Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до робочого зошита "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 75

Вправа 1  Виправили текст, уникаючи повторів тих самих слів

Щу-ка — хи-жа ри-ба. Щу-ка жи-ве в рі-чці. У щу-ки го-стрі зу-би. Щу-ка по-лю-є за ма-ли-ми ка-ра-ся-ми.

Щука — хижа риба. Вона живе в річці. У риби гострі зуби. Щука полює за малими карасями.

 

Вправа 2

Володі подарували маленьких рибок. Вони живуть в акваріумі. Хлопчик доглядає за нимиРибки звикли до Володі й не бояться його.

 

Вправа 3

Що це за кущ? Це кущ бузку.

Коли цвіте? Він цвіте навесні.

Якого кольору квіти? Його квіти фіолетового кольору.

Люди назвали цей кущ бузком.

Навесні він вкривається дрібним цвітом. Його пахучі квітки милують погляд фіолетовими барвами.

 

СТОРІНКА 76  Повторення вивченого

Вправа 1 Звуковий розбір слова

яблуня  я́блуня  я-блу-ня   [ = ●́| — — ● | = ● ]    [й а б л у н' а]

(читаємо звукову схему: у слові три склади, перший склад наголошений)

лялька   ля́лька   ляль-ка   [ = ●́ = | — ● ]   [л' а л' к а]

(читаємо звукову схему: у слові два склади, перший склад наголошений)

 

Вправа 2  Поставили наголос

Листопа́д, чита́ння, поми́лка, помилки́, завда́ння, запита́ння

 

Вправа 3  Поділили слова на склади для переносу

Іри|на, чай|ник, паль|чик,  ґу|дзик, бур’|ян  (бу-р’ян)

 

Вправа 4 Записали слова в абетковій послідовності

Айстра, конвалія, мак, тюльпан

 

Вправа 5 Ребус

(їжак)  їжа

їжа  ї́жа   ї-жа  звукова схема [ = ●́ | — ● ]    [й і ж а]

 

Вправа 6  Протилежні за значенням слова (антоніми)

(Що?) день — ніч

(Що?) зима — літо

(Який?) веселий — сумний

(Який?) чорний — білий

(Що робити?) розмовляти — мовчати

(Що робити?) сумувати — радіти

 

СТОРІНКА 77

Вправа 1  Частини мови

(який?) рівний, солоний, дорогий  —> прикметники

(що?) стежка, (що?) хата, (хто?) Оленка —> іменники

(що робити?) учитись, їхати, малювати  —> дієслова

через, біля, між, на, у, по —> службові слова

(скільки?) сім, десять, тринадцять —> числівники

 

Вправа 2

Обов'язково побувайте в горах. √ спонукальне речення

 

Вправа 3  Розповідне речення перетворили на питальні

На квітку сів жовтий метелик.

Який метелик сів на квітку?

Де сів жовтий метелик?

 

СТОРІНКА 78

Вправа 1  Близькі за значенням слова (синоніми)

√  красивий, гарний

— красивий (який?, прикметник), краса (що?, іменник)  (слова не є синонімами, бо належать до різних частин мови)

— красивий, поганий  (протилежні за значенням слова)

 

Вправа 2  Число іменників

Один (однина)

Багато (множина)

адреса (вона)

велосипед (він)

сонце (воно)

коридори (вони)

лимони (вони)

хвилини (вони)

 

Вправа 3  Уставили службові слова

підійшли до (прийменник) озера

зустрілись на (прийменник) вулиці

батьки й (сполучник) діти

прощатися з (прийменник) друзями

 

Вправа 4  Ребус

(око  унь)  окунь

окунь  о́кунь   о-кунь  [ ●́ | — ● = ]  [о к у н']

 

Вправа 5

Де мешкає окунь?

У солоній чи прісній воді мешкає окунь?

 

СТОРІНКА 79

Вправа 1  Поділили текст на речення вертикальними лініями

Оксанка живе в селі| біля її хати росте сад| у ньому є багато фруктових дерев| на подвір'ї тато викопав криницю |у татовій криниці дуже смачна вода.

О-ксан-ка жи-ве в се-лі. Бі-ля ї-ї ха-ти ро-сте сад. У ньо-му є ба-га-то фру-кто-вих де-рев. На по-двір'-ї та-то ви-ко-пав кри-ни-цю. У та-то-вій кри-ни-ці ду-же сма-чна во-да.

 

Вправа 2  Описали предмет за кольором і формою

М’яч (який?) синій і круглий

Олівець (який?) зелений і довгий

 

Вправа 3 До іменників дібрали дієслова

Сонечко (що робить?) гріє, зігріває, світить, сідає (за горизонт), заходить (за горизонт), встає (зранку), виходить (на сході), ходить (по небокраю), піднімається (над землею), опускається (до горизонту), ховається (за горизонтом)  

Дощ (що робить?) тече, накрапає, іде, ллється, періщить, падає,  ллє, капає, стукає

 

Вправа 4  Підкреслили окличні речення

Здрастуй, червню!  (Розповідне окличне речення)

Здрастуй, літо! (Розповідне окличне речення)

Люба сонячна пора. (Розповідне неокличне речення)

Колоситься в полі жито, загоряє дітвора. (Розповідне неокличне речення)

Червоніють полуниці соковиті, запашні. (Розповідне неокличне речення)

В хаті зовсім не сидиться. (Розповідне неокличне речення)

Ой, які хороші дні! (Розповідне окличне речення)

Інші завдання дивись тут...