Інші завдання дивись тут...

Сторінка 3

Завдання 1 Порівняння чисел

7354 + 2000 + 515 < 575 + 2000 + 7354  (де менший доданок, там менша сума)

3500 + 4800 + 25 < 4800 + 3500 + 50 (де менший доданок, там менша сума)

Завдання 2 Письмове додавання

+1238

  4395

  5633

+28424

    7489

  35913

+6573

    897

  7470

Завдання 3 Порядок дій

736 + 259 – (903 – 185) = 277

1)

_903

  185

  718

2)

+736

  259

  995

3)

_995

  718

  277

Завдання 4 Привезли 144 кг помідорів у 9 великих ящиках, а огірків привезли 12 малих ящиках. Скільки привезли огірків, якщо кожен малий ящик на 4 кг менший, ніж великий?

Товар

Маса 1 ящика (кг)

Кількість ящиків

Загальна маса (кг)

Помідори

?

9

144

Огірки

?, на 4 кг менша

12

?

 Розв’язання

1) 144 : 9 = (90 + 54) : 9 = 16 (кг) – маса великого ящика.

2) 16 – 4 = 12 (кг) – маса малого ящика.

3) 12 • 12 = 12 • (10 + 2) = 120 + 24 = 144 (кг) – кілограмів огірків привезли.

Відповідь: привезли 144 кілограми огірків.

Завдання 5

По 4 кубики 3 рази          4 • 3 = 12 (к.) – кубиків складено фігуру.

Відповідь: 12 кубиків.

 

Сторінка 4

Завдання 1

а

1005

 23056

+1005

   8945

   9950

+23056

  77065

 100121

b

8945

 77065

a + b

9950

100121

Завдання 2 Одиниці вимірювання

+8 км 105 м

  3 км 925 м

12 км 030 м

 7 год 35 хв

_6 год 95 хв

  3 год 45 хв

  3 год 50 хв

+5 ц 50 кг

  3 ц 80 кг

  9 ц 30 кг

Завдання 3 Рівняння

х – 2417 = 250 • 100

х – 2417 = 25000

х = 25000 + 2417

х = 27417

х • 2 = 125 • 4

х • 2 = 500

х = 500 : 2

х = 250

Завдання 4 Оператор за З год може набрати 15 сторінок тексту. Скільки сто­рінок зможе набрати оператор за 6 год, якщо за 1 год набирати­ме на 1 сторінку більше?

Сторінок за 1 год

Кількість год

Загальна кількість сторінок

?

3

15

?, на 1 сторінку більше

6

?

Розв'язання

1) 15 : 3 = 5 (стор.) – сторінок може набрати за 1 годину.

2) 5 + 1 = 6 (стор.) – сторінок набиратиме за 1 годину.

3) 6 • 6 = 36 (стор.) – сторінок зможе набрати за шість годин.

Відповідь: за шість годин зможе набрати 36 сторінок.

Завдання 5 Найменше кубиків слід додати до кожної фігури, щоб утворився прямокутний паралелепіпед:

По 2 кубики 3 рази

2 • 3 = 6 (кубиків)

По 3 кубики 10 разів

3 • 10 = 30 (кубиків)

Сторінка 5

Завдання 1

49 315 – 2800 – 300 > 49 315 – 3000 – 280

26 050 + 3050 – 190 > 26 050 – 3050 + 190

Завдання 2 Письмове віднімання

_7218

  3509

  3709

_42074

  13965

  28109

_245348

  103459

  141889

Завдання 3

120 000 – 100 • (2010 – 1075) + 659 = 27159

1)

_2010

  1075

    935

2)

100 • 935 = 93500

3)

_120000

   93500

   26500

4)

+26500

      659

   27159

Завдання 4 Протягом трьох днів фермер зібрав 58 т 220 кг кавунів. Першого і третього дня — 37 т 020 кг, другого і третього — на 2 т 300 кг більше. Яку масу кавунів зібрано кожного дня?

Короткий запис

І і ІІІ — 37 т 020 кг

ІІ і ІІІ — ?, на 2 т 300 кг більше.

І, ІІ, ІІІ — 58 т 220 кг

І — ?  ІІ — ?   ІІІ — ?

Розв'язання

1) 58 т 220 кг – 37 т 020 кг = 21 т 200 кг – зібрав ІІ дня.

2) 37 т 020 кг + 2 т 300 кг = 39 т 320 кг – зібрав ІІ і ІІІ дня.

3) 39 т 320 кг – 21 т 200 кг = 18 т 120 кг – зібрав ІІІ дня.

4) 37 т 020 кг – 18 т 120 кг = 36 т 1020 кг – 18 т 120 кг = 18 т 900 кг – зібрав І дня.

Відповідь: І дня – 18 т 900 кг, ІІ дня – 21 т 200 кг, ІІІ дня – 18 т 120 кг.

Завдання 5 «Магічні» квадрати

200

700

600

94

382

346

900

500

100

526

274

22

400

300

800

202

166

454

400 + 500 + 600 = 1500

1500 – 500 – 900 = 100

1500 – 900 – 400 = 200

1500 – 600 – 200 = 700

1500 – 500 – 700 = 300

1500 – 600 – 100 = 800

202 + 274 + 346 = 822

822 – 22 – 274 = 526

822 – 202 – 526 = 94

822 – 346 – 94 = 382

822 – 382 – 274 = 166

822 – 22 – 346 = 454

Сторінка 6

Завдання 1

_70804

  68786

    2018

+5084

  4916

10000

_300000

  297402

     2598

Завдання 2 Добери два розв'язки до кожної нерівності

3000 + х > 3050

3000 + х > 3000 + 50

х > 50

х – 2015 < 20

х – 2015 < 2035 – 2015

х < 2035

х = 60

х = 70

х = 2034

х = 2030

Завдання 3

Перший робітник прокладає 160 м бордюру за 5 днів, а дру­гий — за 4 дні.

а) Хто з них прокладає бордюру більше і на скільки метрів за день?

Розв'язання

1) 160 : 5 = (150 + 10) : 5 = 32 (м) – метрів прокладає І робітник за день.

2) 160 : 4 = 40 (м) – метрів прокладає ІІ робітник за день.

3) 40 > 32    ІІ робітник прокладає більше метрів, ніж І робітник

40 – 32 = 8 (м) – на стільки метрів більше прокладає ІІ робітник, ніж І робітник.

Відповідь: на 8 метрів більше прокладає ІІ робітник.

б) Скільки метрів бордюру за день прокладуть обидва робітники, якщо працюватимуть разом?

32 + 40 = 72 (м) – метрів прокладуть за день разом.

в) Скільки днів потрібно обом робітникам, щоб разом прокласти 288 м бордюру?

288 : 72 = 4 (дні) – днів потрібно.

Відповідь: потрібно 4 дні.

Завдання 4

3 м 25 см = 300 см + 25 см = 325 см

7 м 5 см = 700 см + 5 см = 705 см

8 м 4 см = 800 см + 4 см = 804 см

5 кг 800 г = 5000 г + 800 г = 5 800 г

7 кг 80 г = 7000 г + 80 г = 7 080 г

7 ц 20 кг = 700 кг + 20 кг = 720 кг

Сторінка 7

Завдання 1

а

5241

5241

+5241

  3264

  8505

_8505

  5241

  3264

b

3264

3264

a + b

8505

8505

Завдання 2 Обчислили вираз

Якщо а = 30 800, b = 973, тоді а + b + (а – b) =

а + b + а – b = а + а =

= 30 800 + 30 800 = 60 000 + 1600 = 61 600

Завдання 4  Юрко за 2 хв з'їдає 10 вишень, а Іванко за З хв — 15 вишень. Скільки вишень з'їдять обидва хлопчики а) за 1 хв? б) За 2 хв?

а) Розв'язання

1) 10 : 2 = 5 (в.) – вишень з'їдає Юрко за 1 хв.

2) 15 : 3 = 5 (в.) – вишень з'їдає Іванко за 1 хв.

3) 5 + 5 = 10 (в.) – вишень з'їдять обидва хлопчики за 1 хв.

Відповідь: за хвилину обидва хлопчики з'їдять 10 вишень.

б) Розв’язання: 10 • 2 = 20 (в.) – вишень з'їдять обидва хлопчики за 2 хв.

Відповідь: за дві хвилини обидва хлопчики з'їдять 20 вишень.

Завдання 5

ﮮАВС = ﮮABD + ﮮDBC

 

Сторінка 8

Завдання 1

+  5108

  10526

  15634

_15634

    8741

    6893

+6893

   1270

   8163

_8163

  1962

  6201

+6201

  4015

10216

Завдання 2 Ознайомлення з дробами

1 год = 60 хв

1/2 год = 1 год : 2 = 60 хв : 2 = 30 хв

10 год = 1 год • 10 = 60 хв • 10 = 600 хв

1/10 год = 1 год : 10 = 60 хв : 10 = 6 хв

1 хв = 60 с

1/3 хв = 1 хв : 3 = 60 с : 3 = 20 с

Завдання 3  Курці вистачає 24 кг зерна на 8 місяців, а гусці — на б місяців. Скільки кілограмів зерна з'їдять разом курка і гуска за 6 місяців? 8 місяців?

Розв'язання

1) 24 : 8 = 3 (кг) – зерна вистачає курці на 1 місяць.

2) 24 : 6 = 4 (кг) – зерна вистачає гусці на 1 місяць.

3) 3 + 4 = 7 (кг) – зерна вистачає курці і гусці разом на 1 місяць.

4) 7 • 6 = 42 (кг) – зерна з'їдять разом курка і гуска за 6 місяців.

5) 7 • 8 = 56 (кг) – зерна з'їдять разом курка і гуска за 8 місяців.

Відповідь. За 6 місяців — 42 кг, за 8 місяців — 56 кг.

Завдання 4  Точки А і В позначають сусідні вершини квадрата зі стороною 2 см. Побудуй його. Знайди периметр квадрата.

Р = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см.

2 спосіб

Р = 2 + 2 + 2 + 2 = 4 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см.

Сторінка 9

Завдання 1

   300 • 4 = 300 + 300 + 300

30 + 30 + 2 = 2 + 30 + 30  (переставний закон додавання)

1200 + 120 + 1200 + 120 + 1200 = 1200 • 3 + 120 • 2

40 + 40 + 45 + 40 = 40 • 3 + 45

40 + 40 + 45 + 40 = 40 + 40 + 40 + 40 + 5 = 40 • 4 + 5

Завдання 2

а) множення

Короткий запис

Маса — ? г, 3 мішки по 300 г

300 • 3 = 900 (г)

б) збільшення у рази

Короткий запис

Малий мішок — 300 г

Великий мішок — ?, у 3 рази більше

300 • 3 = 900 (г)

Завдання 3 Письмове множення

х423

     5

2115

х284

     5

1420

х3517

       9

31653

Завдання 4  Якщо а = 374, b = 473, тоді а • 2 + b • З

374 • 2 + 473 • З = 748 + 1419 = 2167

 

х374

     2

 748

х473

     3

1419

+1419

    478

   2167

Завдання 5

По 2 кубики 8 разів      2 • 8 = 16 (к.)

Відповідь: 16 кубиків.

 

Сторінка 10

Завдання 1

х198

     5

 990

х873

     6

5238

х3564

       3

10692

Завдання 2

+3 м 70 см

  5 м 80 см

  9 м 50 см

+42 км 300 м

   18 км 900 м

   61 км 200 м

_13 т 8 ц

    5 т 9 ц

    7 т 9 ц

Завдання 3

315 • 3 – 249 • 2 = 447

(718 – 365) • 4 + 588 = 2000

х315

     3

  945

х249

     2

  498

_945

  498

  447

_718

  365

  353

х353

     4

1412

+1412

    588

   2000

Завдання 4 Першого дня автотуристи проїхали 135 км, другого — у 2 рази більше. Який шлях подолали автотуристи за два дні?

Короткий запис

І день — 135 км

ІІ день — ?, у 2 рази більше

Всього — ?

Розв'язання

1) 135 • 2 = 135 + 135 = 200 + 60 + 10 = 270 (км) – кілометрів подолали ІІ дня.

2) 135 + 270 = 300 + 100 + 5 = 405 (км) – шлях подолали за два дні.

Відповідь: за два дні автотуристи подолали 405 кілометрів.

Завдання 5

Ткаля на суконній фабриці за робочий тиждень (5 днів) наткала 955 м тканини. Скільки метрів тканини вона натче за 2 робочі тижні, якщо працюватиме з такою самою продуктивністю?

Розв’язання

955 • 2 = 955 + 955 = 1800 + 100 + 10 = 1910 (м)

Відповідь: вона натче 1910 м тканини.

Завдання 6  Обведи на рисунку прямокутні паралелепіпеди.

Циліндр, куб, паралелепіпед, куля, паралелепіпед.

 

Сторінка 11

Завдання 1

700 540 – 564 389 + 345 • 7 = 138 566

1)

х345

     7

2415

2)

_700540

  564389

  136151

3)

+136151

      2415

   138566

Завдання 2

515 • 3 + 2054 • 5 = 11815

274 • 2 + 118 • 3 = 902

х515

     3

1545

х2054

       5

10270

+10270

    1545

   11815

х274

     2

 548

х118

     3

  354

+548

  354

  902

Завдання 3 Славко, Макap і Назар мали 80 грн. Одну п'яту всіх грошей мав Славко. Для покупки подарунка другові кожен дав полови­ну своїх грошей. Скільки грошей залишилося в Славка? Скільки коштував подарунок?

Розв'язання

1) 80 : 5 = (50 + 30) : 5 = 16 (грн) – грошей мав Славко.

2) 16 : 2 = 8 (грн) – гривень залишилось у Славка (половина).

3) 80 : 2 = 40 (грн) – гривень коштував подарунок.

Відповідь: подарунок коштував 40 гривень.

Завдання 4

На рівні частини поділені 1 і 4 фігури.

 

Сторінка 12

Завдання 1

3 м 16 см • 7 = 316 см • 7 = 2212 см = 22 м 12 см

3 м 16 см = 316 см

2212 см = 22 м 12 см

Завдання 2

З км 800 м • 6 = 3800 м • 6 = 22800 м = 22 км 800 м

х3800

   6

22800

Завдання 3

Множник

3200

8040

х3200

   9 

28800

х8040

     4

32160

Множник

9

4

Добуток

28800

32160

Завдання 4  Потяг вирушив з Києва о 15 год 28 хв і прибув до Одеси за З хв до опівночі (23 год 57 хв). Скільки часу потяг перебував у дорозі?

Короткий запис

Була (вирушив) — 15 год 28 хв

Тривала (у дорозі) — ?

Стала (прибув) — 23 год 57 хв

Розв'язання

23 год 57 хв – 15 год 28 хв = 8 год 29 хв

Відповідь: у дорозі потяг перебував 8 год 29 хв.

Завдання 5

Циліндр, куб, піраміда.

 

Сторінка 13

Завдання 1

х*7

   5

135

х**

   6

252

х*5*

     3

 7*2

х27

   5

135

х42

   6

252

х254

     3

  762

Завдання 2

90 – 15 • 6 = 90 – 90 = 0

90 : 15 – 6 = 6 – 6 = 0

72 : 36 + 2 = 2 + 2 = 8

72 : 36 • 2 = 2 • 2 = 0

64 + 15 • 2 = 64 + 30 = 94

64 – 14 : 2 = 64 – 7 = 57

Завдання 3

+50000

  3000

    700

        4

 53704

+40000

  7000

      20

        4

 47024

+    0

 7000

   500

       7

57507

Завдання 4

Спільна частина трикутника ABC, прямокутника MNPR і круга із центром у т. О

Спільна частина трикутника ABC, прямокутника ABCD і круга з центром у т. С

Сторінка 14

Завдання 1

Фігури в порядку зростання їх площі: 1, 5, 2, 3, 4

Завдання 2    

Порівняли кількість клітинок у фігурах: 8 < 9

Завдання 3

S = 1 см2 • 4 = 4 см2      S = 1 см2 • 5 = 5 см2     S = 1 см2 • 8 = 8 см2

Завдання 4 Привезли 750 кг цукру в однакових пакетах, по 5 кг кожний. Пакетів з борошном, масою по 6 кг в кожному, завезли у 2 рази більше, ніж пакетів з цукром. Яка загальна маса товару?

 

Маса 1 пакета (кг)

Кількість пакетів

Загальна маса (кг)

Цукор

5

?

750

?

Борошно

6

?, у 2 рази більше

?

Розв'язання

1) 750 : 5 = (500 + 250) : 5 = 150 (п.) – пакетів з цукром привезли.

2) 150 • 2 = 150 + 150 = 300 (п.) – пакетів з борошном привезли.

3) 6 • 300 = 1800 (кг) – кілограмів борошна привезли.

4) 750 + 1800 = 1000 + 1500 + 50 = 2550 (кг) – загальна маса товару.

Відповідь: 2550 кг = 2 т 550 кг

Завдання 5 Добуток чисел 389 і 7 збільшити на 1058.

389 • 7 + 1058 = 3781

 

х389

     7

2723

+2723

  1058

  3781

Сторінка 15

Завдання 1

1 мм • 1 мм =

1 мм2

1 см • 1 см =

 1 см2

1 дм • 1 дм =

 1 дм2

1 м • 1 м =

1 м2

1 км • 1 км =

1 км2

Завдання 2 Іменовані числа в порядку спадання (від більшого до меншого):

5 км2, 5 м2, 5 дм2, 5 см2, 5 мм2  

Завдання 3

За З год маляр пофарбував 18 колісних дисків автомашин. Його учень працював удвічі довше (6 год) й виконав таку саму роботу (18 дисків). Скіль­ки дисків фарбував протягом 1 год учень маляра?

1 спосіб

1) 18 : 3 = 6 (д.) – дисків пофарбував маляр за 1 год.

2) продуктивність праці учня у 2 рази менша, тому

6 : 2 = 3 (д.) – дисків пофарбував учень протягом 1 год.

Відповідь: 3 диски.

2 спосіб

1) 3 • 2 = 6 (год) – годин працював учень.

2) 18 : 6 = 3 (д.) – дисків пофарбував учень протягом 1 год.

Відповідь: 3 диски.

Завдання 4 Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 16 см. Обчисли площу квадрата. Яка площа 1/16 цього квадрата?

16 : 4 = 4 (см) – довжина сторони квадрата.

S = 4 • 4 = 16 (см2) – площа квадрата зі стороною 4 см.

1/16 від 16 см2 = 16 см2 : 16 = 1 см2

Інші завдання дивись тут...