Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Що таке класифікація? Класифікація - це система групування об'єктів дослідження або спостереження відповідно до їхніх загальних ознак.   2. На чому ґрунтується класифікація речовин? Ґрунтується на найпростішій і сталій у часі характеристиці -
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Поняття «кількість речовини» 1811 року запровадив А Каніццаро Б Авогадро В Бірингуччо Г Бернуллі   Вправа 2. Число Авогадро дорівнює А 6,02∙1023 Б 22,4 В 6,02 Г 2,24∙1023 Вправа 3. Число молекул карбон (ІІ) оксиду кількістю речовини 0,1
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Установіть відповідність між числом протонів у атомних ядрах і будовою електронних оболонок атомів.  1 6p+ 2 7p+  3 8p+  4 9p+                     А 1s22s2 Б 1s22s22p1 В 1s22s22p2 Г
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Завдання 1. Укажіть дату (за старим стилем) відкриття Д.І. Менделєєвим періодичного закону. А 27 січня 1834 р. Б 16 грудня 1860 р. В 17 лютого 1869 р.  Г 20 січня 1907 р.   Завдання 2. Властивості хімічних елементів та їхніх сполук перебувають у періодичній
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Що таке відносна густина одного газу за іншим? Відносна густина одного газу за іншим - це відношення густини одного газу до густини іншого газу, виміряних за однакових умов.   2. Як позначають відносну густину одного газу за іншим? DY(X), де
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут.. Перевірте себе 1. Що таке молярний об’єм газів? Молярний об'єм - об'єм речовини кількістю 1 моль. Як його позначають? Латинською літерою VM. 2. Яка одиниця вимірювання молярного об’єму? л/моль.   3. Який молярний об’єм газів за нормальних умов? 22,4
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Дайте визначення молярної маси. Молярна маса - маса речовини кількістю 1 моль.   2. Яка одиниця вимірювання молярної маси? г/моль.   3. Як за хімічною формулою речовини обчислити її молярну масу? Обчислити молекулярну масу речовини і поставити
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Що таке кількість речовини? Кількість речовини — це фізична величина, що вказує на число структурних частинок, які містяться в певній її порції.    2. Яка одиниця вимірювання кількості речовини? Моль. 1 моль - це порція речовини, що
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю.
Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Що таке кристалічні ґратки? Кристалічні ґратки - модель за допомогою якої описують внутрішню будову кристалів.   2. Що називають вузлами кристалічних ґраток? Точки кристалічних ґраток, у яких розташовані частинки, називають
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Що таке йони? Йони - це заряджені частинки, на які перетворюються атоми і молекули внаслідок приєднання або втрачання електронів.   2. Як утворюються катіони? Аніони? Атом складається з ядра, що містить позитивно заряджені протони і нейтральні
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Яка природа хімічного зв’язку? Електронна. В утворенні хімічного зв'язку беруть участь кулонівські сили, носіями яких є електрони і ядра атомів.    2. Що таке електронегативність? Це властивість атома елемента притягувати
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Як визначити склад ядра атома і кількість електронів навколо нього? Кількість протонів в ядрі атома дорівнює порядковому номеру елемента. Кількість протонів дорівнює кількості електронів. Щоб визначити кількість нейтронів в ядрі атома, потрібно
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Чим зумовлена структура періодичної системи? Зумовлена електронною конфігурацією атомів хімічних елементів.   2. Чому елементи головних підгруп подібні за властивостями? Бо періодично повторюється структура зовнішнього енергетичного рівня
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська

Інші завдання дивись тут... Перевірте себе 1. Що називають електронною орбіталлю? Частину простору в атомі, де перебування електрона є найбільш імовірним. Спіном електрона? Рух електрона навколо власної осі.   2. Скільки електронів одночасно може перебувати на одній орбіталі? Не більше двох.
Категорія : Хімія 8 клас Лашевська