Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10

ВАРІАНТ 1

Вправа 1. Обидва словосполучення містять прикметник, ужитий у прямому значенні.

А кришталева вода (переносне значення), веселий струмок (переносне  значення)

Б кришталева ваза, веселий музикант 

В кришталева душа (переносне значення), веселий хлопчик

 

Вправа 2. Колонка з прізвищами поетів у алфавітному порядку.

А Бойко Г. 

   Вознюк Л.

   Шевченко Т. 

   Воронько П.

Б Бойко Г.

   Воронько П.

   Вознюк Л.

   Шевченко Т. 

В Бойко Г.

   Вознюк Л.

   Воронько П.

   Шевченко Т.

 

Вправа 3. Закінчення іменника конвалія в орудному відмінку однини.

А -їю 

Б -йою 

В -єю

Міркуємо так.

Конвалією (чим?)

 

Вправа 4. Пронумеруй речення в порядку, щоб утворився текст.

1. У давні часи Київ був відомим торговим центром.

4. Вони привозили до Києва тканини, вино, фрукти, зброю, прикраси. 

2. У ньому проводили великі ярмарки.

3. Сюди приїжджали купці з Персії, Китаю, Єгипту.

 

Вправа 5. Побудуй і запиши питальне речення за змістом поданого розповідного. На поверхні Сонця температура сягає шести тисяч градусів.

Яка температура на поверхні Сонця?

 

Вправа 6. 

Раніше почало (з,с)ходити сонце, щ(е,и)ріше пригрівати землю.

Задзюрчали струмочки, поринули в(е,и)сняні води, розл(е,и)лись ш(е,и)рокою пові(н,нн)ю.

З-під снігу з'явилась травиця й зв(е,и)с(е,и)лила жайворонка. Звився він у синє небо й заспівав. (За Михайлом Коцюбинським)

 

Раніше почало сходити (префікс с- перед х) сонце, щиріше (бо щи́ро)  пригрівати землю.

Задзюрчали струмочки, поринули весняні (бо ве́сни у множині) води, розлились (бо ли́в) широкою (бо ши́р) повінню (іменник с.р.).

З-під снігу з'явилась травиця й звеселила (бо однокореневі слова весело, веселий) жайворонка. Звився він у синє небо й заспівав.

 

Вправа 7. Придумай і запиши продовження списаного тексту (5-6 речень).

    Залунала його переливчаста пісня. Я довго придивлявся, щоб побачити дзвінкого жайвора. Маленька пташка дуже високо здіймається в небо. Там її помітити дуже важко. Тільки пісня вказує, що він десь поруч. Наші предки  вважали жайворонка передвісником весни. Здавна про нього співається у закличних весняних піснях.

----------------------------------------------

   Маленька пташка високо в небі була майже непомітною. Тільки переливчаста пісня дзвінко нагадувала про прихід весни. Він повертається у рідний край  навесні, щоб звити своє гніздечко. Жайворонок є символом пробудження природи після зимового сну. Його здавна оспівують люди у життєрадісних веснянках.  

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10

ВАРІАНТ 2

Вправа 1. Обидва словосполучення містять прикметник, ужитий у прямому значенні.

А срібний посуд, сонячний день 

Б срібний ланцюжок, сонячний настрій (у переносному значенні)

В срібний звук (переносне значення), сонячний промінь

 

Вправа 2. Колонка з назвами країн у алфавітному порядку.

А Україна 

   Польща 

   Італія 

   Угорщина 

Б Італія

   Польща

   Угорщина

   Україна

В Італія

   Польща

   Україна

   Угорщина

 

Вправа 3. Закінчення іменника акація в орудному відмінку однини.

А -їю 

Б -єю 

В -йою

Міркуємо так.

Акацією (чим?)

 

Вправа 4. Пронумеруй речення в порядку, щоб утворився текст.

3. У Дніпро впадає багато великих і малих річок. 

1. Через усю Україну протікає довга, могутня ріка. 

2. Вона називається Дніпром.

4. Вони наповнюють його своїми водами.

 

Вправа 5. Побудуй і запиши питальне речення за змістом поданого розповідного. Промінь Сонця досягає Землі за вісім хвилин.

За який час промінь Сонця досягає Землі?

 

Вправа 6. За с(е,и)лом ро(з,с)кинувся ш(е,и)рокий став. (З,с)хилилися над ним молоденькі берізки. Заглядають у воду й милую(тьс,ц)я своєю красою. Вітер розчісує їм з(е,и)лені коси.

Настав вер(е,и)сень. (Не)помітили берізки, як підкралась осінь.

 

За селом (бо се́ла у множині) розкинувся (префікс роз-) широкий (бо вши́р) став. Схилилися (префікс с- перед х) над ним молоденькі берізки. Заглядають у воду й милуються (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) своєю красою. Вітер розчісує їм зелені (бо зе́лень) коси.

Настав вересень (е у буквосполученні –ере-). Не помітили (не з дієсловом) берізки, як підкралась осінь.

 

Вправа 7. Придумай і запиши продовження списаного тексту (5-6 речень).

    Позолотіли листочки. Вкрились вони веселим рум'янцем. Та недовго тішила золота  краса берізок. Геть ослабло листя на гіллі. При найменшому вітрі падає додолу. Кружить у прощальному вальсі.

   Облетіло листя. Заснули берізки до весни.      

------------------------------------------------------- 

   Вона майстерно золотить листя. Та часто налітає бешкетний вітер. Листя у прощальному танці падає на почорнілу землю. Засумували берізки по втраченій красі. А згодом заснули в чеканні життєдайної весни. У довгих зимових снах ввижається їм втрачена краса. 

Інші завдання дивись тут...