Інші завдання дивись тут...  Лабораторний дослід 7.  ВИЯВЛЕННЯ ХЛОРИД-ІОНІВ У РОЗЧИНІ Результати спостережень заносимо в таблицю. Реагенти      Результати спостережень Йонно-молекулярні рівняння Висновок ДОСЛІД 1. Взаємодія хлоридної кислоти з аогентум
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

  Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Здійсніть уявний експеримент на визначення карбонат-аніонів у розчинах речовин. Карбонат-аніони в розчинах виявляють за допомогою розчину, що містить катіони Гідрогену H+. Нестійка карбонатна кислота, що утворюється під
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Проведіть уявний експеримент на визначення в розчинах сульфат-аніонів. Cульфат-аніони в розчинах виявляють за допомогою розчинів, що містять у своєму складі катіони Барію Ва2+. Під час реакції випадає білий осад барій сульфату,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Здійсніть уявний експеримент на визначення хлорид-аніонів у розчинах речовин. Хлорид-аніони в розчинах виявляють за допомогою розчину, що містить катіони Аргентуму Ag+, тобто розчину аргентум (І) нітрату. Під час реакції
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Розв'яжіть задачі посильного вам рівня: І рівень Завдання 1. Обчисліть масову частку магній сульфату в розчині масою 50 г, в якому розчинено 10 г речовини. Відомо: m(розчину)=50 г; m(MgSO4)=10 г. Знайти: w(MgSO4)-? Розв'язання. І спосіб Масову частку розчиненої
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити   різні варіанти розв'язування  конкретної задачі, але обирайте той з них,який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити   різні варіанти розв'язування  конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШН€ ЗАВДАННЯ Вправа 1. Повторіть умови перебігу хімічних реакцій, що відбуваються. 1. Випадає осад. 2. Виділяється газ. 3. Утворюється малодисоційована речовина (наприклад, вода). І-ІІ рівні Вправа 2. Допишіть продукти реакцій між запропонованими речовинами.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА I-ІI рівні Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. Показник pH характеризує концентрацію йонів Гідрогену у розчинах. 2. pH нейтрального середовища становить 7. 3. У кислому середовищі pH є менше 7. 4. pH лужного середовища
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Вправа 1. Позначте формулу речовини, яка під час розчинення у воді утворює аніони СO32-: А. ВаСO3 Б. СаСO3 В. К2СO3 Г. ZnCO3 Відповідь: В.   Вправа 2. Позначте формулу речовини, яка під час розчинення у воді утворює катіони Аргентуму: А.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Вправа 1. Обчисліть ступінь дисоціації речовин, визначте сильним чи слабким електролітом є ця речовина, якщо: І варіант а) з кожних 20 молекул 18 продисоціювали; Відомо: n(дисоц.)=18, n(загальн.)=20 Знайти: α-? Розв'язування:
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ рівень І Вправа 1. Укажіть, які речовини є електролітами:  А. Хлоридна кислота Б цукор В натрій бромід Г. Гліцерол Відповідь: А, В   Вправа 2. Укажіть речовини, подані формулами, що належать до неелектролітів: А. MgCl2 Б. CaO В.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Лабораторний дослід 1.  Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах Речовини: хлоридна та сульфатна кислоти, натрій та кальцій гідроксиди в розчинах, розчини індикаторів лакмусу, метилового оранжевого, фенолфталеїну та універсальний індикаторний
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (фронтальна) Вправа 1. Класифікуйте речовини, подані формулами, на електроліти і неелектроліти та результати впишіть у таблицю: Формули електролітів   KCl, H2SO4, Zn(NO3)2, NaOH, CuSO4, Na2S, Na2CO3, Ba(OH)2. Формули неелектролітів
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень Вправа 1. Упиши у таблицю по два приклади кристалогідратів та їх хімічні назви: І варіант                                   ІІ варіант Формула Хімічна
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Назад Вперед