Інші завдання дивись тут... Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Назвіть прізвище вченого, який започаткував теоретичні основи штучного добору: а) Г. Мендель; б) Т. Шванн; в) М. Вавилов; г) Ч. Дарвін.   Завдання 2. Зазначте, яке угруповання організмів у природі
Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Зазначте, як називають усі можливі типи співіснування організмів різних видів в екосистемі: а) паразитизм; б) мутуалізм; в) коменсалізм; г) симбіоз.   Завдання 2. Укажіть, чим визначаються межі певного
Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Назвіть біологічні системи, які перебувають на клітинному рівні організації: а) пріони; б) археї; в) віроїди; г) віруси.   Завдання 2. Зазначте органели, спільні для клітин прокаріотів та еукаріотів: а)
Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Укажіть назву системи поглядів про незмінність живої природи із часів її виникнення: а) еволюційне вчення; б) гіпотеза панспермії; в) креаціонізм; г) гіпотеза абіогенезу.   Завдання 2.  Укажіть назву
Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Назвіть прізвище вченого, який запропонував назву «генетика»: а) Г. Мендель; б) Г. де Фріз; в) У. Бетсон; г) Т.Х. Морган.   Завдання 2. Укажіть клітини, у яких можуть виникати мутації: а) лише
Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Укажіть стадію гаметогенезу, на якій відбувається мейоз: а) розмноження; б) росту; в) дозрівання; г) формування.   Завдання 2. Укажіть кількість гаплоїдних яйцеклітин, які виникають у результаті мейозу з
Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Укажіть органели, у яких міститься хлорофіл: а) мітохондрії; б) хлоропласти; в) вакуолі; г) комплекс Гольджі.   Завдання 2. Укажіть кількість молекул АТФ, які синтезуються під час безкисневого етапу
Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана: а) білки та вуглеводи; б) вуглеводи та ліпіди; в) білки та ліпіди; г) ліпіди і мінеральні солі.   Завдання 2. Укажіть організми, клітини
Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Укажіть елемент, який входить до складу гормонів щитоподібної залози: а) Купрум; б) Бор; в) Йод; г) Кобальт.   Завдання 2. Укажіть назву сполук, розчинних у воді: а) гідрофобні; б) гідрофільні; в)
Категорія : Біологія 9 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... Виберіть із запропонованих відповідей правильну Завдання 1. Назвіть прізвища вчених, які запропонували термін «біологія»: а) К. Лінней і Ж.-Б. Ламарк; б) Т. Шванн і М. Шлейден; в) Ж.-Б. Ламарк і Г.Р. Тревіранус; г) Ч. Дарвін і К. Бер.   Завдання
Категорія : Біологія 9 клас Остапченко