Самостійна робота. Структура нуклеїнових кислот. Завдання 1. Позначте правильні відповіді: 1.Позначте назву вуглеводу, залишок якого входить до складу ДНК: А. Рибоза. Б. Глюкоза. В. Сахароза. Г. Дезоксирибоза. Відповідь: ___Г__ 2.Позначте молекулярну формулу рибози: А. С6Н12О6. Б. С3Н6О5.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Білки. Склад і будова. І-ІІ рівні.  Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1.Під час взаємодії а-амінокислот між собою утворюються білки. 2.Зв'язок між залишками амінокислот називають пептидним. 3.У будові білків розрізняють первинну, вторинну,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 14. Кольорові реакції білків Реактиви: розчини: нітратної кислоти 1:3, натрій гідроксиду, купрум (ІІ) сульфату, білка курячого яйця. Обладнання: штатив з пробірками або планшетка, пробіркотримачі. ХІД РОБОТИ Пригадайте правила безпечного поводження з реактивами і обладнанням.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості аміноетанової кислоти. Завдання 1. Позначте правильні відповіді: 1. Укажіть назви характеристичних груп, що входять до складу амінокислот:   A. Карбоксильна і нітрогрупи. Б. Альдегідна і гідроксильна групи. B. Карбоксильна і амінна групи.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Аміноетанова кислота. І-ІІ рівні   Завдання 1. Вставте пропущеня слова, щоб вираз став завершеним: 1. Амінокислоти - це амфотерні органічні сполуки. 2. Найчастіше у природі зустрічаються поліпептиди .  3. Формула аміноетанової кислоти H2N—СН2—СООН 4.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО НАЙВАЖЛИВІШІ ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ Завдання 1. Впишіть у таблицю дані про органічні сполуки. к л а с Класифіка- ція.  Формули представ- ників Визначення Хімічні властивості Застосування С П И Р Т И 1.Одно- атомні: СН3ОН метанол; С2Н5ОН етанол
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. І-ІІ рівні Завдання 1. Опишіть застосування крохмалю і целюлози з огляду на власний життєвий досвід. Яке значення цих речовин для людини?                         Крохмаль           
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Полімерна будова крохмалю й целюлози. І-ІІ рівні Завдання 1. Відносна молекулярна маса целюлози дорівнює 388 800. Обчисліть кількість структурних ланок у даному полімері. Формула целюлози: (- С6Н10О5-)n, де n - ступінь полімеризації. За умовою задачі  Mr((-C6H10O5-)n)=388
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 12,13. Відношення крохмалю до води. Взаємодія крохмалю з йодом. Реактиви: порошок крохмалю, спиртовий розчин йоду, вода (холодна і гаряча) Обладнання: хімічні склянки, скляні палички, піпетки, пробірки. ХІД РОБОТИ 1.Насипте на дно хімічної склянки невелику порцію крохмалю.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Вуглеводи: сахароза. Фізичні та хімічні властивості.  Завдання 1. Дослідіть фізичні властивості сахарози і заповніть таблицю даними дослідження: а) розгляньте зразок сахарози і впишіть дані про агрегатний стан, колір, смак цієї речовини; б) розчиніть сахарозу в холодній та
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Вуглеводи: сахароза. Фізичні властивості та хімічні властивості. Застосування. Завдання 1. Укажіть правильні відповіді: 1.Позначте назву вуглеводу, якого особливо багато у цукровому буряці: А. Глюкоза. Б. Лактоза. В. Сахароза. Г. Мальтоза. Відповідь: __В__ . 2. Укажіть назву
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Глюкоза. Завдання 1. Укажіть правильні відповіді. 1. Позначте загальну формулу вуглеводів: А. СnН2n-2. Б. СnН2n+2. В. СnН2n. Г. Сn(Н2О)m. Відповідь: __Г__ 2. Позначте назву вуглеводу, якого особливо багато у стиглому винограді:  А. Лактоза. Б. Глюкоза. В. Мальтоза. Г.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

 Самостійна робота. Глюкоза. Фізичні та хімічні властивості. Завдання 1. Напишіть молекулярну та скорочену структурну формули глюкози. С6Н12О6 СН2 — (СНОН)4 — С — Н  │       ││     ОН       О     Завдання 2.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Лабораторний дослід 11. Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом Реактиви: розчини: купрум(ІІ) сульфату або купрум(ІІ) хлориду, натрій гідроксиду, глюкози. Обладнання: пробірки, скляні палички, піпетки. ХІД РОБОТИ Пригадайте правила безпечного поводження з реактивами. 1. Добування
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Жири. Завдання 1. Напишіть рівняння реакції естерифікації між: а) гліцеролом і олеїновою кислотою з утворенням трьох речовин. 1. гліцерол триолеїноат;    С3Н8О3 + 3С17Н33СООН  →  C51H98О6  + 3Н2О або    С3Н8О3 + 3С17Н33СООН 
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Назад Вперед