Інші завдання дивись тут...

Сторінка 4

Завдання 1

Полічили від 95 до 108: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

Полічили від 288 до 304: 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304.

Полічили від 978 до 1 000: 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 1000.

Полічили десятками від 510 до 600: 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600.

Полічили десятками від 690 до 820: 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820.

Полічи сотнями від 300 до 1 000: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.

 

Завдання 2  6 сот. 4 дес. 8 од. = 648

 

Завдання 3 Групування розрядів у класи 

80 = 8 дес.

26 = 2 дес. 6 од.

430 = 4 сот. 3 дес.

709 = 7 сот. 9 дес.

400 = 4 сот.

356 = 3 сот. 5 дес. 6 од.

864 = 8 сот. 6 дес. 4 од.

1000 = 1 тис.

Завдання 4  Сума розрядних доданків

Правильно

 

Завдання 5

800 + 30 + 7 = 837                 8 • 100 + 3 • 10 + 7 = 837

900 + 6 = 906                         9 • 100 + 6 = 906

400 + 20 = 420                       4 • 100 + 2 • 10 = 420

 

Завдання 6 Натуральні числа 

«Сусіди» числа 562:   561  і   563        562 – 1 = 561    562 + 1 = 563

«Сусіди» числа 200:   199  і   201        200 – 1 = 199    200 + 1 = 201   

«Сусіди» числа 754:   753  і   755        754 – 1 = 753    754 + 1 = 755

«Сусіди» числа 931:   930  і   932        931 – 1 = 930    931 + 1 = 932

 

Сторінка 5

Завдання 7  Характеристика чисел 867, 178, 805

Число

867

178

805

«Сусіди»

866, 868

177, 179

804, 806

Розрядні доданки

800 + 60 + 7

100 + 70 + 8

800 + 5

Розрядний склад

8 сот. 6 дес. 7 од.

1 сот. 7 дес. 8 од.

8 сот. 5 од.

Характеристика чисел 438, 500, 14

Число

438

500

14

«Сусіди»

437, 439

499, 501

13, 15

Розрядні доданки

400 + 30 + 8

500

10 + 4

Розрядний склад

4 сот. 3 дес. 8 од.

5 сот.

1 дес. 4 од.

Завдання 8

Із цифр 2, 7, 8 склали можливі трицифрові числа так, щоб цифри в записі числа не повторювалися. Скільки таких чисел можна скласти?  Шість (278, 287, 728, 782, 827, 872)

 

Завдання 9

Записали можливі трицифрові числа за допомогою цифр 4, 6, 9 так, щоб цифри в записі кожного числа не повторювалися.

Утворено 6 чисел (469,  496,  649,   694,  946,   964)

Парних 4 числа  (496,  694,  946,  964)

Непарних 2 числа  (469, 649)

 

Завдання 10

800 – 1 = 799        500 + 200 = 700      356 – 6 = 350

300 + 8 = 308        456 – 400 = 56        899 + 1 = 900

800 + 10 + 8 = 818   500 + 400 = 900     900 + 5 = 905    672 – 70 = 602

 

Сторінка 6

Завдання 1  Додавання частинами

Сполучний закон додаванння а + (b + с) = (а + b) + с

67 + 25 = 67 + (20 + 5) = (67 + 20) + 5 = 87 + 5 = 92

67 + 25 = 67 + (3 + 22) = (67 + 3) + 22 = 70 + 22 = 92

 

Завдання 2 Множення

Сполучний закон множення а  (b  с) = (а • b)  с 

Розподільний закон множення відносно додавання а • (b + с) = а • с + b • с

6 • 12 = 12 • 6 = 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 72

6 • 12 = 6 • (10 + 2) = 6 • 10 + 6 • 2 = 60 + 12 = 72

6 • 12 = 6 • (6 • 2) = (6 • 6) • 2 = 36 • 2 = 72

 

Завдання 3 Ділення

Послідовне ділення а : (b • с) = (а : b) : с 

Розподільний закон ділення відносно додавання (а + b) : с = а : с + b : с, якщо а і b діляться на с націло, с≠ 0

48 : 16 = 3,  тому 3 • 16 = 48

48 : 16 = 48 : (8 • 2) = (48 : 8) : 2 = 6 : 2 = 3

48 : 16 = 48 : (4 • 4) = (48 : 4) : 4 = 12 : 4 = 3

 

Сторінка 7

Завдання 4

14 + 14 + 14 + 14 = 14 • 4 = (10 + 4) • 4 = 40 + 16 = 56

(75 + 18) – 25 = (75 – 25) + 18 = 50 + 18 = 68

(2 • 23) • 5 = (2 • 5) • 23 = 10 • 23 = 230

(18 • 5) • 4 = (5 •  4) •  18 = 20 •  18 = (10 + 8) •  20 = 200 + 160 = 360

480 + (356 + 20) = (480 + 20) + 356 = 500 + 356 = 856

(234 + 567) + 66 = (234 + 66) + 567 = 300 + 567 = 867

 

Завдання 5

37 • 4 = (30 + 7) • 4 = 30 • 4 + 7 • 4 = 120 + 28 = 148

96 : 16 = 6,   бо   16 • 6 = (10 + 6) • 6 = 60 + 36 = 96

38 • 4 = (30 + 8) • 4 = 30 • 4 + 8 • 4 = 120 + 32 = 152

80 : 16 = 80 : (8 • 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

90 : 18 = 90 : (9 • 2) = 90 : 9 : 2 = 10 : 2 = 5

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 10 + 4 = 14

6 • 27 = (20 + 7) • 6 = 120 + 42 = 162

70 : 14 = 70 : (7 • 2) = 70 : 7 : 2 = 10 : 2 = 5

19 • 7 = (10 + 9) • 7 = 70 + 63 = 70 + 30 + 33 = 133

91 : 13 = 7,      бо 13 • 7 = (10 + 3) • 7 = 70 + 21 = 91

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 50 : 5 + 10 : 5 = 10 + 2 = 12

92 : 23 = 4,      бо 23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 80 + 12 = 92

76 : 4 = (40 + 36) : 4 = 10 + 9 = 19

18 • 6 = (10 + 8) • 6 = 60 + 48 = 108

153 : 9 = (90 + 63) : 9 = 10 + 7 = 17

112 : 16 = 7,    бо 16 • 7 = (10 + 6) • 7 = 70 + 42 = 70 + 30 + 12 = 112

 

Завдання 6 Множення на 9 

а • 11 = а • 10 + а

а • 101 = а • 100 + а  

а • 9 = а • 10 – а

а • 99 = а • 100 – а

28 • 9 = 28 • 10 – 28 = 280 – 28 = 250 + (30 – 28) = 250 + 2 = 252

7 • 101 = 7 • 100 + 7 = 700 + 7 = 707

32 • 11 = 32 • 10 + 32 = 320 + 32 = 352

7 • 99 = 7 • 100 – 7 = 700 – 7 = 693

3 • 99 = 3 • 100 – 3 = 300 – 3 = 297

16 • 11 = 16 • 10 + 16 = 160 + 16 = 176

8 • 101 = 8 • 100 + 8 = 800 + 8 = 808

32 • 9 = 32 • 10 – 32 = 320 – 32 = 280 + (40 – 32) = 280 + 8 = 288

 

Завдання 7

До магазину привезли 7 ящиків яблук, по 12 кг у кожно­му ящику, і 6 ящиків груш, по 15 кг у кожному ящику.

12 • 7 (кг) – привезли яблук

15 • 6 (кг) – привезли груш

12 • 7 + 15 • 6 (кг) – привезли фруктів

15 • 6 – 12 • 7  (кг) – на стільки більше привезли груш, ніж яблук

 

Завдання 8

У двох коробках лежали горіхи, порівну в кожній. Із другої коробки в першу переклали один горіх. На скільки більше горіхів стало в першій коробці? 

Міркуємо так. Якщо з другої коробки забрали горіх, то в першій коробці стало на 1 горіх більше. Потім, якщо в першу коробку покласти горіх, тоді в ній стане уже на 2 горіхи більше. 

 

Сторінка 8

Завдання 1

7 + 3 = 10          7 + 9 = 7 + (3 + 6) = (7 + 3) + 6 = 10 + 6 = 16

10 – 8 = 2          16 – 8 = (10 + 6) – 8 = (10 – 8) + 6 = 2 + 6 = 8

13 – 3 = 10         13 – 9 = 13 – (6 + 3) = (13 – 3) – 6 = 10 – 6 = 4

7 • 8 = 56           7 • 16 = 7 • 8 • 2 = 56 • 2 = 56 + 56 = 112

18 : 3 = 6           36 : 3 = (18 • 2) : 3 = 18 : 3 • 2 = 6 • 2 = 12

48 : 8 = 6           48 : 16 = 48 : (8 • 2) = 48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

 

Завдання 2

1) Значення суми чисел 145 і 276, якщо перший доданок збільшити на 30, також збільшиться на 30.

(145 + 30) + 276 = (145 + 276) + 30

Значення суми чисел 145 і 276, якщо другий доданок зменшити на 45, також зменшиться на 45.

145 + (276 – 45) = (145 + 276) – 45  

2) Значення різниці чисел 800 і 545, якщо зменшуване змен­шити на 40, також зменшиться на 40.

(800 – 40) – 545 = (800 – 545) – 40

Значення різниці чисел 800 і 545, якщо від'ємник збільшити на 20, зменшиться на 20, не зміниться

800 – (545 + 20 – 20) = 800 – 545

3) Значення добутку чисел 36 і 10, якщо перший множник зменшити у 2 рази, збільшити у 2 рази, не зміниться.

(36 : 2 • 2) • 10 = 36 • 10

Значення добутку чисел 36 і 10, якщо другий множник збільшити в 4 рази, зменшити в 5 разів, збільшиться в 4/5.

4) Значення частки чисел 108 і 18, якщо ділене збільшити у 2 рази, зменшити в 4 рази, зменшиться у 2 рази.

108 : 18 = 6        (108 • 2 : 4) : 18 = 3        6 : 3 = 2

Значення частки чисел 108 і 18, якщо дільник зменшити в 6 разів, збільшити у 2 рази, збільшиться у 3 рази.

108 : 18 = 6       108 : (18 : 6 • 2) = 108 : 6 = 18     18 : 6 = 3

 

Завдання 3

Округлення числа 28      54 + 28 = 54 + 30 – 2 = 84 – 2 = 82

Округлення числа 38      84 – 38 = 84 – 40 + 2 = 44 + 2 = 46

Множення на число 5     36 • 5 = 36 • 10 : 2 = 360 : 2 = 180

Ділення на число 5        740 : 5 = 740 : 10 • 2 = 74 • 2 = 148

Множення на число 25    8 • 25 = 8 • 100 : 4 = 800 : 4 = 200

Ділення на число 25       300 : 25 = 300 : 100 • 4 = 3 • 4 = 12

 

Сторінка 9

Завдання 4

38 + 24 = 38 + 2 + 22 = 40 + 22 = 62

23 • 5 = (20 + 3) • 5 = 100 + 15 = 115

720 : 3 = (600 + 120) : 3 = 200 + 40 = 240

81 – 56 = 21 + (60 – 56) = 21 + 4 = 25

460 : 5 = (300 + 150 + 10) : 5 = 60 + 30 + 2 = 92

300 : 25 = 300 : (5 • 5) = 300 : 5 : 5 = 60 : 5 = 12

34 + 19 = 34 + 6 + 13 = 40 + 13 = 53

7 • 25 = (20 + 5) • 7 = 140 + 35 = 175

64 – 46 = 64 – 44 – 2 = 20 – 2 = 18

300 : 50 = 30 : 5 = 6

 

Завдання 5

1) Довжина відрізка • Кількість відрізків = Загальна довжина

Якщо довжину відрізка збільшити у 2 рази, загальна довжина також збільшиться у 2 рази.

3 • 2 = 6 (м) — перша тканина

6 • 2 = 12 (м) — друга тканина

12 : 6 = 2 (р.) — залежність загальної довжини.

2) Місткість 1 посудини • Кількість посудин = Загальна місткість

Якщо кількість посудин збільшити у 3 рази, загальна місткість також збільшиться у 3 рази.

4 • 2 = 8 (л) — перша посудина

4 • 6 = 24 (л) — друга посудина

24 : 8 = 3 (р.) — залежність загальної місткості.

 

Завдання 6

1) Проста задача на множення

Купили персиків 4 ящики, по 12 кілограмів у кожному. Яка загальна маса персиків?

Маса 1 ящ. (кг)

Кількість ящ. (шт.)

Загальна маса (кг)

12

4

?

Розв’язання

12 • 4 = 48 (кг)

Відповідь: загальна маса персиків 48 кілограмів.

 

2) Обернена задача на ділення на вміщення

Купили 48 кг персиків у ящиках, по 12 кілограмів в кожному. Скільки було ящиків? 

Маса 1 ящ. (кг)

Кількість ящ. (шт.)

Загальна маса (кг)

12

?

48

Розв’язання

48 : 12 = 4 (ящ.)

Відповідь: було 4 ящики.

 

3) Обернена задача на ділення

Купили 48 кг персиків у ящиках, порівну в кожному. Ящиків було 4. Скільки кілограмів персиків у кожному ящику? 

Маса 1 ящ. (кг)

Кількість ящ. (шт.)

Загальна маса (кг)

?

4

48

Розв’язання

48 : 4 = 12 (кг)

Відповідь: у кожному ящику 12 кілограмів персиків.

 

Завдання 7

38 + 16 = 38 + 20 – 4 = 54

71 – 47 =71 – 50 + 3 = 24

42 • 5 = 42 • 10 : 2 = 210

108 – 76 = 108 – 80 + 4 = 32

700 : 50 = 700 : 100 • 2 = 14

6 • 25 = 6 • 100 : 4 = 150

 

Завдання 8

Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 20 см. Накресли інший прямокутник із таким периметром.

20 : 4 = 5 (см) – сторона квадрата

20 : 2 = 10 (см) – півпериметр (сума довжини і ширини)

Сторінка 10

Завдання 2

1) 46 – 23 = 23

    346 – 23 = (300 + 46) – 23 = 300 + (46 – 23) = 300 + 23 = 323

    346 – 123 = 223

2) 35 + 22 = 57

    435 + 22 = 400 + (35 + 22) = 400 + 57 = 457

    435 + 322 = 757

3) 64 – 26 = 64 – 24 – 2 = 40 – 2 = 38

    264 – 26 = (200 + 64) – 26 = 200 + (64 – 26) = 200 + 38 = 238

    264 – 126 = 138

4) 45 + 27 = 60 + 12 = 72

    345 + 27 = 300 + (45 + 27) = 300 + 72 = 372

    345 + 127 = 472

 

Завдання 3

1) 35 + 23 = (30 + 20) + (5 + 3) = 50 + 8 = 58

    135 + 223 = (100 + 200) + (30 + 20) + (5 + 3) = 300 + 50 + 8 = 358

2) 67 – 43 = (60 – 40) + (7 – 3) = 24

    467 – 243 = (400 – 200) + (60 – 40) + (7 – 3) = 200 + 20 + 4 = 224

3)  37 + 18 = (30 + 10) + (7 + 8) = 40 + 15 = 55

     237 + 118 = (200 + 100) + (30 + 10) + (7 + 8) = 300 + 40 + 15 = 355

4) 82 – 45 = (70 – 40) + (12 – 5) = 30 + 7 = 37

    482 – 145 = (400 – 100) + (70 – 40) + (12 – 5) = 300 + 30 + 7 = 337

Інші завдання дивись тут...