Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Вправа 1. Які кислоти можна добути розчиненням газуватих речовин у воді? Безоксигенові кислоти — флуоридна HF, хлоридна НСІ, бромідна НВг, йодидна НІ та сульфідна H2S — це водні розчини газів, що мають таку саму формулу, що й
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Реакція обміну між солями в розчині Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: розчини натрій карбонату, кальцій хлориду, натрій сульфату, калій нітрату. ХІД РОБОТИ 1. У три пробірки наливаємо по 1–2 мл розчину кальцій хлориду. 2. У першу пробірку додаємо
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Взаємодія солей з лугами у водному розчині Обладнання: штатив із пробірками, піпетки. Реактиви: розчини купрум (II) сульфату, ферум (II) сульфату, ферум (III) хлориду, манган (II) сульфату, хром (III) хлориду, натрій гідроксиду. ХІД РОБОТИ 1. У п’ять
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Взаємодія металів із солями у водному розчині Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: розчини купрум (II) сульфату, плюмбум (II) нітрату; залізна та цинкова пластинки. ХІД РОБОТИ 1. У першу пробірку налийте розчин купрум (II) сульфату, у другу — розчин плюмбум
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Взаємодія хлоридної кислоти з металами Обладнання: штатив із пробірками. Реактиви: гранульовані зразки металів: залізо, цинк, олово, алюміній, мідь; хлоридна кислота. ХІД РОБОТИ 1. В окремі пробірки поміщаємо видані нам шматочки металів: у першу пробірку - залізо, у
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №4 Дія водних розчинів кислот на індикатори Обладнання: штатив з пробірками, піпетки. Реактиви: 5%-й розчин хлоридної кислоти, розчин сульфатної кислоти, лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн та універсальний індикатор. ХІД РОБОТИ 1.
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №2 Дія водних розчинів лугів на індикатори Обладнання: штатив із пробірками, піпетки. Реактиви: натрій гідроксид, калій гідроксид, вода, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, лакмус, універсальний індикатор. ХІД РОБОТИ 1. Розглядаємо видані нам у
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Завдання для засвоєння матеріалу Вправа 1. Складіть формули таких речовин: кальцій оксид CaO, калій оксид K2O, фосфор (III) оксид P2O3, барій оксид BaO, цинк оксид ZnO, сульфідна кислота H2S, карбонатна кислота H2CO3, магній
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які прості речовини — метали й неметали — не взаємодіють з киснем? Наведіть приклади. Серед металів — це платина та золото, а серед неметалів — інертні гази (неон, аргон тощо) та галогени (хлор, бром,
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Що означає вираз «сполука виявляє амфотерні властивості»? Вираз означає те, що сполука виявляє подвійні хімічні властивості: кислотні й основні. 2. Які сполуки є амфотерними? Оксиди і гідроксиди деяких хімічних елементів у ступенях
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Речовини яких класів сполук утворюються під час взаємодії: а) солі з кислотою; Солі , кислоти і оксиди. б) солі з основою; Основи і солі. в) двох солей? Солі.   2. Сформулюйте умови, за яких можливі реакції обміну у
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Вправа 1. Схарактеризуйте загальні фізичні властивості солей. За звичайних умов солі тверді кристалічні речовини, без запаху, мають високі температури плавлення і кипіння, за розчинністю у воді поділяються на розчинні, малорозчинні і
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Яку інформацію містить ряд активності металів Бекетова? Інформацію про різну активність металів у хімічних взаємодіях, а отже, відбувається реакція чи ні. За яким принципом у ньому розташовані метали? За зменшенням їх хімічної активності у
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Речовини якого класу сполук утворюються в разі взаємодії кислоти з основою чи оснóвним оксидом? Класу солей і оксидів (вода).   2. Які речовини утворюються в реакції обміну між кислотою та сіллю? Сіль і кислота.   Завдання
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Опишіть фізичні властивості кислот. Кислоти являють собою рідини (наприклад, H2SO4, HNO3) або тверді легкоплавкі речовини (наприклад, H3PO4, H2SiO3), майже всі кислоти безбарвні, більшість добре розчияються у воді, розчини мають кислий
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Назад Вперед