Інші завдання дивись тут...  § 26. БУДОВА ШКІРИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ  Дайте відповідь на запитання 1. Яке значення для організму має шкіра?  Становить бар'єр між довкіллям і внутрішнім середовищем організму, дає змогу пристосуватися в умовах
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут...  § 25. ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТА ПРОФІЛАКТИКА  ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ  Дайте відповідь на запитання 1. Які є порушення діяльності нирок?  Хвороби нирок: гломерунефрит (зазвичай, пораження клубочків нефронів),
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 24. ВИДІЛЕННЯ КІНЦЕВИХ ПРОДУКТІВ МЕТАБОЛІЗМУ - ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ОБМІНУ РЕЧОВИН. БУДОВА СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ.  Дайте відповідь на запитання 1. Яке значення має виділення кінцевих продуктів обміну речовин з організму?
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «Дихання» Виберіть одну правильну відповідь. Завдання 1. Укажіть речовину, що переносить кисень по організму:  а) гемоглобін;  б) трипсин;  в) протромбін;  г) пепсин.   Завдання 2. Виберіть вид тканини, яка
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 16. ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЇХ ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ  Дайте відповідь на запитання Завдання 1. Які існують захворювання дихальної системи? Інфекційні та неінфекційні захворювання.   Завдання 2. Які ви знаєте
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 15. ДИХАЛЬНІ РУХИ. НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ДИХАЛЬНИХ РУХІВ ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ  Дайте відповідь на запитання Завдання 1. Що таке дихальний цикл? З яких фаз він складається? Дихальний цикл – це вдих і видих, що постійно й
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 14. ПРОЦЕСИ ГАЗООБМІНУ В ЛЕГЕНЯХ І ТКАНИНАХ ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ  Дайте відповідь на запитання Завдання 1. Що таке дихання? Яке значення дихання для забезпечення процесів життєдіяльності організму? Дихання - сукупність процесів, які
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 13. ЗНАЧЕННЯ ДИХАННЯ ДЛЯ ІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМУ. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДИХАННЯ ЛЮДИНИ, ЇЇ БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ  Дайте відповідь на запитання Завдання 1. Що таке верхні та нижні дихальні шляхи? Верхні дихальні шляхи: носова
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «Травлення» Виберіть одну правильну відповідь Завдання 1. Укажіть відділ травної системи, у якому починає розщеплюватися крохмаль: а) ротова порожнина;  б) шлунок;  в) дванадцятипала кишка;  г) товста кишка.  
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 12. ХАРЧОВІ РОЗЛАДИ. ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ. Дайте відповідь на запитання Завдання 1. Чим можуть бути спричинені порушення жування та слиновиділення? Які їхні наслідки? Порушується попередня обробка
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 11. РЕГУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСІВ ТРАВЛЕННЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ  Дайте відповідь на запитання Завдання 1. Як регулюється слиновиділення? Безумовно-рефлекторно та умовно-рефлекторно. Завдання 2. Як відбувається
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 10. ПРОЦЕСИ ТРАВЛЕННЯ У КИШЕЧНИКУ. ВИВЕДЕННЯ З ОРГАНІЗМУ НЕПЕРЕТРАВЛЕНИХ РЕШТОК ЇЖІ ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ. Дайте відповідь на запитання Завдання 1. З яких частин складається тонкий кишечник? Дванадцятипала кишка, порожниста (тонка) кишка,
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 9. ПРОЦЕСИ ТРАВЛЕННЯ У РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ ТА ШЛУНКУ. ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Зовнішня будова зубів Завдання 3. Порівняйте зовнішню будову різних зубів і поясніть їхнє призначення.   Завдання. Яких заходів потрібно вживати, щоб зберегти зуби здоровими?  
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 8. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ. ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ Дайте відповідь на запитання Завдання 1. Яку роль відіграє травна система в обміні речовин? Готує поживні речовини для засвоєння клітиною та виводить неперетравлені рештки.
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Інші завдання дивись тут... САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ «Обмін речовин та перетворення  енергії в організмі людини» Виберіть одну правильну відповідь Завдання 1. Укажіть продукт харчування, у якому переважають жири:  а) оливки;  б) персик; в) рис;  г) картопля.  
Категорія : Біологія 8 клас Матяш, Остапченко

Назад Вперед