Самостійна робота. Структура нуклеїнових кислот. Завдання 1. Позначте правильні відповіді: 1.Позначте назву вуглеводу, залишок якого входить до складу ДНК: А. Рибоза. Б. Глюкоза. В. Сахароза. Г. Дезоксирибоза. Відповідь: ___Г__ 2.Позначте молекулярну формулу рибози: А. С6Н12О6. Б. С3Н6О5.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Білки. Склад і будова. І-ІІ рівні.  Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1.Під час взаємодії а-амінокислот між собою утворюються білки. 2.Зв'язок між залишками амінокислот називають пептидним. 3.У будові білків розрізняють первинну, вторинну,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 14. Кольорові реакції білків Реактиви: розчини: нітратної кислоти 1:3, натрій гідроксиду, купрум (ІІ) сульфату, білка курячого яйця. Обладнання: штатив з пробірками або планшетка, пробіркотримачі. ХІД РОБОТИ Пригадайте правила безпечного поводження з реактивами і обладнанням.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості аміноетанової кислоти. Завдання 1. Позначте правильні відповіді: 1. Укажіть назви характеристичних груп, що входять до складу амінокислот:   A. Карбоксильна і нітрогрупи. Б. Альдегідна і гідроксильна групи. B. Карбоксильна і амінна групи.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Аміноетанова кислота. І-ІІ рівні   Завдання 1. Вставте пропущеня слова, щоб вираз став завершеним: 1. Амінокислоти - це амфотерні органічні сполуки. 2. Найчастіше у природі зустрічаються поліпептиди .  3. Формула аміноетанової кислоти H2N—СН2—СООН 4.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО НАЙВАЖЛИВІШІ ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ Завдання 1. Впишіть у таблицю дані про органічні сполуки. к л а с Класифіка- ція.  Формули представ- ників Визначення Хімічні властивості Застосування С П И Р Т И 1.Одно- атомні: СН3ОН метанол; С2Н5ОН етанол
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. І-ІІ рівні Завдання 1. Опишіть застосування крохмалю і целюлози з огляду на власний життєвий досвід. Яке значення цих речовин для людини?                         Крохмаль           
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Полімерна будова крохмалю й целюлози. І-ІІ рівні Завдання 1. Відносна молекулярна маса целюлози дорівнює 388 800. Обчисліть кількість структурних ланок у даному полімері. Формула целюлози: (- С6Н10О5-)n, де n - ступінь полімеризації. За умовою задачі  Mr((-C6H10O5-)n)=388
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Лабораторні досліди 12,13. Відношення крохмалю до води. Взаємодія крохмалю з йодом. Реактиви: порошок крохмалю, спиртовий розчин йоду, вода (холодна і гаряча) Обладнання: хімічні склянки,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Вуглеводи: сахароза. Фізичні та хімічні властивості.  Завдання 1. Дослідіть фізичні властивості сахарози і заповніть таблицю даними дослідження: а) розгляньте зразок сахарози і впишіть дані про агрегатний стан, колір, смак цієї речовини; б) розчиніть сахарозу в холодній та
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Вуглеводи: сахароза. Фізичні властивості та хімічні властивості. Застосування. Завдання 1. Укажіть правильні відповіді: 1.Позначте назву вуглеводу, якого особливо багато у цукровому буряці: А. Глюкоза. Б. Лактоза. В. Сахароза. Г. Мальтоза. Відповідь: __В__ . 2. Укажіть назву
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Глюкоза. Завдання 1. Укажіть правильні відповіді. 1. Позначте загальну формулу вуглеводів: А. СnН2n-2. Б. СnН2n+2. В. СnН2n. Г. Сn(Н2О)m. Відповідь: __Г__ 2. Позначте назву
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

 Самостійна робота. Глюкоза. Фізичні та хімічні властивості. Завдання 1. Напишіть молекулярну та скорочену структурну формули глюкози. С6Н12О6 СН2 — (СНОН)4 — С — Н  │       ││     ОН       О     Завдання 2.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Лабораторний дослід 11. Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом Реактиви: розчини: купрум(ІІ) сульфату або купрум(ІІ) хлориду, натрій гідроксиду, глюкози. Обладнання: пробірки,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Жири. Завдання 1. Напишіть рівняння реакції естерифікації між: а) гліцеролом і олеїновою кислотою з утворенням трьох речовин. 1. гліцерол триолеїноат;    С3Н8О3 + 3С17Н33СООН  →  C51H98О6  + 3Н2О або    С3Н8О3 + 3С17Н33СООН 
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Назад Вперед