Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Що означає термін «генетичний»? Генетичний (від. грецького "genesis") - той, що вказує на походження, виникнення, процес утворення.   2. Що таке генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук? Це зв'язки між різними класами сполук,
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Лише з формул основних оксидів складається рядок: А SO3, CO2, P2O5  Б SO3, CaO, Cr2O3  В ВаO, CaO, Na2O Г Al2O3, Cr2O3, ZnO Відповідь: В   Вправа 2. Лише з формул одноосновних кислот складається рядок: А HCl, HNO3, HF, H2S Б
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе Вправа 1. Відтворіть за наведеними фрагментами схем реакцій хімічні рівняння. Назвіть реагенти та продукти хімічних реакцій. Класифікуйте хімічні реакції. 1) 2Ba + O2 = 2BaO  Реакція сполучення Барій, кисень, барій оксид 2) C + O2 =
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Що таке амфотерність? Здатність деяких хімічних сполук залежно від умов виявляти або основні, або кислотні властивості.   2. Гідроксиди яких хімічних елементів є амфотерними? Цинку, Берилію, Алюмінію, Плюмбуму (II), Стануму (II), Хрому (III),
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. З якими речовинами реагують середні солі? З кислотами, лугами, іншими солями, металами.   2. За якої умови можливі реакції між двома солями, сіллю й лугом у розчині? За умови, що хоча б один із продуктів реакції - нерозчинна сполука. 
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Які речовини називають середніми солями? Середні солі - складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів й аніони кислотних залишків.    2. Які кристалічні ґратки в солей? Йонні.   3. Яка послідовність складання
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. З якими речовинами реагують кислоти? З основними оксидами, з основами і солями.   2. До якого типу належать ці реакції? До реакцій обміну.   Застосуйте свої знання й уміння Вправа 1. Схарактеризуйте хімічні властивості кислот на прикладі
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Як виявляють кислоти в розчинах? За допомогою індикаторів. Лакмус і універсальний індикаторний папір набувають червоного кольору, метиловий оранжевий - рожевого. Фенолфталеїном не можна виявити кислоту в розчині.   2. На основі чого складений ряд
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Які речовини називають кислотами? Складні речовини, до складу яких входять атоми Гідрогену, сполучені кислотними залишками.   2. Як класифікують кислоти за: основністю; складом кислотного залишку; фізичними властивостями? За основністю:
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Наведіть приклади нерозчинних основ. Цинк гідроксид Zn(OH)2, плюмбум (ІІ) гідроксид Pb(OH)2, купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)2, ферум (ІІ) гідроксид Fe(OH)2, ферум (ІІІ) гідроксид Fe(OH)3   Застосуйте свої знання й уміння Вправа 1. Виберіть з
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Як виявляють луги в розчині? За допомогою індикаторів. Вони змінюють своє забарвлення у розчинах лугів:  лакмус і універсальний індикаторний папір набувають синього кольору, метиловий оранжевий - жовтого, фенолфталеїн - 
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Які речовини називають основами? Основи - складні речовини, утворені катіонами металічних елементів та аніонами гідроксильних груп.   2. Яка формула гідроксильної групи? OH   3. Який заряд гідроксид-йона? -1   5. За
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

 Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. На які групи класифікують оксиди? Основні, кислотні і амфотерні оксиди.   2. Які оксиди називають основними? Кислотними? Амфотерними? Оксиди, гідрати яких є основами, називаються основними. Оксиди, гідрати яких є кислотами, називаються
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Які речовини називають оксидами? Оксиди - складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких є Оксиген.   2. Який ступінь окиснення Оксигену в оксидах? -2   3. Чи сполучені атоми Оксигену в оксидах між собою? Ні, не сполучені.
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються пояснення. 
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Назад Вперед