Інші завдання дивись тут... Завдання для засвоєння матеріалу Вправа 1 Які реактиви можна використовувати для доведення наявності розчинних у воді: а) хлоридів; б) сульфатів; в) бромідів; г) йодидів; д) ортофосфатів; е) сульфідів; є) карбонатів? Складіть рівняння реакцій. а) реактивом на хлориди є
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, пальник, шпатель, лійка, фільтрувальний папір. Реактиви: лакмус, барій нітрат, калій гідроксид, натрій хлорид, сульфатна кислота, хлоридна кислота, нітратна кислота, натрій сульфат, купрум (II) хлорид, натрій ортофосфат, ферум
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Обладнання: штатив із пробірками, корок з газовідвідною трубкою. Реактиви: кальцій карбонат, порошок заліза, 5%-й розчин хлоридної кислоти, розчини сульфатної кислоти, натрій або калій гідроксиду, кальцій гідроксиду, натрій хлориду, натрій ортофосфату, аргентум (І)
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Які кислоти можна добути розчиненням газуватих речовин у воді?  Безоксигенові кислоти — флуоридна HF, хлоридна НСІ, бромідна НВг, йодидна НІ та сульфідна H2S — це водні розчини газів, що мають таку саму формулу, що й
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Реакція обміну між солями в розчині Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: розчини натрій карбонату, кальцій хлориду, натрій сульфату, калій нітрату. ХІД РОБОТИ 1. У три пробірки наливаємо по 1–2 мл розчину кальцій хлориду. 2. У першу пробірку додаємо
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Взаємодія солей з лугами у водному розчині Обладнання: штатив із пробірками, піпетки. Реактиви: розчини купрум (II) сульфату, ферум (II) сульфату, ферум (III) хлориду, манган (II) сульфату, хром (III) хлориду, натрій гідроксиду. ХІД РОБОТИ 1. У п’ять
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Взаємодія металів із солями у водному розчині Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: розчини купрум (II) сульфату, плюмбум (II) нітрату; залізна та цинкова пластинки. ХІД РОБОТИ 1. У першу пробірку налийте розчин купрум (II) сульфату, у другу — розчин плюмбум
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Взаємодія хлоридної кислоти з металами Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: гранульовані зразки металів: залізо, цинк, олово, алюміній, мідь; хлоридна кислота. ХІД РОБОТИ 1. В окремі пробірки поміщаємо видані нам шматочки металів: у першу пробірку - залізо, у
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №4 Дія водних розчинів кислот на індикатори Обладнання: штатив з пробірками, піпетки. Реактиви: 5%-й розчин хлоридної кислоти, розчин сульфатної кислоти, лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн та універсальний індикатор. ХІД РОБОТИ 1.
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №2 2016 Дія водних розчинів лугів на індикатори Обладнання: штатив із пробірками, піпетки. Реактиви: натрій гідроксид, калій гідроксид, вода, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, лакмус, універсальний індикатор. ХІД РОБОТИ 1. Розглядаємо видані нам
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Завдання для засвоєння матеріалу Вправа 1 Складіть формули таких речовин: кальцій оксид CaO, калій оксид K2O, фосфор (III) оксид P2O3, барій оксид BaO, цинк оксид ZnO, сульфідна кислота H2S, карбонатна кислота H2CO3, магній
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Які прості речовини — метали й неметали — не взаємодіють з киснем?  Наведіть приклади. Серед металів — це платина та золото, а серед неметалів — інертні гази (неон, аргон тощо) та
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Що означає вираз «сполука виявляє амфотерні властивості»? Сполука виявляє подвійні властивості: кислотні й основні властивості залежно від природи доданого реагента.   Запитання 2 Які сполуки є амфотерними?
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Речовини яких класів сполук утворюються під час взаємодії: а) солі з кислотою; Солі, кислоти, причому нестійкі кислоти розкладаються на оксид і воду. б) солі з основою; Основи і солі. в) двох солей? Солі.  
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Схарактеризуйте загальні фізичні властивості солей. За звичайних умов солі тверді кристалічні речовини, без запаху, мають високі температури плавлення і кипіння, за розчинністю у воді поділяються на розчинні, малорозчинні і
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Назад Вперед