Інші завдання дивись тут ...

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

РОЗВ'ЯЗУЄМО УСНО

Завдання 1 Додайте:

1) 48 + 7 = 55

2) 16 + 9 = 25

3) 25 + 34 = 59

4) 52 + 49 = 101

Завдання 2 Відніміть:

1) 14 – 6 = 8

2) 23 – 7 = 16

3) 32 – 8 = 24

4) 45 – 19 = 26

Завдання 3 Помножте:

1) 12  4 = 48

2) 5  20 = 100

3) 13  6 = 78

4) 10  100 = 1000

Завдання 4 Поділіть:

1) 36 : 12 = 3 

2) 55 : 11 = 5 

3) 96 : 8 = 12

4) 160 : 20 = 8

Завдання 5 У школі 370 учнів. Чи знайдуться серед них хоча б два учні, які народилися в один і той самий день?

Оскільки рік має 365 (високосний  366) днів, тому можуть знайтися хоча б два учні, які народилися в один і той самий день.

 

ВПРАВИ

Завдання 1 Назвіть 14 перших натуральних чисел

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

 

Завдання 2 Якого числа не вистачає в записі, щоб він позначав натуральний ряд:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ...? 8

 

Завдання 3 З чисел 5, 1/6 , 8, 129, 0, 3/7, 4128, 1/5 виберіть натуральні.   

5, 8, 129, 4128

 

Завдання 4 Яке число в натуральному ряду стоїть за числом: 1) 34; 2) 246; 3) 8297? 

1) 35;    2) 247;    3) 8298

 

Завдання 5 Запишіть число, яке в натуральному ряду стоїть за числом: 1) 72; 2) 121; 3) 6459. 

1) 73;    2) 122;    3) 6460

 

Завдання 6 Яке число в натуральному ряду передує числу: 1) 58; 2) 631; 3) 4500?

1) 57;    2) 630;    3) 4499

 

Завдання 7 Запишіть число, яке в натуральному ряду передує числу: 1) 42; 2) 215; 3) 3240.

1) 41;     2) 214;    3) 3239

 

Завдання 8

На уроці фізкультури всі учні та учениці класу вишикувалися в одну шеренгу. Якщо рахувати зліва направо, то Сашко стояв у шерензі сьомим, а якщо справа наліво — то вісімнадцятим. Скільки всього дітей у цьому класі?

Розв’язання
7 + 18 = 25  (уч.)  усі учні, причому Сашко порахований двічі.
25 – 1 = 24 (уч.)
Відповідь: у цьому класі 24 учні.

 

Завдання 9 Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами: 1) 6 і 24; 2) 18 і 81?

1) 23  7 + 1 = 17 чисел;    2) 80  19 + 1 = 62 числа

 

Завдання 10 Скільки чисел стоїть у натуральному ряду між числами: 1) 13 і 28; 2) 29 і 111?

1) 27  14 + 1 = 14 чисел;    2) 110  30 + 1 = 81 число

 

Завдання 11

На уроці фізкультури всі 26 учнів класу вишикувались в одну шеренгу. Відомо, що Петро стояв чотирнадцятим, рахуючи зліва направо, а Олена — двадцятою, рахуючи справа наліво. Скільки учнів стояло між Петром і Оленою?

Розв’язання

1-й спосіб
Оскільки 14 + 20 > 26, то в шерензі Олена стоїть лівіше за Петра.
1) 26  14 = 12 (уч.)  учнів стоять правіше Петра.
2) 20  12 = 8 (уч.)  учнів разом з Оленою і Петром.
3) 8  2 = 6 (уч.)  учнів стоять між Петром і Оленою.
2-й спосіб

1) 26 – 20 + 1 = 7 (м.) – місце Олени.

2) Оскільки Петро стоїть 14, тоді 13 – 8 + 1 = 6 (уч.) – учнів між Петром і Оленою.

Відповідь: між Петром і Оленою стоять 6 учнів.

Перевірка:

1 2 3 4 5 6 7(Олена) 8 9 10 11 12 13 14(Петро) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

Завдання 12 Деяке натуральне число, більше за 3, позначили буквою а. Запишіть для числа а два попередніх і три наступних натуральних числа.

а  2, а  1 а а + 1, а + 2, а + 3

а  2, а  1  два попередніх натуральних числа.

а + 1, а + 2, а + 3  три наступних натуральних числа.

 

Завдання 13 Установіть закономірність, на основі якої складено запис, і вкажіть три наступних числа:

1) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Кожне наступне число на 2 більше за попереднє число.
2) 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20Кожне наступне число на 3 більше за попереднє число.
3) 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22Кожне наступне число почергово більше на 2 і на 3 за попередні числа.
4) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89Кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх чисел.

 

Завдання 14 Установіть закономірність, на основі якої складено запис, і вкажіть три наступних числа:
1) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14Кожне наступне число на 2 більше за попереднє число.
2) 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31Кожне наступне число на 4 більше за попереднє число.
3) 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18Кожне наступне число почергово більше на 1 і на 2 за попередні числа.

 

Вправи для повторення

Завдання 15 Письмове додавання, письмове віднімання, письмове множення

 +238

   435

   673

 

   

+4385

  2697

  7082

 

 

  _843

   457

   386

 

 

 +2000

    546

   1454

 

 

_3400

   896

 2504

 

 

х 23

  46

 138

 92  

1058

х 98

  34

 392

294 

3332

х 645

    36

 3870

1935 

23220

Завдання 16 Порядок дій

1) 43 + 24 • 58 – 39 = 43 + 1392 – 39 = 1435 – 39 = 1396    

2) (43 + 24) • 58 – 39 67 • 58 – 39 = 3886 – 39 = 3847

3) 43 + 24 • (58  39) = 43 + 24 • 19 = 43 + 456 = 499    

4) (43 + 24) • (58 – 39) = 67 • 19 = 1273

 

Завдання 17 На одній ділянці ростуть 34 кущі смородини, а на другій — на 18 кущів менше. Скільки всього кущів смородини росте на двох ділянках?

Короткий запис

— 34 к.

II  ?, на 18 к. менше

Разом — ?

Розв’язання

1) 34  18 = 16 (к.)  кущів смородини росте на другій ділянці.

2) 34 + 16 = 50 (к.)  всього кущів смородини росте на двох ділянках разом.

Відповідь: 50 кущів.

Вираз: 34 + (34  18)

 

Завдання 18 Маса палиці Котигорошка дорівнює 60 пудів, а маса його шаблі у 12 разів менша. Яка загальна маса палиці та шаблі Котигорошка?

Короткий запис

Палиця — 60 п.

Шабля  ?, у 12 р. менше

Разом — ?

Розв’язання

1) 60 : 12 = 5 (п.)  маса шаблі.

2) 60 + 5 = 65 (п.)  маса палиці і шаблі разом.

Вираз: 60 + (60 : 12)

Відповідь: 65 пудів.

 

Задачі від мудрої Сови.

Завдання 19 Визначте номер місця на парковці, на якому стоїть автомобіль. Підказка: переверніть цифри.

Відповідь: на 87 місці.

 

Завдання 20 Магічний квадрат чисел, записаних у кожному стовпчику, у кожному рядку і на кожній діагоналі, яка містить три клітини, мають бути рівними. Знайдіть число, яке має бути записане замість зірочки.

10 15 8
9 11 13
14 7 12

Відповідь: 15

Пояснення. Сума першого стовпця: 10 + 9 + 14 = 33, тому число у другому рядку:

33  (13 + 9) = 11. Аналогічно знаходимо інші невідомі числа.

33  (14 + 11) = 8

33  (10 + 8) = 15

33  (15 + 11) = 7

33  (14 + 7) = 12

Відповідь: замість зірочки  має бути записане число 15.

 

------------------- у підручнику за 2018 рік ----------------------

РОЗВ'ЯЗУЄМО УСНО

Завдання 5 Біля школи ростуть каштани і тополі. Каштанів росте 7, а тополь - у 3 рази більше. Скільки дерев росте біля школи?  

Розв’язання:     3 + 7

1) 7  3 = 21 (д.)   росте тополь біля школи.

2) 21 + 7 = 28 (д.)  росте дерев біля школи.

Відповідь: 28 дерев.

 

Завдання 13 Назва “Україна” вперше згадується в Київському літописі (за Іпатіївським списком) під 1187 роком на означення Переяславської, Київської і Чернігівської земель. Скільки років минуло від першої літописної появи назви “Україна”?

Якщо зараз є 2013 рік, тоді  

2013  1187 = 826 (р.)  років минуло від першої літописної появи назви “Україна”.

Відповідь: 826 років.

 

Завдання 15 Збираючись у гості до своєї бабусі, Карлсон вирішив підкріпитися. На сніданок він з’їв 26 банок варення, а на обід — на 16 банок більше. Скільки банок варення з’їв Карлсон?

Розв’язання:      26 + 16 + 26 

1) 26 + 16 = 42 (б.)  банок варення зїв на обід Карлсон.

2) 42 + 26 = 68 (б.)  банок варення зїв Карлсон.

Відповідь: 68 банок.

Інші завдання дивись тут ...