Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Задачі яких типів поєднують у собі задачі на обчислення за хімічними рівняннями кількостей (мас, об’ємів) продуктів реакції за кількостями (масами, об’ємами) реагентів, що містять певну частку домішок? Відомих типів. Головне, взяти до уваги, що
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка хімічна формула фенолу? C6H5OH Вправа 2 Як взаємовпливають вуглеводневий замісник і характеристична група в молекулі фенолу? Електрони бензенового кільця вступають у взаємодію з неподіленою електронною парою атома Оксигену, залучають її до своєї сфери й
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке характеристична група? Характеристична група – це атом або група атомів, що визначає природу речовини, тобто її належність до певного класу органічних сполук, і зумовлює її найбільш характерні хімічні властивості   Вправа 2 Яка
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Завдання 1 До складу всіх органічних сполук входить А Магній Б Нітроген В Карбон Г Кальцій Відповідь: В   Завдання 2 Укажіть число, яке дорівнює сумі коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції повного окиснення метану. А 2 Б 3 В 4 Г 6 Відповідь: Б СH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O  1+2=3
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Як вуглеводні однієї групи можна перетворити на вуглеводні іншої групи? Приєднанням або відщепленням водню (гідруванням й дегідруванням відповідно)   Вправа 2 Як можна добути: а) алкани; Гідруванням алкенів, алкінів і циклоалканів етен + водень ->
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка найпростіша формула бензену? СН Перевірте, використавши наведені у виносці №3 дані, правильність розрахунків М.Фарадея з виведення найпростішої формули бензену. Невідома речовина, яку М.Фарадей виділив з конденсату світильного газу, містить лише два хімічні
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка загальна кількість ковалентних зв’язків у молекулі етену? Етину? Шість у молекулі етену і п'ять у молекулі етину Загальна кількість ковалентних зв'язків у молекулах речовин - це загальна кількість рисок у їхніх структурних формулах    Вправа
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Чим зумовлені хімічні властивості алканів? Їхньою будовою – природою атомів та характером зв’язків між ними в молекулах   Вправа 2 Чому для алканів неможливі реакції приєднання? Бо немає вільних валентних електронів в атомів Карбону в
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 У чому суть кількісного елементного аналізу? Для органічних речовин він полягає в руйнуванні їх шляхом спалювання та подальшого кількісного вловлювання продуктів згоряння   Вправа 2 У які способи можна вивести молекулярну формулу органічної речовини?
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Скільки систематичних назв відповідає сполуці певної будови? Сполуці певної будови відповідає лише одна систематична назва, за якою можна уявити і відтворити будову сполуки, тобто її структурну формулу   Вправа 2 Що таке систематична
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка загальна формула алканів? CnH2n+2   Вправа 2 Які сполуки називають структурними ізомерами? Хімічні сполуки однакового складу, що різняться послідовністю сполучення атомів у молекулі, тобто хімічною будовою і властивостями, називаються структурними
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Як визначити молярну або відносну молекулярну масу газуватої речовини за її відносною густиною за іншим газом?  M(газу1)=D(газу1)•M(газу2)   або   Mr(газу1)=D(газу1)•Mr(газу2) За її абсолютною
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 За якими структурними ознаками класифікують вуглеводні? За будовою карбонового ланцюга та за ступенем насиченості   Вправа 2 Як класифікують вуглеводні:  а) за будовою карбонового скелета: ациклічні (відкритий карбоновий ланцюг) та циклічні (замкнутий
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке емпірична формула речовини? Найпростіша формула речовини, виведена за результатами кількісного аналізу, а саме, вмісту (у відсотках або частках від одиниці) хімічних елементів у складі органічної речовини, тобто їхніх масових часток Чому її так
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Чому атоми Карбону в органічних сполуках чотиривалентні? Бо атом Карбону перебуває у збудженому стані   Вправа 2 Які зв’язки – йонні чи ковалентні – переважно утворюють атоми Карбону в органічних сполуках? Ковалентні, оскільки майже
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018