Інші завдання дивись тут... 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

ВАРІАНТ 1

Вправа 1. Спиши текст, розкриваючи дужки.

У п'ятницю Дениско з матір'ю і бабус(е,ьо)ю ходив до т(е,и)атру. При вході показали квитки літн(йо,ьо)му контролер(е,о)ві. Одяг здали до гардероба. Зайшли в зал.

Згодом ро(з,с)почалася в(е,и)става. Дениско із захопле(н,нн)ям стежив за розвитком дії на сцені. Разом з г(е,и)роями сміявся, д(е,и)вувався, сумував.

Після закщче(н,нн)я в(е,и)стави глядачі аплодували акторам за чудову гру. Т(е,и)атр справив на Дениска неповторне враже(н,нн)я. (З журналу)

 

У п'ятницю Дениско з матір'ю і бабусею (відмінювання іменників) ходив до театру (перевіряємо за словником). При вході показали квитки літньому (відмінювання прикметників) контролерові (відмінювання іменників). Одяг здали до гардероба. Зайшли в зал.

Згодом розпочалася (префікс роз-) вистава (за словником). Дениско із захопленням стежив за розвитком дії на сцені. Разом з героями (за словником) сміявся, дивувався (бо ди́во), сумував.

Після закінчення вистави (за словником) глядачі аплодували акторам за чудову гру. Театр (за словником) справив на Дениска неповторне враження.

                                                                                     

Вправа 2. Слово з першого речення, яке відповідає звуковій схемі. — • | — • | — • | = •

Бабусею.

Міркуємо так.

Шукаємо слово, що має 4 склади.

Ба-бу-се-ю.

Бабусею [б а б у с е й у]

 

Вправа 3. Антонім з другого абзацу до слова радів.

Сумував.

Міркуємо так.

Антонім - слово з протилежним значенням.

Радів - сумував.

 

Вправа 4. Речення з однорідними членами з першого абзацу. 

У п'ятницю Дениско з матір'ю і бабусею ходив до театру.

 

Вправа 5. Прислівники з другого абзацу.

Згодом, разом.

Міркуємо так.

Згодом (питання коли?), разом (питання як?). 

 

Вправа 6. Про що розповідається в тексті? Текст-розповідь (5-6 речень).

    У тексті розповідається про відвідування театру. На виставу Дениско пішов з матір'ю та бабусею. Спочатку в гардеробі вони залишили верхній одяг. 

    Згодом у просторому залі почалась вистава. Денискові дуже сподобалась гра героїв. Він переживав захоплюючі події разом з ними.

   Глядачі бурхливими оплесками нагородили акторів за чудову гру. 

------------------

   У тексті розповідається про Дениска, його маму та бабусю. У п'ятницю вони разом пішли на виставу.

   Спочатку у гардеробі залишили верхній одяг і зайшли в зал. Коли почалась вистава, вона захопила увагу всіх глядачів. Дениска переповнювали різні позитивні емоції.

   Глядачі довго аплодували акторам за чудову гру.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

ВАРІАНТ 2

Вправа 1. 

Наша сім'я вирушила в похід. Попрямували до мальовничого оз(и,е)ра. Тато з в(е,и)ликим рю(к,ґ)заком крокував (по)переду. За ним бадьоро йшли мама із Софі(є,йо)ю і Юрась.

Невдовзі вирішили перепочити. Зуп(е,и)нилися біля поваленого дер(и,е)ва. Тато з Юрас(е,ьо)м дістали ву(д,т)ки й закинули у воду. Мама взялася облаштовувати місце для відпочинку. Софійка підійшла до в(е,и)рби. Вона прислухалася до ш(е,и)поті(н,нн)я л(е,и)сточків. (З журналу).

 

Наша сім'я вирушила в похід. Попрямували до мальовничого озера (бо озер у множині). Тато з великим (бо ве́лич) рюкзаком (за словником) крокував попереду (прислівник на питання де?). За ним бадьоро йшли мама із Софією (відмінювання іменників) і Юрась.

Невдовзі вирішили перепочити. Зупинилися (бо зупи́нка) біля поваленого дерева (бо дере́в у множині). Тато з Юрасем (відмінювання іменників) дістали вудки (бо ву́дити) й закинули у воду. Мама взялася облаштовувати місце для відпочинку. Софійка підійшла до верби (бо ве́рб у множині). Вона прислухалася до шепотіння (бо ше́піт, іменник с.р.) листочків (бо ли́стя).

 

Вправа 2. З останнього речення слово, яке відповідає звуковій схемі. — — • | — — •| — •| — •| = •

Прислухалася.

Міркуємо так.

Шукаємо слово, що має 5 складів.

При - слу - ха - ла - ся.

Прислухалася [п р и с л у х а л а с' а]

 

Вправа 3. З першого абзацу антонім до слова стояли.

Йшли.

Міркуємо так.

Антонім - слово з протилежним значенням.

Стояли - йшли.

 

Вправа 4. Речення з другого абзацу з однорідними членами

Тато з Юрасем дістали вудки й закинули у воду.

 

Вправа 5. З першого абзацу прислівники.

Попереду, бадьоро.

Міркуємо так.

Попереду (питання де?), бадьоро (питання як?).

 

Вправа 6. Про що розповідається в списаному тексті? Напиши про це текст-розповідь (5-6 речень).

  У тексті розповідається про похід до мальовничого озера. Тато ішов попереду. За ним мама, Софійка та Юрась.

  Біля озера вирішили відпочити. Тато з Юрасем вудили рибу. Мама готувала місце для відпочинку. Софійку зацікавив шелест листя на вербі.  

Інші завдання дивись тут...