Самостійна робота (рівнева). Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. III рівень Задача 1. До розчину магній сульфату масою 300 г з масовою часткою солі 15% долили воду об'ємом 200 мл. Обчисліть масову частку речовини в новому розчині. Відомо: V(води)=200 мл; m1(розчину)=300 г;
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Завдання 1. Розв'яжіть задачі посильного вам рівня. І рівень 1. У воді масою 75 г розчинили калій нітрат масою 25 г. Обчисліть масову частку калій нітрату в розчині, використовуючи формулу для визначення масової частки.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота (рівнева). Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. І рівень. Задача 1. Обчисліть масову частку калій гідроксиду в розчині масою 36 г., в якому розчинений луг масою 7 г. Відомо: m(розчину)=36г; m(КОН)=7 г. Знайти: W(KOH) -? Розв'язання. І спосіб. Знаходимо
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Розчинність. Залежність розчинності речовин від природи розчиненої речовини, температури і тиску. Завдання 1. Наведіть по два приклади речовин: а) добре розчинених у воді;
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Розчинність. Залежність розчинності речовин від природи розчиненої речовини, температури і тиску. 1. Позначте назву речовини, добре розчинної у воді: А. Кальцій фторид.                      Б. Аргентум (І) нітрат. В. Купрум
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Вода. Будова молекули. Значення розчинів у діяльності людини. Завдання 1. Знайдіть інформацію про поширення води в природі, її агрегатний стан, фізичні властивості,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Самостійна робота. Вода. Будова молекули. Завдання 1. Нарисуйте самостійно схему утворення ковалентних зв'язків у молекулі води та поясніть: Зміни 2017 року. а) які електрони беруть
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Кристалічні ґратки. Залежність будови і властивостей речовини від типів хімічних зв'язків. Завдання 1. Охарактеризуйте властивості речовин з огляду на типи хімічних
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота Завдання 1 Випишіть формули речовин з даного переліку: а) ковалентним неполярним б) ковалентним полярним в) йонними зв'язками Сl2, Br2, I2, N2,   O2, F2, H2   HBr, P2O5, H2S, 
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота Завдання 1 Напишіть рівняння реакцій добування речовин за схемою, поданою нижче, якщо однією з вихідних речовин є цинк хлорид. Назвіть утворені сполуки. 1. ZnCl2 + H2S = ZnS↓ + 2HCl  Цинк сульфід і хлоридна кислота 2.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... Домашнє завдання Завдання 1 Напишіть рівняння взаємодії натрій гідроксиду із запропонованими в схемі речовинами, де це можливо. 1.  2NaOH + SO3 = Na2SO4 + H2O 2.  NaOH + HCl = NaCl + H2O 3.  3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O 4.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота Завдання 1 Випишіть окремо оксиди, кислоти, основи і солі серед даного переліку речовин. Назвіть їх. MgCl2, ZnO, H2S, Na2S, HNO3, Fe2O3, Fe(OH)2, Na2CO3, LiOH, K2O, Na2SO4, HCl, CuO, Ba(OH)2, H2SiO3, NaOH. Оксиди Назви Кислоти Назви Основи Назви
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота Завдання 1 Cкладіть рівняння реакції взаємодії хлоридної та сульфатної кислот з речовинами, поданими у схемі, де це можливо. І варіант                              
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота Завдання 1 Допишіть праві частини рівнянь, поставте коефіцієнти та визначте, які властивості оксидів вони характеризують: І варіант a) SrO +H2O =  Sr(OH)2 - основні оксиди взаємодіють з водою; б) BaO + H2O = Ba(OH)2 - основні оксиди
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин