Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Скільки систематичних назв відповідає сполуці певної будови? Сполуці певної будови відповідає лише одна систематична назва, за якою можна уявити і відтворити будову сполуки, тобто її структурну формулу   Вправа 2 Що таке систематична
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка загальна формула алканів? CnH2n+2   Вправа 2 Які сполуки називають структурними ізомерами? Хімічні сполуки однакового складу, що різняться послідовністю сполучення атомів у молекулі, тобто хімічною будовою і властивостями, називаються структурними
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Як визначити молярну або відносну молекулярну масу газуватої речовини за її відносною густиною за іншим газом?  M(газу1)=D(газу1)•M(газу2)   або   Mr(газу1)=D(газу1)•Mr(газу2) За її абсолютною
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 За якими структурними ознаками класифікують вуглеводні? За будовою карбонового ланцюга та за ступенем насиченості   Вправа 2 Як класифікують вуглеводні:  а) за будовою карбонового скелета: ациклічні (відкритий карбоновий ланцюг) та циклічні (замкнутий
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке емпірична формула речовини? Найпростіша формула речовини виведена за результатами кількісного аналізу, а саме, вмісту (у відсотках або частках від одиниці) хімічних елементів у складі органічної речовини, тобто їхніх масових часток.  Чому її так
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Чому атоми Карбону в органічних сполуках чотиривалентні? Бо атом Карбону перебуває у збудженому стані   Вправа 2 Які зв’язки – йонні чи ковалентні – переважно утворюють атоми Карбону в органічних сполуках? Ковалентні, оскільки майже
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут...  Вправа 1 Складіть (на свій вибір) скорочені структурні формули кількох гомологів метану. С2H6, C3H8, C4H10, C5H12   Вправа 2 Назвіть гомологи метану за їхніми скороченими структурними формулами: а) бутан б) гексан в) гептан г) декан   Вправа 3
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут...  Вправа 1 Які найважливіші методи наукового пізнання? Хімічний аналіз, синтез, моделювання   Вправа 2 Які речовини називають ізомерами? Ізомери – речовини з однаковим якісним і кількісним складом, але різною будовою і, як наслідок, різними
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Назад Вперед