Вправа 341.1. Прочитай виразно вірш.

   СОНЦЕ СИПЛЕ КВІТИ.

Уже в дітей порожевіли личка.

Уже дощем надихалась рілля.

І скрізь трава, травиченька, травичка!

І сонце сипле квіти, як з бриля.                 (Ліна Костенко).

341.2. Випиши слова — назви дій. Поясни свою думку.

Порожевіли (налились рум'янцем) , надихалась (наповнилась), сипле (розквітли).                  

341.3. Встанови зв'язок між словами у першому реченні.

Личка (що зробили?) порожевіли ; порожевіли (що?) личка; порожевіли (у кого?) дітей.

 

Вправа 342.1. Прочитай і відгадай загадку.

Бачити — не бачить, чути — не чує,

мовчки говорить, добре мудрує,

кривду соромить, правди навчає,

часом жартує, смішки справляє.            (Леонід Глібов).

342.2. Запиши загадку разом із відгадкою. Підкресли слова — назви дій (дієслова). Усно постав до них питання.

      КНИЖКА.

Бачити (що робити?) — не бачить (що робить?), чути (що робити?) — не чує (що робить?),

мовчки говорить (що робить?), добре мудрує (що робить?),

кривду соромить (що робить?), правди навчає (що робить?),

часом жартує (що робить?), смішки справляє (що робить?).      

342.3. Усно зміни ці слова так, щоб вони відповідали на питання що робила?

Бачила, чула, говорила, мудрувала, соромила, навчала, жартувала, справляла.      

 

Вправа 343.1. Прочитайте вірш.

У бобра добра багато:

і надворі, і в оборі (відгороджена частина подвір'я з при­міщеннями для худоби), і в коморі і у хаті.

Бо охоче дні і ночі він робив:

він і сіяв, він і віяв, і косив, і молотив.            (Михайло Стельмах).

343.2. Поясніть, чому в бобра добра багато.

У бобра добра багато тому, що він багато працював.

343.3. Випишіть слова — назви дій. Знайдіть серед них чотири слова з однаковою кількістю звуків. Складіть звукову мо­дель слова сіяв.

Робив, сіяв, віяв, косив, молотив.

Сіяв – букв 4, звуків 5 [с' і й а в] [=•' | = ]

Робив – букв 5, звуків 5 [р о б и в] [• |•' ]

Віяв – букв 4, звуків 5 [в' і й а в] [=•' | = ]

Косив – букв 5, звуків 5 [к о с и в] [• |•' ]

343.4. Як дбаєш, так і маєш. Як хто робить, так тому й родить. Поясніть, як ви розумієте прислів'я.

343.5. Розкажіть про виконані завдання перед класом.

 

Вправа 344.1. Прочитайте речення.

Землю красить сонце.

Людину красить праця.

344.2. Скажіть, скільки речень ви прочитали. Об'єднайте їх за допомогою слова а. Прочитайте утворене речення.

Прочитали два речення.

Землю красить сонце, а людину красить праця.

344.3. Назвіть слово, яке повторюється в утвореному реченні. Вилучіть друге слово красить і запишіть речення. Перед а поставте кому. Запам'ятайте це прислів'я.

Землю красить сонце, а людину – праця.

 

Вправа 345.1. Прочитай виразно вірш. Роби паузи в кінці кожного рядка.

Тим, що в поле йдуть орати,

що плуги міцні кують,

що будують теплі хати,

пишуть книги нам читати,

з шкіл науку надають,—

шана й дяка їм велика

од людей на вічні віки. (Борис Грінченко).

345.2. Поясни, кому дякують люди. У яких рядках вірша гово­риться про письменників, хліборобів, учителів, ковалів, будівельників?

Тим, що в поле йдуть орати (хлібороби),

що плуги міцні кують (ковалі),

що будують теплі хати (будівельники),

пишуть книги нам читати (письменники),

з шкіл науку надають (учителі).

345.3. Випиши слова — назви дій (дієслова). Усно постав до них питання. Підкресли слова, які відповідають на питан­ня що робити?

Орати (що робити?), кують (що роблять?), будують (що роблять?),

пишуть (що роблять?), надають (що роблять?).

 

Вправа 346.1. Розгляньте ілюстрацію. Кого на ній зображено?

На ілюстрації зображений Тарас Шевченко.

346.2. Розкажіть, що ви знаєте про Тараса Шевченка.

346.3. Пригадайте, які вірші Т.Г Шевченка ви вивчали в 1 класі.

 

Вправа 347.1. Послухайте вірш. Яку пору доби описав поет?

Ще треті півні не співали,

ніхто ніде не гомонів.

Сичі в гаю перекликались,

та ясен раз у раз скрипів.          (Тарас Шевченко).

347.2. Спишіть два останні рядки вірша. Підкресліть дієслова двома рисками. На які питання вони відповідають?

Сичі в гаю перекликались (що робили?), та ясен раз у раз скрипів (що робив?).         

347.3. До слів гомоніти, перекликатись доберіть слова, близькі за значенням.

Гомоніти – розмовляти, шептати, говорити, балакати.

Перекликатись – перегукуватись.

347.4. Послухайте ще раз вірш. Назвіть слова — назви дій. На які питання вони відповідають?

Співали (що робили?), гомонів (що робив?), перекликались (що робили?), скрипів (що робив?).         

347.5. Змініть виділені слова за зразком так, щоб вони відпо­відали на питання що робив?  Зразок. (Що робили? ) виховували — (що робив?) виховував.

(Що робили?) співали – (що робив?) співав.

(Що робили?) перекликались – (що робив?) перекликався.

 

Вправа 348.1. Прочитай уривок із вірша. Назви членів своєї сім'ї.

РОДИНА

Родина, родина — від батька до сина,

від матері доньці добро передам.

Родина, родина — це вся Україна

з глибоким корінням, з високим гіллям.       (Вадим Крищенко).

348.2. Спиши вірш. До слова родина добери слово, близьке за значенням.

Родина, родина — від батька до сина,

від матері доньці добро передам.

Родина, родина — це вся Україна

з глибоким корінням, з високим гіллям.

Родина – рід , сім'я.

 

Вправа 349.1. Розглянь малюнки. Напиши, хто як пересувається.

Повзає равлик; літає птах; плаває риба; стрибає заєць; бігає вовк.

349.2. Побудуй речення за схемою:

_____   ______, а _____  _____ .

Равлик повзає, а птах літає. Риба плаває, а птах літає. Вовк бігає, а заєць стрибає.

 

Вправа 350.1. Прочитайте.

          НІЧ І ДЕНЬ.

— Як тебе звуть, ноче? — спитав день.

— Як звуть? Ніяк не звуть. Ніч та й годі.

— А як зватимуть тебе завтра?

— Що означає зватимуть завтра? Завтра теж зватимуть ніч.

— А як звали тебе вчора?

— Теж ніч.

— А мене сьогодні звуть вівторок, завтра зва­тимуть середою, а вчора звали понеділком.                           (Микола Малишевський).

350.2. Поміркуйте і скажіть, як звали нинішній день позавчора. Як зватимуть його післязавтра? Складіть про це речення і запишіть його.

Нинішній день позавчора називається …. Післязавтра нинішній день зватимуть …. .

350.3. Назвіть по порядку всі дні тижня. Запишіть їх.

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя.

350.4. Порівняйте, як це завдання виконали інші групи учнів.