Інші завдання дивись тут... Розв'яжіть задачі на реакції йонного обміну, посильного вам рівня. І рівень Вправа 1 Обчисліть масу утвореного аргентум (І) хлориду, якщо в реакцію з ферум (ІІ) хлоридом масою 38,1 г вступив аргентум (І) нітрат. Дано: m(FeCl2)=38,1 г Знайти: m(AgCl)-?
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Вправа 1 Поясніть, які процеси відбуваються з білком під час: а) варіння яєць. Денатурація білка б) доливання розчину кальцій хлориду до киплячого молока. Осадження білка у вигляді осаду   Вправа 2 Вам видали пучок вовняних ниток. Поясніть,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Реактиви: розчини купрум (II) сульфату або купрум (II) хлориду, натрій гідроксиду, глюкози, гліцеролу Обладнання: пробірки скляні, палички, піпетки ХІД РОБОТИ Досліди Спостереження Висновок Дослід 1. Налийте в пробірку розчин   натрій
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Завдання 1 Cкладіть самостійно схему застосування жирів у різних галузях суспільного господарства: - випікання хлібопродуктів, кондитерських виробів; - виробництво оліфи, лаків, фарб; - виробництво технологічних мастил; - лікарські препарати; - харчовий
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Лабораторний дослід 11 ВЗАЄМОДІЯ ГЛІЦЕРОЛУ З КУПРУМ (ІІ) ГІДРОКСИДОМ ХІД РОБОТИ Досліди Спостереження Висновок Дослід 1. У пробірку з розчином купрум (ІІ) сульфату об'ємом 0,5 мл долийте концентрований розчин натрій гідроксиду
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА І та II рівні Вправа 1. Позначте назву хімічного зв'язку між атомами у молекулах органічних речовин: А. Ковалентний Б. Йонний В. Металічний Г. Водневий Відповідь: А   Вправа 2. Позначте ряд, що містить формули тільки насичених
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень Вправа 1. Назвіть фракції нафтопродуктів та їхній склад, що утворюються внаслідок термічного розкладу нафти. Бензин (суміш вуглеводнів складу С5 — С11), лігроїн (С8 — С14), газ (С12 — С18), газойль (С11 — С20),
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. Природними джерелами вуглеводнів є: родовища природного газу, нафти і кам'яного вугілля. 2. До складу природного газу входять такі вуглеводні: метан, етан, пропан, бутан, пентан.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними: 1 До ненасичених вуглеводнів належать етен і етин. 2 До складу молекули етену входять два атоми Карбону і чотири атоми Гідрогену. 3 У молекулі етину між
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ЗАКОН ОБ'ЄМНИХ ВІДНОШЕНЬ - ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА. Об'єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного та до газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа.  І рівень Задача 1. Дано природний газ об'ємом 1 м3. Об'ємні частки
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА  І рівень Завдання 1. Обчисліть відносну густину за повітрям. І варіант: етену.  Відомо: С2Н4        Знайти: Dповітря(С2Н4)-?  Розв'язування Dповітря(С2Н4)=Mr(С2Н4)/Mr(повітря)=28/29=0,97, де
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень Завдання 1. Напишіть молекулярні і струкрурні формули вуглеводнів, що, за нормальних умов перебувають в газоподібному стані та назвіть їх. Молекулярні формули Структурні  формули Назва CH4       H  
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... Самостійна робота І рівень Завдання 1. Складіть молекулярні формули за загальною формулою алканів, якщо в молекулі є: І варіант - 5,6,8,9,10 атомів Карбону; II варіант - 8,16,24,28,32 атоми Гідрогену. Загальна формула алканів СnH2n+2 І варіант     
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут...  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. Найпростіший за складом молекули вуглеводень називається метан. 2. Молекулярна формула метану СH4 3. Метан у вісім рази важчий за водень. 4. За нормальних умов метан
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут...  САМОСТІЙНА РОБОТА Закріпіть розв'язування задач. І рівень Вправа 1. Розчин кристалогідрату натрій карбонату декагідрату використовують для миття посуду. Обчисліть масу кристалогідрату в розчині масою 500 г з масовою часткою його 0,3. Відомо: m(розчину)=500 г,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Назад Вперед