Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1 Укажіть правильні відповіді: 1.Позначте назву вуглеводу, якого особливо багато у цукровому буряці: А. Глюкоза. Б. Лактоза. В. Сахароза. Г. Мальтоза. Відповідь: __В__   2. Укажіть назву легкоплавкої речовини, що під
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Структура нуклеїнових кислот. Завдання 1. Позначте правильні відповіді: 1.Позначте назву вуглеводу, залишок якого входить до складу ДНК: А. Рибоза. Б. Глюкоза. В. Сахароза. Г. Дезоксирибоза. Відповідь: ___Г__ 2.Позначте молекулярну формулу рибози: А. С6Н12О6. Б. С3Н6О5.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І-ІІ рівні Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними: 1 Під час взаємодії а-амінокислот між собою утворюються білки. 2 Білок курячого яйця розчиняється у воді у будь-яких пропорціях. 3 Казеїн молока можна осадити кальцій
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 14. Кольорові реакції білків Реактиви: розчини: нітратної кислоти 1:3, натрій гідроксиду, купрум (ІІ) сульфату, білка курячого яйця. Обладнання: штатив з пробірками або планшетка, пробіркотримачі. ХІД РОБОТИ Пригадайте правила безпечного поводження з реактивами і обладнанням.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Завдання 1 Позначте правильні відповіді: 1. Укажіть назви характеристичних груп, що входять до складу амінокислот: A. Карбоксильна і нітрогрупи. Б. Альдегідна і гідроксильна групи. B. Карбоксильна і амінна групи. Г. Кетонна і амінна групи.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І-ІІ рівні Завдання 1 Вставте пропущеня слова, щоб вираз став завершеним: 1 Амінокислоти - це амфотерні органічні сполуки. 2 Формула аміноетанової кислоти H2N—СН2—СООН 3 Відносна молекулярна маса аміноетанової кислоти
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... Завдання 1 Впишіть у таблицю дані про органічні сполуки. к л а с Класифіка- ція.  Формули представ- ників Визначення Хімічні властивості Застосування С П И Р Т И 1.Одно- атомні: С2Н5ОН етанол Органічні  сполуки, склад яких розглядяють
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І-ІІ рівні Завдання 1 Опишіть застосування крохмалю і целюлози з огляду на власний життєвий досвід. Яке значення цих речовин для людини?                         Крохмаль      
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА І-ІІ рівні Завдання 1 Відносна молекулярна маса целюлози дорівнює 388 800. Обчисліть кількість структурних ланок у даному полімері. Відомо: Mr((―C6H10O5―)n)=388800 Знайти: n-? Розв'язання
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... Реактиви: порошок крохмалю, спиртовий розчин йоду, вода (холодна і гаряча) Обладнання: хімічні склянки, скляні палички, піпетки, пробірки. ХІД РОБОТИ Дослід 1 Насипте на дно хімічної склянки невелику порцію крохмалю. Долийте води об'ємом 4-5 мл і розмішайте скляною
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ  Завдання 1 Дослідіть фізичні властивості сахарози і заповніть таблицю даними дослідження: а) розгляньте зразок сахарози і впишіть дані про агрегатний стан, колір, смак цієї речовини; б) розчиніть сахарозу в холодній та гарячій воді та порівняйте
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1 Напишіть молекулярні формули глюкози і сахарози: С6Н12О6 і C12H22O11   Завдання 2 Обчисліть масову частку Карбону у складі глюкози. Відомо: С6Н12O6   Знайти: ω(С)-?  Розв'язування
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Завдання 1 Укажіть правильні відповіді. 1. Позначте загальну формулу вуглеводів: А. СnН2n-2. Б. СnН2n+2. В. СnН2n. Г. Сn(Н2О)m. Відповідь: __Г__ 2. Позначте назву вуглеводу, якого особливо багато у стиглому винограді:  А. Лактоза. Б. Глюкоза.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота I рівень Завдання 1 Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. Жири - це естери триатомного спирту гліцеролу і карбонових кислот. 2. Жири входять до скпаду рослинних і тваринних організмів. 3. За походженням жири поділяють на: а) тваринні;
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання дивись тут... Домашнє завдання І-ІІ рівні Завдання 1 Напишіть рівняння дисоціації етанової кислоти СH3COOH та її натрієвої солі складу CH3COONa. Назвіть утворені йони. СH3COOH ⇄ H+ + CH3COO- Катіони Гідрогену й аніони кислотного залишку. СH3COONa ⇄ Na+ + CH3COO-
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Назад Вперед