Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Чим розрізняються короткий і довгий варіанти Періодичної системи? Числом рядків, що відводяться на один період. У довгому варіанті кожний період займає один рядок, а в короткому ― малі періоди розташовані в один рядок, а великі —
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Наведіть відомі вам формулювання Періодичного закону. Властивості хімічних елементів, а також утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від відносних атомних мас елементів. Властивості хімічних
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Назвіть спільні властивості лужних елементів, галогенів та інертних елементів, завдяки яким їх виокремлюють у родини. Лужні елементи — активні металічні елементи, у сполуках виявляють валентність І. Прості речовини, утворені ними
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Назвіть відомі вам родини хімічних елементів і стисло схарактеризуйте одну з них. Лужні елементи, лужноземельні елементи, пніктогени, халькогени, галогени, інертні елементи. Лужні елементи — у сполуках одновалентні, а
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Дайте визначення поняттям «відносна атомна маса» і «відносна молекулярна маса». Відносна атомна маса Ar — це відношення маси атома даного елемента до 1/12 маси атома Карбону. Відносна молекулярна маса
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Схарактеризуйте фізичні властивості кисню та води. За звичайних умов кисень — газ без кольору, смаку та запаху, малорозчинний у воді, густина трохи більша за густину повітря. Товстий шар рідкого кисню має яскраво-блакитне
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1  Поясніть класифікацію відомих вам груп речовин: ― за чистотою (чисті речовини та суміші), ― за складом (прості та складні), ― за формою існування елементів у вільному стані (метали і неметали), ― за наявністю Карбону у сполуках
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Назад Вперед