Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити   різні варіанти розв'язування  конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШН€ ЗАВДАННЯ Вправа 1. Повторіть умови перебігу хімічних реакцій, що відбуваються. 1. Випадає осад. 2. Виділяється газ. 3. Утворюється малодисоційована речовина (наприклад, вода). І-ІІ рівні Вправа 2. Допишіть продукти реакцій між запропонованими речовинами.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА I-ІI рівні Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. Показник pH характеризує концентрацію йонів Гідрогену у розчинах. 2. pH нейтрального середовища становить 7. 3. У кислому середовищі pH є менше 7. 4. pH лужного середовища
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Вправа 1. Позначте формулу речовини, яка під час розчинення у воді утворює аніони СO32-: А. ВаСO3 Б. СаСO3 В. К2СO3 Г. ZnCO3 Відповідь: В.   Вправа 2. Позначте формулу речовини, яка під час розчинення у воді утворює катіони Аргентуму: А.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Вправа 1. Обчисліть ступінь дисоціації речовин, визначте сильним чи слабким електролітом є ця речовина, якщо: І варіант а) з кожних 20 молекул 18 продисоціювали; Відомо: n(дисоц.)=18, n(загальн.)=20 Знайти: α-? Розв'язування:
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ рівень І Вправа 1. Укажіть, які речовини є електролітами:  А. Хлоридна кислота Б цукор В натрій бромід Г. Гліцерол Відповідь: А, В   Вправа 2. Укажіть речовини, подані формулами, що належать до неелектролітів: А. MgCl2 Б. CaO В.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Лабораторний дослід 1.  Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах Речовини: хлоридна та сульфатна кислоти, натрій та кальцій гідроксиди в розчинах, розчини індикаторів лакмусу, метилового оранжевого, фенолфталеїну та універсальний індикаторний
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (фронтальна) Вправа 1. Класифікуйте речовини, подані формулами, на електроліти і неелектроліти та результати впишіть у таблицю: Формули електролітів   KCl, H2SO4, Zn(NO3)2, NaOH, CuSO4, Na2S, Na2CO3, Ba(OH)2. Формули неелектролітів
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень Вправа 1. Упиши у таблицю по два приклади кристалогідратів та їх хімічні назви: І варіант                                   ІІ варіант Формула Хімічна
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. Процес розчинення - це фізико-хімічний процес. 2. Розчинення речовин супроводжується виділенням або поглинанням енергії. 3. Розчинення речовин у воді відбувається у два
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Вправа 1. Позначте назву добре розчинної у воді речовини: А. Кальцій сульфід В. Купрум (ІІ) гідроксид Б. Аргентум (І) нітрат Г. Аргентум хлорид Вправа 2. Позначте формулу нерозчинної у воді речовини: А. H2SiO3 Б. CaCl2 В.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І-ІІ рівні Вправа 1. Для удобрення сільськогосподарських культур використовують розчин амоній нітрату (амоніачна селітра), який виготовляють з розрахунку: вода - об'ємом 10 л, добриво - масою 100 г. Обчисліть масову частку добрива у цьому розчині.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Вправа 1 Позначте знаком «+», якщо твердження правильне, і «-», якщо хибне; 1. Розчин - це гомогенна система, + 2. Одним з компонентів розчину є розчинник. + 3. Розчинена речовина може бути тільки твердою. - 4.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними: 1. Грубодисперсні системи це: а) суспензії;    б) емульсії; в) піни; г) аерозолі. 2. Дисперсна фаза і дисперсійне середовище можуть перебувати в агрегатних станах: а)
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними: І рівень 1. Дисперсні системи - це системи, що складаються з двох чи більше речовин, де одна з них у подрібненому стані рів­номірно розподілена серед частинок іншої. 2.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Назад Вперед