Узагальнення теоретичних знань з теми "Хімічні реакції" Завдання 1. Впишіть у таблицю приклади типів відомих вам хімічних реакцій та їхні визначення відповідно до ознак, за якими їх класифікують.   Ознаки, за якими  класифікують  хімічні реакції Приклади типів хімічних реакцій
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ (РОЗКЛАДУ, СПОЛУЧЕННЯ, ЗАМІЩЕННЯ, ОБМІНУ). І-ІІ рівні Задача 1. Кальцій оксид масою 16,8 г повністю прореагував з водою. Обчисліть масу утвореного кальцій гідроксиду. Відомо: m(CaO)=16,8 г. Знайти: m(Ca(OH)2)-? Розв'язання. І спосіб. Записуємо
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Лабораторний дослід 5. Вплив поверхні контакту реагентів, концентрації и температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою Речовини: хлоридна кислота різної концентрації, порошок цинку, цинкові стружки, гранули цинку. Обладнання: штатив для пробірок, пробірки або планшетка, тримач,
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Вплив каталізаторів на швидкість хімічних реакцій. Реакції каталітичні та некаталітичні. І рівень Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1. На швидкість хімічної реакції впливають каталізатори. 2. Каталізатори - це речовини, що змінюють швидкість
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Cамостійна робота. Реакції каталітичні та некаталітичні. І рівень. Завдання 1. Під час добування кисню в калій хлорату у лабораторії для прискорення хімічної реакції використовують манган  (IV) оксид. Назвіть тип реакції залежно від стану реагуючої речовини і каталізатора. Поясніть усно.
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Домашнє завдання. Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакцій від різних чинників. Завдання 1. Проведіть домашній експеримент. Для цього використайте шкарлуупу від яєць і оцет. Покладіть на два блюдця однакові порції шкаралупи. До порції долийте 6% оцту об'ємом 5 мл, а до другої такий
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакцій від різних чинників. І-ІІ рівні Завдання 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним: 1.Зміна концентрації однієї з реагуючих речовин за одиницю часу називають швидкістю хімічних реакцій. 2.Швидкість хімічних
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Тепловий ефект хімічних реакцій. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння. I-II рівні Завдання 1. Дайте відповіді на тестові завдання: 1. Позначте
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Самостійна робота (фронтальна). Тепловий ефект хімічних реакцій. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння. Реакції, що відбуваються з виділенням теплоти, називаються
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

ВПРАВИ НА СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ. Завдання 1. Виконайте тренувальні вправи на складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Знайдіть коефіцієнти методом електронного балансу. Укажіть окисник і відновник, процеси окиснення і відновлення: а) Са + Н2О -> Са(ОН)2 + Н2↑; Са0 +
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут... Домашнє завдання. Окисно-відновні реакції.  I рівень Завдання 1. Поставте ступені окиснення елементів та складіть рівняння окисно-відновних реакцій: a) Zn0 + О20 = Zn+2O-2; 2Zn +
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...   Самостійна робота. Окисно-відновні реакції, процеси окиснення та відновлення, окисники, відновники. І-ІІ рівні Завдання І. Визначте ступені окиснення атомів елементів у
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Інші завдання видання 2017 року видання дивись тут... Інші завдання видання 2012 року видання дивись тут...   Домашнє завдання Завдання 1. Напишіть по два приклади рівнянь реакцій, що класифікують за ознакою числа речовин, що вступають у реакцію й утворюються після реакції. 1. Реакція
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

Самостійна робота. Хімічні реакції. Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення - реакції, під час яких з двох або більше речовин утворюється одна речовина. Реакції розкладу - реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюється дві або більше простіших за складом речовин. Реакції
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин

ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «РОЗЧИНИ» Завдання 1. Виберіть посильний рівень та підготуйтеся до контрольної теми. Намагайтеся починати з простішого та поступово переходити до складнішого. І-ІІ рівні 1. Сформулюйте визначення: а) електролітичної дисоціації; б) електролі а)
Категорія : Хімія 9 клас РЗ Савчин