Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю. Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Який зв’язок називають йонним? Хімічний зв’язок, що виникає в результаті притягання протилежно заряджених йонів, називають йонним. Наведіть приклади сполук з йонним зв’язком. Йонний зв’язок характерний для
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Який ковалентний зв'язок називають неполярним? Ковалентний зв’язок, при якому спільна електронна пара однаково притягується до двох атомів і належить їм обом в однаковій мірі, називається неполярним. Який ковалентний зв'язок
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Дайте визначення ковалентного зв'язку. Хімічний зв’язок, що виникає в результаті утворення спільних електронних пар, називають ковалентним.    Запитання 2 Спільна електронна пара — це: а) пара електронів, що
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... План характеристики хімічного елемента. 1. Розміщення в Періодичній системі.  Порядковий номер елемента, у якому періоді, групі, підгрупі перебуває елемент. 2. Будова атома Заряд ядра та його склад (кількість протонів, нейтронів). Кількість електронів,
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Чому число відомих молекул набагато перевищує число існуючих хімічних елементів? Молекула складається з двох або більшої кількості сполучених атомів, тобто утворюється за рахунок комбінацій (об'єднання різної кількості атомів у
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Чим зумовлені металічні та неметалічні властивості елементів? Будовою електронних оболонок атомів. Металічні властивості виявляють переважно елементи, в атомів яких на зовнішніх рівнях міститься не більше чотирьох електронів, а
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Чому перший період містить лише два хімічні елементи, а другий — вісім?  Структура Періодичної системи повністю зумовлена принципами будови електронної оболонки атомів.  Перший енергетичний рівень  містить один
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Скільки електронів може максимально перебувати на одній електронній орбіталі? Два електрони, що мають однакову  енергію, але антипаралельні (протилежні) спіни.   Запитання 2 Скільки електронів максимально може перебувати на:
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Що називають: а)  енергетичним рівнем Енергетичний рівень — певна кількість орбіталей, що мають приблизно однакову енергію. б) енергетичним підрівнем Енергетичний підрівень — певний тип орбіталі з відповідною кількістю
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитвння 1 Яка незвичайна властивість електрона відрізняє його від звичайних фізичних тіл?  Подібно до інших частинок, електрон має певну масу й заряд, але під час руху виявляє властивості хвилі. Хвиля відрізняється від частинки тим, що її
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Дайте визначення поняття «нуклід». Нуклід — це різновид атомів із певним числом протонів і нейтронів в ядрі.   Запитання 2 Чим відрізняються стабільні й нестабільні нукліди? Стабільні нукліди, на відміну від
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Схарактеризуйте планетарну модель атома Резерфорда. Атом складається з позитивно зарядженого ядра, в якому зосереджена основна частина маси атома, навколо якого по замкнутих орбітах обертаються негативно заряджені електрони.  
Категорія : Хімія 8 клас Григорович

Інші завдання дивись тут... Контрольні запитання Запитання 1 Опишіть наукове значення Періодичного закону. Періодичний закон — фундаментальний закон природи, що дозволяє пояснити й передбачити властивості хімічних елементів та утворених ними сполук. Чому спроби класифікації хімічних
Категорія : Хімія 8 клас Григорович