Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення поняттям «кількість речовини» та «моль». Кількість речовини — фізична величина, що показує число структурних одиниць речовини (атомів, молекул, йонів тощо). Одиниця кількості речовини (моль) —
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 2. Чим відрізняються кристалічні речовини від аморфних? Аморфні речовини не мають чіткої просторової структури, а утворені з невпорядкованих частинок. На відміну від кристалічних речовин не мають постійної температури плавлення, а плавляться в
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення поняттю «ступінь окиснення». Ступінь окиснення — це умовний заряд на атомі, в молекулі або кристалі, обчислений з припущенням, що всі спільні електронні пари повністю зміщені в бік більш електронегативного
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Який зв’язок називають йонним? Хімічний зв’язок, що виникає в результаті притягання протилежно заряджених йонів, називають йонним. Наведіть приклади сполук з йонним зв’язком. Йонний зв’язок характерний для основних
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Який ковалентний зв'язок називають неполярним? Ковалентний зв’язок, при якому спільна електронна пара однаково притягується до двох атомів і належить їм обом в однаковій мірі, називається неполярним. Який ковалентний зв'язок називають
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення ковалентного зв'язку. Хімічний зв’язок, що виникає в результаті утворення спільних електронних пар, називають ковалентним.    2. Спільна електронна пара — це: а) пара електронів, що належить обом атомам,
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Від чого залежить радіус атома: а) від числа енергетичних рівнів; б) від числа протонів; в) від числа орбіталей?   2. Що спільного в будові зовнішньої електронної оболонки металічних елементів? На зовнішній електронній оболонці міститься не
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Чому число відомих молекул набагато перевищує число існуючих хімічних елементів? Молекула складається з двох або більшої кількості сполучених атомів, тобто, утворюється за рахунок комбінацій з атомів існуючих хімічних елементів (пригадаймо: хімчні
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Чим зумовлені металічні та неметалічні властивості елементів? Будовою електронних оболонок атомів. Металічні властивості виявляють переважно елементи, в атомів яких на зовнішніх рівнях міститься не більше чотирьох електронів, а неметалічні –
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Чому перший період містить лише два хімічні елементи, а другий —вісім? Чим зумовлена місткість періодів Періодичної системи? Число хімічних елементів, що міститься в кожному періоді, визначається місткістю відповідних енергетичних
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Скільки електронів може максимально перебувати на одній електронній орбіталі? На одній електронній орбіталі може максимально перебувати два електрони, що мають однакову  енергію, але антипаралельні (протилежні) спіни.   2. Скільки
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Які енергетичні підрівні є на першому, другому та третьому енергетичних рівнях? s-підрівень, p-підрівень, d-підрівень.   2. Зі скількох орбіталей складається кожен з відомих вам підрівнів? S-підрівень складається з 1 орбіталі, р –
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Яка незвичайна властивість електрона відрізняє його від звичайних фізичних тіл?  Електрон одночасно виявляє властивості і частинки, і хвилі, тобто має двоїсту природу. Хвиля відрізняється від частинки тим, що її положення в просторі в певний
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання 1. Дайте визначення понять «нуклід» та «ізотоп». Нуклід — це різновид атомів із певним числом протонів і нейтронів в ядрі. Ізотопи — це різні нукліди одного хімічного елемента.   2. Чим відрізняються
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Назад Вперед