Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Самостійна робота. Жири. Склад. I рівень Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. Жири - це естери триатомного спирту гліцеролу і карбонових кислот. 2. Жири
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Поняття про вищі карбонові кислоти. І-ІІ рівні Зміни 2017 року. Завдання 1. Напишіть рівняння дисоціації етанової кислоти СH3COOH та її натрієвої солі складу CH3COONa.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Самостійна робота. Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти. І рівень Завдання 1. Позначте правильні відповіді: 1. Позначте характеристичну групу карбонових кислот: А.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання І-ІІ рівні Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. Скорочена структурна формула етанової (оцтової) кислоти CH3-COOH 2. Етанова кислота CH3COOH
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Етанова (оцтова) кислота. Хімічні властивості. Завдання 1. Дослідіть, що означають побутові назви "оцет", "оцтова есенція" та напишіть про їхнє побутове використання. У побуті етанова
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Лабораторні досліди 9,10. Дія етанової кислоти на індикатори. Взаємодія з металами, лугами, солями Реактиви: цинк, натрій гідрогенкарбонат (харчова сода), розчини: етанової кислоти, лакмусу універсального (або лакмусовий папірець), метилоранжу, натрій гідроксиду. Обладнання: пробірки або
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Гліцерол. Фізичні властивості. Завдання 1. Позначте правильні відповіді. 1.Установіть відповідність між формулою спирту, його назвою та дією на організм людини: А.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Самостійна робота. Гліцерол. Склад молекули.Фізичні та хімічні властивості. І рівень Зміни 2017 року Завдання 1. Поставте коефіцієнти у реакціях: а) 2CH3OH + 3O2 -> 2CO2 +
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Лабораторний дослід 8. Досліди з гліцеролом: розчинність у воді, взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом Реактиви: вода, гліцерол, розчин купрум (ІІ) сульфату, концентрований розчин натрій гідроксиду. Обладнання: пробірки. ХІД РОБОТИ Пригадайте правила безпеки під час роботи з концентрованими розчинами
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Метанол і етанол як представники насичених одноатомних спиртів. І рівень Завдання 1. Позначте правильні відповіді: 1. Позначте молекулярну формулу етанолу: А.С2Н6О2.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Самостійна робота. Метанол і етанол як представники насичених одноатомних спиртів.   Зміни 2017 року видання Завдання 1 (фронтальне) Здійсніть дослідження. Налийте у пробірку етанолу
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА з теми "ВУГЛЕВОДНІ" І-ІІ рівні 1. Підкресліть формули насичених і ненасичених вуглеводнів серед запропонованих формул речовин: С2Н6, С3Н6, C6H14, С2Н4, С3Н8, С4Н8, С5Н12, С2Н2. Напишіть скорочені структурні формули алканів. Насичені (алкани) підкреслені, решта -
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ВУГЛЕВОДНІ» Завдання 1. Заповніть таблицю відомостями про вуглеводні різних гомологічних рядів. Назва ряду чи вуглеводню Загальна
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Поняття про полімери на основі поліетилену. І рівень Завдання 1. Обчисліть ступінь полімеризації поліетену, якщо середня молекулярна маса його становить: І варіант a)
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Самостійна робота.  І-ІІ рівні Зміни 2017 року видання Завдання 1. 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. Процес сполучення молекул низькомолекулярної речовини з
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин