Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

ВАРІАНТ 1

Вправа 1. 

За с(е,и)лом ро(з,с)кинулося дивне поле. Там росте цілий ок(е,и)ан в(и,е)ликих яскравих голівок. То соняшники.

Особливо гарні вони (в)ранці. Тоді на їхніх пелюстках з'являю(тьс,ц)я чисті, прозорі краплинки роси. Прихилиш до себе ро(з,с)кішну квітку, і вона вмиє тебе росяною водиц(ьо,е)ю.

А ти знаєш, що соняшники завжди пов(е,и)ртають голівки до сонця? Дивля(тьс,ц)я, тягну(тьс,ц)я до н(йо,ьо)го. Ніби усміхаю(тьс,ц)я сонячн(е,о)ю усмішкою. (За Олександром Копиленком)

 

За селом (бо се́ла) розкинулося (префкс роз-) дивне поле. Там росте цілий океан (перевіряємо за словником) великих (бо ве́лич) яскравих голівок. То соняшники.

Особливо гарні вони вранці (прислівник). Тоді на їхніх пелюстках з'являються (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) чисті, прозорі краплинки роси. Прихилиш до себе розкішну (написання префікса роз-) квітку, і вона вмиє тебе росяною водицею (відмінювання іменників).

А ти знаєш, що соняшники завжди повертають голівки до сонця? Дивляться (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком), тягнуться (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) до нього (буквосполучення ьо). Ніби усміхаються (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком)  сонячною (відмінювання прикметників)  усмішкою.

                                                         

 

Вправа 2. Слова першого абзацу з ненаголошеними [е], [и] в корені

Селом, океан, великих. 

 

Вправа 3. Заголовок.

Океан зі соняшників. Соняшниковий океан. Океан яскравих голівок. Соняшники.

 

Вправа 4. Головні члени речення в другому реченні другого абзацу.

Тоді на їхніх пелюстках з'являються (присудок) чисті, прозорі краплинки (підмет) роси

 

Вправа 5. Спільнокореневі слова зі словом сміх.

Усміхаються, усмішкою.

 

Вправа 6. Напиши текст про те, чому рослини треба берегти (5-6 речень).

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

ВАРІАНТ 2

Вправа 1. 

Щойно заз(е,и)л(е,и)ніла на подвір'ї трава, а ця рослина вже зацвіла. Це кульбаба — ознака в(е,и)сни. Приязну усмішку дарує нам вона.

Цю красиву квітку ніхто (не)сіє, але вона (не)переводи(тьс,ц)я. А знаєте, які прикраси можна (з,с)творити з кульбаби? І ланцю(ж,ш)ки, і намистечко, і ро(з,с)кішний вінок.

Кульбаба є ці(н,нн)ою лікар(з,с)ькою рослин(е,о)ю. Її повна назва — кульбаба лікар(з,с)ька.  (За Іваном Цюпою)

 

Щойно зазеленіла (е у сполученні -еле-) на подвір'ї трава, а ця рослина вже зацвіла. Це кульбаба — ознака весни (бо ве́сни у множині). Приязну усмішку дарує нам вона.

Цю красиву квітку ніхто не сіє (не з дієсловом пишемо окремо), але вона  не переводиться (не з дієсловом пишеться окремо, ). А знаєте, які прикраси можна  створити (префікс с- перед т) з кульбаби? І ланцюжки (бо ланцюжок), і намистечко, і розкішний (префікс роз-) вінок.

Кульбаба є цінною лікарською (м'який знак у суфіксі -ськ) рослиною (відмінювання іменника). Її повна назва — кульбаба лікарська (м'який знак у суфіксі -ськ).

 

Вправа 2. З першого абзацу слова з ненаголошеними [е], [и] в корені

Зазеленіла, весни. 

 

Вправа 3. Заголовок.

Кульбаба - ознака весни. Приязна усмішка весни. Кульбаба. Ознака весни.

 

Вправа 4. Головні члени речення в третьому реченні з першого абзацу.

Приязну усмішку дарує (присудок) нам вона (підмет).

 

Вправа 5. Спільнокореневі слова зі словом краса.

Красиву, прикраси.

 

Вправа 6. Напиши текст про те, яку користь дають людям рослини (5-6 речень).

Інші завдання дивись тут...