Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Бевз В., Васильєва Д."

Сторінка 96 КРОК 5

Завдання 1 Множник • Множник = Добуток

2 • 4 = 8    4 • 4 = 24     6 • 2 = 12     2 • 1 = 2

 

Завдання 2

Три помножити на нуль, буде 0 (3 • 0 = 0)

До нуля додати три, буде 3 (0 + 3 = 3)

Два помножити на один, буде 2 (2 • 1 = 2)

Три помножити на один, буде 3 (3  • 1 = 3)

До одного додати три, буде 4 (1 + 3 = 4)

Три помножити на два, буде 6 (3 • 2 = 6)

Завдання 3  Множення можна замінити дією додавання однакових доданків

3 • 5 = 5 • 3 = 5 + 5 + 5 = 15

3 • 7 = 7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 21

3 • 2 = 3 + 3 = 6 

3 • 8 = 8 • 3 = 8 + 8 + 8 = 24

3 • 3 = 3 + 3 + 3 = 9 

3 • 4 =  4 • 3 = 4 + 4 + 4  = 12

Завдання 4 Проста задача на множення

Люстра має 3 ріжки, у кожному з яких по 1 лампочці. Скільки потрібно лампочок для 4 таких люстр?

Короткий запис

1 люстра — 3 лампочки

4 люстри  — ? лампочок

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (л.) – лампочок потрібно.

Відповідь: потрібно 12 лампочок.

 

Сторінка 97

Завдання 5 Порядок дій

2 • 5 + (36 + 36) = 82

1) 36 + 36 = 36 + 4 + 32 = 72

2) 2 • 5 = 10

3) 10 + 72 = 82

4 • (45 – 39) + 7 = 31

1) 45 – 39 = 45 – 35 – 4 = 6

2) 4 • 6 = 24

3) 24 + 7 = 24 + 6 + 1 = 31

10 : 2 – 8 : 4 = 3

1) 10 : 2 = 5

2) 8 : 4 = 2

3) 5 – 2 = 3

(25 + 11) : 4 – 7 = 2

1) 25 + 11 = 36

2) 36 : 4 = 9

3) 9 – 7 = 2

Завдання 6  Місце Олі в третьому ряду, а  її номер утричі більший за номер місця Ореста. Номер місця Левка у 4 рази більший за номер місця Ореста. Де сидить Діана? А де Оля, Орест і Левко?

Міркуємо так. Маємо числа: у третьому ряду 6, 8, у другому ряду 3, 2.

Місце Олі в третьому ряду і номер утричі більший за номер Ореста, тоді 6 – номер Олі, 2 – номер Ореста. Номер місця Левка у 4 рази більший за номер місця Ореста, тоді 8 – номер Левка.  Залишається 3 – номер Діани.

Відповідь: у третьому ряді 6 – Оля, 8 – Левко, у другому ряді 3 – Діана, 2 – Орест.

 

КРОК 6

Завдання 1

АК – ламана із 6 ланок: АВ, ВС, CD, DE, EF, FK      6 ланок — це 3 частини по 2 ланки

MO – ламана із 3 ланок: MN, NP, PO                     3 ланки — це 3 частини по 1 ланці

 

Завдання 2

АВ = 24 клітинки = 12 см

12 см — це 3 частини по ? см           12 : 3 = 4 (см)

 

Сторінка 98

Завдання 3 Ділення

3 ланки — це 3 частини по ? ланок                         3 : 3 = 1 (л)

6 ланок — це 3 частини по ? ланок                         6 : 3 = 2 (л)

6 ланок — це 2 частини по ? ланок                         6 : 2 = 3 (л)

24 клітинки — це 3 частини по ? клітинок               24 : 3 = 6 (кл.)

 

Завдання 4

□|□|□

□|□|□

□|□|□

□|□|□

□|□|□

□|□|□

□|□|□

□|□|□

□□|□□|□□

□□|□□|□□

□□|□□|□□

□□|□□|□□

 

24 : 3 = 8

24 : 3 = 8

24 котушки — це 3 стовпці по 8 котушок

24 котушки — це 3 групи по 8 котушок

Завдання 5

До кожної рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення.

3 • 5 = 15

15 : 3 = 5

15 : 5 = 3

3 • 8 = 24

24 : 3 = 8

24 : 8 = 3

3 • 9 = 27

27 : 3 = 9

27 : 9 = 3

3 • 7 = 21

21 : 3 = 7

21 : 7 = 3

Завдання 6 ПЗ  Накресли прямокутник, довжина якого 6 клітинок, а ширина — 4 клітинки. Поділи цей прямокутник на 3 рівні частини і зафарбуй їх у кольори світлофору. Полічи кількість клітинок у прямокутнику та у кожній його частині. Запиши істинні рівності.

Накреслили прямокутник довжиною 3 см і шириною 2 см.

По 6 клітинок 4 рядки         6 • 4 = 24 (кл.) – клітинок у прямокутнику.

По 2 клітинки 4 рядки         2 • 4 = 8 (кл.) – клітинок у частині прямокутника.

 

КРОК 7

Завдання 1

3 • 1 = 3

3 • 2 = 6

3 • 4 = 12

3 • 0 = 0

3 : 3 = 1

3 : 1 = 3

6 : 3 = 2

12 : 3 = 4

Завдання 2

3 ряди по 3 чашки

4 групи по 3 щітки

3 • 3 = 9

9 : 3 = 3

3 • 4 = 12

12 : 3 = 4

Сторінка 99

Завдання 1, 2 Таблиця множення числа 3

Парні числа діляться на 2:  6, 12, 18, 24, 30

Числа діляться на три (сума цифр ділиться на 3): 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30

Числа діляться на 4 (діляться двічі на 2): 12, 24.

Числа діляться на 6 (діляться і на 2, і на 3): 6, 12, 18, 24, 30

 

Завдання 5  Один дитячий візочок має 3 колеса. Скільки коліс потрібно для 5 таких дитячих візочків? А для 10?

Коліс має 1 велосипед

Кількість велосипедів

Загальна кількість коліс

3

5

?

3

10

?

1) 3 • 5 = 15 (к.) – коліс потрібно для 5 таких візочків.

2) 3 • 10 = 30 (к.) – коліс потрібно для 10 таких візочків.

 

Завдання 6 Складена задача на ділення

Яблук було 8 кілограмів, а груш — удвічі менше. Усі фрукти розклали порівну у 3 коробки. Скільки було кілограмів фруктів? Скільки кілограмів фруктів у кожній коробці?

Короткий запис №1

Яблука — 8 кг

Груші — ?, удвічі менше

Короткий запис №2

Яблука — 8 кг

Груші — 4 кг

Всього — ?

Короткий запис №3

12 кг — це 3 коробки по ? кг

 

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (кг) – груш.

2) 8 + 4 = 12 (кг) – всього фруктів.

3) 12 : 3 = 4 (кг) – фруктів у кожній коробці.

Відповідь: у кожній коробці 4 кг фруктів.

 

Завдання 7

Проста задача на кратне порівняння

Купили 4 кг груш і 8 кг яблук. У скільки разів більше яблук, ніж груш?

Короткий запис

Груші — 4 кг

Яблука — 8 кг

У ? разів більше.

Розв’язання

1) 8 : 4 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази більше яблук купили, ніж груш.

Проста задача на різницеве порівняння

Купили 4 кг груш і 8 кг яблук. На скільки кілограмів більше купили яблук, ніж груш?

Короткий запис

Груші — 4 кг

Яблука — 8 кг

На ? кг більше.

Розв’язання

1) 8 – 4 = 4 (кг)

Відповідь: на 4 кг більше яблук купили, ніж груш.

Сторінка 100  КРОК 8

Завдання 2  Одна викинута на смітник батарейка може завдати шкоди одному їжакові, або 2 деревам, або отруїти 8 відер води. Якої шкоди можуть завдати 3 батарейки?

 

1 їжак

2 дерева

8 відер

• 3

3 їжаки

6 дерев

24 відра

Завдання 2  З чисел 18, 24, 21, 27, 6, 3, 12, 4, 9, 15, 30 склали вирази на ділення:

18 : 3  18 : 6  /   24 : 6    24 : 4  24 : 12   /    21 : 3  /   27 : 3  27 : 9   /  6 : 3

12 : 6  12 : 3  12 : 4  /  9 : 3  /   15 : 3  /  30 : 3

 

Завдання 3  Якщо 15 хвилин поділити на 3, то отримаємо 5 хвилин. За 5 хвилин велика стрілка проходить проміжок між двома числами.

Хвилин мине, якщо велика стрілка пройде від числа 2 до числа 4: 5 • (4 – 2) = 5 • 2 = 10

Хвилин мине, якщо велика стрілка пройде від числа 2 до числа 5: 5 • (5 – 2) = 5 • 3 = 15

Хвилин мине, якщо велика стрілка пройде від числа 12 до числа 4?  5 • 4 = 20

 

Завдання 4  Доба

Годинник

До полудня

6 год 10 хв

6 год 20 хв

10 год 5 хв

7 год 15 хв

Після полудня

18 год 10 хв

18 год 20 хв

22 год 5 хв

19 год 15 хв

Завдання 5  Ціна, кількість, вартість

Тетянка купила 4 зошити по 3 гривні і 1 ручку за 10 гривень. Скільки грошей вона витратила?

Короткий запис

Зошити — ? грн, 4 зошити по 3 грн

Ручка — 10 грн

Всього — ?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (грн) – вартість зошитів.

2) 12 + 10 = 22 (грн) – грошей витратила.

Відповідь: витратила 22 гривні.

 

Сторінка 101 КРОК 9

Завдання 1

1 частина по 5 крапок         5 • 1 = 5

3 частини по 5 крапок         5 • 3 = 15

6 частин по 5 крапок           5 • 6 = 30

8 частин по 5 крапок           5 • 8 = 40

5 : 1 = 5

5 : 5 = 1

15 : 5 = 3

15 : 3 = 5

30 : 5 = 6

30 : 6 = 5

40 : 5 = 8

40 : 8 = 5

Завдання 2, 3 Множення на число 5

Число ділиться на 5, якщо його остання цифра 5 або 0.

 

Завдання 4 Проста задача на множення

Квітка барвінку має 5 пелюсток. Скільки пелюсток мають п'ять квіток барвінку?

Пелюсток у 1 квітці

Кількість квіток

Загальна кількість пелюстків

5

5

?

Короткий запис

Пелюстки — ? п., 5 квіток по 5 пелюсток

Розв’язання

5 • 5 = 25 (п.) – пелюсток мають квітки.

Відповідь: квітки мають 25 пелюсток.

 

Завдання 5 Проста задача на ділення

На гілочці лілії 5 квіток, а разом З0 пелюсток. Скільки пелюсток на одній квітці?

Пелюсток у 1 квітці

Кількість квіток

Загальна кількість пелюстків

?

5

30 пелюсток

Короткий запис

1 квітка — ? пелюсток

5 квіток — 30 пелюсток

Розв’язання

30 : 5 = 6 (п.) – пелюсток на одній квітці.

Відповідь: на одній квітці 6 пелюсток.

 

Завдання 6  Ти маєш лише купюри по 5 грн і 10 грн. Які овочі не можна купити без решти?

6 – 5 = 1 (капуста)        45 – (5 + 10) = 30 (помідори)     33 – (5 + 10) = 18 (огірки)

 

Завдання 7  Мама зліпила 20 вареників, тато — 8 вареників, а Миколка — 7. Скільки всього вареників вони зліпили? Чи можна вареники порівну розкласти на 5 тарілок, щоб пригостити ще й дідуся з бабусею?

Короткий запис №1

Мама — 20 вареників

Тато — 8 вареників

Миколка — 7 вареників

Всього — ?

Короткий запис №2

35 вареників — це 5 тарілок по ? вареників

1) 20 + 8 + 7 = 20 + 8 + 2 + 5 = 35 (в.) – всього вареників зліпило.

2) 35 : 5 = 7 (в.) – вареників на кожній тарілці.

Відповідь: на кожну тарілку треба покласти 5 вареників.

 

Сторінка 102  КРОК 10

Завдання 1 Круглі числа

5 • 2 = 10             5 • 10 = 50

 

Завдання 2

Числа, які діляться одночасно на 3 і на 5 (тобто на 15): 15, 30, 45.

Числа, які діляться одночасно на 2 і на 5 (тобто на 10): 10, 20, 30, 40, 50.

 

Завдання 3 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати.

5 : 5 + 1 <  5 : 1 + 5

2 < 10

1 : 1 + 1 = 1 : 1 + 1

2 = 2

Завдання 4

Збільшили число 5 на 5 і у 5 разів: (5 + 5) • 5 = 10 • 5 = 50

 

Завдання 5

Зменшили число 5 на 5 і у 5 разів: (5 – 5) : 5 = 0 : 5 = 0

 

Завдання 6 Знайди периметр трикутника, квадрата і шестикутника, кожна сторона яких дорівнює 5 см.

Розв’язання

Р = 5 • 3 = 15 (см) – периметр рівностороннього трикутника.

Р = 5 • 4 = 20 (см) – периметр рівностороннього квадрата.

Р = 5 • 6 = 30 (см) – периметр рівностороннього шестикутника.

 

Завдання 7  Периметр п'ятикутника дорівнює 45 см. Яка довжина однієї його сторони, якщо всі сторони рівні.

45 : 5 = 9 (см) – довжина сторони рівностороннього п’ятикутника.

Відповідь: сторона дорівнює 9 см.

 

Завдання 8  Кожні 5 віджимань він позначав наліпкою із зображенням морської зірки. Установи, скільки віджимань Матвій робив щодня. А скільки віджимань він зробив за 5 днів?

Кількість разів по 5 віджимань

***

*****

**

*****

****

Дні тижня

пн

вт

ср

чт

пт

Віджимань щодня

5 • 3 = 15

5 • 5 = 25

2 • 5 = 10

5 • 6 = 30

5 • 4 = 20

15 + 24 + 10 + 30 + 20 = 99 (в.) – віджимань за всі дні.

 

Завдання 9 Рівняння

23 + 26 = 49

17 – 9 = 8

35 : 5 = 7

4 • 5 = 20

23 + х = 49

х = 49 – 23

х = 26

17 – х = 8

х = 17 – 8

х = 9

35 : х = 7

х = 35 : 7

х = 5

4 • х = 20

х = 20 : 4

х = 5

Завдання 10

30 : 5 + (36 – 17) = 25

1) 36 – 17 = 36 – 16 – 1 = 20 – 1 = 19

2) 30 : 5 = 6

3) 6 + 19 = 19 + 1 + 5 = 25

40 : (45 – 40) + 7 = 15

1) 45 – 40 = 5

2) 40 : 5 = 8

3) 8 + 7 = 15

10 : 5 + 8 • 4 = 34

1) 10 : 5 = 2

2) 8 • 4 = 32

3) 2 + 32 = 34

(35 – 11) : 4 – 3 = 3

1) 35 – 11 = 24

2) 24 : 4 = 6

3) 6 – 3 = 3

Завдання 103 КРОК 11

Завдання 1  До рівностей на множення склади по дві рівності на ділення.

2 монети по 10 грн      10 грн • 2 = 20 грн       20 : 10 = 2      20 : 2 = 10

5 купюр по 10 грн       10 грн • 5 = 50 грн       50 : 10 = 5      50 : 5 = 10

 

Завдання 2 Множення на розрядну одиницю

Помножити на 10 – справа дописати 0, а поділити на 10 – справа закреслити 0.

 

Завдання 3

У скільки разів 100 більше за 10?  У 10 разів, бо 100 : 10 = 10

У скільки разів 100 більше за 50? У 2 рази, бо 100 : 50 = 2

 

Завдання 4 Проста задача на множення

У мішку 10 кг цукру. Скільки кілограмів у 10 мішках цукру?

Маса 1 мішка (кг)

Кількість мішків

Загальна маса (кг)

10

10

?

Короткий запис

1 мішок — 10 кг

10 мішків — ? кг

Розв’язання

10 • 10 = 100 (кг) = 1 (ц) – кілограмів цукру у мішках.

Відповідь: у мішках 1 ц цукру.

 

Завдання 5 Проста задача на знаходження суми

І мішок

ІІ мішок

Всього

50 кг

50 кг

?

Короткий запис

І мішок — 50 кг

ІІ мішок — 50 кг

Всього — ?

Розв’язання

50 + 50 = 100 (кг) = 1 (ц) – кілограмів цукру у мішках.

Відповідь: у мішках 1 ц цукру.

 

Завдання 6 Проста задача на множення

2 мішки важать 1 ц. Як піднімають 10 центнерів піску? Скільки це мішків?

 Короткий запис

1 ц — 2 мішки

10 ц — ? мішків

Розв’язання

2 • 10 = 20 (м.) – мішків.

Інші завдання дивись тут...