ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 7. Ознайомлення із зразками виробів з поліетилену. Обладнання: поліетиленова плівка, пакет, пляшка, ізоляційне покриття для електропроводів. ХІД РОБОТИ *Пригадайте правила безпеки під час роботи з кислотами, лугами та використання нагрівних приладів. Завдання 1. Розгляньте
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях.  ЗАКОН ОБ'ЄМНИХ ВІДНОШЕНЬ - ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА. Об'єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного та до газоподібних продуктів реакції як невеликі цілі числа.  І рівень Задача 1. Дано природний газ об'ємом 1 м3
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... САМОСТІЙНА рОБОТА. ВІДНОШЕННЯ ОБ'ЄМІВ ГАЗІВ У ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЯХ - ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА: oб'єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного та до газоподібних продуктів
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Хімічні властивості алкенів та алкінів на прикладі етену та етину. І рівень Завдання 1. Позначте правильні відповіді: 1. Позначте назву типу реакції взаємодії етену з
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Самостійна робота. Хімічні властивості алкенів та алкінів на прикладі етену і етину. І-ІІ рівні Завдання 1. (фронтальне) Допишіть праві частини рівнянь реакцій і назвіть продукти. I варіант
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Етен (етилен) та етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів.  І рівень Завдання 1. Обчисліть відносну густину за повітрям. І варіант: етену. ІІ варіант - етину. І варіант. Дано: С2Н4        Знайти: Dповітря(С2Н4)-?  Розв'язування:
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Алкани. Хімічні властивості алканів. Завдання 1. Дайте відповіді на посильні вам тестові завдання: 1.Позначте назву хлоропохідного продукту реакції хлорування пропану на І стадії: A.2-хлоропропан.            Б. 1-хлоропропан. B.1,2-дихлоропропан.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Хімічні властивості алканів. І рівень Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1.Алкани виявляють подібні властивості до метану. 2.Для всіх гомологів метану характерні реакції: а) з киснем  б) з галогенами в) термічного розкладу. 3.Взаємодія
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Хімічні властивості метану. І рівень Завдання 1. Напишіть молекулярну, електронну та структурну формули молекули метану: СН4     Н             Н         :             │     Н
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Хімічні властивості метану. І рівень Завдання 1. Охарактеризуйте фізичні властивості метану, використовуючи підручник та знання про нього з побуту. Газ без кольору і запаху, легший за повітря, не розчиняється у воді. Метан, як і більшість органічних речовин, є горючою речовиною,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (фронтальна). Просторова будова алканів. Завдання 1. Змоделюйте будову молекул пропану і бутану, використовуючи пластилінові кульки і сірники. Нарисуйте їх.  Завдання 2. Складіть формулу вуглеводню, до складу якого входить 15 атомів Карбону та обчисліть масові частки
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Метан. Гомологи метану. І рівень Завдання 1. Напишіть молекулярні формули вуглеводнів, що, за нормальних умов, перебувають у газоподібному стані та назвіть їх. СН4 - метан С2Н6 - етан С3Н8 - пропан С4Н10 - бутан Завдання 2. Напишіть електронні та структурні формули етану і
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Метан. Гомологи метану. І рівень Завдання 1. Складіть молекулярні формули за загальною формулою алканів, якщо в молекулі є: І варіант - 5,6,8,9,10 атомів Карбону; II варіант - 8,16,24,28, 32 атоми Гідрогену. Загальна формула алканів СnH2n+2 І варіант        
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Гомологи метану. 1. Напишіть електронні та структурні формули сполук, склад яких відображають молекулярні формули: С2Н6, C3H8, С4Н10, вважаючи, що між атомами Карбону наявні одинарні зв'язки. Електронні формули етану, пропану і бутану.     Н   Н    
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв'язків між атомами Карбону. 1.Напишіть електронні формули будови атома Карбону в: а) основному; б) збудженому станах. а) 1s2 2s2 2p2             б) 1s2 2s1 2p3
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин