Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита 

"Математика 2 клас Будна Н., Беденко М. (частина 2)" 

Сторінка 31

Завдання 1 Множення

6 • 5 < 6 • 7

6 • 8 > 6 • 4

6 • 7 = 7 • 6

6 • 3 > 6 • 2

6 • 9 > 6 • 6 

де менший множник, там менший добуток

де більший множник, там більший добуток

переставний закон множення

де більший множник, там більший добуток

де більший множник, там більший добуток

6 • 2 + 18 = 6 • 5

6 • 3 + 29 > 6 • 3

6 • 4 + 66 > 6 • 8

6 • 5 – 27 < 6 • 9

6 • 6 – 14 < 6 • 6

6 • 2 + 18 = 6 • 2 + 6 • 3 = 6 • 5

сума більша за доданок

6 • 8 = 6 • 4 + 6 • 4 = 6 • 4 + 24, де більший доданок, там більша сума

6 • 5 < 6 • 9

різниця менша, ніж зменшуване

Завдання 2 Складена задача на віднімання числа від добутку

Купили 4 головки сиру, по 6 кг кожна. На приготу­вання піци використали 4 кг сиру. Скільки кілогра­мів сиру залишилося?

 

Маса 1 головки (кг)

Кількість головок

Загальна маса (кг)

Було

6

4

?

Використали

 

 

4

Залишилось

 

 

?

Короткий запис

Було (купили) — ? кг, 4 головки по 6 кг

Використали  — 4 кг

Залишилось — ?

Вираз      6 • 4 – 4

Розв’язання

1) 6 • 4 = 24 (кг) – масу сиру купили.

2) 24 – 4 = 20 (кг) – кілограмів сиру залишилося.

Відповідь: залишилося 20 кг сиру.

Завдання 3 «Кругові вирази»

2 • 7 + 15 = 14 + 15 = 29

11 – 2 • 5 = 11 – 10 = 1

21 – 2 • 8 = 21 – 16 = 21 – 11 = 5 = 5

29 – 2 • 9 = 29 – 18 = 11

1 • 4 + 17 = 4 + 17 = 17 + 3 + 1 = 21

5 • 2 – 8 = 10 – 8 = 2

Завдання 4

Накреслили ламану завдовжки 15 см, яка складається із трьох відрізків однакової довжини.

15 : 3 = 5 (см) – довжина кожної ланки.

 

Сторінка 32

Завдання 1 Порядок дій

(12 – 9) • 6 = 3 • 6 = 18

3 • 6 + 54 = 18 + 54 = 18 + 2 + 52 = 72

2 + 3 • 6 = 2 + 18 = 20

27 – 6 : 3 = 27 – 2 = 25

5 • 6 + 15 = 30 + 15 = 45

(14 – 6) • 6 = 8 • 6 = 48

5 • 9 – 27 = 45 – 27 = 45 – 30 + 3 = 15 + 3 = 18

54 – 6 • 6 = 54 – 36 = 54 – 40 + 4 = 14 + 4 = 18

(54 – 36) : 3 = (54 – 34 – 2) : 3 = 18 : 3 = 6

7 • 5 + 6 • 7 = 35 + 42 = 77

Завдання 2 Складена задача на різницеве порівняння

На одну ділянку гречки вивезли 5 вуликів із бджо­лами, а на другу — у 6 разів більше. На скільки біль­ше вуликів вивезли на другу ділянку, ніж на першу?

Короткий запис

І ділянка — 5 вуликів

ІІ ділянка — ?, у 6 разів більше; на ? вуликів більше

Вираз      5 • 6 – 5

Розв’язання

1) 5 • 6 = 30 (в.) – вуликів вивезли на ІІ ділянку.

2) 30 – 5 = 25 (в.) – на стільки більше вуликів вивезли на другу ділянку, ніж на першу.

Відповідь: на 25 вуликів більше вивезли на другу ділянку, ніж на першу.

Завдання 3

Знайди та порівняй периметри квадрата і трикут­ника.

РABCD = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата ABCD зі стороною 2 см.

РKLM = 3 см + 4 см + 5 см 5 мм = 12 см 5 мм – периметр трикутника KLM.

Периметр трикутника більший.

 

Сторінка 33

Завдання 1 Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

6 • 8 = 48

(бо 48 : 6 = 8)

5 • 6 = 30

(бо 30 : 5 = 6)

6 • 7 = 42

(бо 42 : 6 = 7)

3 • 8 = 24

(бо 24 : 3 = 8)

5 • 5 = 25

(бо 25 : 5 = 5)

3 • 6 = 18

(бо 18 : 6 = 3)

4 • 6 = 24

(бо 24 : 4 = 6)

6 • 9 = 54

(бо 54 : 6 = 9)

4 • 8 = 32

(32 : 4 = 8)

Завдання 2 Складена задача на різницеве порівняння добутків

У кіоск привезли 4 ящики яблук, по 5 кг у кожному, і 3 ящики груш, по 6 кг у кожному. На скільки біль­ше кілограмів привезли яблук, ніж груш?

Короткий запис

Яблука — ? кг, 4 ящики по 5 кг; на ? кг більше

Груші — ? кг, 3 ящики по 6 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів яблук привезли? 5 • 4 = 20 (кг)

2) Скільки кілограмів груш привезли? 6 • 3 = 18 (кг)

3) На скільки біль­ше кілограмів привезли яблук, ніж груш? 20 – 18 = 2 (кг)

Розв’язання

б) 5 • 4 – 6 • 3 = 20 – 18 = 2 (кг)

Відповідь: на 2 кг більше яблук, ніж груш.

Завдання 3 Нерівність

6 • х < 36  

6 • х < 6 • 6

х < 6

х = 1, 2, 3, 4, 5

Завдання 4

Чоловічок зірвав три грибочки, проходячи однакову кількість кроків до кожного з них. Намалюй два пер­ші грибочки, якщо третій на малюнку вже є.

3 : 3 = 1 (кр.)

О—О—ОО—О—О—О—О—О—О

 

Сторінка 34

Завдання 1 Множення числа 6

6 • 6 + 7 • 6 = 36 + 42 = 78

7 • 6 + 6 • 5 = 42 + 30 = 72

6 • 5 + 5 • 3 = 30 + 15 = 45 

6 • 4 + 8 • 6 = 24 + 48 = 48 + 2 + 22 = 72

6 • 8 + 2 • 6 = 48 + 12 = 50 + 10 = 60

6 • 3 + 4 • 6 = 18 + 24 = 18 + 2 + 22 = 42

Завдання 2  Складена задача на зменшення на деяке число

В одному сувої 40 м тканини, у другому — в 5 разів менше, ніж у першому, а в третьому — на 18 м біль­ше, ніж у другому. Скільки метрів тканини у третьо­му сувої?

Короткий запис

І сувій — 40 м

ІІ сувій — ?, у 5 разів менше, ніж у І

ІІІ сувій — ?, на 18 м більше, ніж у ІІ

Вираз    40 : 5 + 18

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (м) – метрів тканини у ІІ сувої.

2) 8 + 18 = 18 + 2 + 6 = 26 (м) – метрів тканини у ІІІ сувої.

Відповідь: у третьому сувої 26 метрів тканини.  

Завдання 3

3 • 7 = 21

3 + 7 = 10

3 • 5 = 15

3 + 5 = 8

4 • (2 + 2) = 4 • 4 = 16

5 • (15 – 10) = 5 • 5 = 25

Завдання 4 Одиниці вимірювання

100 кг = 1 ц

100 к. = 1 грн

100 см = 1 м

60 хв = 1 год

60 см = 6 дм

60 дм = 6 м

Завдання 5

Чи стане однаковою кількість чоловічків, які ідуть і які сидять, коли двоє з тих, хто іде, присядуть? √ — ні.

Міркуємо так. 6 – 2 = 4, а 4 + 2 = 6, оскільки 4 < 6, тому не стане однаковою.

 

Сторінка 35

Завдання 1 Ділення 

Якщо деяке число поділити і помножити на одне і те саме число, то значення не зміниться.

18 : 6 • 4 = 3 • 4 = 12

12 : 6 • 5 = 2 • 5 = 10

30 : 6 • 6 = 30

36 : 6 • 2 = 6 • 2 = 12

42 : 6 • 3 = 7 • 3 = 21

6 • 4 : 3 = 24 : 3 = 8

24 : 6 • 4 = 4 • 4 = 16

54 : 6 • 2 = 9 • 2 = 18

30 : 6 • 4 = 5 • 4 = 20

48 : 6 • 2 = 8 • 2 = 16

Завдання 2 Задача на зведення до одиниці

Із 6 однакових овець настригли 36 кг вовни. Скільки кілограмів вовни настрижуть із 5 таких овець?

Короткий запис

6 овець — 36 кг

5 овець — ? кг

Вираз    36 : 6 • 5

Розв’язання

1) 36 : 6 = 6 (кг) – вовни настрижуть із 1 вівці.

2) 6 • 5 = 30 (кг) – вовни настрижуть із 5 таких овець. 

Відповідь: настрижуть 30 кілограмів вовни.

Завдання 3

24 см = 2 дм 4 см

1 м > 70 см

4 дм > 4 см

24 см = 20 см + 4 см = 2 дм 4 см

100 м > 70 см

40 см > 4 см

52 к. < 1 грн

1 ц > 36 кг

1 год > 30 хв

52 к. < 100 к.

100 кг > 36 кг

60 хв > 30 хв

Завдання 4

Скільки шестикутників можна отримати, переклав­ши палички із 8 трикутників? 9 чотирикутників? 6 п'ятикутників?

(3 • 8) : 6 = 18 : 6 = 3 (ш.)  

(4 • 9) : 6 = 36 : 6 = 6 (ш.)

(5 • 6) : 6 = 30 : 6 = 5 (ш.)

 

Сторінка 36

Завдання 1

60 – 48 : 6 = 60 – 8 = 52

(60 – 48) : 6 = 12 : 6 = 2

(17 + 37) : 6 = 54 : 6 = 9

(24 + 30) : 6 = 54 : 6 = 9

(66 – 54) : 6 = 12 : 6 = 2

15 + 54 : 6 = 15 + 9 = 15 + 5 + 4 = 24

Завдання 2 Проста задача на кратне порівняння

Братові 12 років, а його сестрі 6 років. У скільки разів брат старший (більше років) за сестру?

Короткий запис

Брат — 12 років, у ? разів більше

Сестра — 6 років

Розв’язання

12 : 6 = 2 (рази)

Відповідь: у 2 рази брат старший за сестру.

Завдання 3

1 дм 2 см = 10 см + 2 см = 12 см

1 дм = 10 см

4 дм 6 см = 40 см + 6 см = 46 см

4 дм = 40 см

5 дм = 50 см

3 дм 7 см = 37 см

Завдання 4 Познач літерами радіус і діаметр кола.

ОА – радіус.

ВС – діаметр.

Завдання 5

Заштрихуй фігури, які лежать усередині кола: прямокутник і трикутник.

 

Сторінка 37

Завдання 1 Множення числа 7

Якщо деяке число помножити і поділити на одне і те саме число, то значення не зміниться.

7 • 2 : 2 = 7

7 • 9 + 7 = 63 + 7 = 70

7 • 8 + 4 = 56 + 4 = 60 

7 • 4 + 2 = 28 + 2 = 30

7 • 4 – 8 = 28 – 8 = 20

7 • 5 + 38 = 35 + 38 = 35 + 5 + 35 = 75

Завдання 2  Задача на зведення до одиниці

Із 18 троянд дівчинка склала 6 букетів. Скільки тро­янд у семи таких букетах?

Троянд у 1 букеті

Кількість букетів

Загальна кількість троянд

?

6

18

однаково

7

?

Вираз      18 : 6 • 7

Розв’язання

1) 18 : 6 = 3 (тр.) – троянд у 1 букеті.

2) 3 • 7 = 21 (тр.) – троянд у 7 таких букетах.

Відповідь: у семи  таких букетах 21 троянда.

Завдання 3

7 • 2 = 14

7 • 4 = 28

7 • 8 = 56

7 • 3 = 21

7 • 6 = 42

14 : 7 = 2

28 : 7 = 4

56 : 7 = 8

21 : 7 = 3

42 : 7 = 6

7 • 2 < 7 • 3

7 • 3 < 7 • 4

7 • 5 > 7 • 4

7 • 6 > 7 • 5

7 • 9 > 7 • 8

де менший множник, там менший добуток

де менший множник, там менший добуток

де більший множник, там більший добуток

де більший множник, там більший добуток

де більший множник, там більший добуток

Завдання 4

Центр кола з найбільшим радіусом позначений літерою О.

 

Сторінка 38

Завдання 1 Множення і ділення на розрядну одиницю

1 • 5 = 5

9 • 1 = 9

6 • 1 = 6 

1 • 25 = 25

82 : 1 = 82

7 : 7 = 1

32 : 32 = 1

50 : 1 = 50

1 • 73 = 73

Завдання 2

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати.

52 + 1 > 1 • 52

8 • 1 > 8 – 1 

53 > 52

8 > 7

2 • 9 – 9 = 9 • 1

7 • (3 – 2) < 6 + 2

2 • 9 – 9 = 9 • 2 – 9 = 9 • 1

7 < 8

Завдання 3

7 • 2 = 14

7 • 3 = 21

7 • 4 = 28

7 • 5 = 35

14 : 2 = 7

21 : 7 = 3

 

35 : 5 = 7

67 = 42

7 • 7 = 49

7 • 8 = 56

7 • 9 = 63

 

 

56 : 8 = 7

63 : 7 = 9

Завдання 4

Радіус більшого кола 2 см, а меншого кола – 1 см. Знайди відстань між центрами цих кіл.  2 см + 1 см = 3 см

Завдання 5

Чи стане однаковою кількість чоловічків, які ідуть і які сидять, коли один з тих, хто іде, присяде? √ — так.

Міркуємо так. 6 – 1 = 5, а 4 + 1 = 5, оскільки 5 = 5 , тому стане однаковою.

Інші завдання дивись тут...