Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке волокна? Волокна ― матеріали, що складаються з непрядених ниток або довгих тонких відрізків нитки. Це гнучкі утворення з дуже малим (порівняно з довжиною) поперечним перерізом   Вправа 2 Що є основою лляних і бавовняних волокон? Целюлоза
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке полімери? Полімери – високомолекулярні сполуки, молекули яких (макромолекули) складаються з великого числа однакових угруповань, з’єднаних хімічними зв’язками Мономери? Мономером називають сполуку, від молекули якої походить
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке каучук? Каучуки – еластичні полімерні матеріали різноманітного складу й призначення.   Вправа 2 За якими ознаками класифікують каучуки? За назвою мономерів, використаних для їхнього синтезу, або за характерною групою атомів у їхньому
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що таке пластмаси? Пластмаси – матеріали, виготовлені на основі полімерів і здатні внаслідок упливу нагрівання й тиску набувати певної форми та зберігати її після охолоджування або тверднення   Вправа 2 Яким матеріалом є целулоїд? Штучним
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Завдання 1 Укажіть формулу поліетилену. А [–CH2–CH2–]n  Б [CH–CH]n В [CH3–CH3]n Г [–CH–CH–]n Відповідь: А   Завдання 2 Укажіть елементарну структурну ланку поліетилену. А –CH2–CH2–  Б
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Наведіть приклади білків. Гемоглобін, міоглобін, інсулін, кератин, колаген   Вправа 2 Схарактеризуйте хімічні властивості білків. Гідроліз білків, денатурація (зсідання) білків, кольорові реакції білків     Вправа 3 Яка біологічна роль
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Завдання 1 Укажіть характеристичну групу амінів. А –NH2  Б –COOH  В –CHO  Г –NH–COO– Відповідь: А   Завдання 2 Укажіть формулу метанаміну. А C6Н5NH2  Б C2Н5NH2  В NH2C6Н4NH2  Г CН3NH2 Відповідь: Г
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які речовини називають амінокислотами? Амінокислоти – органічні сполуки, які містять як карбоксильні групи (–СООН), так і аміногрупи (–NH2)   Вправа 2 Чому амінокислоти утворюють внутрішні солі? У вільному стані в розчині
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка характеристична група входить до складу молекул амінів? Аміногрупа NH2    Вправа 2 Чому молекули амінів полярні? Оскільки спільні електронні пари в молекулах амінів зміщуються до атома Нітрогену, як більш електронегативного елемента, на атомі
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка загальна формула вуглеводів? Cm(H2O)n, де m, n ≥ 3   Вправа 2 Яке походження назви «вуглеводи»? Назва виникла із врахування того, що сполуки складаються з Карбону (тоді його називали вуглецем) та Оксигену й Гідрогену,
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Опишіть фізичні властивості жирів. Жири, що містять залишки насичених кислот, є твердими, а ті, що містять залишки ненасичених кислот, - рідкими. Жири плавляться за різних температур; мають низьку теплопровідність; їх густина менша від густини води; не
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Завдання 1 Укажіть загальну структурну формулу одноосновних карбонових кислот. А R—OH  Б R—СООH В R—СHO  Г Ar—OH Відповідь: Б   Завдання 2 Якою літерою у підручнику позначено модель молекули насиченого одноатомного спирту?
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка загальна формула естерів? СnH2nOO   Вправа 2 Які речовини є ізомерами естерів? Насичені одноосновні карбонові кислоти   Вправа 3 Назвіть реагенти й продукти реакції естерифікації. У результаті взаємодії карбонової кислоти зі спиртом утворюються
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які речовини називають карбоновими кислотами? Карбонові кислоти — це похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька карбоксильних груп   Вправа 2 Де карбонові кислоти трапляються в природі? Містяться в рослинах (яблучна — у
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які речовини називають альдегідами? Альдегіди – аліфатичні та ароматичні органічні сполуки, що містять альдегідну групу –СHО   Вправа 2 Яка загальна формула альдегідів? СnH2nO   Вправа 3 Як назвати альдегід за систематичною
Категорія : Хімія 10 клас Лашевська 2018

Назад Вперед