Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 813  Сплели «мереживо»: 7 + 7 ... до 70

Числові «мережива» плетуть так: до числа додають певне число, потім до суми — знову те саме число, і так продовжують, доки сума не наблизиться до 70.

7 + 7 = 14                            14 + 7 = 14 + 6 + 1 = 21      21 + 7 = 28

28 + 7 = 28 + 2 + 5 = 35       35 + 7 = 35 + 5 + 2 = 42     42 + 7 = 49

49 + 7 = 49 + 1 + 6 = 56       56 + 7 = 56 + 4 + 3 = 63     63 + 7 = 50 + 10 = 70

 

Завдання 814

1) П'ять рівностей із таблиці множення числа 7 можна отримати, переставляючи множники:

7 • 2 = 2 • 7 = 14      7 • 3 = 3 • 7 = 21      7 • 4 = 4 • 7 = 28 

7 • 5 = 5 • 7 = 35      7 • 6 = 6 • 7 = 42

2) Решту рівностей склали, використовуючи дію додавання:

7 7 = 7 • 6 + 7 = 42 + 7 = 49      7 8 = 7 • 7 + 7 = 49 + 7 = 49 + 1 + 6 = 56

7 9 = 7 • 8 + 7 = 56 + 7 = 56 + 4 + 3 = 63

 

Завдання 815

а

2

4

7

9

3

6

5

8

а • 6      множення на число 6

12

24

42

54

18

36

30

48

а • 7      множення на число 7

14

28

49

63

21

42

35

56

Завдання 816  Складена задача на знаходження суми добутків

Двоє чоловічків вийшли з однієї точки у протилеж­них напрямках, причому червоний чоловічок зро­бив 4 кроки, а синій — 7 кроків. Скільки клітинок їх тепер розділяє?

Чоловічки

Клітинок у 1 кроці

Кількість кроків

Загальна кількість клітинок

Червоний

7

4

?

?

Синій

6

7

?

Короткий запис

Червоний — ? кл., 4 кроки по 7 клітинок

Синій — ? кл., 7 кроків по 6 клітинок                                                           

Всього — ?

Схема

Вираз   7 • 4 + 6 • 7

Короткий запис №1

Червоний — ? кл., 4 кроки по 7 клітинок

 

Короткий запис №2

Синій — ? кл., 7 кроків по 6 клітинок

Короткий запис №3

Червоний — 28 клітинок

Синій — 42 клітинки

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки клітинок подолав червоний чоловічок?

2) Скільки клітинок подолав синій чоловічок?

3) Скільки клітинок їх тепер розділяє?

Розв’язання

1) 7 • 4 = 28 (кл.) – клітинок подолав червоний чоловічок.

2) 6 • 7 = 42 (кл.) – клітинок подолав синій чоловічок.

3) 28 + 42 = 60 + 10 = 70 (кл.) – клітинок їх тепер розділяє.

Відповідь: тепер їх розділяє 70 клітинок.

 

Завдання 817  Радіус більшого кола 5 см (ОМ = 5 см), а радіус меншого — 3 см (МА = 3 см). Знайди відстань між центрами цих кіл.

ОА = ОМ + МА = 5 см + 3 см = 8 см

 

Завдання 818

5 • 7 – 5 = 5 • 6 = 30

6 • 7 – 6 = 6 • 6 = 36

3 • 7 – 3 = 3 • 6 = 18

7 • 7 – 7 = 7 • 6 = 42

9 • 7 – 9 = 9 • 6 = 54

2 • 7 – 2 = 2 • 6 = 12

8 • 7 – 8 = 8 • 6 = 48

4 • 7 – 4 = 4 • 6 = 24

Завдання 819  Довжина кожної сторони такого семикут­ника 7 см. Знайди його периметр.

Розв’язання

Р = 7 • 7 = 49 (см) – периметр рівностороннього семикутника.

2 спосіб

Р = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 49 (см) – периметр семикутника.

Відповідь: периметр рівностороннього семикутника 49 сантиметрів.

 

Завдання 820 Складена задача на віднімання добутку від числа

Тато купив 7 марок по 7 грн. Скільки гривень у ньо­го залишилося, якщо він мав 100 грн?

Було

Покупка

Залишилось

100 грн

7 марок по 7 грн

?

Короткий запис

Було — 100 грн

Покупка — ? грн, 7 марок по 7 грн

Залишилось — ?

Вираз    100 – 7 • 7

Короткий запис №1

Покупка — ? грн, 7 марок по 7 грн

Короткий запис №2

Було — 100 грн

Покупка — 49 грн

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень коштує покупка?

2) Скільки гривень у ньо­го залишилося?

Розв’язання

1) 7 • 7 = 49 (грн) – гривень коштує покупка.

2) 100 – 49 = 100 – 50 + 1 = 51 (грн) – гривень у ньо­го залишилося.

Відповідь: у нього залишилась 51 гривня.

 

Завдання 821 Одиниці вимірювання

Зменшили у 6 разів (поділили на число 6):

36 м : 6 = 6 м       42 дм : 6 = 7 дм    54 ц : 6 = 9 ц    48 грн : 6 = 8 грн

Збільшили у 7 разів (помножили на число 7):

6 грн • 7 = 42 грн      7 ц • 7 = 49 ц             4 см • 7 = 28 см

 2 м • 7 = 14 м            8 дм • 7 = 56 дм

 

Завдання 822 Множення

1 • 3 = 1 + 1 + 1 = 3           1 • 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

Застосуємо переставний закон множення:

1 • 3 = 3 • 1 = 3                  1 • 5 = 5 • 1 = 5

 

Завдання 823

При множенні будь-якого числа на 1 в добутку отримуємо те саме число.

1 • 5 = 5 • 1 = 5              6 • 1 = 6     1 • 20 = 20 • 1 = 20   

1 • 100 = 100 • 1 = 100    56 • 1 = 56

 

Завдання 824 До рівності на множення можна скласти рівності на ділення

1 • 2 = 2

2 : 1 = 2

2 : 2 = 1

6 • 1 = 6

6 : 1 = 6

6 : 6 = 1

4 • 1 = 4

4 : 4 = 1

4 : 1 = 4

1 • а = а

а : 1 = а

а : а = 1

Завдання 825

7 : 1 = 7    6 : 6 = 1    10 : 1 = 10    25 : 1 = 25    10 : 10 = 1

 

Завдання 826  Кожен із 7 гномів повісив на дверях своєї хатинки по 6 дзвіночків, а решту 14 дзві­ночків вони віддали Білосніжці. Скільки дзвіночків було у гномів?

Примітка: таку задачу можна розглядати як задачу на знаходження невідомого доданку, так і задачу на знаходження зменшуваного.

1 спосіб (на знаходження невідомого доданку)

Короткий запис

Повісили — ? дзв., 7 гномів по 6 дзвіночків

Віддали — 14 дзвіночків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки дзвіночків гноми повісили на двері?

2) Скільки дзвіночків було у гномів?

Вираз     6 • 7 + 14

Розв’язання

1) 6 • 7 = 42 (дзв.) – дзвіночків гноми повісили на двері.

2) 42 + 14 = 56 (дзв.) – дзвіночків було у гномів.

1 спосіб (на знаходження зменшуваного)

Короткий запис

Було — ?

Повісили — ? дзв., 7 гномів по 6 дзвіночків

Залишилось (решта) — 14 дзвіночків

План розв’язування

1) Скільки дзвіночків гноми повісили на двері?

2) Скільки дзвіночків було у гномів?

Вираз     14 + 6 • 7

Розв’язання

1) 6 • 7 = 42 (дзв.) – дзвіночків гноми повісили на двері.

2) 14 + 42 = 56 (дзв.) – дзвіночків було у гномів.

Відповідь: у гномів було 56 дзвіночків.

 

Завдання 827

5 • 7 + 38 = 35 + 38 = 38 + 2 + 33 = 73

7 : 7 + 19 = 1 + 19 = 20

72 – 9 • 1 = 72 – 9 = 72 – 10 + 1 = 63

57 + 1 • 7 = 57 + 7 = 57 + 3 + 4 = 64

3 : 3 + 29 = 1 + 29 = 30

7 : 1 + 11 = 7 + 11 = 18

80 – 8 • 7 = 80 – 56 = 80 – 60 + 4 = 24

45 + 2 • 7 = 45 + 14 = 59

Завдання 828   Розгадали числовий ребус АА : А = АА

11 : 1 = 11  

 

Завдання 829 Рівняння

10 : 1 = 10

(бо 10 : 10 = 1)

9 : 9 = 1

(бо 9 : 1 = 9)

10 • 1 = 10

(бо 10 : 10 = 1)

8 : 1 = 8

(бо 8 : 8 = 1)

Завдання 830 Складена задача на знаходження суми добутків

На двох жучках-сонечках було по 6 кра­почок, а ще на трьох — по 7 крапочок. Скільки крапочок було на всіх сонечках?

Короткий запис

На перших — ? кр., 2 сонечка по 6 крапочок

На других — ? кр., 3 сонечка по 7 крапочок                                                 

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки крапочок на перших двох сонечках?

2) Скільки крапочок на наступних трьох сонечках?

3) Скільки крапочок було на всіх сонечках?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (кр.) – крапочок на перших двох сонечках.

2) 7 • 3 = 21 (кр.) – крапочок на наступних трьох сонечках.

3) 12 + 21 = 33 (кр.) – крапочок було на всіх сонечках.

Відповідь: на всіх сонечках було 33 крапочки.

 

Завдання 831 Натуральне число

Чи можуть у непарного числа бути непарні «сусіди»?

«Сусід» числа — це попереднє і наступне до даного числа. У непарного числа – парні сусіди, а в парного числа – непарні сусіди.

У непарного числа не можуть бути непарні «сусіди».  

 

Завдання 832, 833 Проста задача на ділення на вміщення

У стосі 49 цукерок. Вони розкладені в однакові коробки, по 7 цукерок у кожній. Скільки коробок у стосі?

Цукерок у 1 коробці

Кількість коробок

Загальна кількість цукерок

7

?

49

49 цукерок — це ? коробок по 7 цукерок

Короткий запис

Коробки — ? к., 49 цукерок уміщає по 7 цукерок

Схема

Розв’язання

49 : 7 = 7 (к.) – коробок у стосі.

Відповідь: у стосі 7 коробок.

 

Завдання 834 Проста задача на множення

Висота кожної коробки 4 см. У стосі 7 коробок. Яка висота стосу таких коробок?

Висота 1 коробки (см)

Кількість коробок

Загальна висота (см)

4

7

?

Короткий запис

Висота стосу — ? см, 7 коробок по 4 см

Схема

Розв’язання

4 • 7 = 28 (см) – висота стосу коробок.

Відповідь: висота стосу таких коробок 28 сантиметрів.

 

Завдання 835 Ознайомлення з дробами

Складена задача на різницеве порівняння часток

На скільки половина від числа 14 більша, ніж по­ловина від числа 8?

Розв’язання

1) 14 : 2 = 7 – половина числа 14.

2) 8 : 2 = 4 – половина числа 8.

3) 7 – 4 = 3 – на стільки більша половина від числа 14, ніж по­ловина від числа 8.

2 спосіб

Оскільки порівнюємо однакові частини двох чисел, тому

1) 14 – 8 = 6 – на стільки більше число 14, ніж число 8.

2) 6 : 2 = 3 – на стільки більша половина від числа 14, ніж по­ловина від числа 8.

Відповідь: на 3.

 

Завдання 836 Із поданих чисел утворили 6 рівностей з таблиці ділення на 7:

28 : 7 = 4    35 : 7 = 5   56 : 7 = 8     14 : 7 = 2     42 : 7 = 5    63 : 7 = 9

 

Завдання 837 Чи може коло з радіусом 2 см вміститися всередині квадрата зі стороною 5 см?

2 см + 2 см = 4 см – діаметр кола.

4 см < 5 см  коло вміститься у квадраті.

 

Завдання 838  Складена задача на зменшення у декілька разів і знаходження суми

У гаманці було 49 білих монеток, а жовтих — у 7 ра­зів менше. Скільки всього монеток було в гаманці?

Білі

Жовті

Всього

49 монеток

у 7 разів менше

?

Короткий запис

Білі — 49 монеток

Жовті — ?, у 7 разів менше

Всього — ?

Вираз 49 + 49 : 7

Короткий запис №1

Білі — 49 монеток

Жовті — ?, у 7 разів менше

Короткий запис №2

Білі — 49 монеток

Жовті — 7 монеток

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки жовтих монеток було в гаманці?

2) Скільки всього монеток було в гаманці?

Розв’язання

1) 49 : 7 = 7 (м.) – жовтих монеток було в гаманці.

2) 49 + 7 = 49 + 1 + 6 = 56 (м.) – всього монеток було в гаманці.

Відповідь: у гаманці було 56 монеток.

 

Завдання 839

42 : 7 = 6   42 : 6 = 7   35 : 7 = 5

14 : 7 = 2   14 : 2 = 7   28 : 7 = 4

35 : 5 = 7   21 : 7 = 3    21 : 3 = 7

28 : 4 = 7   49 : 7 = 7    63 : 7 = 9

Завдання 840 Складена задача на різницеве порівняння

У магазині іграшок стояло 9 візочків для ляльок, а маленьких велосипедиків — у 7 разів більше. На скільки більше було велосипедиків, ніж візочків?

Короткий запис

Візочки — 9 іграшок

Велосипедиків — ?, у 7 разів більше; на ? іграшок більше

Схема

Вираз    9 • 7 – 9

Короткий запис №1

Візочки — 9 іграшок

Велосипедиків — ?, у 7 разів більше

Короткий запис №2

Візочки — 9 іграшок

Велосипедиків — 63 іграшки, на ? іграшок більше

План розв’язування

1) Скільки було велосипедиків?

2) На скільки більше було велосипедиків, ніж візочків?

Розв’язання

1) 9 • 7 = 63 (в.) – велосипедиків було.

2) 63 – 9 = 63 – 10 + 1 = 54 (в.) – на стільки більше було велосипедиків, ніж  візочків. 

2 спосіб

Якщо візочків було 9, а велосипедиків – у 7 разів більше, це означає, що на візочки припадає 1 частина, а на велосипедики – 7 таких частинна, тоді різниця — це 6 частин  по 9 іграшок

Розв’язання

9 • 6 = 54 (в.) – на стільки більше було велосипедиків, ніж  візочків. 

Відповідь: на 54 велосипедиків більше, ніж візочків.

 

Завдання 841

Грошей було — 10 грн

Грошей стало — 13 грн, на 3 грн більше

Грошей було — 10 грн

Грошей стало — 30 грн, у 3 рази більше

13 > 10 на 3

30 > 10 у 3 рази

Завдання 842  Записали вирази та знайшли їх значення:

1) Число 56 зменшити в 7 разів, а тоді результат збільшити у 2 рази.

56 : 7 • 2 = 8 • 2 = 16

2) Від добутку чисел 4 і 7 відняти 7.

4 • 7 – 7 = 28 – 7 = 21

3) Число 63 поділити спочатку на 7, а потім — на 3.

63 : 7 : 3 = 9 : 3 = 3

 

Завдання 843

1) Шестикутні коробки з цу­керками покладені так, що в одних коробок видно 2 бічні грані, а в інших — 3.

2) Складена задача на знаходження суми добутків

У кожній коробці 7 цукерок. У стосі було 5 коробок. Скільки всього цукерок буде в цьо­му стосі, якщо покласти ще 2 ко­робки?

Короткий запис

1 коробка — 7 цукерок

Було — ? ц., 5 коробок по 7 цукерок

Доклали — ? ц., 2 коробки по 7 цукерок

Стало — ?

Розв’язання

1) 7 • 5 = 35 (ц.) – цукерок було.

2) 7 • 2 = 14 (ц.) – цукерок доклали.

3) 35 + 14 = 49 (ц.) – цукерок стало у стосі.

2 спосіб

Оскільки кількість цукерок у коробках однакова, тому

Короткий запис

Стало — ? ц., (?, 5 коробок і 2 коробки) по 7 цукерок

Розв’язання

1) 5 + 2 = 7 (к.) – всього коробок у стосі.

2) 7 • 7 = 49 (ц.) – цукерок стало у стосі.

Відповідь: у стосі буде всього 49 цукерок.

3) Складена задача на віднімання добутків

У кожній коробці 7 цукерок. У стосі було 5 коробок. Скільки всього цукерок буде в цьо­му стосі, якщо покласти ще 2 ко­робки? зняти 2 коробки?

Короткий запис

1 коробка — 7 цукерок

Було — ? ц., 5 коробок по 7 цукерок

Зняли — ? ц., 2 коробки по 7 цукерок

Залишилось — ?

Розв’язання

1) 7 • 5 = 35 (ц.) – цукерок було.

2) 7 • 2 = 14 (ц.) – цукерок зняли.

3) 35 – 14 = 31 (ц.) – цукерок стало у стосі.

2 спосіб

Оскільки кількість цукерок у коробках однакова, тому

Короткий запис

Залишилось — ? ц., (?, 5 коробок без 2 коробок) по 7 цукерок

Розв’язання

1) 5 – 2 = 3 (к.) – коробок залишилось у стосі.

2) 7 • 3 = 21 (ц.) – цукерок залишилось у стосі.

Відповідь: у стосі буде всього 21 цукерка.

 

Завдання 844

Множник

7

7

6

7

7

7

6

7

Множник

4

2

6

6

3

8

4

9

Добуток

28

14

36

49

21

56

24

63

Завдання 845 Радіус великого кола 10 см (ОN = 10 см), а ра­діус малого — 3 см (MA = AN = 3 см). Знайди від­стань між центрами цих кіл.

OА = ONAN = 10 см – 3 см = 7 см

 

Завдання 846 Складена задача на різницеве порівняння

На театральній завісі сяяло 28 зірок, а місяців — у 7 разів менше. На скільки більше зірок, ніж місяців, сяяло на завісі?

Короткий запис

Зірки — 28 штук; на ? штук більше

Місяці — ?, у 7 разів менше

Схема

Вираз    28 – 28 : 7

Короткий запис №1

Зірки — 28 штук

Місяці — ?, у 7 разів менше

Короткий запис №2

Зірки — 28 штук, на ? штук більше

Місяці — 4 штуки

План розв’язування

1) Скільки засяяло місяців?

2) На скільки більше зірок, ніж місяців, сяяло на завісі?

Розв’язання

1) 28 : 7 = 4 (м.) – місяців засяяло.

2) 28 – 4 = 24 (з.)на стіль­ки більше зірок, ніж місяців, сяяло на завісі.

Відповідь: на 24 зірки більше засяяло на завісі, ніж місяців.

 

Завдання 847

Різниця між найбільшою і найменшою часткою з таблиці ділення на 7:

63 : 7 – 14 : 7 = 9 – 2 = 7

Різниця між найбільшою і найменшою часткою з таблиці ділення на 6:

54 : 7 – 12 : 7 = 9 – 2 = 7

Різниця між найбільшою і найменшою часткою з таблиці ділення на 5:

45 : 5 – 10 : 5 = 9 – 2 = 7

 

Завдання 848 Складена задача на збільшення на деяке число

У дитячому садку було 42 зелені іграшкові телефони, червоних — у 7 разів менше, ніж зелених, а си­ніх — на 7 більше, ніж червоних. Скільки синіх іграшкових телефонів було в дитячому садку?

Короткий запис

Зелені — 42 телефони

Червоні — ?, у 7 разів менше, ніж зелених

Сині — ?, на 7 телефонів більше, ніж червоних

Вираз   42 : 7 + 7  

Короткий запис №1

Зелені — 42 телефони

Червоні — ?, у 7 разів менше

Короткий запис №2

Червоні — 6 телефонів

Сині — ?, на 7 телефонів більше

План розв’язування

1) Скільки червоних іграшкових телефонів було в дитячому садку?

2) Скільки синіх іграшкових телефонів було в дитячому садку?

Розв’язання

1) 42 : 7 = 6 (т.) – червоних іграшкових телефонів було в дитячому садку.

2) 6 + 7 = 13 (т.) – синіх іграшкових телефонів було в дитячому садку.

Відповідь: у дитячому садку було 13 синіх телефонів.

Інші завдання дивись тут...