Інші завдання дивись тут... Завдання 826 Множення замінили множення додаванням однакових доданків: 21 • 4 = 21 + 21 + 21 + 21 = 84      11 • 5 = 11 + 11 + 11 + 11 + 11 = 55 17 • 3 = 17 + 17 + 17 = (10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 7) = 30 + 21 = 51 49 • 2 = 49 + 49
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 808 Порядок дій   Вирази на дві дії: 6 • 8 + 13 = 48 + 13 = 61 1) 6 • 8 = 48        2) 48 + 13 = 48 + 2 + 11 = 50 + 11 = 61 24 + 6 • 7 = 24 + 42 = 64 1) 6 • 7 = 42 
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 791 При обчислені множення замінили додаванням однакових доданків: 13 • 4 = 13 + 13 + 13 + 13 = 26 + 26 = 52 9 • 6 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 27 + 27 = 54 18 • 3 = 18 + 18 + 18 = (10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8) = 30 + 24 = 54 47 • 2 = 47 + 47 =
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 775 Порядок дій 35 : 5 = 7                          24 : 4 : 3 = 6 : 3 = 2 (55 – 15) : 5 = 40 : 5 = 8       16 : 4 • 5 = 4 • 5 = 20 5 • (72 –
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 758, 759 О котрій годині почався цей урок математики? О 8 год 30 хв На годиннику хвилинна стрілка проходить проміжок між двома цифрами за 5 хв, а повний оберт робить за 60 хв = 1 год   Таблиця множення на число 5 (додавання п’яти однакових доданків):
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 738 Порядок дій 32 + 32 : 4 = 32 + 8 = 30 + (2 + 8) = 30 + 10 = 40 16 + 16 : 4 = 16 + 4 = 10 + (6 + 4) = 10 + 10 = 20 (16 + 16) : 4 = (16 + 4 + 12) : 4 = 32 : 4 = 8 4 • (62 – 54) = 4 • (62 – 52 – 2) = 4 • 8 = 32   Завдання
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 701 Порядок дій 45 – 3 • 9 = 45 – 27 = 18 1) 3 • 9 = 27        2) 45 – 27 = 45 – 25 – 2 = 20 – 2 = 18 56 + 27 : 3 = 56 – 9 = 65 1) 27 : 3 = 9
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 720  Ділення Числа 15, 3 не є результатом множення числа 4 Ділене : Дільник = Частка    15 : 3 = 5        Завдання 721 Таблиця множення на число 4 (додавання чотирьох однакових доданків) і таблиця ділення на
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 685  Порядок дій 23 + 7 – 30 = 30 – 30 = 0 1) 23 + 7 = 30       2) 30 – 30 = 0 45 + (89 – 73) = 45 + 16 = 61 1) 89 – 73 = 16     2) 45 + 16 = 45 + 5 + 11 = 50 + 11 = 61 2
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 508 Обчислили суму п'яти двійок:  2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 Обчислили суму трьох четвірок:  4 + 4 + 4 = 12   Завдання 509  Порядок дій 27 + 27 + 27 = 81 1) 27 + 27 = 27 + 23 + 4 = 50 + 4 = 54 2) 54 + 27 = 54 + 26 + 1 =  80 + 1 =
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 587  У кожному виразі однакова кількість однакових доданків, а відрізняються доданками 5 + 5 + 5 = 10 + 5 = 15      12 + 12 + 12 = 36 3 + 3 + 3 = 9                   25 +
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 604  При обчислені спростили вирази, замінюючи додавання однакових доданків множенням: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 – 7 = 3 • 7 – 7 = 21 – 7 = 11 + (10 – 7) = 11 + 3 = 14 3 + 3 + 3 + 25 = 3 • 3 + 25 = 9 + 25 = 25 + 5 + 4 = 30
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 620, 621  18 : 6 = 3   (18 поділити на 6 дорівнює трьом) 24 : 3 = 8   (24 поділити на 3 дорівнює восьми) 24 : 4 = 6   (24 поділити на 4 дорівнює шести) 30 : 5 = 6   (30 поділити на 5 дорівнює шести)  36 : 6 =
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 652  Взаємозв’язок множення і ділення: до рівності на множення можна скласти рівності на ділення 3 • 8 = 24    24 : 3 = 8     24 : 8 = 3 7 • 3 = 21    21 : 3 = 7     21 :
Категорія : Математика 2 клас Листопад

Інші завдання дивись тут... Завдання 637 Перший множник • Другий множник = Добуток  (2 • 9 = 18) Ділене : Дільник = Частка   (15 : 3 = 5) Перший доданок + Другий доданок = Сума   (56 + 27 = 83) Зменшуване – Від’ємник = Різниця    (100
Категорія : Математика 2 клас Листопад