Інші завдання дивись тут...

Сторінка 4

Завдання 1

Лічимо від 95 до 108: "Дев'яносто п'ять, дев'яносто шість, дев'яносто сім, дев'яносто вісім, дев'яносто дев'ять, сто, сто один, сто два, сто три, сто чотири, сто п'ять, сто шість, сто сім, сто вісім!".

Лічимо від 288 до 304: "Двісті вісімдесят вісім, двісті вісімдесят дев'ять, двісті дев'яносто, двісті дев'яносто один, двісті дев'яносто два, двісті дев'яносто три, двісті дев'яносто чотири, двісті дев'яносто п'ять, двісті дев'яносто шість, двісті дев'яносто сім, двісті дев'яносто вісім, двісті дев'яносто дев'ять, триста, триста один, триста два, триста три, триста чотири!".
Лічимо від 978 до 1 000: "Дев'ятсот сімдесят вісім, дев'ятсот сімдесят дев'ять, дев'ятсот вісімдесят, дев'ятсот вісімдесят один, дев'ятсот вісімдесят два,  дев'ятсот вісімдесят три, дев'ятсот вісімдесят чотири, дев'ятсот вісімдесят п'ять, дев'ятсот вісімдесяи шість, дев'ятсот вісімдесят сім, дев'ятсот вісімдесят вісім, дев'ятсот вісімдесят дев'ять, двісті дев'яносто, двісті дев'яносто один, двісті дев'яносто два, двісті дев'яносто три, двісті дев'яносто чотири, двісті дев'яносто п'ять, двісті дев'яносто шість, двісті дев'яносто сім, двісті дев'яносто вісім, двісті дев'яносто дев'ять, тисяча!".
Лічимо десятками від 510 до 600: "П'ятсот десять, п'ятсот двадцять, п'ятсот тридцять, п'ятсот сорок, п'ятсот п'ятдесят, п'ятсот шістдесят, п'ятсот сімдесят, п'ятсот вісімдесят, п'ятсот дев'яносто, шістсот!".
Лічимо десятками від 690 до 820: "Шістсот дев'яносто, сімсот, сімсот десять, сімсот двадцять, сімсот тридцять, сімсот сорок, сімсот п'ятдесят, сімсот шістдесят, сімсот сімдесят, сімсот вісімдесят, сімсот дев'яносто, вісімсот, вісімсот десять, вісімсот двадцять!".
Дічимо сотнями від 300 до 1000: "Триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот, тисяча!".
Лічимо від 95 до 108: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
Лічимо від 288 до 304: 288, 289, 290, 291, 292, 293,294,295,296,297,298,299,300, 301, 302, 303, 304
Лічимо від 978 до 1000: 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, … 998, 999, 1000.
Лічимо десятками від 510 до 600: 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600
Лічимо десятками від 690 до 820: 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 920
Лічимо сотнями від 300 до 1 000: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

 

Завдання 2  6 сот. 4 дес. 8 од. = 648 (шістсот сорок вісім)

 

Завдання 3 Групування розрядів у класи 

80 – вісімдесят, 26 – двадцять шість, 430 – чотириста тридцять, 709 – сімсот дев’ять, 400 – чотириста, 356 – триста п’ятдесят  шість, 864 – вісімсот шістдесят чотири, 1 000 – тисяча

80 = 8 дес.

26 = 2 дес. 6 од.

430 = 4 сот. 3 дес.

709 = 7 сот. 9 од.

400 = 4 сот.

356 = 3 сот. 5 деc. 6 од.

864 = 8 сот. 6 дес. 4 од.

1000 = 1 тис.

Завдання 4  Сума розрядних доданків

564 = 500 + 60 + 4

302 = 300 + 2

780 = 700 + 80      

564 = 5 • 100 + 6 • 10 + 4

 302 = 3 • 100 + 2

780 = 7  • 100 + 8 • 10

Правильно

 

Завдання 5

800 + 30 + 7 = 83

900 + 6 = 906

400 + 20 = 420

8 • 100 + 3 • 10 + 7 = 83

9 • 100 + 6 = 906

4 • 100 + 2 • 10 = 420

Завдання 6

«Сусіди» числа 562:   561 і 563        562 – 1 = 561    562 + 1 = 563

«Сусіди» числа 200:   199 і 201        200 – 1 = 199    200 + 1 = 201   

«Сусіди» числа 754:   753 і 755        754 – 1 = 753    754 + 1 = 755

«Сусіди» числа 931:   930 і 932        931 – 1 = 930    931 + 1 = 932

На скільки наступне число в натуральному ряді більше за попереднє? На одиницю.

На скільки попереднє число менше від наступного? На одиницю.

Як одержати число з наступного до нього числа? Відняти одиницю.

Як одержати число з попереднього числа? Додати одиницю.

Чи можна одержати число іншим способом? Ні.

 

Сторінка 5

Завдання 7  Характеристика чисел 867, 178, 805

Число

867

178

805

«Сусіди»

866, 868

177, 179

804, 806

Розрядні доданки

800 + 60 + 7

100 + 70 + 8

800 + 5

Розрядний склад

8 сот. 6 дес. 7 од.

1 сот. 7 дес. 8 од.

8 сот. 5 од.

Характеристика чисел 438, 500, 14

Число

438

500

14

«Сусіди»

437, 439

499, 501

13, 15

Розрядні доданки

400 + 30 + 8

500

10 + 4

Розрядний склад

4 сот. 3 дес. 8 од.

5 сот.

1 дес. 4 од.

Завдання 8

Із цифр 2, 7, 8 склали можливі трицифрові числа так, щоб цифри в записі числа не повторювалися. Скільки таких чисел можна скласти?  Шість (278, 287, 728, 782, 827, 872)

 

Завдання 9 Записали можливі трицифрові числа за допомогою цифр 4, 6, 9 так, щоб цифри в записі кожного числа не повторювалися.

Утворено 6 чисел (469,  496,  649,   694,  946,   964)

Парних 4 числа  (496,  694,  946,  964)

Непарних 2 числа  (469, 649)

 

Завдання 10

800 – 1 = 799        500 + 200 = 700      356 – 6 = 350

300 + 8 = 308        456 – 400 = 56        899 + 1 = 900

800 + 10 + 8 = 818   500 + 40 = 540     900 + 5 = 905    672 – 70 = 602

 

Сторінка 6

Завдання 1  Додавання частинами

Сполучний закон додаванння а + (b + с) = (а + b) + с

67 + 25 = 67 + (20 + 5) = (67 + 20) + 5 = 87 + 5 = 92

67 + 25 = 67 + (3 + 22) = (67 + 3) + 22 = 70 + 22 = 92

 

Завдання 2 Множення чисел

Сполучний закон множення а  (b  с) = (а • b)  с 

Розподільний закон множення відносно додавання а • (b + с) = а • с + b • с

6 • 12 = 12 • 6 = 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 72

6 • 12 = 6 • (10 + 2) = 6 • 10 + 6 • 2 = 60 + 12 = 72

6 • 12 = 6 • (6 • 2) = (6 • 6) • 2 = 36 • 2 = 72

 

Завдання 3 Ділення чисел

Послідовне ділення а : (b • с) = (а : b) : с 

Розподільний закон ділення відносно додавання (а + b) : с = а : с + b : с, якщо а і b діляться на с націло, с≠ 0

48 : 16 = 3,  тому 3 • 16 = 48

48 : 16 = 48 : (8 • 2) = (48 : 8) : 2 = 6 : 2 = 3

48 : 16 = 48 : (4 • 4) = (48 : 4) : 4 = 12 : 4 = 3

 

Сторінка 7

Завдання 4

14 + 14 + 14 + 14 = 14 • 4 = (10 + 4) • 4 = 40 + 16 = 56

(75 + 18) – 25 = (75 – 25) + 18 = 50 + 18 = 68

(2 • 23) • 5 = (2 • 5) • 23 = 10 • 23 = 230

(18 • 5) • 4 = (5 •  4) •  18 = 20 •  18 = (10 + 8) •  20 = 200 + 160 = 360

480 + (356 + 20) = (480 + 20) + 356 = 500 + 356 = 856

(234 + 567) + 66 = (234 + 66) + 567 = 300 + 567 = 867

 

Завдання 5

37 • 4 = (30 + 7) • 4 = 30 • 4 + 7 • 4 = 120 + 28 = 148

96 : 16 = 6, бо 16 • 6 = (10 + 6) • 6 = 60 + 36 = 96

38 • 4 = (30 + 8) • 4 = 30 • 4 + 8 • 4 = 120 + 32 = 152

80 : 16 = 80 : (8 • 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

90 : 18 = 90 : (9 • 2) = 90 : 9 : 2 = 10 : 2 = 5

42 : 3 = (30 + 12) : 3 = 10 + 4 = 14

6 • 27 = (20 + 7) • 6 = 120 + 42 = 162

70 : 14 = 70 : (7 • 2) = 70 : 7 : 2 = 10 : 2 = 5

19 • 7 = (10 + 9) • 7 = 70 + 63 = 70 + 30 + 33 = 133

91 : 13 = 7,   бо 13 • 7 = (10 + 3) • 7 = 70 + 21 = 91

60 : 5 = (50 + 10) : 5 = 50 : 5 + 10 : 5 = 10 + 2 = 12

92 : 23 = 4,   бо 23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 80 + 12 = 92

76 : 4 = (40 + 36) : 4 = 10 + 9 = 19

18 • 6 = (10 + 8) • 6 = 60 + 48 = 108

153 : 9 = (90 + 63) : 9 = 10 + 7 = 17

112 : 16 = 7,    бо 16 • 7 = (10 + 6) • 7 = 70 + 42 = 70 + 30 + 12 = 112

 

Завдання 6 Множення на число 9 

а • 11 = а • 10 + а

а • 101 = а • 100 + а  

а • 9 = а • 10 – а

а • 99 = а • 100 – а

28 • 9 = 28 • 10 – 28 = 280 – 28 = 250 + (30 – 28) = 250 + 2 = 252

7 • 101 = 7 • 100 + 7 = 700 + 7 = 707

32 • 11 = 32 • 10 + 32 = 320 + 32 = 352

7 • 99 = 7 • 100 – 7 = 700 – 7 = 693

3 • 99 = 3 • 100 – 3 = 300 – 3 = 297

16 • 11 = 16 • 10 + 16 = 160 + 16 = 176

8 • 101 = 8 • 100 + 8 = 800 + 8 = 808

32 • 9 = 32 • 10 – 32 = 320 – 32 = 280 + (40 – 32) = 280 + 8 = 288

 

Завдання 7

До магазину привезли 7 ящиків яблук, по 12 кг у кожно­му ящику, і 6 ящиків груш, по 15 кг у кожному ящику.

12 • 7 (кг) – привезли яблук

15 • 6 (кг) – привезли груш

12 • 7 + 15 • 6 (кг) – привезли фруктів

15 • 6 – 12 • 7  (кг) – на стільки більше привезли груш, ніж яблук

 

Завдання 8

У двох коробках лежали горіхи, порівну в кожній. Із другої коробки в першу переклали один горіх. На скільки більше горіхів стало в першій коробці? 

Міркуємо так. Якщо з другої коробки забрали горіх, то в першій коробці стало на 1 горіх більше, Потім цей горіх переклали в першу коробку, тоді в цій коробці стане уже на 2 горіхи більше. 

 

Сторінка 8

Завдання 1

7 + 3 = 10          7 + 9 = 7 + (3 + 6) = (7 + 3) + 6 = 10 + 6 = 16

10 – 8 = 2          16 – 8 = (10 + 6) – 8 = (10 – 8) + 6 = 2 + 6 = 8

13 – 3 = 10         13 – 9 = 13 – (6 + 3) = (13 – 3) – 6 = 10 – 6 = 4

7 • 8 = 56           7 • 16 = 7 • 8 • 2 = 56 • 2 = 56 + 56 = 112

18 : 3 = 6           36 : 3 = (18 • 2) : 3 = 18 : 3 • 2 = 6 • 2 = 12

48 : 8 = 6           48 : 16 = 48 : (8 • 2) = 48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

 

Завдання 2

1) Значення суми чисел 145 і 276, якщо перший доданок збільшити на 30, також збільшиться на 30.

(145 + 30) + 276 = (145 + 276) + 30

Значення суми чисел 145 і 276, якщо другий доданок зменшити на 45, також зменшиться на 45.

145 + (276 – 45) = (145 + 276) – 45  

2) Значення різниці чисел 800 і 545, якщо зменшуване змен­шити на 40, також зменшиться на 40.

(800 – 40) – 545 = (800 – 545) – 40

Значення різниці чисел 800 і 545, якщо від'ємник збільшити на 20, зменшиться на 20, не зміниться

800 – (545 + 20 – 20) = 800 – 545

3) Значення добутку чисел 36 і 10, якщо перший множник зменшити у 2 рази, збільшити у 2 рази, не зміниться.

(36 : 2 • 2) • 10 = 36 • 10

Значення добутку чисел 36 і 10, якщо другий множник збільшити в 4 рази, зменшити в 5 разів, збільшиться в 4/5.

4) Значення частки чисел 108 і 18, якщо ділене збільшити у 2 рази, зменшити в 4 рази, зменшиться у 2 рази.

108 : 18 = 6        (108 • 2 : 4) : 18 = 3        6 : 3 = 2

Значення частки чисел 108 і 18, якщо дільник зменшити в 6 разів, збільшити у 2 рази, збільшиться у 3 рази.

108 : 18 = 6       108 : (18 : 6 • 2) = 108 : 6 = 18     18 : 6 = 3

 

Завдання 3

Округлення числа 28      54 + 28 = 54 + 30 – 2 = 84 – 2 = 82

Округлення числа 38      84 – 38 = 84 – 40 + 2 = 44 + 2 = 46

Множення на число 5     36 • 5 = 36 • 10 : 2 = 360 : 2 = 180

Ділення на число 5        740 : 5 = 740 : 10 • 2 = 74 • 2 = 148

Множення на число 25    8 • 25 = 8 • 100 : 4 = 800 : 4 = 200

Ділення на число 25       300 : 25 = 300 : 100 • 4 = 3 • 4 = 12

 

Сторінка 9

Завдання 4

38 + 24 = 38 + 2 + 22 = 40 + 22 = 62

23 • 5 = (20 + 3) • 5 = 100 + 15 = 115

720 : 3 = (600 + 120) : 3 = 200 + 40 = 240

81 – 56 = 21 + (60 – 56) = 21 + 4 = 25

460 : 5 = (300 + 150 + 10) : 5 = 60 + 30 + 2 = 92

300 : 25 = 300 : (5 • 5) = 300 : 5 : 5 = 60 : 5 = 12

34 + 19 = 34 + 6 + 13 = 40 + 13 = 53

7 • 25 = (20 + 5) • 7 = 140 + 35 = 175

64 – 46 = 64 – 44 – 2 = 20 – 2 = 18

300 : 50 = 30 : 5 = 6

 

Завдання 5

1) Довжина відрізка • Кількість відрізків = Загальна довжина

Якщо довжину відрізка збільшити у 2 рази, загальна довжина також збільшиться у 2 рази.

3 • 2 = 6 (м) — перша тканина

6 • 2 = 12 (м) — друга тканина

12 : 6 = 2 (р.) — залежність загальної довжини.

2) Місткість 1 посудини • Кількість посудин = Загальна місткість

Якщо кількість посудин збільшити у 3 рази, загальна місткість також збільшиться у 3 рази.

4 • 2 = 8 (л) — перша посудина

4 • 6 = 24 (л) — друга посудина

24 : 8 = 3 (р.) — залежність загальної місткості.

 

Завдання 6

1) Проста задача на множення

Купили персиків 4 ящики, по 12 кілограмів у кожному. Яка загальна маса персиків?

Маса 1 ящ. (кг)

Кількість ящ. (шт.)

12

4

Розв’язання

12 • 4 = 48 (кг)

Відповідь: загальна маса персиків 48 кілограмів.

2) Обернена задача на ділення на вміщення

Купили 48 кг персиків у ящиках, по 12 кілограмів в кожному. Скільки було ящиків? 

Маса 1 ящ. (кг)

Кількість ящ. (шт.)

12

?

Розв’язання

48 : 12 = 4 (ящ.)

Відповідь: було 4 ящики.

3) Обернена задача на ділення

Купили 48 кг персиків у ящиках, порівну в кожному. Ящиків було 4. Скільки кілограмів персиків у кожному ящику? 

Маса 1 ящ. (кг)

Кількість ящ. (шт.)

?

4

Розв’язання

48 : 4 = 12 (кг)

Відповідь: у кожному ящику 12 кілограмів персиків.

Завдання 7 

38 + 16 = 38 + 20 – 4 = 54

71 – 47 =71 – 50 + 3 = 24

42 • 5 = 42 • 10 : 2 = 210  

108 – 76 = 108 – 80 + 4 = 32

700 : 50 = 700 : 100 • 2 = 14

6 • 25 = 6 • 100 : 4 = 150

Завдання 8

Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 20 см. Накресли інший прямокутник із таким периметром.

20 : 4 = 5 (см) – сторона квадрата

20 : 2 = 10 (см) – півпериметр (сума довжини і ширини)

Сторони прямокутника можуть бути такими:

9 см і 1 см, 8 см і 2 см, 7 см і 3 см, 6 см і 4 см.

Сторінка 10

Завдання 2

1) 46 – 23 = (46 – 20) – 3 = 26 – 3 = 23

    346 – 23 = (300 + 46) – 23 = 300 + (46 – 23) = 300 + 23 = 323

    346 – 123 = (300 – 100) + (46 – 23) = 200 + 23 = 223

2) 35 + 22 = (35 + 20) + 2 = 55 + 2 = 57

    435 + 22 = 400 + (35 + 22) = 400 + 57 = 457

    435 + 322 = (400 + 300) + (35 + 22) = 700 + 57 = 757

3) 64 – 26 = (64 – 24) – 2 = 40 – 2 = 38

    264 – 26 = (200 + 64) – 26 = 200 + (64 – 26) = 200 + 38 = 238

    264 – 126 = (200 – 100) + (64 – 26) = 100 + 38 = 138

4) 45 + 27 = 45 + 5 + 22 = 50 + 22 = 72

    345 + 27 = 300 + (45 + 27) = 300 + 72 = 372

    345 + 127 = (300 + 100) + (45 + 27) = 400 + 72 = 472

 

Завдання 3

1) 35 + 23 = (30 + 20) + (5 + 3) = 50 + 8 = 58

    135 + 223 = (100 + 200) + (30 + 20) + (5 + 3) = 300 + 50 + 8 = 358

2) 67 – 43 = (60 – 40) + (7 – 3) = 24

    467 – 243 = (400 – 200) + (60 – 40) + (7 – 3) = 200 + 20 + 4 = 224

3)  37 + 18 = (30 + 10) + (7 + 8) = 40 + 15 = 55

     237 + 118 = (200 + 100) + (30 + 10) + (7 + 8) = 300 + 40 + 15 = 355

4) 82 – 45 = (70 – 40) + (12 – 5) = 30 + 7 = 37

    482 – 145 = (400 – 100) + (70 – 40) + (12 – 5) = 300 + 30 + 7 = 337

Інші завдання дивись тут...