Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка загальна формула вуглеводів? Cm(H2O)n, де m, n ≥ 3   Вправа 2 Яке походження назви «вуглеводи»? Назва виникла із врахування того, що сполуки складаються з Карбону (тоді його називали вуглецем) та Оксигену й Гідрогену,
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Опишіть фізичні властивості жирів. Жири, що містять залишки насичених кислот, є твердими, а ті, що містять залишки ненасичених кислот, - рідкими. Жири плавляться за різних температур; мають низьку теплопровідність; їх густина менша від густини води; не
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Завдання 1 Укажіть загальну структурну формулу одноосновних карбонових кислот. А R—OH  Б R—СООH В R—СHO  Г Ar—OH Відповідь: Б   Завдання 2 Якою літерою у підручнику позначено модель молекули насиченого одноатомного спирту?
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка загальна формула естерів? СnH2nOO   Вправа 2 Які речовини є ізомерами естерів? Насичені одноосновні карбонові кислоти   Вправа 3 Назвіть реагенти й продукти реакції естерифікації. У результаті взаємодії карбонової кислоти зі спиртом утворюються
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які речовини називають карбоновими кислотами? Карбонові кислоти — це похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька карбоксильних груп   Вправа 2 Де карбонові кислоти трапляються в природі? Містяться в рослинах (яблучна — у
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які речовини називають альдегідами? Альдегіди – аліфатичні та ароматичні органічні сполуки, що містять альдегідну групу –СHО   Вправа 2 Яка загальна формула альдегідів? СnH2nO   Вправа 3 Як назвати альдегід за систематичною
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Задачі яких типів поєднують у собі задачі на обчислення за хімічними рівняннями кількостей (мас, об’ємів) продуктів реакції за кількостями (масами, об’ємами) реагентів, що містять певну частку домішок? Відомих типів. Головне, взяти до уваги, що
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка хімічна формула фенолу? C6H5OH Вправа 2 Як взаємовпливають вуглеводневий замісник і характеристична група в молекулі фенолу? Електрони бензенового кільця вступають у взаємодію з неподіленою електронною парою атома Оксигену, залучають її до своєї сфери й
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке характеристична група? Характеристична група – це атом або група атомів, що визначає природу речовини, тобто її належність до певного класу органічних сполук, і зумовлює її найбільш характерні хімічні властивості   Вправа 2 Яка
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Завдання 1 До складу всіх органічних сполук входить А Магній Б Нітроген В Карбон Г Кальцій Відповідь: В   Завдання 2 Укажіть число, яке дорівнює сумі коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції повного окиснення метану. А 2 Б 3 В 4 Г 6 Відповідь: Б СH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O  1+2=3
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Як вуглеводні однієї групи можна перетворити на вуглеводні іншої групи? Приєднанням або відщепленням водню (гідруванням й дегідруванням відповідно)   Вправа 2 Як можна добути: а) алкани; Гідруванням алкенів, алкінів і циклоалканів етен + водень ->
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка найпростіша формула бензену? СН Перевірте, використавши наведені у виносці №3 дані, правильність розрахунків М.Фарадея з виведення найпростішої формули бензену. Невідома речовина, яку М.Фарадей виділив з конденсату світильного газу, містить лише два хімічні
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка загальна кількість ковалентних зв’язків у молекулі етену? Етину? Шість у молекулі етену і п'ять у молекулі етину Загальна кількість ковалентних зв'язків у молекулах речовин - це загальна кількість рисок у їхніх структурних формулах    Вправа
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Чим зумовлені хімічні властивості алканів? Їхньою будовою – природою атомів та характером зв’язків між ними в молекулах   Вправа 2 Чому для алканів неможливі реакції приєднання? Бо немає вільних валентних електронів в атомів Карбону в
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 У чому суть кількісного елементного аналізу? Для органічних речовин він полягає в руйнуванні їх шляхом спалювання та подальшого кількісного вловлювання продуктів згоряння   Вправа 2 У які способи можна вивести молекулярну формулу органічної речовини?
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Назад Вперед