Самостійна робота. Структура нуклеїнових кислот. Завдання 1. Позначте правильні відповіді: 1.Позначте назву вуглеводу, залишок якого входить до складу ДНК: А. Рибоза. Б. Глюкоза. В. Сахароза. Г. Дезоксирибоза. Відповідь: ___Г__ 2.Позначте молекулярну формулу рибози: А. С6Н12О6. Б. С3Н6О5.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Білки. Склад і будова. І-ІІ рівні.  Зміни 2017 року Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними: 1 Білки - це високомолекулярні
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 14. Кольорові реакції білків Реактиви: розчини: нітратної кислоти 1:3, натрій гідроксиду, купрум (ІІ) сульфату, білка курячого яйця. Обладнання: штатив з пробірками або планшетка, пробіркотримачі. ХІД РОБОТИ Пригадайте правила безпечного поводження з реактивами і обладнанням.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Фізичні та хімічні властивості аміноетанової кислоти. Завдання 1. Позначте правильні відповіді: 1. Укажіть назви характеристичних груп, що входять до складу амінокислот:
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Самостійна робота. Аміноетанова кислота. І-ІІ рівні Завдання 1. Вставте пропущеня слова, щоб вираз став завершеним: 1 Амінокислоти - це амфотерні органічні сполуки. 2 Найчастіше у природі
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ПРО НАЙВАЖЛИВІШІ ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ Завдання 1. Впишіть у таблицю дані про органічні сполуки. к л а с Класифіка- ція.  Формули представ- ників Визначення Хімічні властивості Застосування С П И Р Т И 1.Одно- атомні: СН3ОН метанол; С2Н5ОН етанол
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. І-ІІ рівні Завдання 1. Опишіть застосування крохмалю і целюлози з огляду на власний життєвий досвід. Яке значення цих речовин для людини?        
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Самостійна робота. Полімерна будова крохмалю й целюлози. І-ІІ рівні Завдання 1. Відносна молекулярна маса целюлози дорівнює 388 800. Обчисліть кількість структурних ланок у даному полімері.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Лабораторні досліди 12,13. Відношення крохмалю до води. Взаємодія крохмалю з йодом. Реактиви: порошок крохмалю, спиртовий розчин йоду, вода (холодна і гаряча) Обладнання: хімічні склянки,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Вуглеводи: сахароза. Фізичні та хімічні властивості.  Завдання 1. Дослідіть фізичні властивості сахарози і заповніть таблицю даними дослідження: а) розгляньте зразок
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Самостійна робота. Вуглеводи: сахароза. Фізичні властивості та хімічні властивості. Застосування. Завдання 1. Напишіть молекулярні формули глюкози і сахарози: С6Н12О6 і C12H22O11  
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Глюкоза. Завдання 1. Укажіть правильні відповіді. 1. Позначте загальну формулу вуглеводів: А. СnН2n-2. Б. СnН2n+2. В. СnН2n. Г. Сn(Н2О)m. Відповідь: __Г__ 2. Позначте
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

 Самостійна робота. Глюкоза. Фізичні та хімічні властивості. Завдання 1. Напишіть молекулярну та скорочену структурну формули глюкози. С6Н12О6 СН2 — (СНОН)4 — С — Н  │       ││     ОН       О     Завдання 2.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Лабораторний дослід 11. Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом Реактиви: розчини: купрум(ІІ) сульфату або купрум(ІІ) хлориду, натрій гідроксиду, глюкози. Обладнання: пробірки,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Жири. Завдання 1. Напишіть рівняння реакції естерифікації між: а) гліцеролом і олеїновою кислотою з утворенням трьох речовин. 1. гліцерол триолеїноат;    С3Н8О3 + 3С17Н33СООН  →  C51H98О6  + 3Н2О або    С3Н8О3 + 3С17Н33СООН 
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Назад Вперед