Lesson 6. Happy New Year!Урок 6. З Новим роком! 1. Listen, repeat and point. / Послухай, повтори і покажи. a star - It is a star. - I see a star. зірка – Це зірка. – Я бачу зірку. Е стаа – Іт із е стаа. – Ай сі е стаа.   a flag - It is a flag. - I see a flag. прапор
Категорія : Англ. 1 клас. Ал. Несвіт

Lesson 5. She Has Got a Doll. Урок 5. У неї є лялька 1. а) Look, listen and say. / Подивись, послухай і скажи. What's this? — It's an iPod. Що це? — Це є айпод. Вотс зіс? — Ітс ен айпод   What's that? — It's a hare. Що це? — Це заєць Вотс зет? — Ітс е хейр
Категорія : Англ. 1 клас. Ал. Несвіт

Lesson 4. What Colour Is It?Урок 4. Якого кольору? 1. Look, listen and repeat. / Подивись, послухай і повтори. a red boat a boat — a red boat — It is a red boat човен – червоний човен – це червоний човен е боат — а ред боат — Іт із е ред боат   a green train
Категорія : Англ. 1 клас. Ал. Несвіт

Lesson 3. It Is Purple. Урок 3. Він - фіолетовий 1. Listen and sing. / Послухай і заспівай. Rainbow, Rainbow, All the colours, I know, I know. Red and orange, Yellow and green Blue and purple, Purple and pink. Do you know the colours? Yes, I think!   Веселка, веселка, Всі кольори, Я знаю, я
Категорія : Англ. 1 клас. Ал. Несвіт

Unit 2. My Toys. Мої іграшки Розділ 2. Мої іграшки  (Май тойз). Lesson 1. IHaveGotMenyToys / Урок 1. Я маю багато іграшок. 1. Listen and repeat. / Послухай і повтори. Balls and dolls,  Dolls and balls, I have got Many toys. Boys and girls, Girls and boys Like to play With their toys.
Категорія : Англ. 1 клас. Ал. Несвіт

Стор. 14 – 15. Lesson 6. How Old Are You? Урок 6. Скільки тобі років?      (Лессон 6. Хав олд ар ю?) 1. Listen, repeat and point. / Послухай, повтори і покажи. One            
Категорія : Англ. 1 клас. Ал. Несвіт

Стор. 10 – 11. Lesson 4. HowAreYou ? Урок 4. Як справи?         (Лессон 4. Хав ар ю?) 1. Listen and repeat. / Послухай і повтори. Good morning, boys and girls!     Добрий день, дівчата і хлопці!    (Ґуд монінґ, бойз
Категорія : Англ. 1 клас. Ал. Несвіт

Стор. 7. Lesson2. Nice to Meet You!           Урок 2. Приємно познайомитися.     (Лессон 2. Найс то міт ю) 1. Look and say. / Подивись і скажи. This is Miss Alison.       Це міс
Категорія : Англ. 1 клас. Ал. Несвіт

Unit1. My Family and Friends      Розділ 1. Моя сім'я і друзі (Юніт ван. Май фемілі енд френд.) Стор. 4 – 6. Lesson 1. Hello! Урок 1. Привіт!  (Лессон 1. Нелоу) 1. Listenandrepeat. / Послухай і повтори. - Hello!
Категорія : Англ. 1 клас. Ал. Несвіт