності організмів вивчає наука фізіологія. Морфологія та анатомія — це науки, які
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінка 60. Тема: Загальна характеристика грибів Завдання 1. Знак «+», якщо вказана органела міститься у клітинах указаних організмів, або знак «-», якщо — ні. Органели Рослини Тварин Гриби Клітина оболонка + - +
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінка 56. Тема: Життєві форми рослин. Рослинні угруповання. Зв'язки рослин з іншими організмами Завдання 1. Життєві форми рослин. Життєві фор­ми рослин Дерево Чагарник і чагарничок Трав'яниста рослина Ознаки Моло­ді пагони до кінця першого
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінка 54. Тема: Сільськогосподарські рослини  Завдання 1. Групи сільськогосподарських рослин. Сільсько­господарські рослини Зернові та зерно­бобові культури Овочеві культури Плодові та ягідні культури Представники пшениця, кукурудза,
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінки 49 – 50. Тема: Голонасінні Завдання 1. Підпишіть цифри, яким відповідають елементи будови голонасінних. Стебло 1; хвоїнки 3; шишка 2; насіння 4; крилоподібний придаток насінини 5.   Завдання 2. Порівняльна характеристика сосни та ялини. 
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінка 45. Тема: Водорості  Завдання 1. Кросворд «Водорості». 1. Середовище існування водоростей (вода). 2. Нитчаста зелена водорість, яка утворює в прісних водоймах яскраво-зелене ослизле жабуриння (спірогіра). 3. Утвори у водоростей, які
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінки 41 – 42. Тема: Різноманітність плодів Завдання 1.  Вигляд плоду Назва плоду Характеристика плоду Представники рослин Горіх Сухий, нерозкривний з твердою здерев'янілою оболонкою Ліщина, бук, липа, граб Коробочка Сухий,
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінка 37. Тема: Суцвіття Завдання 1 Назва і тип суцвіття Схема суцвіття Характеристика суцвіття Приклади рослин Просте суц­віття кошик Сидячі квітки розміщені на сплощеній головній осі Соняшник, ай­стра, нагідки Просте суцвіття китиця
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Інші завдання дивись тут... Сторінка 33. Тема: Тривалість життя листків. Видозміни листка  Завдання 1.  Рослини, в яких листки живуть тільки протягом одного року, називають листопадними. Рослини, в яких листки живуть декілька років, і змінюються поступово, називають
Категорія : Біологія 6 клас РЗ Мечник 2017 року

Назад Вперед