Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 18. Урок 11. 

Вправа 1. 

• Спишіть вірш, уставляючи пропущені букви. 

Небеса прозорі, 

Мов глибінь ріки. 

Падають, як зорі, 

З явора листки. 

• Вимовте перевірні слова, які допомогли вам уставити пропущені букви.

Небеса – небо, глибінь – вглиб, листки – листя.

Вправа 2. 

• З'єднайте частини прислів'їв.

Про добрі діла далеко чути, а про погані – ще далі.

Чорна земля, а білий хліб родить.

Поспішай ділом, а не словами.

• Як ми називаємо підкреслені слова (чорна, білий)?

Антоніми.

• Зверніть увагу на виділені слова (далеко, земля). Правопис якого слова треба перевірити? Доберіть до нього перевірне.

Земля – землі.

Вправа 3. 

• У першому абзаці тексту прочитайте назви птахів. Підкреслене слово (Груні) пишемо з великої букви.

У бабусі Груні була своя пара лелек. Лелеку звали Буськом, а лелечиху — Бусиха.

• ГДЗ. Спишіть другий та третій абзаци, уставляючи пропущені букви. До слів, у яких пропущені букви, доберіть перевірні слова з довідки (весняний, веснонька, села, села, занесені, принести, колеса, колесом) та випишіть слова парами.

   Ранньою весною вони поверталися з чужини й кружляли над селом. Баба Груня виходила з хати, махала їм косинкою.

   Вона попросила хлопців, щоб занесли на хату колесо. На ньому лелеки мостили гніздо. Гніздо було високе й розкішне.       

Весною – веснонька, селом – села, занесли – принести, колесо – колеса.

 

СТОРІНКА 20. Урок 12.

Вправа 1. 

• Спишіть вірш, уставляючи пропущені букви. Доберіть перевірні слова.

Ходить лісом їжачок, 

за плечима (плечі)  рюкзачок. 

Він збира грибочки (гриб), 

висипає (сипати) в бочку, 

солить їх на зиму 

і ласує ними.                            

• Вимовте звуки в підкреслених словах (їжачок, ласує).

Їжачок [й і ж а ч о к], ласує [л а с у й е] 

Вправа 2. 

• Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. До яких слів не потрібно добирати перевірні слова. 

Гуляючи в лісі, ми спостерігаємо за життям мурашок. Вузенькі стежинки розбігаються від мурашиного міста. Одна зі стежок привела нас на берег нашої річки. Над кручею росло невелике деревце. Його гілки й листочки були обліплені мурашками.

Стежинки – стежки. 

• Випишіть підкреслені слова (вузенькі, деревце), поділивши їх на склади для переносу.

Ву – зенькі, вузе – нькі, вузень – кі 

Йо ‒ го

Вправа 3. Спишіть підписи під малюнками за зразком (гречаний мед — гречка), уставляючи пропущені букви, добираючи перевірні слова. 

Гречаний мед – гречка, вишневе варення – вишня, грибний суп – гриб.

• ГДЗ Складіть і запишіть речення з кожним перевірним словом.

1) Жовтим кольором зацвіла на полях гречка. Андрійко дав мені червоні стиглі вишні. Тато знайшов білий гриб.

2) Зацвіла гречка запашним цвітом. Виросла татова вишня в саду. У високій траві ховався від грибників білий гриб.

 

СТОРІНКА 21. Урок 13. Приголосні звуки. Позначення їх буквами.

Вправа 1.

• Прочитайте підкреслені букви, вимовте звуки, які вони позначають. 

О[с']інь, [с]инь, си[н]иця, дзи[н']ь. 

При вимові приголосних звуків на шляху видихуваного повітря мовні органи створюють перепони.

• Скільки букв у виділеному слові (дзинь), а скільки звуків?

Дзинь – букв 5, звуків 3 [дз и н'] 

• Відшукайте у вірші слова, які відповідають звуковим схемам [— • =], [• |= • =]. 

синь, дзинь [— • =] (слово має один склад, три звуки, останній приголосний м'який, [с и н'])

осінь [• |= • =] (слово має два склади, чотири звуки, перший склад має один голосний звук, другий склад має м'які приголосні звуки, [о с' і н']).

Вправа 2. Підпишіть малюнки (дуб, липа, гуси, курка).

• Випишіть букви, які позначають приголосні звуки, за зразком (дуб: д ‒ [д], б ‒ [б]).

Липа: л ‒ [л], п ‒ [п].

Гуси: г ‒ [г], с ‒ [с].

Курка: к ‒ [к], р ‒ [р], к ‒ [к].

Вправа 3. 

• Які птахи могли співати в лісі? 

Соловей, дрозд, зозуля.

• Вимовте звуки у виділеному слові (дзижчить). Які букви їх позначають? 

Дзижчить [дз и ж ч и т']

• Підкреслені слова (подумати, тільки) поділіть на склади для переносу

По – думати, поду – мати, подума – ти. 

Тіль – ки, ті – льки 

• Спишіть перший абзац, уставляючи пропущені букви.

   Чуєш, яка музика лунає в лісі? Можна подумати, що всі звірі, птахи й комахи народились співаками та музикантами. Музику люблять усі. Тільки не в кожного є голос.

• ГДЗ Спишіть другий абзац. Підкресліть слова, у яких є звуки: [дж], [дз], [ж]. Скільки таких слів? Як ви думаєте, чому цих слів так багато? Що хотів передати цим автор? Відшукайте слова, які відповідають звуковим схемам [— = • =], [— — — • | — •].

З гнізда виліз джміль. Навколо квітки на лужку кружляє, дзижчить жилкуватим жорстким крилечком: ніби струна гуде.    

Джміль [— = • =], струна [— — — • | — •].

• Читаємо схеми.

Джміль [— = • =] (слово має один склад, чотири звуки, два мякі приголосні звуки, [жд м' і л']).

Струна [— — — • | — •] (слово має два склади, 6 звуків, з них 2 голосні звуки, 3 тверді приголосні звуки, [с т р у н а]).

 

СТОРІНКА 22. Урок 14.

Вправа 1. 

• Виразно, дзвінко прочитайте підкреслені слова (дзеленькали, дзвіночки, дзень‒дзелень‒дзінь). 

[Дз]еленькали, [дз]віночки, [Дз]ень-[дз]елень-[дз]інь! (звуки [дз], [дз'] на письмі позначають сполучення букв дз).

• Спишіть речення з цими словами.

То дзеленькали дзвіночки на череді: «Дзень‒дзелень‒дзінь! Дзень‒дзелень‒дзінь!». 

Вправа 2. Спишіть останній абзац вправи 1. Виразно вимовляйте виділені слова (джу-у, бджілки). Який звук ви чуєте на початку слова, які букви позначають цей звук?

Спішать бджілки! А лінивий джміль гуде: джу‒у, джу‒у.  

Спішать б[дж']ілки! А лінивий джміль гуде: [дж]у-у, [дж]у-у (звук [дж] на письмі позначає сполучення букв дж). 

• Випишіть назви квітів в абетковому порядку.

Волошки, горошок, дзвіночки, маки, ромашки.

Вправа 3. 

• Спишіть друге речення. Підкресліть сполучення букв, які позначають звук [дз]. Зробіть звуко‒буквений аналіз виділеного слова.

«Дзень‒дзелень!» — задзвонив дзвіночок на дверях.

дзвіночок — [— = • | — •´| — • —] 

                   [дз в' і н о ч о к] 

                   пр. [дз, в', н, ч, к] 

                   гол. [і, о, о]

• Випишіть підкреслені слова (вишня, слива), уписуючи пропущені букви, добираючи перевірні слова.

Вишневе – вишня, сливове – слива.

• Виберіть слова, які характеризують Зайчика. Доповніть речення вибраними словами: лінивий, турботливий, уважний, увічливий, забудькуватий, люблячий.

Зайчик уважний, турботливий, увічливий, люблячий.

• ГДЗ. Спишіть діалог Зайчика й пані Ведмедиці, з якого ви дізналися, що Зайчик турботливий син.

— Добрий день! .

— О, дуже добрий день! Що вам запропонувати? Може, сливове варення? Або вишневе?

— Ні, дякую, я прийшов купити меду. Це для моєї мами, вона застудилася.

— О, звичайно, мед для мами! Боже, який турботливий Зайчик!

 

Сторінка 24. Урок 15.

Вправа 1. 

• Складіть речення із словами з тексту та словом‒відгадкою.

(хто?) |_____ (що зробили?) ____, ____ , ____ , ______ .

Курчата попищали, подзьобали, збіглися, заховалися.

• Чому курчат названо клубочками?

Курчата маленькі, кругленькі, пухнасті.

• Виділене слово поділіть на склади для переносу.

По – дзьобали, подзьо – бали, подзьоба – ли. 

• У підкреслених словах вимовте приголосні звуки, назвіть букви.

Збіглися пр. зв. [з, б´, г, л, с'], заховались пр. зв. [з а х о в а л и с'].

• Спишіть речення, у якому є слово з пропущеною буквою (крило). Доберіть до цього слова перевірне.

Заховались під крило (крила), наче їх і не було.

Вправа 2. 

• До слова грибок, доберіть перевірне.

Грибок – гриб.

• Спишіть текст. Зробіть звукову схему виділеного слова (маслюків).

   У сосновому бору сила‒силенна маслюків. Та збирати їх непросто. Поміж молодих сосон довелося погнути спину. Зате маслюків назбирав!

    Повз мене безшумно пробігла білка. Вона тримала в зубах грибок. Заховала його в дупло старого дуба.

Маслюків [— • | — = • | = •´—]  

Маслюків [м а с л' у к´ і в] (розрізняємо: [л'] –  м'який звук, [к´] –  пом'якшений твердий звук перед звуком [і])  

Вправа 3. 

• Складіть і запишіть речення зі словами (джерело, дзвін, дзеркальце).

1) Сріблясте джерело текло на галявині. Здалеку лунав веселий дзвін. Дівчинка дивилась у дзеркальце.

2) Улітку джерело давало перехожим прохолодну воду. Дзвін лунав з лісу. Оленці подарували маленьке дзеркальце.

• ГДЗ Зробіть звуко‒буквений аналіз слів.

джерело — [‒ • | ‒ •| ‒ •´]

              [дж е р е л о] 

         пр. [дж, р, л] 

        гол. [е, е, о]

дзвін — [‒ = • ‒]

        [дз в' і н ] 

   пр. [дз, в', н] 

  гол. [і]

дзеркальце — [‒ •´ |‒ ‒ •´=|  ‒ •] 

                 [дз е р к а л' ц е] 

            пр. [дз, р, к, л', ц] 

           гол. [е, а, е]

 Інші завдання дивись тут...