Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15.

ВАРІАНТ 1

Вправа 1. Усі словосполучення містять прикметники, ужиті в переносному значенні.

А холодний погляд, золоті слова, бідна дівчина (пряме значення) 

Б холодний голос, золоті дні, бідна мова 

В холодний вітер (пряме значення), золоті прикраси, бідна сім'я

 

Вправа 2. Визнач, у якому слові звуків менше, ніж букв

А стрибають

Б роботящий 

В джерело

Міркуємо так.

Стрибають – букв 9, звуків 9 [с т р и б а й у т']

Роботящий – букв 9, звуків 10 [р о б о т' а ш ч и й]

Тому джерело.

Джерело – букв 7, звуків 6 [дж е р е л о]

 

Вправа 3. Вибери форму числівника, яку потрібно вставити в речення.

До ... додати сорок — буде сто.

А шістдесяти 

Б шестидесяти 

В шістидесяти

 

Вправа 4. Слово та схема його будови однакового кольору.

Трава Префікс-корінь-суфікс-закінчення
рослина Корінь-суфікс-закінчення
запашна Корінь-закінчення

Міркуємо так.

Трава, трави. 

Корінь трав, закінчення -а.

Рослина, рослини, росла.

Корінь росл, суфікс –ин, закінчення –а.

Запашна, запашний, пахощі.

Префікс за-, корінь паш, суфікс –н-, закінчення –а. 

 

Вправа 5. У словосполученні іменники, що в дужках, постав в орудному відмінку однини. Переповнений (радість), задоволений (зустріч), посипаний (сіль), материнською (любов).

Переповнений радістю, задоволений зустріччю, посипаний сіллю, материнською любов'ю.

Міркуємо так.

Переповнений (чим?) радістю, задоволений (чим?) зустріччю, посипаний (чим?)  сіллю, материнською (чим?) любов'ю.

 

Вправа 6. Організовані учні намагаю(тьс,ц)я все робити вчасно. Вони прагнуть (не)запізнюватися на уроки. Усі завда(н,нн)я в(е,и)конують зосереджено і стара(н,нн)о, щоб (не)переписувати вдруге. Поясне(н,нн)я вчителя на уроці слухають уважно. (З журналу).

 

Організовані учні намагаються (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) все робити вчасно. Вони прагнуть не запізнюватися (не з дієсловом) на уроки. Усі завдання виконують (бо ви́конав)  зосереджено і старанно, щоб не переписувати (не з дієсловом) вдруге. Пояснення вчителя на уроці слухають уважно.

 

Вправа 7. Чи вважаєш ти себе організованою людиною? Напиши про це текст-міркування (5-6 речень).

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15.

ВАРІАНТ 2

Вправа 1. Усі словосполучення містять прикметники, ужиті в переносному значенні.

А барвиста розповідь, залізні цвяхи (пряме значення), солодкі яблука (пряме значення) 

Б барвиста хустка (пряме значення), залізні ланцюги (пряме значення), солодкі мрії 

В барвиста мова, залізні нерви, солодкі слова

 

Вправа 2. Слово, у якому звуків більше, ніж букв.

А дев'ять 

Б вистачає 

В кукурудза

Міркуємо так.

Дев'ять – букв 6, звуків 6 [д е в й а т']

Вистачає – букв 8, звуків 9 [в и с т а ч а й е]

Кукурудза – звуків 9, букв 8  [к у к у р у дз а]

 

Вправа 3. Форма числівника, яку потрібно вставити в речення. 

Від ... відняти десять — буде сорок.

А п'ятьдесяти 

Б п'ятидесяти 

В п'ятдесяти

 

Вправа 4. Слово та схема його будови однакового кольору.

квітка Префікс-корінь-суфікс-закінчення
проліски Корінь-суфікс-закінчення
синій  Корінь-закінчення

Міркуємо так.

Квітка, квітки, квіти.

Корінь квіт, суфікс –к-, закінчення –а.

Проліски, проліска, ліс.

Префікс про-, корінь ліс, суфікс –к-, закінчення –а.

Синій, синя, синь.

Корінь син, закінчення –ій.

 

Вправа 5. У словосполученні іменники, що в дужках, постав в орудному відмінку. Повернулися зі (здобич), покритий (мідь), дивився з (ненависть), рідною (мати).

Повернулися зі здобиччю, покритий міддю, дивився з ненавистю, рідною матір'ю.

Міркуємо так.

Повернулися зі (чим?) здобиччю, покритий (чим?) міддю, дивився з (чим?) ненавистю, рідною (ким?) матір'ю.

 

Вправа 6. Акуратний учень намагається додержуватися поря(д,т)ку. Прагне вчасно й ретельно все виконувати, ніколи (не)запізнюватися на уроки. 

Щоде(н,нн)о піклує(тьс,ц)я про гігієну свого тіла, чистить взу(т,тт)я й одяг. У нього охайні зошити, кн(е,и)жки. (З книжки «Журавлик»).

 

  Акуратний учень намагається додержуватися порядку (бо порядок). Прагне вчасно й ретельно все виконувати, ніколи не запізнюватися (не з дієсловом) на уроки. 

Щоденно піклується (дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) про гігієну свого тіла, чистить взуття (іменник с.р.) й одяг. У нього охайні зошити, книжки (бо кни́га).

 

Вправа 7. Чи вважаєш ти себе акуратною людиною? Напиши про це текст-міркування (5-6 речень).

Інші завдання дивись тут...

 

  • Мария
    Большое спасибо
    19 лютого 2018 14:44