Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях.  ЗАКОН ОБ'ЄМНИХ ВІДНОШЕНЬ - ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА. Об'єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного та до газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа.  І рівень Задача
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА  І рівень Завдання 1. Обчисліть відносну густину за повітрям. І варіант: етену.  Відомо: С2Н4        Знайти: Dповітря(С2Н4)-?  Розв'язування Dповітря(С2Н4)=Mr(С2Н4)/Mr(повітря)=28/29=0,97, де
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень Завдання 1. Напишіть молекулярні і струкрурні формули вуглеводнів, що, за нормальних умов перебувають в газоподібному стані та назвіть їх. Молекулярні формули Структурні  формули Назва CH4       H  
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... Самостійна робота. Метан. Гомологи метану. І рівень Завдання 1. Складіть молекулярні формули за загальною формулою алканів, якщо в молекулі є: І варіант - 5,6,8,9,10 атомів Карбону; II варіант - 8,16,24,28,32 атоми Гідрогену. Загальна формула алканів СnH2n+2 І
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут...  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. Найпростіший за складом молекули вуглеводень називається метан. 2. Молекулярна формула метану СH4 3. Метан у вісім рази важчий за водень. 4. За нормальних умов метан
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут...  САМОСТІЙНА РОБОТА Закріпіть розв'язування задач. І рівень Вправа 1. Розчин кристалогідрату натрій карбонату декагідрату використовують для миття посуду. Обчисліть масу кристалогідрату в розчині масою 500 г з масовою часткою його 0,3. Відомо: m(розчину)=500 г,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень  Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. Метан - органічна речовина, що входить до групи насичених вуглеводнів. 2. Валентність атома Карбону в молекулі метану - IV 3. Молекулярна формула метану: СН4 4.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ  Завдання 1. Поясніть склад і будову молекули метану. До складу молекули метану входять один атом Карбону й чотири атоми Гідрогену. Молекула метану має форму тетраедра, у центрі якого розташований атом Карбону, сполучений ковалентними
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (фронтальна) Завдання 1. Напишіть молекулярну та структурну формулу метану. Молекулярна формула метану: СH4 Структурна формула метану:     Н            │ Н─С─Н       │     Н
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Завдання 1. Поясніть, чому в органічних речовинах Карбон проявляє валентність IV. У молекулах органічних речовин атом Карбону перебуває у збудженому стані, коли один s-електрон, поглинувши певну порцію енергії переходить на вільну
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... Пропонуються два алгоритми складання  електронного балансу, причому другий,  на наш погляд, є більш очевидним. Сірим кольором даються відповіді, а зеленим кольором - пояснення. ВПРАВИ НА СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ. 
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут...  ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «РОЗЧИНИ» Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності, а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, що є на форзаці підручника.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

нші завдання дивись тут... УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ "РОЗЧИНИ" ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ  ВІДПОВІДІ 1. Поясніть, що вам відомо про дисперсні системи та як їх класифікують за розміром частинок.   Кожна дисперсна система містить дисперсну фазу і дисперсійне
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Вправа 1. Поясніть, як, маючи кальцій карбонат, добути вуглекислий газ.  Сильна кислота витісняє слабку з її солі, навіть із осаду, тому треба подіяти сильною кислотою, наприклад, хлоридною. Нестійка карбонатна кислота, що
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити   різні варіанти розв'язування  конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Назад Вперед