Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень  Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. Метан - органічна речовина, що входить до групи насичених вуглеводнів. 2. Валентність атома Карбону в молекулі метану - IV 3. Молекулярна формула метану: СН4 4.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ  Завдання 1. Поясніть склад і будову молекули метану. До складу молекули метану входять один атом Карбону й чотири атоми Гідрогену. Молекула метану має форму тетраедра, у центрі якого розташований атом Карбону, сполучений ковалентними
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (фронтальна) Завдання 1. Напишіть молекулярну та структурну формулу метану. Молекулярна формула метану: СH4 Структурна формула метану:     Н            │ Н─С─Н       │     Н
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1 Поясніть, чому в органічних речовинах Карбон проявляє валентність IV. У молекулах органічних речовин атом Карбону перебуває у збудженому стані, коли один s-електрон, поглинувши певну порцію енергії переходить на вільну р-орбіталь,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... Пропонуються два алгоритми складання  електронного балансу, причому другий,  на наш погляд, є більш очевидним. Сірим кольором даються відповіді, а зеленим кольором - пояснення. ВПРАВИ НА СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ. 
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут...  ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «РОЗЧИНИ» Cильними електролітами є розчинні солі, луги, сильні кислоти. Розчинність сполук визначаємо за таблицею розчинності, а сильні кислоти -  за рядом кислот за їх силою, що є на форзаці підручника.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

нші завдання дивись тут... УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ "РОЗЧИНИ" ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕМИ  ВІДПОВІДІ 1. Поясніть, що вам відомо про дисперсні системи та як їх класифікують за розміром частинок.   Кожна дисперсна система містить дисперсну фазу і дисперсійне
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І рівень Вправа 1. Поясніть, як, маючи кальцій карбонат, добути вуглекислий газ.  Сильна кислота витісняє слабку з її солі, навіть із осаду, тому треба подіяти сильною кислотою, наприклад, хлоридною. Нестійка карбонатна кислота, що
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити   різні варіанти розв'язування  конкретної задачі, але обирайте той з них, який є найраціональнішим. Зеленим кольором
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут...  Лабораторний дослід 7.  ВИЯВЛЕННЯ ХЛОРИД-ІОНІВ У РОЗЧИНІ Результати спостережень заносимо в таблицю. Реагенти      Результати спостережень Йонно-молекулярні рівняння Висновок ДОСЛІД 1. Взаємодія хлоридної кислоти з аогентум
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

  Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Здійсніть уявний експеримент на визначення карбонат-аніонів у розчинах речовин. Карбонат-аніони в розчинах виявляють за допомогою розчину, що містить катіони Гідрогену H+. Нестійка карбонатна кислота, що утворюється під
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

 Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1. Проведіть уявний експеримент на визначення в розчинах сульфат-аніонів. Cульфат-аніони в розчинах виявляють за допомогою розчинів, що містять у своєму складі катіони Барію Ва2+. Під час реакції випадає білий осад барій сульфату,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) Завдання 1. Здійсніть уявний експеримент на визначення хлорид-аніонів у розчинах речовин. Хлорид-аніони в розчинах виявляють за допомогою розчину, що містить катіони Аргентуму Ag+, тобто розчину аргентум (І) нітрату. Під час реакції
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Розв'яжіть задачі посильного вам рівня: І рівень Завдання 1. Обчисліть масову частку магній сульфату в розчині масою 50 г, в якому розчинено 10 г речовини. Відомо: m(розчину)=50 г; m(MgSO4)=10 г. Знайти: w(MgSO4)-? Розв'язання. І спосіб Масову частку розчиненої
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017

Інші завдання дивись тут... Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити   різні варіанти розв'язування  конкретної задачі, але обирайте той з них,який є найраціональнішим. Зеленим кольором даються
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин 2017